Najlepsze oferty Last Minute

Uzbekistan

Przydatne? Podziel się z innymi

NAZWAUzbekistan
NAZWA OFICJALNAUzbekistan
STOLICATaszkent
WALUTAsom (UZS)
JĘZYKuzbecki i karakałpacki (na terytorium Karakałpakstanu) Inne języki: rosyjski i tadżycki (Samarkanda, Buchara)
POLSKA PLACÓWKAAmbasada RP w Taszkencie

WJAZD I POBYT


Uwaga: W związku ze wzmocnioną kontrolą ruchu osobowego wewnątrz kraju, cudzoziemcy powinni zawsze mieć przy sobie paszport wraz z aktualnym zameldowaniem tzw. “propiską”.

Na mocy postanowienia Prezydenta Uzbekistanu od 1 lutego 2019 wprowadza się ruch bezwizowy dla obywateli 45 państw w tym Polski. Ruch bezwizowy dotyczy pobytów turystycznych na okres do 30 dni.

Przy przekraczaniu granicy nie ma wymogu okazania biletu powrotnego ani określonej kwoty na każdy dzień pobytu. Więcej informacji dotyczących wiz można również znaleźć na stronie MSZ Uzbekistanu: www.mfa.uz

Każda osoba wjeżdżająca do Uzbekistanu musi posiadać paszport ważny przynajmniej 6 miesięcy od daty wjazdu. Uwaga: należy upewnić się, że służba graniczna postawiła pieczątkę wjazdu.

Na granicy (lub lotnisku) należy wypełnić dwie deklaracje celne wwozowe w przypadku wwozu gotówki powyżej 2000 $. Poniżej tej sumy deklaracja celne nie jest wymagana. Jedną z deklaracji celnik zatrzyma przy odprawie, natomiast drugą, opieczętowaną przez służby celne, należy bezwzględnie zachować i okazać przy opuszczaniu kraju. Przy wyjeździe należy wypełnić deklarację wyjazdową. Uwaga: należy upewnić się, że czy służba celna przystawiła pieczątkę na deklaracji celnej wwozowej, którą otrzymujemy. Brak deklaracji i/lub brak dowodów rejestracji na pobyt – tzw. propisek przy wyjeździe z Uzbekistanu skutkuje bardzo poważnymi konsekwencjami prawnymi (kary finansowe, administracyjne lub nawet wszczęcie postępowania sądowego).

Do Uzbekistanu nie można wwozić (w tym w pamięci telefonu) grafik, rysunków, fotografii, filmów promujących m.in. przemoc, a także materiałów pornograficznych. Ambasada RP w Taszkencie zaleca ostrożność i zachowanie środków bezpieczeństwa przy przekraczaniu granicy Republiki Uzbekistanu. Definicja materiałów zakazanych zależy bowiem w dużej mierze od osoby sprawdzającej telefon na granicy.

Po przyjeździe do Uzbekistanu należy się zameldować w nieprzekraczalnym terminie 3 dni. Jeżeli zostajemy na noc w hotelu, obsługa hotelu dokonuje rejestracji w naszym imieniu – należy jedynie każdorazowo poprosić o tzw. propiskę (dowód rejestracji). W przypadku pobytu u osoby prywatnej należy zarejestrować się w biurach rejestracji, tzw. OVIR. W przypadku, jeśli którąś z nocy spędziliśmy podróżując pociągiem lub autobusem, należy zachować bilet z datą i godziną podróży. Komplet dowodów rejestracji należy zachować i okazać przy wyjeździe z kraju. Brak którejkolwiek z propisek skutkuje poważnymi problemami natury administracyjno-finansowej przy opuszczaniu kraju.

Ważne informacje o płatnościach

W dniu 5 września 2017 r. w Uzbekistanie dokonano dewaluacji Sum. Nowy kurs 1USD – 8300 Sum, 1Euro – 9500 SUM

Dodatkowo po reformie walutowej linia lotnicza Uzbekistan Airways przeszła na sprzedaż biletów w walucie lokalnej (sumy).

Zmiany dotknęły również hoteli – od 1 stycznia 2018 opłaty w nich przyjmowane są tylko i wyłącznie w sumach.

BEZPIECZEŃSTWO


Uzbekistan jest krajem ogólnie bezpiecznym. Pewne zagrożenie stanowią kradzieże kieszonkowe (głównie na bazarach, dworcach, itp.). Nie zaleca się samotnym osobom, głównie kobietom przechodzenie przez osiedla mieszkaniowe w porze wieczorowej.

Ministerstwo Spraw Zagranicznych zaleca wszystkim podróżującym za granicę rejestrowanie się w systemie Odyseusz.

UBEZPIECZENIE


Nie ma obowiązku ubezpieczenia osobowego ani komunikacyjnego. Zaleca się jednak wykupienie ubezpieczenia medycznego.

ZDROWIE


Uwaga: zaleca się zaszczepienie się od żółtaczki pokarmowej typu A i żółtaczki wszczepiennej typu B oraz tężca. Warto zasięgnąć porady, jakie są aktualnie zalecane szczepienia przed wyjazdem na obszar Azji Środkowej. W Polsce takich informacji mogą udzielić Regionalne Instytuty Medycyny Tropikalnej.


Najbardziej podstawowym szczepieniem jest szczepionka przeciw często występującej w Uzbekistanie żółtaczce pokarmowej (typu A). Szczepienie należy wykonać na co najmniej 3 4 tygodnie przed planowanym wyjazdem.


Z powodu odmiennej flory bakteryjnej w pierwszych dniach po przybyciu mogą pojawić się kłopoty żołądkowe. Koszt wizyty u lekarza wynosi od 30 USD, doby w szpitalu – od ok. 100 USD w zależności od poziomu placówki. Ryzyko zarażenia żółtaczką wszczepienną jest duże. Odnotowano przypadki malarii; planując podróż do Doliny Fergańskiej, terenów graniczących z Afganistanem oraz do Karakałpakstanu, należy profilaktycznie zażywać leki antymalaryczne. Należy unikać spożywania posiłków w barach (tzw. czajchanach), przy bazarach, drogach i w małych miejscowościach. W miarę możliwości, turyści powinni wybierać restauracje i bary, w których jada stosunkowo duża liczba osób, co zazwyczaj gwarantuje świeżość potraw. Z uwagi na zagrożenie żółtaczką i innymi chorobami przewodu pokarmowego produkty przeznaczone do spożycia na surowo powinny być dokładnie myte pod bieżącą wodą. Należy często myć ręce i ogólnie dbać o higienę osobistą, szczególnie przed spożywaniem posiłku. Należy unikać miejscowych lodów (np. z automatu) i wyrobów cukierniczych (kremy) niewiadomego pochodzenia. Przy zakupie żywności trzeba zwrócić uwagę na termin przydatności do spożycia. Woda w kranach jest zdatna do picia po przegotowaniu. Zalecamy picie wody butelkowanej.


Radzimy unikać dłuższego pobytu w szpitalu i ograniczyć zabiegi medyczne wykonywane w Uzbekistanie do niezbędnego minimum. Obowiązkowo w ubezpieczeniu turystycznym winien być zapis o pokryciu kosztów przez biuro ubezpieczeniowe transportu chorego samolotem do kraju.


W sytuacji problemów ze zdrowiem kontaktować się z: Tashkent International Clinic, Taszkent, ul. Talimardjon, tel.:+ 998 71 291 01 42 (usługi płatne, język rosyjski i angielski).

PODRÓŻOWANIE PO KRAJU


Transport publiczny w miastach jest dobrze rozwinięty. Turyści mają do dyspozycji autobusy miejskie, minibusy (tzw. marszrutki), taszkenckie metro oraz przede wszystkim tanie i ogólnodostępne taksówki. Zalecamy (szczególnie kobietom) zachowanie ostrożności w przejazdach nieoznakowanymi, niezrzeszonymi w korporacjach, prywatnymi taksówkami. Jeżeli wchodzimy do metra w Taszkencie z torbą lub plecakiem, funkcjonariusz milicji obecny przy wejściu skontroluje jego zawartość – jest to rutynowa procedura.


Podróżując do nieturystycznych regionów Uzbekistanu należy liczyć się ze ściąganiem na siebie uwagi i podejrzliwości lokalnych władz, a więc ze wzmożonymi kontrolami milicji i pytaniami o cel podróży. Dolina Fergańska jest szczególnie wrażliwym rejonem kraju i wjazd do niej wiąże się z kontrolą na posterunku wojskowym. Regiony przygraniczne, szczególnie w okolicach granic z Tadżykistanem, Kirgistanem i Afganistanem, są objęte wzmożonymi kontrolami milicji i wojska. Wchodzenie lub wjeżdżanie do zamkniętych stref przygranicznych skutkuje poważnymi konsekwencjami prawnymi. W przypadku wyjścia w tereny słabo zaludnione – dla swojego bezpieczeństwa – obowiązkowo należy informować w recepcji schroniska/hotelu o kierunku wyjścia, terminie powrotu i środku transportu).


Przy wyjazdach do krajów sąsiadujących należy sprawdzić czy przejście, którym planujemy przekroczyć granicę jest aktualnie otwarte (często niektóre z nich zamykane są niemalże bez uprzedzenia), czy można przekraczać granicę planowanym przez nas środkiem transportu oraz w jakich godzinach wybrane przez nas przejście graniczne jest otwarte. Jeżeli planujemy wracać do Uzbekistanu po (nawet bardzo krótkim) wyjeździe za granicę, należy pamiętać, aby nasza uzbecka wiza pozwalała na wielokrotny wjazd do kraju. Polacy aktualnie potrzebują wiz do wszystkich krajów ościennych Uzbekistanu, odpowiednią wizę można uzyskać w ambasadach tych krajów w Taszkencie. Należy sprawdzić aktualne regulacje prawne dotyczące trybu wydawania wiz w danym kraju przed planowanym wyjazdem.


Podróżujący samochodem powinni pamiętać, że olej napędowy do silników Diesla jest w Uzbekistanie trudno dostępny w niektórych porach roku. Praktycznie nie ma możliwości jego zakupu. Benzyna natomiast jest na ogół złej jakości oraz trudnodostępna w rejonach oddalonych od centrum kraju. W okresie zimowym jej zakup poza Taszkentem jest prawie niemożliwy.


Przy zakupie biletów kolejowych i autobusowych bezwzględnie wymagane jest przedstawienie dokumentu tożsamości (paszportu).

Nowe regulacje dotyczące pobytu turystów w Uzbekistanie:

Zarządzenie Rady Ministrów Republiki Uzbekistanu nr 53 z dnia 10.03.2015 r. wprowadza nowe regulacje dotyczące ruchu turystycznego – tryb wjazdu, tymczasowego pobytu oraz przemieszczania się turystów w obrębie stref posiadających odrębny status pobytu. Zgodnie z przyjętym trybem status odrębnej strefy pobytu posiadają obiekty dziedzictwa kulturowego oraz chronione obszary przyrodnicze znajdujące się w strefie nadgranicznej. Pobyt w tej kategorii miejsc jest możliwy jedynie na podstawie pisemnego zezwolenia miejscowych struktur Ministerstwa Spraw Wewnętrznych. Zorganizowana grupa lub turysta indywidualny w tego typu strefie zobowiązany jest do posiadania dokumentu potwierdzającego tożsamość oraz pisemną zgodę na pobyt wystawianą przez MSW. Pobyt jest możliwy jedynie z udziałem pracownika firmy turystycznej – rezydenta Republiki Uzbekistanu – odpowiadającej za dany pobyt. Czas niezbędny na rozpatrzenie wniosku o pobyt na wspomnianym obszarze wynosi 30 dni. Wydziały MSW mają prawo odmówić wydania zgody na pobyt turystów na terenach posiadających specjalny status pobytu.

Lista obiektów i terenów na które obowiązuje zakaz wstępu dla turystów jest dostępna TUTAJ >>

INFORMACJE DLA KIEROWCÓW


Kierowcy powinni posiadać międzynarodowe prawo jazdy oraz ważny dowód rejestracyjny pojazdu. Jeśli właścicielem pojazdu jest osoba trzecia, należy posiadać odpowiednio poświadczoną notarialnie zgodę na użytkowanie pojazdu.

Piesi i kierowcy powinni zachować szczególną ostrożność – miejscowi użytkownicy dróg dość swobodnie traktują przepisy ruchu drogowego. Istnieje obowiązek zapinania pasów bezpieczeństwa oraz zakaz używania telefonów komórkowych podczas jazdy samochodem. Odradzamy podróżowanie samochodem po zmroku z uwagi na liczne nieoświetlone przeszkody (dziury w drodze, zwierzęta, inne pojazdy). Mandaty za wykroczenia drogowe są wysokie. Milicja uzbecka często próbuje wymuszać mandaty od kierowców poruszających się na obcych numerach rejestracyjnych. Stan dróg nie najlepszy.

CŁO


Wywóz waluty jest dopuszczalny do kwoty zadeklarowanej w deklaracji celnej wwozowej.


Poza normalnymi zasadami ostrożności (nie przyjmować niczego na przewóz od osób nieznajomych), należy pamiętać o zakazie wwozu jakichkolwiek substancji narkotycznych i narkotykopodobnych do Uzbekistanu. Przemyt narkotyków jest w Uzbekistanie surowo karany i nie istnieje rozróżnienie na miękkie i twarde narkotyki.


Wszelakie leki i medykamenty, które musimy posiadać ze sobą na pobyt powinny pozostać w oryginalnych opakowaniach. Należy posiadać recepty na przyjmowanie przewożonych lekarstw, szczególnie jeśli wwozimy ilość większą niż kilka tabletek. Warto również pamiętać, że przewożenie dużej ilości lekarstw jest w Uzbekistanie traktowane podobnie jak przemyt narkotyków. Zwyczajowo około 10 fiolek i/lub 30 tabletek na osobę jest tolerowane.


Zakazane jest również wwożenie jakichkolwiek materiałów pisanych, które służba celna mogłaby potraktować jako niepożądane i nie chodzi tylko o pornografię. Przy wywozie pamiątek nie mających wartości historycznej, a wobec których mogą wyniknąć wątpliwości u celników uzbeckich, lepiej zaopatrzyć się w specjalne poświadczenia wydawane m.in. przez niektóre sklepy z pamiątkami.

PRZEPISY PRAWNE


Obowiązuje zakaz wykonywania zdjęć mostów, obiektów przemysłowych i wojskowych oraz fotografowania w metrze, na dworcach kolejowych i lotniskach. Istnieje zaostrzony reżim w sferze bezpieczeństwa wewnętrznego. Przed robieniem zdjęć, lepiej sprawdzić, czy w polu widzenia nie znajduje się obiekt o charakterze milicyjnym lub wojskowym. Bardzo surowo karane są przestępstwa związane z posiadaniem narkotyków i handlem nimi.


Homoseksualizm jest nielegalny. Akty seksualne między mężczyznami są zagrożone karami pozbawienia wolności.

OBYCZAJE


Zwiedzając obiekty sakralne (meczety, cerkwie, synagogi), należy bezwarunkowo podporządkować się miejscowym zwyczajom. Niektóre meczety są niedostępne dla niemuzułmanów. Poza dużymi miastami (Taszkent, Samarkanda, Buchara, Nukus) kobiety powinny unikać odzieży podkreślającej sylwetkę, odsłaniającej łokcie i kolana.


Konstytucyjnie Uzbekistan jest państwem świeckim, jednakże kultura islamu jest obecna w społeczeństwie uzbeckim. Z zasady prowincja oraz cała Dolina Fergańska są bardziej muzułmańskie aniżeli duże miasta reszty kraju. Oznacza to, że samotnie podróżujące kobiety spotkają się tam z zainteresowaniem ze strony uzbeckich mężczyzn. Mężczyźni nie powinni próbować otwarcie nawiązywać relacji z uzbeckimi kobietami w ww. częściach kraju i w miarę możliwości zwracać się w rozmowie do towarzyszącego kobiecie mężczyzny. Lewa ręka tradycyjnie uważana jest za nieczystą.


Pomimo stosunkowo liberalnego podejścia do ubioru w Uzbekistanie, podczas wizyt w meczetach zalecamy skromne ubranie, szczególnie w przypadku kobiet. Wyjeżdżając do Doliny Fergańskiej lub na prowincję kobiety również powinny wybierać skromne ubranie zakrywające ramiona i nogi.

ŚWIĘTA


Dni wolne od pracy to: 1 stycznia – Nowy Rok, 8 marca – Dzień Kobiet, 9 maja – Dzień Pamięci, 1 września – Dzień Niepodległości, 1 października – Dzień Nauczyciela, 8 grudnia – Dzień Konstytucji, oraz ruchome święta religijne: Święto Ofiarowania i zakończenie ramadanu. Tradycyjnym świętem jest Nawruz – 21 marca (także dzień wolny od pracy).

PRZYDATNE INFORMACJE


 • Urzędy pracują z reguły od 9.00 do 18.00 z przerwą na obiad (13.00-14.00); wiele urzędów pracuje również w soboty. Sklepy otwarte są w tych samych godzinach, niektóre spożywcze pracują od 7.00 do 21.00.
 • Państwowy transport miejski jest niewystarczający; popularne są tzw. marszrutki oraz taksówki (stosunkowo tanie – ok. 0,3 USD za kilometr). Powszechne jest wykorzystywanie samochodów prywatnych jako taksówek – jednak i w jednych, i w drugich cenę za przejazd należy ustalić z góry.
 • Orientacyjny koszt przejazdu taksówką z lotniska w Taszkencie do centrum miasta wynosi ok. 5,- USD.
 • Sieć telefoniczna wewnątrz kraju jest w miarę dobra (odbiega jednak od norm europejskich), Nierzadko występują problemy z łącznością komórkową. W miastach można znaleźć wiele kawiarenek internetowych, które podlegają jednak monitorowaniu przez providerów.
 • Wymiana waluty poza bankami i kantorami jest nielegalna. Praktycznie nie ma możliwości korzystania z kart kredytowych (poza największymi hotelami) i czeków podróżnych.
 • Przykładowe ceny poszczególnych produktów i usług w Taszkencie: chleb – od 0,30 USD, mleko w kartonie (1l) – 1 USD, pasta do zębów – ok. 1,7 USD, obiad w restauracji średniej klasy oferującej dania narodowe – ok. 5-15 USD; koszt połączenia telefonicznego do Polski z telefonu stacjonarnego ok. 0,90 USD za minutę, przejazd środkami transportu miejskiego – 0,25 USD, 1 l benzyny Pb 93 – 0,90 USD. Przejazd ekspresowym pociągiem do Samarkandy (w jedną stronę), II klasą – 15,5 USD, I klasą 20 USD. Przelot samolotem wewnętrznych linii z Taszkentu do Urgencza k. Chiwy (w obie strony) – 150 USD.
 • Zakupów można dokonywać w istniejących centrach handlowych, w których można kupić towary powszechnego użytku dostępne w Europie ( w tym polskie). Ceny wyższe o około 30-50%.
 • Różnica czasu: + 3 godziny w czasie letnim, + 4 godziny w czasie zimowym w stosunku do czasu warszawskiego.
 • Numer kierunkowy do Uzbekistanu: 00998.
 • Kontakty z mieszkańcami. Mieszkańcy Uzbekistanu są pozytywnie ustosunkowani do obcokrajowców, są bardzo uczynni, gościnni i życzliwi. Trzeba mieć na względzie, że przeważająca większość mieszkańców tego kraju są muzułmanami, mającymi odmienne od Europejczyków poglądy nt. m.in. roli kobiet w życiu społecznym. Istnieją trudności w porozumieniu się w języku rosyjskim poza najważniejszymi ośrodkami miejskimi. Większość napisów na sklepach oraz napisów informacyjnych jest w języku uzbeckim. Należy unikać kontaktów z osobami próbującymi wciągać w dyskusje o tematyce politycznej, religijnej czy sytuacji wewnętrznej w Uzbekistanie. Należy zachować ostrożność podczas prowadzenia rozmów w taksówkach. Zbyt wylewna lub otwarta postawa może spowodować próby oszustw lub prowokacji.
 • Pieniądze. Walutą w Uzbekistanie jest sum (som, UZS). Przed przyjazdem do Uzbekistanu należy przewidzieć odpowiednie środki na podróż. Pomimo, że nie ma obowiązku posiadania określonej sumy pieniędzy przy wjeździe do Uzbekistanu, należy liczyć się z tym, iż de facto jedyną powszechną formą płatności jest gotówka. Nie należy liczyć na wypłatę środków z bankomatu, tak więc przywieziona gotówka powinna wystarczyć na całą przewidywaną długość pobytu. Jako walutę, którą planujemy wymienić na sumy, polecamy przywieźć walutę USD (najbardziej popularna) lub EUR. Planując wyjazd do Uzbekistanu należy pamiętać, że ceny większości towarów i usług są porównywalne z europejskimi. Odzież oraz produkty spożywcze pochodzenia europejskiego są droższe aniżeli w Polsce średnio o 50-100%. Ceny dobrych hoteli oscylują w okolicach 80-100USD za pokój w stolicy, poza Taszkentem będzie to około 50-80USD za pokój. Noclegi w systemie bed&breakfest poza sezonem zaczynają się od 20-30USD. Ceny transportu miejskiego są znacząco niższe (przejazd metrem lub tramwajem kosztuje 700 UZS), natomiast cena przejazdu pociągiem w klimatyzowanym wagonie nie odbiega od ceny przejazdu podobnego dystansu w Polsce. Kursy walut (styczeń 2017): 1 USD = ok. 3 100 UZS, 1 EUR = ok. 3 400 UZS. W Uzbekistanie jedynymi legalnymi miejscami wymiany zagranicznej waluty na sumy są oficjalne kantory i banki. Oficjalny kurs odbiega jednak o 30-40% od rynkowego, więc w kraju funkcjonuje szara strefa wymiany waluty. Należy jednak pamiętać, że nielegalne wymiana waluty niesie ze sobą ryzyko oszustw, jak i konsekwencji prawnych w przypadku zatrzymania przez lokalne władze. Najwyższą jednostką płatniczą w obiegu jest banknot o nominale 5.000 sum (rzadko spotykanym). Oznacza to, że za kwotę 400 euro otrzymamy ponad 1.000 banknotów, ważących ponad kilogram. Zalecamy więc pamiętać o odpowiednich torbach/plecakach przeznaczonych do transportu gotówki.
 • Kontakt ze służbami mundurowymi. W przypadku prośby o okazanie dokumentów ze strony lokalnego funkcjonariusza milicji należy wylegitymować się bez wdawania w dyskusję. Taka prośba nie jest niczym niezwykłym w Uzbekistanie, kontrole zdarzają się często i nie należy podchodzić do nich podejrzliwie. Bardzo ważne jest jednak podejście do funkcjonariuszy służb mundurowych w Uzbekistanie – z szacunkiem i powagą. Milicjanci są z reguły uprzejmi i w stosunku do obcokrajowców grzeczni, lecz jednocześnie są bardzo zasadniczy i służbowi. Ich zainteresowanie obcokrajowcami jest najzwyczajniej spowodowane odgórnymi instrukcjami i milicjant w przypadku konfliktu z nami może liczyć na poparcie przełożonych. Odradzamy jakiekolwiek groźby słowne i wdawanie się w awantury. Jeżeli mamy uzasadnione wątpliwości co do intencji funkcjonariusza (np. kiedy zdecyduje nałożyć na nas mandat) możemy uprzejmie poprosić o rozwiązanie sprawy na najbliższym posterunku policji. W sytuacji konfliktu może być utrudniony kontakt z konsulem – uzbecki funkcjonariusz publiczny (milicjant, celnik, strażnik graniczny) najprawdopodobniej nie podejmie bezpośredniej rozmowy telefonicznej z konsulem.
 • Fotografowanie. W Uzbekistanie obowiązuje zakaz fotografowania wszystkich obiektów o bardzo szeroko pojętym znaczeniu strategicznym, a więc: budynków rządowych i samorządowych, mostów, wiaduktów, stacji kolejowych, torowisk, stacji metra, posterunków milicji itp. Radzimy więc, w przypadku wątpliwości czy dany obiekt należy do kategorii obiektów strategicznych, profilaktycznie nie fotografować go. Do fotografowania ludzi i ich kultury należy podchodzić (jak wszędzie) z szacunkiem i dyskrecją. Portretując osoby, powinno się poprosić je o zgodę i w przypadku odmowy nie naciskać na wykonanie zdjęcia. W przypadku fotografowania kobiet, należy być bardzo ostrożnym, szczególnie w bardziej tradycyjnych regionach kraju (np. Dolina Fergańska).
 • Przydatne strony internetowe:
 • www.mfa.uzwww.mvd.uzwww.mg.uzwww.goldenpage.uz

Podczas podróży zagranicznych należy przestrzegać praw i zwyczajów kraju pobytu, pamiętając przy tym, że gospodarze mają prawo wymagać stosownego zachowania od turystów odwiedzających ich kraj, w tym w odniesieniu do zakresu swobód przysługujących różnym grupom społecznym oraz światopoglądowym. Przed wyjazdem zapoznaj się z wszelkimi dostępnymi informacjami o kraju, do którego się udajesz, a które mogą być przydatne w podróży.

Podczas planowania podróży do opisanego powyżej kraju, zaleca się zapoznanie się z  ostrzeżeniami dla podróżujących, zawierającymi najnowsze informacje istotne dla bezpieczeństwa obywateli polskich na świecie oraz zgłoszenie podróży w systemie Odyseusz.msz.gov.pl

Przydatne? Podziel się z innymi

Najlepsze oferty Last Minute

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *