Najlepsze oferty Last Minute

Tajwan

Przydatne? Podziel się z innymi

NAZWATajwan
STOLICATajpej
WALUTAnowy dolar tajwański (TWD)
JĘZYKmandaryński, zapisywany znakami pełnymi (tradycyjnymi) Inne języki: minnan lub hoklo (zwany potocznie tajwańskim), hakka, języki Aborygenów tajwańskich
POLSKA PLACÓWKAWarszawskie Biuro Handlowe w Tajpej

WJAZD I POBYT


Obywatele polscy, jak i inni obywatele krajów strefy Schengen, zwolnieni są z obowiązku wizowego na pobyty na Tajwanie nie przekraczające 90 dni, wymagany jest jednak paszport ważny min. 6 miesięcy w momencie wjazdu. Przewoźnik może zażądać także okazania rezerwacji biletu powrotnego z Tajwanu. Ponadto przy wjeździe bezwizowym nie ma możliwości uzyskania wizy na Tajwanie ani w jakikolwiek inny sposób przedłużenia pobytu. W przypadku podróżowania z paszportem tymczasowym (również ważnym min. 6 miesięcy w momencie wjazdu) nie obowiązuje wjazd bezwizowy, możliwe jest natomiast uzyskanie 30 dniowej wizy jednokrotnego wjazdu bez możliwości jej przedłużenia. Na Międzynarodowym Lotnisku w Taoyuan wizę taką wydaje znajdujące się tam Biuro Wizowe, zaś na Międzynarodowym Lotnisku w Kaohsiung można uzyskać tymczasowe pozwolenie na wjazd (temporary entry permit), na podstawie którego w ciągu 3 dni trzeba wyrobić wizę w Biurze Spraw Konsularnych (Bureau of Consular Affairs) południowego oddziału tajwańskiego MSZ, znajdującego się w Kaohsiung. Osoby, które mają zamiar na Tajwanie pozostać przez okres dłuższy niż 90 dni muszą posiadać ważną wizę, którą uzyskać można w Biurze Gospodarczym i Kulturalnym Tajpej w Warszawie. Istnieje także możliwość uzyskania 90-dniowej wizy turystycznej w innych tajwańskich placówkach zagranicznych, którą po przyjeździe na Tajwan można przedłużyć maksymalnie do 180 dni lub zamienić (mając ku temu odpowiednie podstawy takie jak np. praca lub studia) na wizę rezydencką, a następnie na jej podstawie wyrobić kartę pobytu (Alien Resident Certificate, ARC). Alternatywnie przed upływem 90 dni można odbyć krótką podróż do jednego z sąsiednich krajów (np. Filipiny lub Malezja) – po powrocie na Tajwan każdorazowo można ponownie skorzystać z pobytu bezwizowego.

Nie ma obowiązku meldunkowego przy pobytach krótszych niż 90 dni. Zameldowanie jest natomiast konieczne przy ubieganiu się o kartę pobytu.

BEZPIECZEŃSTWO


Tajwan jest miejscem bardzo bezpiecznym, o niskiej przestępczości pospolitej. Nie odnotowano tutaj dotychczas ataków terrorystycznych. Tajwańczycy są uprzejmi i uczciwi, z bardzo pozytywnym nastawieniem do obcokrajowców.

UBEZPIECZENIE


Tak jak w przypadku każdej podróży zagranicznej, sugerowane jest wykupienie polisy ubezpieczeniowej obejmującej okres pobytu na Tajwanie. Należy się jednak upewnić, czy obejmuje ona Tajwan oraz czy firma ubezpieczeniowa ma na tym terenie agenta, który w razie potrzeby załatwi wszystkie formalności.

ZDROWIE


Ogólne zagrożenia dla zdrowia na Tajwanie nie są wielkie. Należy uważać na komary, które mogą roznosić japońskie wirusowe zapalenie mózgu bądź tropikalną gorączkę Denga. Turyści odbywający piesze wycieczki po górach lub terenach leśnych narażeni mogą być na ukąszenia jadowitych węży lub owadów (np. os czy dzikich pszczół). Zalecane jest szczepienie przeciwko MMR (odra, świnka, różyczka), oraz WZW typu A i B, szczepienia te nie są jednak obowiązkowe.


Miejscowe przychodnie lekarskie i szpitale zapewniają wysoki poziom usług. Z mniej poważnymi dolegliwościami można udać się do licznych przychodni lokalnych, których ceny nie są zbyt wygórowane. Zwykle wymagana jest opłata za usługi medyczne przed wizytą; udogodnieniem jest fakt, że po uiszczeniu opłaty leki wydawane są na miejscu w przychodni dokładnie w ilości przepisanej przez lekarza. Leczenie poważnych zachorowań połączone z hospitalizacją, w bardziej skomplikowanych przypadkach jest bardzo kosztowne. Tajwańska publiczna opieka zdrowotna jest bardzo dobrze rozwinięta, jednak aby móc zapisać się do powszechnego ubezpieczenia zdrowotnego (NHI), należy posiadać kartę pobytu oraz przez 6 miesięcy nie wyjeżdżać z kraju więcej niż raz. Zwolnienie z okresu oczekiwania obejmuje jedynie obcokrajowców podejmujących legalną pracę na Tajwanie – wówczas pracodawca aplikuje w imieniu pracownika, zaś ubezpieczenie zdrowotne przysługuje od momentu podjęcia pracy na Tajwanie.

INFORMACJE DLA KIEROWCÓW


Do prowadzenia pojazdów na Tajwanie wymagane jest międzynarodowe prawo jazdy, które pozwala na prowadzenie pojazdów przez 30 dni od wjazdu do kraju. Międzynarodowe prawo jazdy można także autoryzować bez opłaty w lokalnym odpowiedniku Wydziału Komunikacji – Motor Vehicles Office (MVO)., co pozwala na prowadzenie pojazdów maksymalnie do 1 roku. Prawo jazdy kat. B zezwala, poza samochodami osobowymi, także na prowadzenie “zwykłych małych motocykli” o pojemności silnika do 50 ccm. Do prowadzenia tego typu motocykli i skuterów upoważnia też odpowiednie tajwańskie prawo jazdy. Skutery i motocykle o pojemności silnika 51-250 ccm wymagają prawa jazdy na “zwykłe ciężkie motocykle”, zaś motocykle o pojemności silnika powyżej 250 ccm prawa jazdy na “duże ciężkie motocykle” (kat. A). Istnieje możliwość wyrobienia tajwańskiego prawa jazdy przez obcokrajowców, jednak przystąpić do egzaminu można wyłącznie posiadając kartę pobytu ważną dłużej niż 1 rok. Prawo jazdy (tajwańskie lub międzynarodowe autoryzowane w MVO) jest również wymagane aby wypożyczyć skuter lub samochód. Sieć drogowa jest bardzo dobrze rozwinięta i dobrze utrzymana. Na Tajwanie obowiązuje ruch prawostronny, a przepisy ruchu drogowego w zasadzie odpowiadają światowym normom. Można mieć jedynie zastrzeżenia do powszechności ich przestrzegania, szczególnie przez kierowców autobusów, taksówek, ciężarówek oraz niezwykle licznych na tajwańskich drogach skuterów. Prowadząc pojazd należy więc zachować szczególną ostrożność.

Od 12 maja 2017 r. osoby mieszkające na Tajwanie na stałe mogą wymieniać polskie prawa jazdy na tajwańskie. W tym celu należy zwrócić się do właściwego Urzędu ds. Pojazdów Motorowych (Motor Vehicle Office) i przedstawić następujące dokumenty:

1.Polski paszport oraz jego kopię

2.Kartę pobytu (ważną minimum 6 miesięcy) oraz jej kopię

3.Polskie prawo jazdy oraz jego kopię

4.3 zdjęcia

5.Zaświadczenie o dobrym stanie zdrowia (Urząd ds. Pojazdów Motorowych przedstawi listę placówek medycznych, w których można uzyskać ww. zaświadczenie; opłata za zaświadczenie będzie wynosić ok. 200-600 NTD).

6.Uiścić opłatę w wysokości 200 NTD

Następnie Urząd ds. Pojazdów Motorowych zwróci się do Warszawskiego Biura Handlowego z wnioskiem o potwierdzenie ważności polskiego prawa jazdy. Tajwańskie prawo jazdy, ważne na 6 lat, zostanie wydane po potwierdzeniu ważności przez polskie władze. Warunkiem wydania tajwańskiego prawa jazdy jest zwrot polskiego dokumentu prawa jazdy, który następnie zostanie unieważniony i zwrócony polskim władzom.

CŁO


Osoby powyżej 20 roku życia mogą wwieźć na teren Tajwanu do 1 litra napojów alkoholowych oraz 200 sztuk papierosów lub 25 cygar lub 0,5 kg tytoniu, o łącznej wartości nie większej niż 20.000 TWD. Gotówkę w obcych walutach o łącznej wartości powyżej 10.000 USD należy zadeklarować przy wjeździe, w przeciwnym razie może ona zostać zarekwirowana. Ponadto obowiązuje limit na walutę Chińskiej Republiki Ludowej – można jej wwieźć maksymalnie 20.000 RMB. Dodatkowo bez zezwolenia wolno wwieźć na teren Tajwanu 10.000 TWD. Zadeklarowania wymaga każda ilość wwożonego złota, zaś na przywóz złota o wartości przekraczającej 20.000 USD wymagane jest zezwolenie wydane przez tajwańskie Biuro Handlu Zagranicznego (BOFT). Te same limity obowiązują przy wywozie gotówki i złota.
Zabronione jest wwożenie wszelkiego rodzaju narkotyków i substancji odurzających, produktów naruszających własność intelektualną, artykułów pornograficznych, literatury promującej komunizm, broni, a także replik broni i ich części. W przypadku przywożenia roślin lub zwierząt obowiązują surowe przepisy dot. szczepień i kwarantanny. Więcej informacji na temat przywozu zwierząt znajduje się na stronie internetowej tajwańskiego Biura Inspekcji Zdrowia i Kwarantanny Roślin i Zwierząt (BAPHIQ).

PRZEPISY PRAWNE


Obowiązujący na Tajwanie kodeks karny przewiduje wyjątkowo surowe kary (z karą śmierci włącznie) za przemyt, handel oraz posiadanie substancji odurzających (narkotyków). Pozostałe przepisy prawne nie odbiegają znacząco od norm w krajach rozwiniętych.

PRZYDATNE INFORMACJE


Utrata paszportu powinna być zgłaszana na posterunku policji w miejscu, gdzie miało miejsce zdarzenie, a następnie w Warszawskim Biurze Handlowym w Tajpej, gdzie można starać się o wydanie nowego dokumentu paszportowego. W ramach działalności konsularnej WBH upoważnione jest m.in. do pełnej opieki konsularnej nad obywatelami polskimi przebywającymi na Tajwanie, wydawania paszportów (biometrycznych i tymczasowych), wydawania wiz dla obcokrajowców, legalizacji dokumentów oraz pozostałych czynności z zakresu obywatelstwa i stanu cywilnego.

Wymiany walut zagranicznych na Tajwanie dokonuje się w bankach, czynnych w godzinach od 9:00 do 15:30, wymagany do tego jest paszport. Oddziały niektórych banków znaleźć także można na lotnisku, gdzie kurs wymiany jest taki sam jak w centrum miasta. Niektóre banki pobierają niewielką prowizję za wymianę walut. Poza godzinami urzędowania banków jedynymi miejscami, w których można wymienić waluty są hotele oraz duże centra handlowe, jednak kurs wymiany w nich może być mniej korzystny niż w bankach.

Powszechnie honorowane są na Tajwanie karty płatnicze (np. VISA, Master Card, American Express), dobrze rozwinięta jest też sieć bankomatów, które znajdują się m.in. w całodobowych sklepach popularnych sieci sprzedaży detalicznej (np. 7-eleven, Family Mart, OK Mart, Hi Life). Należy stosować ogólne przyjęte środki ostrożności związane z używaniem kart płatniczych.

W lokalnych wydziałach policji działają sekcje dla cudzoziemców, które zatrudniają funkcjonariuszy mówiących po angielsku; numery telefonów w większych miastach Tajwanu: Tajpej (02) 2556-6007, Kaoshiung (07) 215-4342, Tainan (06) 222-9704, (04) 2327-3875, Taitung (089) 334-756, Pingtung (08) 733-6283.

Z inicjatywy tutejszych władz, National Immigration Agency uruchomiła Informację dla obcokrajowców – usługę dostępna w języku chińskim oraz angielskim w internecie (https://www.immigration.gov.tw/np.asp?ctNode=36879&mp=2) oraz pod bezpłatnym numerem International Community Service Hotline 0800-024-111 (dostępnym także z zagranicy +886-800-024-111 – opłata zgodnie z cennikiem operatora), gdzie można uzyskać aktualne informacje dotyczące życia obcokrajowców na Tajwanie, m.in. dot. wiz, przepisów wjazdowych, zdrowia, podatków, małżeństw, administracji publicznej, turystyki, ochrony środowiska, pobytu, edukacji, dzieci i młodzieży, zakwaterowania, transportu, bezpieczeństwa, pogody.

Wyspa jest terenem intensywnej aktywności sejsmicznej – niewielkie wstrząsy (do 5 stopni) występują na porządku dziennym. Ulewne deszcze podczas tajfunów (nawet do 1000 mm w ciągu doby), które najczęściej występują od kwietnia do października, powodują osuwanie się ziemi, gwałtowny przybór wód w potokach i rzekach oraz powodzie. Podczas tajfunu często ogłaszana jest w mediach lokalnych informacja o zawieszeniu działalności szkół, urzędów i zakładów pracy, nie należy wtedy wychodzić na zewnątrz, bądź w przypadku konieczności wyjścia – zachować szczególne środki ostrożności z uwagi na obfite deszcze i bardzo silne wiatry. Z uwagi na występowanie klęsk żywiołowych lub innych poważnych zagrożeń zaleca się śledzenie komunikatów na portalach Central Weather Bureau: stronie internetowej (http://www.cwb.gov.tw/V7e/) i aplikacji mobilnej (TaiwanWeather) Central Weather Bureau lub słuchanie komunikatów nadającej w języku angielskim miejscowej stacji radiowej International Community Radio Taiwan (ICRT) – FM 100,7 MHz (Tajpej i Kaohsiung), FM 100,1 MHz (Taichung), FM 100,8 MHz (Chiayi), bądź online.

Stosowany na Tajwanie system sieci komórkowych jest w pełni zgodny z systemem stosowanym w Europie, większość operatorów polskich ma podpisane umowy roamingowe z tutejszymi operatorami, ceny usług głosowych i przesyłu danych mogą się jednak znacznie różnić w zależności od operatora, sugerowane jest więc sprawdzenie u operatora w Polsce najbardziej korzystnej oferty. Dostępne w tutejszych punktach sprzedaży detalicznej karty pre-paid muszą być aktywowane przez operatora na podstawie dwóch dokumentów tożsamości (np. paszport i dowód osobisty).

Przydatne linki:

Warszawskie Biuro Handlowe w Tajpej – polska placówka na Tajwanie

Biuro Gospodarcze i Kulturalne Tajpej w Warszawie – tajwańska placówka w Polsce

Taiwan – The Heart of Asia – informacje ogólne o Tajwanie

Study in Taiwan – informacje o studiach na Tajwanie

Forumosa – forum dyskusyjne z cennymi informacjami o Tajwanie

TEALIT – forum dyskusyjne z cennymi informacjami o Tajwanie

Taiwan Taoyuan International Airport – główne lotnisko międzynarodowe Tajwanu

Taipei MRT – informacje o metro w Tajpej http://english.metro.taipei/

Taiwan Railways – informacje o kolei na Tajwanie

Taiwan High Speed Rail – informacje o szybkiej kolei https://www.thsrc.com.tw/en/

National Palace Museum – informacje o Muzeum Pałacowym

National Theater & Concert Hall – informacje o Teatrze Narodowym oraz Sali Koncertowej

ArtsTicket – informacje o rozrywce (muzyka, teatr, taniec, filmy, itp.)


Podczas podróży zagranicznych należy przestrzegać praw i zwyczajów kraju pobytu, pamiętając przy tym, że gospodarze mają prawo wymagać stosownego zachowania od turystów odwiedzających ich kraj, w tym w odniesieniu do zakresu swobód przysługujących różnym grupom społecznym oraz światopoglądowym. Przed wyjazdem zapoznaj się z wszelkimi dostępnymi informacjami o kraju, do którego się udajesz, a które mogą być przydatne w podróży.

Podczas planowania podróży do opisanego powyżej kraju, zaleca się zapoznanie się z  ostrzeżeniami dla podróżujących, zawierającymi najnowsze informacje istotne dla bezpieczeństwa obywateli polskich na świecie oraz zgłoszenie podróży w systemie Odyseusz.msz.gov.pl

MSZ dokłada wszelkich starań, aby zawarte w tym miejscu dane były rzetelne, wyczerpujące i aktualne, jednak mają one charakter wyłącznie informacyjny i nie mogą stanowić podstawy do jakichkolwiek roszczeń.

Przydatne? Podziel się z innymi

Najlepsze oferty Last Minute

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *