Najlepsze oferty Last Minute

Tadżykistan

Przydatne? Podziel się z innymi

NAZWATadżykistan
NAZWA OFICJALNATadżykistan
STOLICADuszanbe
WALUTAsomoni (TJS)
JĘZYKtadżycki
POLSKA PLACÓWKAPaństwo podlega kompetencji terytorialnej Ambasady RP Taszkencie (Uzbekistan)

WJAZD I POBYT


Obywatele polscy podróżujący do Tadżykistanu objęci są obowiązkiem wizowym. Wizę można uzyskać w Ambasadach Tadżykistanu w krajach ościennych, np. w Berlinie, Mińsku, Moskwie. Obywatele polscy na wizę czekają ok. 3 dni. Istnieje możliwość przedłużenia pobytu na miejscu. Nielegalne przedłużenie pobytu poza liczbę dni określonych w wizie grozi wysoką karą pieniężną nakładaną przez straż graniczną. Wizę turystyczną można uzyskać poprzez zaproszenie licencjonowanej tadżyckiej organizacji turystycznej. Licencję można sprawdzić na stronie internetowej Komitetu ds. Młodzieży, Sportu i Turystyki. Zapraszająca organizacja turystyczna zajmie się również uzyskaniem pozwolenia na poruszanie się w strefach przygranicznych i Górnobadachszańskim Obwodzie Autonomicznym (dalej: GBAO) oraz innymi sprawami organizacyjno-logistyczno-transportowymi.


Nie ma obowiązku okazania biletu powrotnego ani określonej kwoty na każdy dzień pobytu. Jest możliwość uzyskania wizy tadżyckiej również na lotnisku w Duszanbe, Chudżand i Kulob (wiza na okres do miesiąca pobytu). Z przepisami wizowymi można zapoznać się na stronie Ministerstwa Spraw Zagranicznych Tadżykistanu. Każda osoba wjeżdżająca do Tadżykistanu musi posiadać paszport ważny przez co najmniej 6 miesięcy.

Uwaga: w Tadżykistanie nie ma polskiej placówki dyplomatycznej; w razie potrzeby należy kontaktować się z Ambasadą RP w Taszkencie.

Dla obywateli polskich zniesiono obowiązek meldunkowy przy pobycie turystycznym do 30 dni. Dla wszelkiego innego rodzaju wiz obowiązek meldowania w ciągu 72 godzin został utrzymany.

BEZPIECZEŃSTWO


Przebywając w GBAO należy mieć świadomość, że od czasu do czasu wybuchają tam zamieszki na tle polityczno-religijnym. Ze względu na napiętą sytuację pomiędzy Tadżykistanem i Uzbekistanem można się spodziewać trudności w przekraczaniu granicy tadżycko-uzbeckiej. Na granicy z Kirgistanem również sytuacja nie zawsze jest spokojna, od czasu do czasu przejścia graniczne są zamykane bez uprzedzenia.

Przy wyjazdach do krajów sąsiadujących należy sprawdzić, czy przejście, którym planujemy przekroczyć granice jest aktualnie otwarte. Jeżeli planujemy wracać do Tadżykistanu po (nawet bardzo krótkim) wyjeździe za granicę, należy pamiętać, aby tadżycka wiza pozwalała na wielokrotny wjazd.

W związku z pojawiającymi się informacjami o możliwych zamachach terrorystycznych, Ambasada RP w Taszkencie zaleca unikanie zgromadzeń publicznych oraz niekorzystanie – jeśli to możliwe – z publicznych środków transportu. Osobom podróżującym do Badachszańskiego Wilajatu Autonomicznego zaleca się unikanie obozowania w pobliżu granicy afgańskiej i poruszania się w tym regionie po zmroku.

Ministerstwo Spraw Zagranicznych zaleca wszystkim podróżującym za granice rejestrowanie się w systemie Odyseusz.

UBEZPIECZENIE


Nie ma obowiązku posiadania ubezpieczenia osobowego ani komunikacyjnego. Zaleca się wykupienie polisy ubezpieczeniowej pokrywającej koszty leczenia, transportu medycznego, następstw nieszczęśliwych wypadków). Należy również pamiętać, że bez odpowiedniego ubezpieczenia z baz turystycznych w Pamirze nie będzie można wyjść w wysokie góry. Działania służb ratowniczych Tadżykistanu są płatne (np. godzina pracy helikoptera ratowniczego kosztuje ok 4.900 USD).

ZDROWIE


Państwowa opieka medyczna jest na niskim poziomie. Wizyta u lekarza kosztuje od 30 USD, doba w szpitalu – ok. 100 USD. Istnieje duże ryzyko zarażenia się wirusowym zapaleniem wątroby typu A i B, tężcem, durem brzusznym. Warto zasięgnąć porady, jakie szczepienia przed wyjazdem na obszar Azji Środkowej są aktualnie zalecane. Istnieje niebezpieczeństwo wścieklizny. W Tadżykistanie rośnie liczba zarażonych wirusem HIV oraz chorych na gruźlicę. Warunki sanitarne nie odpowiadają ogólnie przyjętym standardom, odradza się spożywanie posiłków na bazarach, przydrożnych barach i tzw. czajchanach. Z uwagi na zagrożenie żółtaczką i innymi chorobami przewodu pokarmowego produkty spożywcze należy bardzo dokładnie myć pod bieżącą wodą. Kupując żywność, trzeba zwrócić uwagę na termin przydatności do spożycia, nie zaleca się kupowania miejscowego alkoholu niewiadomego pochodzenia (niebezpieczeństwo zatrucia alkoholem metylowym). Woda w kranach jest zdatna do picia po przegotowaniu – zaleca się jednak pić wodę mineralną oryginalnie butelkowaną. Z powodu odmiennej flory bakteryjnej w pierwszych dniach po przybyciu mogą wystąpić kłopoty żołądkowe. Zaleca się przyjmowanie preparatów probiotycznych przez ok. 2 tygodnie przed przyjazdem do Tadżykistanu oraz zabranie w podróż odpowiednich preparatów przeciwbiegunkowych. Radzimy unikać dłuższego pobytu w szpitalu i ograniczyć zabiegi medyczne do niezbędnego minimum.

PODRÓŻOWANIE PO KRAJU


Należy ograniczyć do minimum podróżowanie nocą ze względu na nieoświetlone pojazdy i pieszych oraz fatalny stan dróg. Infrastruktura turystyczna jest zdecydowanie niewystarczająca. Istnieją ograniczenia ruchu osobowego na terenach graniczących z Afganistanem oraz w całym GBAO – wymagane są bezwzględnie specjalne zezwolenia. Zezwolenie załatwia zapraszająca licencjonowana organizacja turystyczna. Zezwolenie można uzyskać podczas otrzymywania wizy w Ambasadzie Tadżykistanu, wówczas należy złożyć odpowiedni wniosek. W ostateczności zezwolenie można uzyskać w ciągu 24 godzin w Republikańskim OWIR MSW w Duszanbe, ul. Mirzo Tursunzade 5, Tel. 227 67 22. Opłata symboliczna 25-50 somoni. Planowanie podróży poza głównymi drogami i dużymi miastami należy poprzedzić odpowiednim rozpoznaniem w zakresie bezpieczeństwa sytuacji społecznej (zamieszki). Planując pobyt w rejonach graniczących z Afganistanem i GBAO należy zachować szczególną ostrożność i być przygotowanym na częste kontrole milicji i wojska ze względu na niestabilną sytuację i kwestie związane z przemytem narkotyków. Należy liczyć się z tym, że podczas różnych kontaktów z przedstawicielami władzy (szczególnie patroli milicji) spotkamy się z sugestią łapówki.

Tadżykistan w ostatnim czasie wiele czyni dla rozwoju turystyki. Mimo to, wybierając się do Tadżykistanu należy być przygotowanym na trudne warunki życia, zamieszkania i pobytu (oprócz stolicy kraju Duszanbe i miasta Chudżand). W stolicy GBAO Chorogu znajduje się turystyczne centrum informacyjne (strona internetowa: www.pecta.tj), na której można uzyskać wiele przydatnych informacji dla turysty zagranicznego oraz wykaz organizacji turystycznych organizujących pobyty w Pamirze. Mapy turystyczne można kupić w stolicy Duszanbe (mało szczegółowe). Zniesiono opłaty za pobyt w górach powyżej 3000 m n.p.m. Specjalnego zezwolenia Komitetu ds. Sytuacji Nadzwyczajnych wymaga odwiedzenie jeziora Sarez. Wyruszając z baz turystycznych w góry należy obowiązkowo zgłosić swoje wyjście w bazie lub w najbliższym posterunku milicji lub posterunku Ministerstwa ds. Sytuacji Nadzwyczajnych.

INFORMACJE DLA KIEROWCÓW


Uznawane jest międzynarodowe prawo jazdy. Piesi i kierowcy powinni zachować szczególną ostrożność, gdyż miejscowi użytkownicy dróg swobodnie traktują przepisy ruchu drogowego, szczególnie na prowincji. Istnieje obowiązek zapinania pasów bezpieczeństwa. Wysokość mandatów jest w większości przypadków umowna. Milicja tadżycka często próbuje wymuszać mandaty od kierowców poruszających się na obcych numerach rejestracyjnych. Zły jest stan dróg (a w górach bardzo zły) szczególnie wiosną i jesienią, mimo stopniowej poprawy; niektóre z nich są płatne (bramki). Paliwo do samochodów powszechnie dostępne. Tankować należy na stacjach markowych w trosce o jakość paliwa.

CŁO


Wywóz waluty jest dopuszczalny do kwoty zadeklarowanej w deklaracji wwozowej.
Zakazane jest wwożenie jakichkolwiek materiałów, które służba celna mogłaby potraktować jako niepożądane (pornografia, materiały wrogie państwu tadżyckiemu). Przy wywozie pamiątek nie mających wartości historycznej, a wobec których mogłyby wyniknąć wątpliwości u celników tadżyckich, lepiej zaopatrzyć się w specjalne poświadczenie wydawane przez sklepy z pamiątkami rękodzielniczymi. Wwożąc sumy pieniędzy przekraczające 2.000 USD należy je zadeklarować w deklaracji celnej, najlepiej jednak zadeklarować wszelkie wwożone pieniądze.

PRZEPISY PRAWNE


Obowiązuje zakaz fotografowania obiektów wojskowych oraz lotnisk. Bardzo surowo karane są przestępstwa związane z posiadaniem narkotyków i handlem nimi.

OBYCZAJE


Tadżykistan jest krajem muzułmańskim, kobiety powinny unikać odzieży podkreślającej sylwetkę, odsłaniającej łokcie i kolana, szczególnie poza stolicą kraju. Przy zwiedzaniu obiektów sakralnych (meczety, cerkwie, synagogi) należy bezwarunkowo podporządkować się miejscowym zwyczajom. Niektóre meczety są niedostępne dla niemuzułmanów. Tadżycy są bardzo gościnni i uprzejmi dla obcokrajowców.

PRZYDATNE INFORMACJE


  • Nie ma problemu z wymianą walut, kantory wymiany są powszechne. Kurs kantorowy niewiele się różni od kursu bankowego. Nie ma znaczenia czy wymieniamy USD czy EURO. Narodowa waluta to somoni (TJS). 1 somoni = 100 diram. Kantory wymiany znajdują się w dużych miastach i centrach rejonów, należy liczyć się z tym, że wewnątrz kraju może być problem z wymianą waluty.
  • Praktycznie oprócz dużych miast nie ma możliwości korzystania z kart kredytowych.
  • Napisy na sklepach i instytucjach w języku tadżyckim. Mogą być trudności w porozumieniu się w języku rosyjskim, szczególnie z osobami młodymi (oprócz miast).
  • Państwowy transport miejski jest niewystarczający, powszechne jest wykorzystywanie samochodów prywatnych jako taksówek – marszrutek cenę za przejazd należy ustalić z góry. Nierozwinięty jest system rent a car, należy wynajmować samochód (z reguły jeepa ze względu na stan dróg) z kierowcą.
  • Sieć telefoniczna wewnątrz kraju jest bardzo zła, polski roaming działa w wyjątkowych przypadkach. W Duszanbe i innych większych miastach można znaleźć kawiarenki internetowe.
  • Różnica czasu: + 3 godziny w czasie letnim, + 4 godziny w czasie zimowym w stosunku do czasu warszawskiego.
  • Ważne telefony: numer kierunkowy do Duszanbe: +09923 72, Komitet ds. Sytuacji Nadzwyczajnych + 992/37/2211313, 2219119, MSW – +992/37/2279898, 2-27-13-28, straż pożarna – 01, milicja – 02, pogotowie ratunkowe – 03, informacja – 09.

Zgodnie z prawem UE, obywatele polscy przebywający w państwach trzecich (poza UE), w których nie ma polskiej placówki, uprawnieni są do pomocy dyplomatycznej i konsularnej państw członkowskich UE posiadających w danym kraju placówkę, na takich samych warunkach, na jakich państwa te pomagają swoim obywatelom. W celu nawiązania kontaktu z placówką państwa członkowskiego UE, zachęcamy do korzystania z wyszukiwarki na stronie Komisji Europejskiej: https://ec.europa.eu/consularprotection/content/home_pl


Podczas podróży zagranicznych należy przestrzegać praw i zwyczajów kraju pobytu, pamiętając przy tym, że gospodarze mają prawo wymagać stosownego zachowania od turystów odwiedzających ich kraj, w tym w odniesieniu do zakresu swobód przysługujących różnym grupom społecznym oraz światopoglądowym. Przed wyjazdem zapoznaj się z wszelkimi dostępnymi informacjami o kraju, do którego się udajesz, a które mogą być przydatne w podróży.

Podczas planowania podróży do opisanego powyżej kraju, zaleca się zapoznanie się z  ostrzeżeniami dla podróżujących, zawierającymi najnowsze informacje istotne dla bezpieczeństwa obywateli polskich na świecie oraz zgłoszenie podróży w systemie Odyseusz.msz.gov.pl

Przydatne? Podziel się z innymi

Najlepsze oferty Last Minute

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *