Najlepsze oferty Last Minute

Wybrzeże Kości Słoniowej

Przydatne? Podziel się z innymi

NAZWAWybrzeże Kości Słoniowej
NAZWA OFICJALNAWybrzeże Kości Słoniowej
STOLICAJamasukro, centrum administracyjne: Abidżan
WALUTAfrank Zachodnioafrykańskiej Wspólnoty Walutowej (XOF), 1 XOF = 100 centymów
JĘZYKfrancuski
POLSKA PLACÓWKABrak polskiej palcówki dyplomatycznej. Państwo podlega kompetencji terytorialnej Ambasady RP w Dakarze (Senegal)

WJAZD I POBYT


Obywatele polscy udający się do Wybrzeża Kości Słoniowej muszą mieć ważną wizę na pobyt i przejazd. Można ją uzyskać w Ambasadzie WKS w Berlinie(http://ambaci.de/services-consulaires/ )  Nie wydaje się wiz na granicy. Osoba starająca się o wizę musi mieć paszport z co najmniej 6-miesięcznym terminem ważności.

Wymagane jest okazanie potwierdzenia wykonania szczepienia przeciw żółtej febrze (adnotacja o ważnym szczepieniu w międzynarodowej książeczce zdrowia).

BEZPIECZEŃSTWO


Należy mieć na uwadze, że pomimo zakończenia wojny domowej, która wybuchła po wyborach prezydenckich na przełomie roku 2010 i 2011, rząd nie odzyskał jeszcze poziomu kontroli sprzed wybuchu konfliktu. Dotyczy to zwłaszcza południowo-zachodniej części kraju, gdzie grasować mogą uzbrojone bandy. Do lokalnych starć może dochodzić również w okolicach Abidżanu i innych większych miast. W związku z powyższym Ministerstwo Spraw Zagranicznych odradza podróże do następujących prowincji: Bas-Sassandra, Moyen-Cavally, Dix-Huit Montagnes, Haut-Sassandra, Abidżan i okolice (okresowo, w razie informacji o starciach).

Na terytorium WKS występuje zagrożenie terrorystyczne. W marcu 2016 roku miał miejsce atak terrorystyczny w Grand Bassam w okolicach Abidżanu. W jego wyniku śmierć poniosło 18 osób, z czego znaczna część była cudzoziemcami.

Występuje wysokie zagrożenie pospolitą przestępczością, zwłaszcza w dużych miastach. Znane są przypadki napadów rabunkowych w taksówkach. Swobodne przemieszczanie się po terytorium kraju może być utrudnione przez rogatki. Służby porządkowe mogą zatrzymywać przejezdnych i żądać bezpodstawnych opłat. Odradza się samotne podróże i podróże po zmroku.

UBEZPIECZENIE


Kontrolowane jest posiadanie ubezpieczeń osobowych i komunikacyjnych. Uznawane są polisy zagranicznych towarzystw ubezpieczeniowych, w tym polskich.

ZDROWIE


Wymagane jest szczepienie przeciw żółtej febrze (adnotacja o ważnym szczepieniu w międzynarodowej książeczce zdrowia). Występuje duże zagrożenie sanitarno-epidemiologiczne, głównie cholerą, tyfusem, żółtą febrą, wirusowym zapaleniem opon mózgowych, AIDS i chorobami tropikalnymi. Na całym terytorium kraju występuje bardzo duże zagrożenie malarią, w związku z czym przy krótkich pobytach zalecane są środki prewencyjne. Dostęp do opieki lekarskiej na poziomie zbliżonym do europejskiego jest możliwy praktycznie tylko w dużych miastach. Zakres usług medycznych jest ograniczony, a poważniejsze zabiegi, zwłaszcza wymagające specjalistycznej aparatury, trzeba wykonywać poza WKS.

PODRÓŻOWANIE PO KRAJU


Poza zaleceniami związanymi z sytuacją bezpieczeństwa, nie ma ograniczeń w podróżowaniu po kraju. Transport drogowy obsługiwany jest głównie przez mikrobusy i taksówki międzymiastowe. Jakość usług jest niska. Podróżowanie w okresie pory deszczowej może być bardzo trudne, a czasami wręcz niemożliwe. Z uwagi na kiepski stan dróg odradza się podróże po zmroku.

INFORMACJE DLA KIEROWCÓW


Kierowca samochodu powinien mieć międzynarodowe prawo jazdy i ważne dokumenty: kartę rejestracyjną (carte grise), polisę ubezpieczeniową, dowód opłacenia podatku drogowego (vignette), kartę przeglądu technicznego (SICTA).

CŁO


Przepisy celne dotyczące artykułów przywożonych na własny użytek nie odbiegają od powszechnie stosowanych standardów. Obowiązują szczegółowe przepisy dot. wwozu i wywozu leków, niektórych wyrobów z drewna i kości słoniowej.

PRZEPISY PRAWNE


Konsekwencje naruszenia prawa w WKS mogą być bardzo dotkliwe, a z uwagi na inercję systemu wymiaru sprawiedliwości już samo podejrzenie o popełnienie przestępstwa może prowadzić do niezwykle trudnych sytuacji. Posiadanie narkotyków jest ścigane i surowo karane. Zakazane jest wykonywanie zdjęć obiektów wojskowych, rządowych i strategicznych oraz na obszarach zastrzeżonych. Zakazane jest również noszenie ubiorów podobnych do mundurów wojskowych i policyjnych (należy unikać nawet koszulek i spodni typu moro). Należy zawsze mieć ze sobą co najmniej fotokopię paszportu i miejscowej wizy w celu wylegitymowania się lokalnym władzom. W przypadku zatrzymania lub aresztowania należy domagać się powiadomienia o tym fakcie Konsula RP w Dakarze.

PRZYDATNE INFORMACJE


  • Z walut wymienialnych najlepiej przywozić euro, które wymieniane jest po stałym kursie. Zaleca się dokonywanie wymiany w bankach.
  • W niektórych hotelach, sklepach i biurach podróży w Abidżanie można płacić kartami VISA i MasterCard. Można również pobrać gotówkę w bankomatach (jest ich niewiele).
  • W miastach jest dość dobra i tania komunikacja taksówkowa.

Zgodnie z prawem UE, obywatele polscy przebywający w państwach trzecich (poza UE), w których nie ma polskiej placówki, uprawnieni są do pomocy dyplomatycznej i konsularnej państw członkowskich UE posiadających w danym kraju placówkę, na takich samych warunkach, na jakich państwa te pomagają swoim obywatelom. W celu nawiązania kontaktu z placówką państwa członkowskiego UE, zachęcamy do korzystania z wyszukiwarki na stronie Komisji Europejskiej:  https://ec.europa.eu/consularprotection/content/home_pl


Podczas podróży zagranicznych należy przestrzegać praw i zwyczajów kraju pobytu, pamiętając przy tym, że gospodarze mają prawo wymagać stosownego zachowania od turystów odwiedzających ich kraj, w tym w odniesieniu do zakresu swobód przysługujących różnym grupom społecznym oraz światopoglądowym. Przed wyjazdem zapoznaj się z wszelkimi dostępnymi informacjami o kraju, do którego się udajesz, a które mogą być przydatne w podróży.

Podczas planowania podróży do opisanego powyżej kraju, zaleca się zapoznanie się z  ostrzeżeniami dla podróżujących, zawierającymi najnowsze informacje istotne dla bezpieczeństwa obywateli polskich na świecie oraz zgłoszenie podróży w systemie Odyseusz.msz.gov.pl

Przydatne? Podziel się z innymi

Najlepsze oferty Last Minute

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *