Najlepsze oferty Last Minute

Turkmenistan

Przydatne? Podziel się z innymi

NAZWATurkmenistan
NAZWA OFICJALNATurkmenistan
STOLICAAszchabad
WALUTAmanat turkmeński (TMM)
JĘZYKturkmeński; Inne języki: rosyjski
POLSKA PLACÓWKAPaństwo podlega kompetencji terytorialnej Ambasady RP w Baku (Azerbejdżan)

WJAZD I POBYT


Obywatele polscy podróżujący do Turkmenistanu muszą posiadać wizę. Wizy wydawane są na podstawie zaproszenia, od osoby fizycznej lub prawnej, poświadczonego przez Urząd Migracyjny Turkmenistanu – przez konsulaty i wydziały konsularne ambasad Turkmenistanu na całym świecie, np. w Berlinie, w Wiedniu, w Kijowie, w Moskwie, w Mińsku. Na Polskę akredytowana jest Ambasada Turkmenistanu w Berlinie. Poza zaproszeniem oraz dwiema kopiami ankiety wizowej należy również przedstawić szereg innych dokumentów. O listę wymaganych dokumentów należy dowiadywać się w tym samym Konsulacie (Wydziale Konsularnym), w którym będzie się składało aplikację wizową.

Najtańsza wiza jednokrotna (do 10 dni) kosztuje ok. 35 euro. Cena wizy rośnie w zależności od jej długości i wielokrotności.

O zaproszenie biznesowe do Urzędu Migracyjnego Turkmenistanu występuje turkmeński partner biznesowy. Polski przedsiębiorca, który nie nawiązał jeszcze kontaktów biznesowych umożliwiających uzyskanie zaproszenia od partnera turkmeńskiego powinien wystąpić do Polskiej Izby Gospodarczej, aby ta zwróciła się do swojego turkmeńskiego odpowiednika (Торгово-промышленная палата Туркменистана) z prośbą o wyrobienie zaproszenia.

W przypadku wiz turystycznych najlepiej zwrócić się do jednej z turkmeńskich agencji turystycznych. Zaproszenie turystyczne można również wyrobić za pośrednictwem placówki odpowiedniej terytorialnie, a więc w przypadku polskich obywateli za pośrednictwem Ambasady Turkmenistanu w Berlinie.

W przypadku aplikacji o wizę 3-miesięczną (i dłuższą) należy spodziewać się prośby o przedłożenie zaświadczenia dot. HIV/AIDS.

Można również otrzymać wizę turkmeńską na lotnisku w Aszchabadzie lub w porcie w Turkmenbashy, co wiąże się z dodatkową opłatą i musi być uwzględnione w zaproszeniu.

Po przybyciu do Turkmenistanu w ciągu 72 godzin należy dopełnić obowiązku meldunkowego.
 

BEZPIECZEŃSTWO


Nie wprowadzono stopnia zagrożenia terrorystycznego.

Zagrożenie przestępczością jest niewielkie. Turyści (jest ich bardzo mało) najczęściej stają się ofiarami pospolitych kradzieży.

Otwarta krytyka systemu sprawowania rządów w Turkmenistanie może pociągnąć za sobą konsekwencje urzędowe, nie wyłączając karnych.

UBEZPIECZENIE


Zaleca się wykupienie ubezpieczenia osobowego pokrywającego koszty leczenia, hospitalizacji oraz transportu medycznego, które w Turkmenistanie są bardzo wysokie

ZDROWIE


Nie ma obowiązkowych szczepień. Opieka medyczna jest na niskim poziomie i trudno dostępna poza dużymi miastami.

PODRÓŻOWANIE PO KRAJU


Cudzoziemcy mogą się zatrzymywać tylko w hotelach. Tereny wojskowe i przygraniczne są objęte ograniczeniami ruchu osobowego. Wjazd na te tereny wymaga przedstawienia specjalnych pozwoleń wydawanych przez Urząd Migracyjny, o które należy wystąpić za pośrednictwem firmy turystycznej. Oczekiwanie na wydanie zgody trwa ok. 10-14 dni. Najpopularniejsze turystycznie miejsca, do których wymagane są przepustki: Koytendag, Magdanly, Koneurgench, Serhetabat. W przypadku wykupienia wycieczki zorganizowanej przez biuro turystyczne pozwolenie na pobyt w miejscach, do których wymagana jest przepustka, a do których zamierzają udać się podróżni, jest automatycznie włączane do zaproszenia i nie ma potrzeby ubiegania się o nie oddzielnie.

PRZEPISY PRAWNE


Homoseksualizm jest nielegalny. Akty seksualne między mężczyznami są zagrożone karami pozbawienia wolności.

PRZYDATNE INFORMACJE


Zgodnie z prawem UE, obywatele polscy przebywający w państwach trzecich (poza UE), w których nie ma polskiej placówki, uprawnieni są do pomocy dyplomatycznej i konsularnej państw członkowskich UE posiadających w danym kraju placówkę, na takich samych warunkach, na jakich państwa te pomagają swoim obywatelom. W celu nawiązania kontaktu z placówką państwa członkowskiego UE, zachęcamy do korzystania z wyszukiwarki na stronie Komisji Europejskiej:  https://ec.europa.eu/consularprotection/content/home_pl


Podczas podróży zagranicznych należy przestrzegać praw i zwyczajów kraju pobytu, pamiętając przy tym, że gospodarze mają prawo wymagać stosownego zachowania od turystów odwiedzających ich kraj, w tym w odniesieniu do zakresu swobód przysługujących różnym grupom społecznym oraz światopoglądowym. Przed wyjazdem zapoznaj się z wszelkimi dostępnymi informacjami o kraju, do którego się udajesz, a które mogą być przydatne w podróży.

Podczas planowania podróży do opisanego powyżej kraju, zaleca się zapoznanie się z  ostrzeżeniami dla podróżujących, zawierającymi najnowsze informacje istotne dla bezpieczeństwa obywateli polskich na świecie oraz zgłoszenie podróży w systemie Odyseusz.msz.gov.pl

Przydatne? Podziel się z innymi

Najlepsze oferty Last Minute

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *