Najlepsze oferty Last Minute

Tajlandia

Przydatne? Podziel się z innymi

NAZWATajlandia
NAZWA OFICJALNAKrólestwo Tajlandii
STOLICABangkok
WALUTAbaht (THB), 1 THB = 100 satangów;
JĘZYKtajski Inne języki: angielski (głównie w dużych miastach i ośrodkach turystycznych)
POLSKA PLACÓWKAAmbasada Rzeczypospolitej Polskiej w Bangkoku

WJAZD I POBYT


Od 11 sierpnia 2011 roku obywatele polscy zwolnieni są z obowiązku wizowego przy wjeździe do Tajlandii na pobyt turystyczny nie dłuższy niż 30 dni, zarówno w przypadku wjazdu lotniczym przejściem granicznym, jaki i przejściem lądowym (z Kambodży, Laosu, Malezji).

Ruch bezwizowy dotyczy jedynie wizyt o charakterze turystycznym, w przypadku wizyt o innym charakterze lub wizyt turystycznych przekraczających 30 dni konieczne jest ubieganie się o wizę w przedstawicielstwie dyplomatycznym Królestwa Tajlandii.

W przypadku przekraczania granicy Tajlandii przejściem lądowym, z ruchu bezwizowego można skorzystać dwukrotnie w ciągu roku. Szczegółowe informacje na temat zasad wydawania wiz znajdują się na stronie MSZ Tajlandii oraz Ambasady Królestwa Tajlandii w Warszawie.

Przy wjeździe w ruchu bezwizowym wymagany i bezwzględnie przestrzegany jest wymóg co najmniej 6-miesięcznego okresu ważności paszportu (liczony od daty wjazdu na terytorium Tajlandii), posiadanie biletu powrotnego oraz środków finansowych (10.000 THB na osobę). Urzędnicy imigracyjni mogą wymagać dodatkowych dokumentów potwierdzających turystyczny charakter wizyty (np. rezerwacja hotelowa, plan podróży). Niespełnienie tego warunku jest jednoznaczne z odmową wjazdu, a tym samym pasażer zawracany jest do portu macierzystego. Osoby o niedbałym i nieestetycznym wyglądzie mogą nie uzyskać zgody na wjazd.

Opłata lotniskowa wynosi 700 THB na trasach międzynarodowych oraz od 50 do 200 THB na krajowych i wliczana jest w cenę biletu. W przypadku lotów transferowych opłata nie jest doliczana do kosztów zakupu biletu, decydując się zatem na opuszczenie lotniska nawet na kilka godzin, niezbędnym jest uiszczenie opłaty przy przekraczaniu granicy.


W przypadku przekroczenia dopuszczalnego terminu pobytu nakładana jest kara finansowa, płatna przy wyjeździe z Tajlandii – 500THB za każdy dzień, maksymalnie 20.000THB. W przypadku zatrzymania przez organy miejscowe osoby bez ważnej wizy orzekana jest kara grzywny, więzienia oraz zakaz wjazdu do Tajlandii (w zależności od okresu nielegalnego pobytu od 5 do 10 lat). W przypadku dobrowolnego zgłoszenia się do miejscowych organów, gdy pobyt nielegalny jest powyżej 90 dni, zakaz wjazdu do Tajlandii wynosi od 1 roku do 10 lat.

Istnieje obowiązek meldunkowy. Podróżny, przed przekroczeniem granicy, zobowiązany jest do wypełnienia karty wjazdu/wyjazdu (należy ją zachować w paszporcie i okazać przy wyjeździe) i wskazania adresu pobytu w Tajlandii.

BEZPIECZEŃSTWO


Ministerstwo Spraw Zagranicznych odradza podróże, które nie są konieczne:

  • do południowych prowincji: Pattani, Yala, Narathiwat i Songkhla;
  • w rejonie pogranicza z Mjanmą na północ od miejscowości Mae Sot;
  • w rejonie pogranicza z Kambodżą w prowincjach Surin i Sisaket.

Na pozostałym terytorium Tajlandii, MSZ zaleca zachowanie szczególnej ostrożności.

W południowych prowincjach Tajlandii regularnie dochodzi do terrorystycznych ataków bombowych i z użyciem broni palnej.

W rejonie  pogranicza z Mjanmą operują gangi przemytników; dochodzić może do starć z siłami zbrojnymi Tajlandii.

Granica z Kambodżą pozostaje częściowo nieuregulowana. W okolicach starych świątyń (np. Preah Vihear) dochodziło w przeszłości do starć granicznych. Mogą występować tam także miny przeciwpiechotne.

Tajlandia jest państwem zagrożonym terroryzmem. Do ataków dochodziło w przeszłości w Bangkoku, na Phuket i innych popularnych wśród turystów miejscach. Ostrożność należy zachować w szczególności w miejscach mogących być celami ataków (atrakcje turystyczne, bazary, obiekty kultu religijnego, budynki użyteczności publicznej).

Od wielu lat obserwuje się w Tajlandii stały wzrost przestępczości, który głównie przejawia się w formie kradzieży (środki finansowe, także dokumenty zdeponowane w hotelowych sejfach), kradzieży z rozbojem (pobicia, wyrywanie torebek i plecaków przez przestępców na motocyklach i skuterach) w szczególności w miejscach turystycznych oraz ataków niesprowokowanej agresji wobec turystów, szczególnie w porze nocnej.


Nagminne są wyłudzenia i oszustwa w miejscach turystycznych takich jak wyspy Phuket, Samui, Phangan oraz miejscowości Pattaya i Bangkok (zawyżanie cen za usługi turystyczne, przejazdy taxi, żądanie zapłaty zawyżonych odszkodowań za drobne uszkodzenia wypożyczonych skuterów/ skuterów wodnych, odmowa zwrotu zdeponowanych w zamian za wypożyczenie sprzętu paszportów, sprzedaż niskiej jakości biżuterii jako cennych okazów z brylantami/szafirami za wielokrotnie wyższe ceny).


Nie należy zawierać znajomości z przypadkowo poznanymi osobami, ani też korzystać z poczęstunku np. cukierkami, papierosami lub napojami, szczególnie w nocnych lokalach, pubach itp., gdyż zdarza się, iż zawierają one narkotyki.

W stolicy Bangkoku regularnie odbywają się protesty o podłożu politycznym, a samą sytuację w kraju cechuje znaczny stopień nieprzewidywalności i zmienności.


W razie konieczności turyści mogą kontaktować się z Policją Turystyczną, tel. 1155 (dobra znajomość języka angielskiego).

UBEZPIECZENIE


Zalecane jest wykupienie ubezpieczenia obejmującego pokrycie kosztów leczenia, hospitalizacji oraz transportu medycznego. Osoby nieubezpieczone muszą liczyć się z koniecznością poniesienia znacznych kosztów leczenia z własnej kieszeni.

Wykupując polisę, należy upewnić się, czy będzie ona honorowana w Tajlandii. 

ZDROWIE


Obecnie przy wjeździe do Tajlandii nie są wymagane specjalne szczepienia.

W dużych miastach, gdzie znajdują się zbiorniki wody stojącej istnieje ryzyko zakażenia dengą (tropikalna choroba przenoszona przez komary, głównie w porze deszczowej). W ostatnim czasie odnotowano przypadki zarażenia wirusem Zika; zalecamy stosowanie się do zaleceń Głównego Inspektoratu Sanitarnego, szczególnie dotyczy to kobiet w ciąży lub planujących zajście w ciążę.

W okolicach Chiang Mai występuje sezonowo (luty-kwiecień) bardzo wysokie zanieczyszczenie powietrza spowodowane wypalaniem traw przez rolników, które może być szczególnie uciążliwe dla osób z chorobami alergicznymi, chorobami układu oddechowego, małych dzieci i kobiet w ciąży.

Należy w sposób bardziej rygorystyczny przestrzegać zasad higieny, co jest niezbędne w krajach tropikalnych. Woda z sieci wodociągowej jest niezdatna do picia. Ogólnie dostępna jest w sprzedaży butelkowana woda filtrowana lub mineralna.

Dostęp do opieki medycznej jest dobry a usługi medyczne są w Tajlandii na wysokim poziomie, ale jednocześnie relatywnie drogie w stosunku do krajów europejskich. Cena standardowej wizyty lekarskiej wynosi około 800-1.800 THB, a doba w szpitalu (zależnie od standardu) od 2.000 do nawet 20.000 THB. W przypadku braku ubezpieczenia, kwoty tę trzeba uiścić samemu.

INFORMACJE DLA KIEROWCÓW


Dokumentem uprawniającym do kierowania pojazdami w Tajlandii jest międzynarodowe prawo jazdy wydane zgodnie z Konwencją Genewską z 1949 r. lub prawo jazdy wydane przez władze Tajlandii. Zwykłe polskie prawo jazdy nie jest uznawane.

Do prowadzenia skutera wymagane jest prawo jazdy na motocykl (międzynarodowe, zgodne z Konwencją Genewską lub miejscowe). W przeciwieństwie do Polski, prawo jazdy kat. B nie uprawnia do prowadzenia skutera. Choć wypożyczalnie skuterów na ogół nie egzekwują posiadania prawa jazdy uprawniającego do prowadzenia motocykla, w razie wypadku, jego brak może okazać się dużym problemem. W szczególności może to spowodować wyłączenie odpowiedzialności ubezpieczyciela i braku możliwości skorzystania z polisy do celu leczenia, czy naprawienia szkody wyrządzonej innym osobom. Należy liczyć się w takiej sytuacji z koniecznością poniesienia znaczących wydatków w gotówce na miejscu. 

Odradza się wypożyczanie skuterów w lokalnych biurach podróży, biurach wynajmu skuterów, etc. Ww. usługa wymaga bowiem na ogół podpisania umowy w języku tajskim, jak również zdeponowania paszportu. Niejednokrotnie wypożyczający sprzęt stają się ofiarami oszustwa, w wyniku którego zmuszani są dokonywać znacznych rekompensat finansowych na rzecz wypożyczalni za rzekome zniszczenie sprzętu pod groźba nieoddania paszportu.

Tajlandzkie drogi należą do najbardziej niebezpiecznych na świecie. Średni współczynnik śmiertelności na drogach wynosi wg Światowej Organizacji Zdrowia 36,2 na 100 000 i jest drugi najwyższy na świecie. Szacuje się, że w wypadkach giną ok. 24 000 osób rocznie. Większość ofiar stanowią użytkownicy motocyklów i skuterów.

Należy mieć na uwadze, że w sytuacjach konfliktowych związanych z kolizją drogową z udziałem obcokrajowca, asysta miejscowej policji może okazać się nieskuteczna, nie tylko z uwagi na barierę językową.

W Tajlandii obowiązuje ruch lewostronny.

Osoby chcące wjechać na teren Tajlandii własnym pojazdem muszą wcześniej uzyskać specjalne zezwolenie.

CŁO


Nie ma ograniczeń dotyczących wwozu pieniędzy. Osoba, która przywozi do Tajlandii środki płatnicze o wartości przekraczającej 20.000 USD, jest obowiązana do złożenia organom celnym deklaracji dewizowej. Limit bezcłowego wwozu rzeczy zakupionych za granicą wynosi 20.000 THB (ok. 2.000PLN) dla osób wjeżdżających do Tajlandii przejściami lotniczymi (zdarzają się wyrywkowe kontrole osób przyjeżdżających do Tajlandii).

W ramach bezcłowych limitów można wwieźć do 1l alkoholu, 200 szt. papierosów lub 250g. tytoniu. W przypadku kontroli celnej i stwierdzenia wwozu dóbr w ilości przekraczającej limit ulega konfiskacie całość wwiezionych dóbr.

Wwóz e-papierosów i e-shish (i nabojów do nich) jest zakazany. Za próbę wwozu grozi grzywna lub kara pozbawienia wolności.

Restrykcje celne odbiegające od powszechnie obowiązujących standardów dotyczą zakazu wywozu statuetek i wizerunków Buddy. Wywóz tych przedmiotów wymaga uzyskania uprzedniej zgody Ministerstwa Sztuki. Zakaz nie dotyczy jednak wyrobów rzemieślniczych o małej wartości artystycznej sprzedawanych na ulicznych straganach i bazarach.

Zakup niektórych towarów w Tajlandii podlega procedurze zwrotu podatku VAT przy wylocie z kraju (zakupy na kwotę min. 2000 THB). Warunkiem tego jest wcześniejsze uzyskanie odpowiedniego zaświadczenia w miejscu zakupu towaru. Nie wolno wwozić narkotyków, broni palnej, materiałów pornograficznych oraz niektórych gatunków roślin i zwierząt.

PRZEPISY PRAWNE


W Tajlandii obowiązują surowe sankcje za wykonywanie pracy bez urzędowego zezwolenia, nawet wobec zagranicznych przewodników turystycznych. W celu wykonywania pracy na terenie Tajlandii cudzoziemiec musi posiadać zezwolenie na pracę i ważną wizę. Złamanie tego przepisu grozi karą więzienia i deportacją.

Tajlandia należy do krajów o bardzo surowym ustawodawstwie antynarkotykowym. Posiadanie przy sobie jakichkolwiek narkotyków, nawet w najmniejszych ilościach (np. papierosa z marihuany, czy tabletki ecstasy) lub przyrządów wskazujących na zażywanie narkotyków (np. strzykawki) powoduje natychmiastowe zatrzymanie do czasu wyjaśnienia sprawy. Odnosi się to do całego terytorium Tajlandii, w tym także stref tranzytowych portów lotniczych. Przestępstwa narkotykowe zagrożone są karą wieloletniego więzienia, a nawet śmierci.

Za obrazę majestatu (za którą uznana może zostać jakakolwiek krytyka monarchii) grożą kary wieloletniego więzienia. 

PRZYDATNE INFORMACJE


  • Tajowie z ogromnym szacunkiem odnoszą się do rodziny królewskiej. Sytuację konfliktową może spowodować zlekceważenie majestatu króla Tajlandii, jego rodziny i dworu królewskiego (np. publiczne zniszczenie banknotu, na którym znajduje się wizerunek władcy, umieszczanie krytycznych komentarzy na portalach społecznościowych).
  • W przypadku sytuacji konfliktowych z Tajami należy starać się łagodzić sytuację, gdyż podnoszenie głosu lub krzyk są uważane za oznakę słabości i z reguły nie prowadzą do rozwiązania problemu, a wręcz pogarszają sytuację. Nie na miejscu jest dyskutowanie podniesionym głosem lub kłócenie się, np. o cenę towaru podczas negocjacji.
  • Głowa to najwyższa i najważniejsza (najświętsza) część ciała. Należy unikać dotykania głowy Taja (nawet małych dzieci).
  • Każdy posąg Buddy jest uważany za święty. Nie należy np. wspinać się na posąg, aby zrobić zdjęcie, ani też w jakikolwiek inny sposób okazywać braku szacunku.
  • Odwiedzając świątynie lub inne miejsca kultu religijnego, należy być stosownie ubranym (odkryte ramiona, szorty, czy klapki są niedozwolone).
  • W kantorach wymiany walut przyjmowane są jedynie banknoty USD najnowszych edycji. Starsze edycje można wymienić w lokalnych bankach.
  • Korzystając z taksówki, należy prosić o włączenie licznika lub wcześniej ustalić cenę za przejazd.

Podczas podróży zagranicznych należy przestrzegać praw i zwyczajów kraju pobytu, pamiętając przy tym, że gospodarze mają prawo wymagać stosownego zachowania od turystów odwiedzających ich kraj, w tym w odniesieniu do zakresu swobód przysługujących różnym grupom społecznym oraz światopoglądowym. Przed wyjazdem zapoznaj się z wszelkimi dostępnymi informacjami o kraju, do którego się udajesz, a które mogą być przydatne w podróży.

Podczas planowania podróży do opisanego powyżej kraju, zaleca się zapoznanie się z  ostrzeżeniami dla podróżujących, zawierającymi najnowsze informacje istotne dla bezpieczeństwa obywateli polskich na świecie oraz zgłoszenie podróży w systemie Odyseusz.msz.gov.pl

Przydatne? Podziel się z innymi

Najlepsze oferty Last Minute

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *