Najlepsze oferty Last Minute

Urugwaj

Przydatne? Podziel się z innymi

NAZWAUrugwaj
NAZWA OFICJALNAWschodnia Republika Urugwaju
STOLICAMontevideo
WALUTApeso urugwajskie (UYU)
JĘZYKhiszpański
POLSKA PLACÓWKAPaństwo podlega kompetencji terytorialnej Ambasady RP w Buenos Aires (Argentyna)

WJAZD I POBYT


Przy wjeździe do Urugwaju należy okazać ważny paszport. Turysta może być poproszony o okazanie biletu powrotnego oraz dowodu posiadania wystarczających środków finansowych na pokrycie kosztów pobytu.

Obywatele polscy nie potrzebują wizy, gdy udają się do Urugwaju na okres do 90 dni. W uzasadnionych przypadkach możliwe jest jednokrotne przedłużenie pobytu o kolejny 90-dniowy okres – wiąże się to z koniecznością uzyskania odpowiedniego zezwolenia w urugwajskim Urzędzie Migracyjnym (centrala w Montevideo lub delegatury w poszczególnych prowincjach).

Przypadki wyjazdów w celach innych niż turystyczny i na okresy dłuższe niż 90 dni powinny być każdorazowo konsultowane w Ambasadzie Urugwaju w Warszawie, ponieważ może być konieczne wcześniejsze uzyskanie stosownej wizy:

Ambasada Wschodniej Republiki Urugwaju

ul. Rejtana 15/12, 02-516 Warszawa

tel.: 22 849 50 40 / 22 849 15 90

mail: urupolonia@mrree.gub.uy

Poruszanie się po Urugwaju jest swobodne. Nie ma obowiązku meldunkowego.

BEZPIECZEŃSTWO


W okresie letnim (grudzień-luty) w stolicy i w nadmorskich kurortach znacząco wzrasta liczba drobnych przestępstw, których ofiarą padają głównie zagraniczni turyści.

Najczęstsze metody kradzieży to:

– wyrywanie przechodniom torebek, plecaków, sprzętu elektronicznego przez motocyklistów i rowerzystów, zwykle przy udziale innych osób odwracających uwagę.

– kradzież bagażu pozostawionego bez odpowiedniego nadzoru w restauracjach, lobby hotelowych, na dworcach i w środkach komunikacji.

– kradzieże rzeczy wartościowych pozostawionych na widoku w samochodzie, w tym również  poprzez wybicie szyby podczas postoju na skrzyżowaniu.

Turystom zaleca się zachowanie ostrożności, zwłaszcza podczas pobytów w Montevideo (port, stare miasto, centrum) i miejscowościach turystycznych. W miejscach publicznych należy unikać zewnętrznych oznak zamożności (ubiór, sprzęt elektroniczny, etc.). Bilety, dokumenty, większe sumy pieniędzy lub cenne przedmioty należy przechowywać w sejfie hotelowym, a przy sobie nosić jedynie niezbędne kwoty. Warto zaopatrzyć się w kopię dokumentu tożsamości (paszport), oryginał zaś przechowywać w bezpiecznym miejscu. Dobrą praktyką jest również zabranie ze sobą w podróż zdjęć biometrycznych – na wypadek konieczności wyrobienia nowego dokumentu podróży na powrót do kraju.

Pospolite przestępstwa (włamanie do samochodu, kradzież pieniędzy i dokumentów, etc.) można zgłosić elektronicznie na stronie Ministerstwa Spraw Wewnętrznych (tylko w języku hiszpańskim). W ciągu 48 godzin należy stawić się na najbliższym posterunku policji i podpisać zgłoszenie.

Kontakt do policji turystycznej: 1909 wew. 2446, policyjna infolinia turystyczna: 0800-8226.

Telefony alarmowe:

Pogotowie: 911
Policja: 109
Straż pożarna: 104

UBEZPIECZENIE


Nie ma obowiązku posiadania ubezpieczeń osobowych i komunikacyjnych, lecz ze względu na wysokie koszty ewentualnego leczenia (choroba, wypadki) są one zalecane. Polisy polskich towarzystw ubezpieczeniowych są uznawane, o ile ich ważność obejmuje terytorium Urugwaju, a firma ubezpieczeniowa ma odpowiednie umowy z towarzystwami miejscowymi lub przedstawicielstwami innych firm zagranicznych działających w tym kraju.

Standardowe polisy ubezpieczeniowe nie obejmują ryzyka związanego z uprawianiem sportów ekstremalnych (np. wspinaczki wysokogórskiej, nurkowania), czy z chorobami przewlekłymi zdiagnozowanymi przed wyjazdem za granicę. Aby uniknąć problemów z refundacją kosztów leczenia, ewentualnej akcji ratunkowej, czy transportu medycznego, należy zawczasu poinformować ubezpieczyciela o wszelkich szczególnych okolicznościach zwiększających ryzyko związane z podróżą i wykupić polisę odpowiadającą indywidualnym potrzebom.

ZDROWIE


W Urugwaju od wielu lat nie występują zagrożenia epidemiologiczne i nie ma obowiązkowych szczepień. Ośrodki publicznej służby zdrowia w Urugwaju są dostępne dla osób wymagających nagłej pomocy lekarskiej, jednakże w systemie leczenia ambulatoryjnego uzgadnianie terminów wizyt lekarskich może trwać kilka tygodni. W lecznictwie prywatnym dostęp do lekarza jest łatwiejszy, niemniej wizyta u lekarza pierwszego kontaktu w styczniu 2017 r. kosztowała średnio od 2000,- do 3500,- pesos urugwajskich (70-120 USD). Szpitale prywatne w Urugwaju świadczą usługi medyczne na dobrym poziomie. Jeśli pacjent nie ma wykupionego ubezpieczenia, szpital może żądać wpłacenia zaliczki w wysokości ok. 2.000 USD. Po zakończeniu pobytu w szpitalu i odliczeniu wszelkich kosztów leczenia pozostała część zaliczki jest rozliczana z pacjentem.

PODRÓŻOWANIE PO KRAJU


Nie ma ograniczeń. Stosunkowo dobrze rozwinięta baza gastronomiczna i hotelowa oraz relatywnie wysoki stopień bezpieczeństwa publicznego w Urugwaju sprzyjają rozwojowi turystyki, szczególnie w rejonie ujścia rzeki Rio de la Plata do Oceanu Atlantyckiego oraz wzdłuż całego wybrzeża atlantyckiego (do granicy z Brazylią). Zalecanym środkiem komunikacji w Urugwaju są autobusy. Istnieje rozbudowana sieć autobusowych połączeń międzymiastowych, zapewniających relatywnie tanie i dobre warunki podróżowania.

INFORMACJE DLA KIEROWCÓW


W celu wynajęcia pojazdu należy przedstawić: prawo jazdy (niektóre agencje wymagają, by było wydane w ciągu ostatnich dwóch lat) i ważne w kraju stałego pobytu, dokument tożsamości oraz kartę kredytową krajową lub zagraniczną, jak również należy mieścić się w przedziale wiekowym między 23-75 lat (górny margines wiekowy wymagany tylko przez niektóre agencje). Generalnie stan techniczny dróg w Urugwaju jest dobry lub bardzo dobry. Należy pamiętać, że sygnalizatory świetlne na skrzyżowaniach dróg ustawione są bezpośrednio za skrzyżowaniem (tj. za przejściem dla pieszych). Styl jazdy miejscowych kierowców odbiega od polskich standardów, należy bezwzględnie stosować zasadę ograniczonego zaufania. Autostrady i główne drogi są płatne.

PRZEPISY PRAWNE


W Urugwaju legalne są uprawa, obrót i spożycie marihuany pod kontrolą państwa. Marihuana sprzedawana jest w licencjonowanych aptekach, wyłącznie zarejestrowanym obywatelom urugwajskim. Przemyt i nielegalny obrót substancjami narkotycznymi jest karany z całą surowością.

Obowiązuje polityka zerowej tolerancji dla nietrzeźwych kierowców, policja drogowa regularnie przeprowadza kontrole pod tym kątem.

Urugwajskie prawo dopuszcza małżeństwa jednopłciowe.

OBYCZAJE


Urugwaj jest państwem świeckim gwarantującym wolność wyznania. Ok. 47 % społeczeństwa wyznaje religię katolicką. Społeczeństwo urugwajskie jest obyczajowo zbliżone do społeczeństw europejskich. Urugwajczycy są życzliwie usposobieni do innych i – w kontaktach codziennych – mniej formalni niż Polacy.

ŚWIĘTA


Dniami świątecznymi i wolnymi od pracy są: 1 stycznia – Nowy Rok, 6 stycznia – Święto Trzech Króli, luty-marzec – karnawał (2 dni, święto ruchome: poniedziałek i wtorek w 7. Tygodniu przed Świętami Wielkanocnymi), Wielki Tydzień – Tydzień Turystyczny, 1 maja – Święto Pracy, 19 czerwca – Rocznica urodzin J. Artigasa, 18 lipca – Święto Konstytucji, 25 sierpnia – Dzień Niepodległości, 12 października – Święto Rasy, 2 listopada – Dzień Zaduszny, 25 grudnia – Boże Narodzenie.

PRZYDATNE INFORMACJE


  • Ludność kraju  wynosi 3 mln. 425 tys. mieszkańców,  gęstość zaludnienia: 19 mieszkańców na km kw. W północnych regionach kraju, graniczących z Brazylią, miejscowa ludność używa portuleño lub brazilero (odmiana hiszpańsko-portugalska). Znajomość języka angielskiego jest niezbyt powszechna.
  • Oficjalną walutą jest peso urugwajskie; w obiegu są banknoty 20, 50, 100, 200, 500, 1000 i 2000 peso oraz monety: 1, 2, 5 i 10 peso. Centralny Bank Urugwaju ostrzega o pojawianiu się w obiegu fałszywych banknotów, głównie o nominale 500 i 1000 peso. W wielu hotelach, restauracjach, dużych sklepach (głównie w super- i hipermarketach) można płacić dolarami USA i euro lub kartami American Express, VISA, MasterCard czy Diners Club.  Honorowane są również czeki podróżne. W regionach turystycznych powszechnie akceptowane są także peso argentyńskie, reale brazylijskie i euro. Walutę można wymieniać w bankach i oficjalnych kantorach (np. w dużych supermarketach): kursy walut są dość zbliżone.
  • Z dniem 1.05.2018 przestało obowiązywać zwolnienie z podatku VAT dla turystów płacących zagranicznymi kartami kredytowymi za usługi turystyczne (noclegi i gastronomia). Władze urugwajskie nie wykluczają powrotu do tej formy wsparcia turystyki w sezonie letnim 2018 / 2019.
  • Transport publiczny: mieszkańcy powszechnie korzystają z autobusów miejskich (na przejazd trzeba posiadać drobne pieniądze w lokalnej walucie), taksówek i z usług remis (korporacje taksówkowe dysponujące lepszymi standardowo samochodami bez tradycyjnego oznakowania pojazdu). Cenę za przejazd remis warto ustalić z góry (koszt dojazdu z centrum Montevideo na lotnisko wynosi ok. 50 USD; podobnie w przypadku Punta del Este). Również w przypadku taksówek warto ustalić wcześniej, jaki będzie koszt przejazdu.
  • Powszechne jest dawanie napiwków w restauracjach (5-10%). Niewielkie napiwki są dawane również portierom, bagażowym i taksówkarzom.
  • Ambasador RP w Buenos Aires akredytowany jest również w Urugwaju. W Montevideo działa polski Konsulat Honorowy, jednak sprawy związane z paszportami można załatwiać jedynie w Wydziale Konsularnym w Buenos Aires. W przypadku utraty paszportu można zgłosić się np. do Konsulatu Hiszpanii celem uzyskania ETD (Emergency Travel Document). Ponieważ ETD nie jest dokumentem paszportowym planując wjazd do Argentyny, należy uzyskać wizę argentyńską.

Zgodnie z prawem UE, obywatele polscy przebywający w państwach trzecich (poza UE), w których nie ma polskiej placówki, uprawnieni są do pomocy dyplomatycznej i konsularnej państw członkowskich UE posiadających w danym kraju placówkę, na takich samych warunkach, na jakich państwa te pomagają swoim obywatelom. W celu nawiązania kontaktu z placówką państwa członkowskiego UE, zachęcamy do korzystania z wyszukiwarki na stronie Komisji Europejskiej:  https://ec.europa.eu/consularprotection/content/home_pl


Podczas podróży zagranicznych należy przestrzegać praw i zwyczajów kraju pobytu, pamiętając przy tym, że gospodarze mają prawo wymagać stosownego zachowania od turystów odwiedzających ich kraj, w tym w odniesieniu do zakresu swobód przysługujących różnym grupom społecznym oraz światopoglądowym. Przed wyjazdem zapoznaj się z wszelkimi dostępnymi informacjami o kraju, do którego się udajesz, a które mogą być przydatne w podróży.

Podczas planowania podróży do opisanego powyżej kraju, zaleca się zapoznanie się z  ostrzeżeniami dla podróżujących, zawierającymi najnowsze informacje istotne dla bezpieczeństwa obywateli polskich na świecie oraz zgłoszenie podróży w systemie Odyseusz.msz.gov.pl

Przydatne? Podziel się z innymi

Najlepsze oferty Last Minute

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *