Najlepsze oferty Last Minute

Zimbabwe

Przydatne? Podziel się z innymi

NAZWAZimbabwe
NAZWA OFICJALNARepublika Zimbabwe
STOLICAHarare
WALUTAUSD
JĘZYKangielski
POLSKA PLACÓWKABrak polskiej placówki dyplomatycznej. Państwo podlega kompetencji terytorialnej Ambasady RP w Pretorii (RPA)

WJAZD I POBYT


Wizy pobytowe i tranzytowe obywatele polscy uzyskują w placówkach dyplomatycznych i konsularnych Zimbabwe za granicą lub w głównych granicznych punktach kontroli. Opłata za wydanie wizy wynosi od 60 do 100 USD, w zależności od wielokrotności wizy. Wymagany okres ważności paszportu przy wjeździe wynosi minimum 6 miesięcy. Należy okazać bilet powrotny (lub środki na jego zakup) oraz udokumentowane środki na pokrycie kosztów pobytu (minimalna kwota na 1 dzień pobytu nie jest określona). Decyzję o okresie ważności wizy podejmuje urzędnik imigracyjny na granicy, który może wystawić wizę jednokrotną lub dwukrotną do 30 dni. Istnieje możliwość przedłużenia długości pobytu we właściwym urzędzie imigracyjnym.

BEZPIECZEŃSTWO


Istnieje poważne zagrożenie przestępczością zarówno w miastach Harare i Bulawayo, jak i na terenach wiejskich. Nierzadkie są przypadki kradzieży pieniędzy i paszportów z pokojów hotelowych. W związku z kryzysem polityczno-gospodarczym oraz napięciami społecznymi wzrosła liczba napadów z bronią w ręku.

UBEZPIECZENIE


W Zimbabwe nie ma agenta polskich towarzystw ubezpieczeniowych. Zaleca się wykupienie ubezpieczenia osobowego w renomowanych firmach międzynarodowych. Obowiązkowe jest ubezpieczenie OC (można wykupić krótkoterminową polisę na granicy).

ZDROWIE


Praktycznie w całym kraju występują ogniska cholery. Miejscowe służby sanitarne i medyczne są niewydolne, infrastruktura wodociągowa i kanalizacyjna funkcjonuje jedynie w dużych miastach (Harare, Bulawayo).Od osób przyjeżdżających z krajów, w których odnotowano przypadki żółtej febry lub w których choroba ta jest endemiczna, wymagane jest szczepienie przeciw tej chorobie (“żółta książeczka”). Na niżej położonych terenach (Victoria Falls, Kariba) występuje zagrożenie malarią. Bardzo duża jest zachorowalność na AIDS. Brak opieki medycznej o standardzie europejskim. W nielicznych szpitalach w Harare możliwa jest jedynie opieka o charakterze interwencyjnym. Cena wizyty prywatnej wynosi 50-120 USD, a doba w prywatnym szpitalu ok. 150-300 USD. Stawki ulegają znacznym fluktuacjom.

PODRÓŻOWANIE PO KRAJU


Częste blokady dróg. Podczas policyjnej kontroli drogowej można spotkać się z próbami wymuszenia łapówki. Nie zaleca się korzystania ze środków komunikacji publicznej ani podróżowania po zapadnięciu zmroku. W czasie jazdy należy blokować okna i drzwi samochodów. Należy nosić przy sobie poświadczone kopie dokumentów tożsamości. Należy mieć na uwadze, że w dużych miastach istnieje niewiele możliwości skorzystania z tańszego noclegu.

INFORMACJE DLA KIEROWCÓW


Honorowane jest międzynarodowe prawo jazdy lub – do 90 dni pobytu – polskie prawo jazdy, ale z poświadczonym tłumaczeniem dokumentu na język angielski (wraz ze zdjęciem). W przypadku dłuższych pobytów wymagane jest międzynarodowe prawo jazdy lub prawo jazdy miejscowe. Obowiązuje ruch lewostronny. Występują okresowe braki paliwa – zarówno benzyny, jak i oleju napędowego. Bardzo zły stan dróg publicznych.

CŁO


Nie ma limitów dotyczących kwoty waluty obcej, którą można wwieźć do Zimbabwe, przepisy nie zezwalają jednak na wywóz środków płatniczych w walutach obcych w kwotach większych niż równowartość 5.000 USD. Zasadniczo wartość środków podlegających wywozowi nie może przekraczać wartości środków wwiezionych, po uwzględnieniu kosztów utrzymania. Turyści powinni zadeklarować wartość środków pieniężnych, które zamierzają wwieźć do Zimbabwe. Posiadanie i wwóz wszelkich narkotyków jest karalne.

PRZEPISY PRAWNE


Homoseksualizm jest nielegalny. Akty seksualne między osobami tej samej płci są zagrożone karami grzywny oraz pozbawienia wolności. Kara może zostać wymierzona nie tylko za współżycie, ale nawet za trzymanie się za ręce, pocałunek czy objęcie przez dwie osoby tej samej płci.

PRZYDATNE INFORMACJE


  • Ze względu na poważny kryzys polityczny i gospodarczy, przed podjęciem decyzji o wyjeździe do Zimbabwe zaleca się zasięgnąć uprzednio informacji o warunkach podróży do tego kraju.
  • Zakazane jest noszenie ubiorów podobnych do mundurów wojskowych i policyjnych. Należy unikać fotografowania niektórych obiektów (budynki rządowe oraz miejsca o znaczeniu strategicznych dla bezpieczeństwa i obronności państwa) oraz skupisk ludności (wiece). Na profesjonalną działalność fotograficzną należy mieć zezwolenie Ministerstwa Informacji (zgoda jest wydawana na podstawie złożonego wniosku i po wniesieniu stosownej opłaty).
  • Ceny noclegów w hotelach wahają się od 150 do 250 USD za dobę. Turyści są obowiązani do opłaty w walutach wymienialnych lub miejscowej po okazaniu pokwitowania z wymiany w banku.
  • Wskazane jest posiadanie drobnych nominałów waluty wymienianej.

Zgodnie z prawem UE, obywatele polscy przebywający w państwach trzecich (poza UE), w których nie ma polskiej placówki, uprawnieni są do pomocy dyplomatycznej i konsularnej państw członkowskich UE posiadających w danym kraju placówkę, na takich samych warunkach, na jakich państwa te pomagają swoim obywatelom. W celu nawiązania kontaktu z placówką państwa członkowskiego UE, zachęcamy do korzystania z wyszukiwarki na stronie Komisji Europejskiej:  https://ec.europa.eu/consularprotection/content/home_pl


Podczas podróży zagranicznych należy przestrzegać praw i zwyczajów kraju pobytu, pamiętając przy tym, że gospodarze mają prawo wymagać stosownego zachowania od turystów odwiedzających ich kraj, w tym w odniesieniu do zakresu swobód przysługujących różnym grupom społecznym oraz światopoglądowym. Przed wyjazdem zapoznaj się z wszelkimi dostępnymi informacjami o kraju, do którego się udajesz, a które mogą być przydatne w podróży.

Podczas planowania podróży do opisanego powyżej kraju, zaleca się zapoznanie się z  ostrzeżeniami dla podróżujących, zawierającymi najnowsze informacje istotne dla bezpieczeństwa obywateli polskich na świecie oraz zgłoszenie podróży w systemie Odyseusz.msz.gov.pl

Przydatne? Podziel się z innymi

Najlepsze oferty Last Minute

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *