Najlepsze oferty Last Minute

Tuvalu

Przydatne? Podziel się z innymi

NAZWATuvalu
NAZWA OFICJALNATerytorium Tuvalu
STOLICAVaiaku na atolu Funafuti
WALUTAdolar australijski (AUD); 1 AUD = 100 centów
JĘZYKtuvalu, angielski
POLSKA PLACÓWKABrak placówki. Podlega kompetencji terytorialnej Ambasady RP w Wellington (Nowa Zelandia)

WJAZD I POBYT


Obowiązuje ruch bezwizowy na podstawie umowy między Unią Europejską a Tuvalu dotyczącej zniesienia wiz krótkoterminowych podpisanej 1 lipca 2016 r. w Brukseli. Umowa dotyczy obywateli UE i obywateli Tuvalu posiadających ważne paszporty zwykłe, dyplomatyczne, służbowe, urzędowe i specjalne. Ww. osoby mogą podróżować bez wiz na terytorium drugiej umawiającej się strony przez okres nieprzekraczający 90 dni w każdym okresie 180-dniowym. Zwolnienie z obowiązku wizowego nie dotyczy osób podróżujących w celu prowadzenia działalności zarobkowej.

UBEZPIECZENIE


Zalecane jest wykupienie kompletnej polisy ubezpieczeniowej, ważnej na terenie Tuvalu, pokrywającej koszty leczenia, hospitalizacji oraz transportu medycznego.

ZDROWIE


Opieka zdrowotna jest na bardzo niskim poziomie (w przypadku poważnych zachorowań hospitalizacja odbywa się na Guam lub na Hawajach). Występuje podwyższone ryzyko infekcji chorobami zakaźnymi. Zagrożeniem dla zdrowia są choroby układu pokarmowego, wywoływane głównie złą jakością wody pitnej. Odnotowuje się przypadki gorączki tropikalnej – dengi.

PRZEPISY PRAWNE


Surowo karane są wszelkie przestępstwa związane z narkotykami.
Homoseksualizm jest nielegalny. Akty seksualne między osobami tej samej płci są zagrożone karami długoletniego pozbawienia wolności.

PRZYDATNE INFORMACJE


  • Kraj położony jest w tropikalno-monsunowej strefie klimatycznej, na obszarze geograficznym o podwyższonym ryzyku występowania trzęsień ziemi i tsunami. Między marcem a listopadem występują bardzo obfite deszcze.
  • Warto zaopatrzyć się w dolary australijskie przed wjazdem do Tuvalu z uwagi na bardzo ograniczone możliwości wymiany walut.
  • Brak bankomatów i urządzeń do korzystania z kart płatniczych.

Zgodnie z prawem UE, obywatele polscy przebywający w państwach trzecich (poza UE), w których nie ma polskiej placówki, uprawnieni są do pomocy dyplomatycznej i konsularnej państw członkowskich UE posiadających w danym kraju placówkę, na takich samych warunkach, na jakich państwa te pomagają swoim obywatelom. W celu nawiązania kontaktu z placówką państwa członkowskiego UE, zachęcamy do korzystania z wyszukiwarki na stronie Komisji Europejskiej:  https://ec.europa.eu/consularprotection/content/home_pl


Podczas podróży zagranicznych należy przestrzegać praw i zwyczajów kraju pobytu, pamiętając przy tym, że gospodarze mają prawo wymagać stosownego zachowania od turystów odwiedzających ich kraj, w tym w odniesieniu do zakresu swobód przysługujących różnym grupom społecznym oraz światopoglądowym. Przed wyjazdem zapoznaj się z wszelkimi dostępnymi informacjami o kraju, do którego się udajesz, a które mogą być przydatne w podróży.

Podczas planowania podróży do opisanego powyżej kraju, zaleca się zapoznanie się z  ostrzeżeniami dla podróżujących, zawierającymi najnowsze informacje istotne dla bezpieczeństwa obywateli polskich na świecie oraz zgłoszenie podróży w systemie Odyseusz.msz.gov.pl

Przydatne? Podziel się z innymi

Najlepsze oferty Last Minute

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *