Najlepsze oferty Last Minute

Turcja

Przydatne? Podziel się z innymi

NAZWATurcja
NAZWA OFICJALNARepublika Turcji
STOLICAAnkara
WALUTALIRA TURECKA (TL, TRY)
JĘZYKturecki
POLSKA PLACÓWKAAmbasada Rzeczypospolitej Polskiej w Republice Turcji

WJAZD I POBYT


1.      Do złożenia wniosku o wizę do Turcji podróżnym zaleca się posiadanie dokumentu podróży/paszportu ważnego co najmniej 6 miesięcy od daty wjazdu. Jednakże istnieją wyjątki od tej reguły.
 

a)      W przypadku wiz elektronicznych, które dostępne są na stronie www.evisa.gov.tr, podróżni muszą posiadać paszport ważny co najmniej 180 dni od daty wjazdu do Turcji; w przeciwnym razie wniosek o e-wizę zostanie automatycznie odrzucony; prosimy pamiętać, że posiadacze dokumentów podróży lub paszportów tymczasowych są uprawnieni do uzyskania wizy wyłącznie w tureckich placówkach dyplomatycznych.

b)      W przypadku wnioskowania o wizę w tureckich placówkach dyplomatycznych podróżni muszą posiadać dokument podróży/paszport ważny co najmniej 60 dni od daty opuszczenia Turcji.


2.    Aby wjechać do Turcji podróżni powinni posiadać dokument podróży/paszport ważny co najmniej o 60 dni dłużej niż „długość pobytu” wskazana na wizie, wizie elektronicznej, w przepisach dotyczących zwolnienia z wizy czy zezwoleniu na pobyt.

3.    Obywatele polscy podróżujący do Turcji w celach turystycznych, zależnie od ważności oraz rodzaju paszportu jakim się posługują, mogą ubiegać się o wizę na zasadach opisanych poniżej:

a)        Posiadacze polskich paszportów dyplomatycznych zwolnieni są z obowiązku wizowego do 90 dni pobytu.

Minimalna ważność polskiego paszportu dyplomatycznego wynosi 60 dni od daty opuszczenia terytorium Turcji.

b)       Posiadacze polskich paszportów zwykłych podlegają obowiązkowi wizowemu i mogą nabyć wizę turystyczną w następujący sposób:

– na stronie www.evisa.gov.tr wielokrotną wizę elektroniczną (e-wizę) lub

– na lotnisku po przylocie do Turcji wielokrotną wizę typu wklejka.

Minimalna ważność paszportu do uzyskania wizy elektronicznej lub na lotnisku wynosi 180 dni od daty wjazdu do Turcji.

Posiadacze polskich paszportów zwykłych, których paszporty nie spełniają powyższych minimalnych kryteriów ważności paszportu, mogą ubiegać się o wizę turystyczną wyłącznie w Ambasadzie Turcji w Warszawie na takich samych zasadach jak posiadacze polskich paszportów tymczasowych.

c)        Posiadacze polskich paszportów tymczasowych, bez względu na ważność paszportu, nie są uprawnieni do zakupu e-wizy ani wizy po przylocie do Turcji. O wizę turystyczną w tym przypadku należy ubiegać się w Ambasadzie Turcji w Warszawie. Wiza wydawana przez Ambasadę jest wizą jednokrotną.

Minimalna ważność paszportu do uzyskania wizy w Ambasadzie Turcji w Warszawie wynosi 60 dni od daty opuszczenia Turcji.

Przy przekroczeniu granicy osoba wjeżdżająca może zostać poproszona o przedłożenie ważnego ubezpieczenia medycznego bądź dowodu posiadania środków utrzymania.

Nie ma możliwości wjazdu do Turcji za okazaniem dowodu osobistego.

Wizy

Wiza turystyczna i biznesowa:

Wiza turystyczna lub biznesowa upoważnia do wielokrotnego wjazdu i pobytu na terenie Turcji przez łącznie 90 dni w okresie 180 dni jej ważności (licząc od daty pierwszego wjazdu) bez prawa wykonywania pracy. Oznacza to, że po wykorzystaniu prawa do trzymiesięcznego pobytu nie można wjechać na teren Turcji do czasu wygaśnięcia nabytej wizy, tj. pół roku po dacie pierwszego przekroczenia granicy. 

Jak uzyskać wizę turystyczną lub biznesową?

1. przed wyjazdem do Turcji – za pośrednictwem platformy internetowej E-visa.

Po otwarciu strony należy postępować według instrukcji: zarejestrować się, wypełnić formularz i dokonać za pomocą karty płatniczej opłaty w wysokości 20 USD. Po zakończeniu tej procedury na adres e-mail podany przez wnioskodawcę zostanie przesłane drogą elektroniczną potwierdzenie wydania wizy. Zaleca się wydrukowanie potwierdzenia i zabranie ze sobą w celu przedłożenia podczas kontroli granicznej. Dodatkowe informacje o zasadach działania tego systemu można znaleźć na stronie https://www.evisa.gov.tr/pl/info/

2. po przyjeździe do Turcji – w punktach sprzedaży na przejściach granicznych – do odwołania.  Opłatę w wysokości 30 USD, 25 EUR lub 20 GBP uiszcza się gotówką.

Wizy o przeznaczeniu innym niż turystyczne lub biznesowe:

Obywatele polscy, którzy zamierzają przebywać w Turcji powyżej 90 dni lub w celach innych niż turystyczny, np. podjęcia szkolenia, nauki (w tym Erasmus+), pracy, uczestniczenia w badaniach, wykonywania prac montażowo-serwisowych, połączenia się z rodziną, powinni zwrócić się do Ambasady Republiki Turcji w Warszawie z wnioskiem o wydanie wizy odpowiadającej celowi planowanego pobytu.

Dodatkowe informacje dostępne są na stronie internetowej Ministerstwa Spraw Zagranicznych Turcji.

Pozwolenie na pobyt

Osoby planujące pozostanie w Turcji na okres dłuższy niż ważność wizy muszą złożyć wniosek o pozwolenie na pobyt przed wygaśnięciem wizy. Więcej informacji na temat rodzajów pozwoleń, wymaganych dokumentów oraz procedury można znaleźć na stronach MSW Turcji:

Przekroczenie okresu ważności wizy lub pozwolenia na pobyt

W przypadku samowolnego przedłużenia pobytu poza okres ważności wizy lub pozwolenia na pobyt o ponad 10 dni należy liczyć się z karą pieniężną w wysokości zależnej od czasu przedłużenia pobytu oraz z zakazem ponownego wjazdu na czas wskazany w decyzji właściwych władz. W skrajnych przypadkach możliwa jest również deportacja (na koszt osoby deportowanej) oraz zakaz wjazdu do Turcji na czas nieokreślony.

Nie ma obowiązku meldunkowego przy pobytach krótkoterminowych, z wyjątkiem meldunku w hotelach. Nie należy zostawiać paszportu do dyspozycji hotelu na czas pobytu, a jedynie okazać go przy załatwianiu formalności meldunkowych, co może wiązać się z koniecznością opłacenia z góry należności za cały okres pobytu w hotelu.

Wakacje w Turcji

BEZPIECZEŃSTWO


Ministerstwo Spraw Zagranicznych kategorycznie odradza podróży do wschodniej i południowo-wschodniej Turcji oraz ostrzega przed podróżami do pozostałych regionów kraju.

W prowincjach położonych na wschodzie i południowym wschodzie Turcji, w tym na granicy z Syrią i Irakiem, prowadzone są działania zbrojne. Na obszarze całej Turcji utrzymuje się wysokie zagrożenie atakami terrorystycznymi i niepokojami społecznymi. Ponadto od 21 lipca 2016 r. w całym kraju obowiązuje stan wyjątkowy wprowadzony po próbie zamachu stanu.

Obywatelom polskim przebywającym w Turcji zaleca się unikanie wszelkich zgromadzeń, zachowanie najdalej idącej ostrożności, w tym podczas korzystania z publicznych środków transportu i przebywania w miejscach publicznych (targi, dworce autobusowe itp.), jak również bezwzględnie stosowanie się do zaleceń władz tureckich, organizatorów pobytów turystycznych, ostrzeżeń publikowanych na stronach MSZ  oraz pełne przestrzeganie możliwych ograniczeń wprowadzanych na podstawie decyzji ws. stanu wyjątkowego. W czasie trwania stanu wyjątkowego należy zawsze mieć przy sobie dokument tożsamości.W dużych miastach zdarzają się przypadki rozboju (wyrywanie torebek) lub przyjacielskie zapraszanie do lokali, gdzie pod groźbą przemocy trzeba zapłacić wygórowany rachunek za zamówione napoje. Można spotkać się też z propozycjami nabycia narkotyków lub ich przewozu, co w Turcji jest bardzo surowo karane. Ze względu na różnice kulturowe oraz rosnącą liczbę gwałtów i przypadków przemocy wobec kobiet przestrzegamy, w szczególności studentki programu Erasmus+, przed wynajmowaniem pokoi w mieszkaniach studenckich z nieznanymi osobami oraz podróżowaniem po Turcji samodzielnie lub w towarzystwie nieznajomych. Szczególną uwagę należy zwracać na jedzenie i napoje otrzymywane w klubach lub od nieznanych osób – sprawcy gwałtu w celu znarkotyzowania ofiary mogą korzystać ze środków chemicznych – tzw. tabletek gwałtu. 

Informujemy, że zanotowano w Turcji przypadki zatrzymań obcokrajowców publikujących na portalach społecznościowych wypowiedzi o charakterze politycznym. W związku z powyższym sugerujemy obywatelom polskim przebywającym w Turcji zachowanie rozwagi i ostrożności przed upublicznianiem opinii tego typu.

UBEZPIECZENIE


Turyści przy zakupie ubezpieczenia w ramach pakietu usług biura podróży powinni zwracać uwagę na jego zakres, szczególnie na wyłączenia, za które ubezpieczyciel nie ponosi odpowiedzialności (m.in. choroby przewlekłe). Z uwagi na wysokie koszty leczenia warto wykupić dodatkową polisę, obejmującą koszty leczenia i NNW (min. 50.000 EUR, a w przypadku osób w grupie podwyższonego ryzyka z racji na wiek bądź zdiagnozowane schorzenia 100.000 EUR) oraz koszty transportu medycznego, w tym także transportu zwłok.

ZDROWIE


Służba zdrowia jest w znacznym stopniu prywatna. Wizyta u lekarza (bez zabiegów) może kosztować od 100 USD wzwyż, dzień pobytu w szpitalu – od 500 USD. Zabiegi są bardzo drogie. Aby uniknąć problemów z płatnościami za leczenie szpitalne należy posiadać odpowiednie ubezpieczenia lub możliwość płatności kartą kredytową. Większe szpitale mają podpisane umowy z ubezpieczycielami i honorują polisy ubezpieczeniowe. W mniejszych miejscowościach należy liczyć się z koniecznością dokonania opłaty gotówką (trzeba wówczas wziąć fakturę za usługę i wystąpić o zwrot kosztów do ubezpieczyciela). Wyposażenie szpitali jest na dobrym poziomie. Nie ma wymogu dokonywania szczepień, jednak zaleca się szczepienia przeciwko żółtaczce, gdyż w razie poważniejszych zabiegów medycznych (np. operacji) wymaga się okazania zaświadczenia o szczepieniu. Brak innych zagrożeń epidemiologicznych.

PODRÓŻOWANIE PO KRAJU


Osoby podróżujące indywidualnie mogą korzystać z rozwiniętej sieci połączeń lotniczych, nielicznych połączeń kolejowych (https://ebilet.tcdd.gov.tr) oraz bardzo popularnej komunikacji autobusowej. Ponadto na miejscu można wypożyczyć samochód. Nie należy korzystać z improwizowanych wypożyczalni ulicznych, które nie posiadają swojego biura, ubezpieczeń, i których działalność nie jest oficjalnie zarejestrowana. Najczęściej pojazdy udostępniane przez takie wypożyczalnie nie są w pełni sprawne i nie mają ważnych i kompletnych dokumentów. Należy absolutnie unikać pozostawiania paszportu.

Brak rozwiniętej bazy turystycznej na wschodzie Turcji. Nie zaleca się podróżowania tam indywidualnie. Podróżowanie autostopem nie jest popularne, dlatego zalecamy wyjątkową ostrożność (szczególnie kobietom) przy korzystaniu z tego środka transportu.

Wakacje w Turcji

INFORMACJE DLA KIEROWCÓW


Kierowcy zawodowi muszą posiadać wizę do pracy wydaną przez ambasadę Turcji w Warszawie (szczególnie winni tego przestrzegać kierowcy autobusów turystycznych, TIR-ów, ciężarówek i busów przewożących ładunki). Osoby podróżujące do Turcji środkiem lokomocji (samochodem, motocyklem), a wykorzystujące do tego celu pojazd, którego nie są właścicielami, muszą mieć przy sobie notarialną zgodę właściciela pojazdu na jego użytkowanie, przetłumaczoną na język turecki przez tłumacza przysięgłego i poświadczoną przez Ambasadę Turcji w Warszawie. Wymagane jest ubezpieczenie OC dla pojazdu i zielona karta. Pojazdy wpisywane są do paszportu (podobnie profesjonalny sprzęt elektroniczny) oraz rejestrowane w systemie celnym. W razie kasacji pojazdu (lub urządzenia elektronicznego) należy wypisać go z paszportu w najbliższym urzędzie celnym na podstawie zaświadczenia z policji o zniszczeniu lub kradzieży.

Informacje o zasadach sprowadzania prywatnych samochodów do Turcji znajdują się tutaj: http://english.gtb.gov.tr/individuals/accompanied-vehicles 

Polskim prawem jazdy można się posługiwać na terenie Turcji przez 6 miesięcy, potem należy wymienić je na miejscowy dokument. W razie utraty prawa jazdy należy zgłosić się na policję i uzyskać protokół kradzieży (lub zagubienia), który będzie stanowić podstawę do starania się po powrocie do Polski o duplikat. Na drogach należy zachować szczególną ostrożność, gdyż kierowcy tureccy nie przywiązują nadmiernej wagi do zasad ruchu drogowego. W razie wypadku należy pozostawić pojazd na miejscu zdarzenia do czasu przyjazdu policji.

PRZEPISY CELNE


Brak ograniczeń w przywozie środków płatniczych, przy czym sumy przekraczające 5000 USD należy zgłosić przy wjeździe. Ilość przywożonych artykułów (ubrania, żywność, sprzęt turystyczny, itp.) nie może wskazywać na ich inne przeznaczenie, niż do celów osobistych. Nie wolno wywozić z Turcji przedmiotów o charakterze zabytkowym, historycznym – nawet najmniejszych kawałków starych rzeźb, płaskorzeźb itp. Za próbę ich wywozu grozi kara pozbawienia wolności

Ministerstwo Ceł i Handlu Republiki Turcji przygotowało aplikację mobilną dla podróżnych, w której wskazane są limity celne obowiązujące przy przekraczaniu tureckiej granicy. Aplikacja dostępna jest na systemach Android i iOS: https://muhafaza.gtb.gov.tr/duyurular/yolcular-icin-gumruk-rehberi-mobil-uygulamasi

PRZEPISY PRAWNE


W Turcji obowiązuje zakaz posiadania broni bez zezwolenia. Nie można też mieć noży o ostrzach dłuższych od palca serdecznego ani noży sprężynowych. Obowiązuje całkowity zakaz posiadania narkotyków, nawet na potrzeby własne. Zaleca się, by osoby, które pozostawiały samochód bez nadzoru, sprawdziły przed wyjazdem, czy nie ma śladów ingerencji (czy nie umieszczono w pojeździe narkotyków bez wiedzy właściciela pojazdu).

Na terenie Turcji znajduje się dużo wyraźnie oznakowanych obiektów wojskowych. Nie należy w ich pobliżu robić zdjęć, zatrzymywać się, rozbijać namiotu itp.

Osoby potrzebujące pomocy prawnej mogą zgłosić się do najbliższej polskiej placówki konsularnej z prośbą o udostępnienie listy miejscowych prawników.

Przemyt i dystrybucja narkotyków i środków odurzających są w Turcji karane w sposób niezwykle dotkliwy. Dolna granica zagrożenia karą to 25 lat pozbawienia wolności. Przestrzegamy przed przyjmowaniem jakichkolwiek towarów lub przesyłek z nieznanego źródła.

OBYCZAJE


Turcja jest krajem muzułmańskim, co wymaga od cudzoziemców przestrzegania określonych reguł zachowania, szczególnie przy zwiedzaniu miejsc kultu religijnego (w meczetach należy przed wejściem zdjąć obuwie, kobiety nie mogą wchodzić z odkrytymi głowami i ramionami, w szortach). Również podczas podróżowania po wschodnich rejonach Turcji kobiety nie powinny mieć odsłoniętych nóg, ramion. Kobiety poruszające się samotnie mogą być narażone na kłopotliwe zaczepki, również w dużych miastach.

ŚWIĘTA


Ponieważ daty świąt muzułmańskich ustalane są według kalendarza opartego na roku księżycowym, zmieniają się co roku. Stałe święta o charakterze państwowym to: 1 stycznia           Nowy Rok 23 kwietnia         Święto Suwerenności i Dzień Dziecka 1 maja               Święto Pracy 19 maja             Dzień Atatürka, Młodzieży i Sportu 30 sierpnia         Dzień Zwycięstwa 29 października   Święto Niepodległości W święta zamknięte są urzędy publiczne, ale większość sklepów i punktów usługowych działa normalnie. Dni robocze: od poniedziałku do piątku; niektóre prywatne przedsiębiorstwa pracują także w sobotę. Wiele sklepów otwartych jest także w dni wolne od pracy. 

PRZYDATNE INFORMACJE


  • Oryginały dokumentów urzędowych, aktów stanu cywilnego oraz aktów notarialnych dla swojej ważności w sprawach cywilnych i handlowych na terenie Turcji nie wymagają legalizacji ani apostille. Odpisy polskich aktów stanu cywilnego wydane na formularzach wielojęzycznych nie wymagają tłumaczenia. Pozostałe dokumenty muszą zostać przetłumaczone przez tłumacza przysięgłego na terenie Turcji lub tłumaczenie musi zostać poświadczone przez Ambasadę Turcji w Warszawie albo polskie placówki konsularne w Turcji.
  • Dni pracy urzędów: poniedziałki-piątki w godz. 9.00-17.00. Załatwianie jakichkolwiek formalności jest uciążliwe i długotrwałe. Należy liczyć się z żądaniem ponoszenia nie zawsze uzasadnionych opłat oraz z faktem, że do załatwiania spraw niezbędna jest znajomość języka tureckiego.
  • Szczególnie we wschodnich rejonach Turcji w okresie ramadanu restauracje są nieczynne aż do godziny iftar (zachód słońca), o której można zjeść pierwszy posiłek. Do tej godziny należy unikać jedzenia i picia w miejscach publicznych.
  • Możliwe jest uzyskanie zwrotu podatku VAT. Więcej informacji: http://www.gib.gov.tr/en/references-and-resources/frequently-asked-questions
  • Telefony komórkowe przywiezione z zagranicy podlegają rejestracji, jeśli mają być używane z turecką kartą SIM. Więcej informacji:http://www.mcks.gov.tr/en/
  • Informacje na temat zabytków, muzeów itp. można znaleźć na oficjalnej stronie promocyjnej: http://www.goturkeytourism.com/ . Znajdują się tam również linki do stron z informacjami na temat połączeń autobusowych, hoteli, pensjonatów, restauracji, ośrodków wypoczynkowych, zabytków.
  • Beneficjentów programu Erasmus+ zapraszamy do zapoznania się z informacjami przygotowanymi przez Wydział Konsularny Ambasady RP w Ankarze: https://www.msz.gov.pl/pl/p/ankara_tr_a_pl/sprawy_konsularne/praca_i_pobyt/erasmus/
  • Turcja położona jest w regionie aktywnym sejsmicznie. Warto zapoznać się z poradnikiem na wypadek trzęsienia ziemi opublikowanym na stronie Konsulatu Generalnego RP w Stambule:http://stambul.msz.gov.pl/pl/p/stambul_tr_k_pl/informacje_konsularne/poradnik_dla_turysty/bezpieczenstwo
  • Telefony alarmowe: Pogotowie ratunkowe – 112Straż pożarna – 110Policja – 155Żandarmeria – 156 (pełni zadania policji poza terenem miejskim)Straż wybrzeża –  158AFAD – 122 (zarządzanie kryzysowe)Infolinia ws. pozwoleń na pobyt- 157Pożar lasu – zgłoszenia – 177Przemoc w rodzinie – 183

Podczas podróży zagranicznych należy przestrzegać praw i zwyczajów kraju pobytu, pamiętając przy tym, że gospodarze mają prawo wymagać stosownego zachowania od turystów odwiedzających ich kraj, w tym w odniesieniu do zakresu swobód przysługujących różnym grupom społecznym oraz światopoglądowym. Przed wyjazdem zapoznaj się z wszelkimi dostępnymi informacjami o kraju, do którego się udajesz, a które mogą być przydatne w podróży.

Podczas planowania podróży do opisanego powyżej kraju, zaleca się zapoznanie się z  ostrzeżeniami dla podróżujących, zawierającymi najnowsze informacje istotne dla bezpieczeństwa obywateli polskich na świecie oraz zgłoszenie podróży w systemie Odyseusz.msz.gov.pl

Przydatne? Podziel się z innymi

Najlepsze oferty Last Minute

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *