Najlepsze oferty Last Minute

Wyspy Marshalla

Przydatne? Podziel się z innymi

NAZWAWyspy Marshalla
NAZWA OFICJALNARepublika Wysp Marshalla
STOLICAMajuro
WALUTAdolar amerykański (USD)
JĘZYKangielski, marszalski
POLSKA PLACÓWKABrak polskiej placówki dyplomatycznej. Najbliżej znajduje się Ambasada RP w Canberze (Australia).

WJAZD I POBYT


Obowiązuje ruch bezwizowy na podstawie umowy między Unią Europejską a Republiką Wysp Marshalla dotyczącej zniesienia wiz krótkoterminowych podpisanej 27 czerwca 2016 r. w Brukseli. Umowa dotyczy obywateli UE i obywateli Wysp Marshalla posiadających ważne paszporty zwykłe, dyplomatyczne, służbowe, urzędowe i specjalne. Ww. osoby mogą podróżować bez wiz na terytorium drugiej umawiającej się strony przez okres nieprzekraczający 90 dni w każdym okresie 180-dniowym. Zwolnienie z obowiązku wizowego nie dotyczy osób podróżujących w celu prowadzenia działalności zarobkowej.

BEZPIECZEŃSTWO


Zagrożenie przestępczością jest niewielkie, niemniej zdarzają się włamania i kradzieże w pokojach hotelowych.

UBEZPIECZENIE


Zaleca się wykupienie kompleksowej polisy ubezpieczeniowej, ważnej na terenie Wysp Marshalla, pokrywającej koszty leczenia, hospitalizacji i transportu medycznego.

ZDROWIE


Występuje podwyższone ryzyko infekcji chorobami zakaźnymi. Należy unikać spożywania wody prosto z kranu. Częste są przypadki zachorowań na gorączkę denga. Wyposażenie medyczne jest na ogół wystarczające do rutynowych procedur medycznych. W poważniejszych przypadkach konieczny może być transport medyczny do innego kraju.

W ostatnim czasie odnotowano przypadki zarażenia wirusem Zika. Zalecamy stosowanie się do zaleceń Głównego Inspektoratu Sanitarnego, szczególnie dotyczy to kobiet w ciąży lub planujących zajście w ciążę.

PODRÓŻOWANIE PO KRAJU


Należy unikać podróżowania w nocy. Infrastruktura turystyczna jest słabo rozwinięta.

INFORMACJE DLA KIEROWCÓW


Ruch jest prawostronny. Można wypożyczyć samochód. Dużym problemem są wychodzące na jezdnie zwierzęta. Po okresach deszczowych drogi są nieprzejezdne.

PRZEPISY PRAWNE


Surowo karane są wszelkie przestępstwa związane z narkotykami.

PRZYDATNE INFORMACJE


  • Wyspy Marshalla położone są w tropikalno-monsunowej strefie klimatycznej, na obszarze geograficznym o podwyższonym ryzyku występowania trzęsień ziemi i tsunami. Od maja do listopada trwa pora deszczowa.
  • Bankomaty są dostępne tylko w największych miejscowościach.

Zgodnie z prawem UE, obywatele polscy przebywający w państwach trzecich (poza UE), w których nie ma polskiej placówki, uprawnieni są do pomocy dyplomatycznej i konsularnej państw członkowskich UE posiadających w danym kraju placówkę, na takich samych warunkach, na jakich państwa te pomagają swoim obywatelom. W celu nawiązania kontaktu z placówką państwa członkowskiego UE, zachęcamy do korzystania z wyszukiwarki na stronie Komisji Europejskiej:  https://ec.europa.eu/consularprotection/content/home_pl


Podczas podróży zagranicznych należy przestrzegać praw i zwyczajów kraju pobytu, pamiętając przy tym, że gospodarze mają prawo wymagać stosownego zachowania od turystów odwiedzających ich kraj, w tym w odniesieniu do zakresu swobód przysługujących różnym grupom społecznym oraz światopoglądowym. Przed wyjazdem zapoznaj się z wszelkimi dostępnymi informacjami o kraju, do którego się udajesz, a które mogą być przydatne w podróży.

Podczas planowania podróży do opisanego powyżej kraju, zaleca się zapoznanie się z  ostrzeżeniami dla podróżujących, zawierającymi najnowsze informacje istotne dla bezpieczeństwa obywateli polskich na świecie oraz zgłoszenie podróży w systemie Odyseusz.msz.gov.pl

Przydatne? Podziel się z innymi

Najlepsze oferty Last Minute

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *