Najlepsze oferty Last Minute

Syria

Przydatne? Podziel się z innymi

NAZWASyria
NAZWA OFICJALNASyryjska Republika Arabska
STOLICADamaszek
WALUTAfunt syryjski (SYP)
JĘZYKarabski
POLSKA PLACÓWKAAmbasada RP w Syryjskiej Republice Arabskiej (zawieszona). Obywatele polscy, w sprawach prawnych, paszportowych, obywatelskich itp., proszeni są o kontaktowanie się z Ambasadą RP w Libanie, gdzie obecnie przebywa czasowo Konsul RP w Damaszku

WJAZD I POBYT


Uwaga: 25 czerwca 2013 r. rząd syryjski wprowadził nowe przepisy, na mocy których osoby wjeżdżające i przebywające na terytorium Syrii nielegalnie, podlegają karze od 5 do 10 lat więzienia lub grzywnie w wysokości od 5 do 10 mln funtów syryjskich.

Obywatele polscy powinni ubiegać się o wizy pobytowe w Ambasadzie Syrii w Warszawie. Zdecydowanie zalecamy rozpoczęcie procedury wizowej w Warszawie, chociaż w niektórych przypadkach może być ona długa – ze względu na sytuację w Syrii wszystkie wnioski są dokładnie sprawdzane. Istnieje możliwość uzyskania wiz na granicy, jednak wyłącznie w przypadku uzyskania zaproszenia od syryjskiej instytucji lub osoby fizycznej, która zarazem uzyska pozwolenie syryjskich służb bezpieczeństwa.

Do wjazdu na terytorium Syrii uprawnia paszport ważny minimum 6 miesięcy. Przy wjeździe nie ma obowiązku okazania biletu powrotnego, nie ma wymagań dotyczących posiadania określonej kwoty pieniędzy na pobyt. Przy wyjeździe z Syrii pobierana jest opłata wyjazdowa w wysokości 2500 SYP. Przed przekroczeniem granicy należy upewnić się, czy w paszporcie nie widnieją wizy, pieczątki bądź inne wpisy świadczące o jakimkolwiek związku z Izraelem (dotyczy to również wszelkich przedmiotów mających związek z tym krajem, a nawet pieczątek z egipskich i jordańskich przejść granicznych z Izraelem), ponieważ grozi to zawróceniem z granicy oraz nieprzyjemną rozmową z syryjskimi służbami granicznymi,

W Syrii obowiązek meldunkowy dotyczy pobytów powyżej 15 dni. W miejscowym biurze imigracyjnym należy okazać paszport i uzyskać stosowną pieczęć, uprawniającą najczęściej do dalszego, 30-dniowego pobytu. Na ogół jest to procedura dość prosta. W przypadku wizy wielokrotnej 15-dniowy okres liczony jest każdorazowo od daty kolejnego wjazdu. Upływ terminu ważności dokumentu, na podstawie którego cudzoziemiec przebywa w Syrii, może się wiązać z przykrymi konsekwencjami (np. cofnięciem z granicy z poleceniem uregulowania formalności meldunkowych). W przypadku pobytów w hotelach formalności załatwiane są bezpośrednio przez administrację obiektu.

BEZPIECZEŃSTWO


UWAGA! Z uwagi na trwający konflikt zbrojny, duże ryzyko utraty zdrowia lub życia, a także utrzymujące się wysokie zagrożenie uprowadzeniami dla okupu, Ministerstwo Spraw Zagranicznych zdecydowanie odradza wszelkie wyjazdy do Syrii. Do obywateli, którzy zdecydowali się na pozostanie w Syrii, apelujemy o zachowanie szczególnej ostrożności w miejscach publicznych oraz podczas przemieszczania się po kraju, unikanie wszelkich demonstracji i zgromadzeń oraz okolic meczetów w piątki. Osoby, które zdecydują się wyjechać z Syrii prosimy o zgłoszenie tego faktu do Ambasady RP w Damaszku z tymczasową siedzibą w Bejrucie, pod nr tel. kom. 00963 944 405 954 lub mailem: damaszek.wk.dyzurny@msz.gov.pl, lub też rejestrację podróży w portalu Odyseusz.

W związku z zawieszeniem działalności Ambasady RP w Damaszku (tymczasowo funkcjonuje ona z siedzibą w Bejrucie), a przede wszystkim sytuacją bezpieczeństwa w Syrii, udzielenie pomocy konsularnej obywatelom polskim przebywającym na terenie tego kraju jest ograniczone. Ostrzegamy o tym fakcie osoby, które zdecydują się na pozostanie w Syrii lub przyjazd do tego kraju wbrew zaleceniom MSZ. W celu zapewnienia minimalnego bezpieczeństwa podróży, apelujemy jednocześnie o poinformowanie Konsula RP w Damaszku o planowanym wyjeździe. Wiedza polskiej służby konsularnej o pobycie obywatela RP na terytorium Syrii zdecydowanie ułatwi podjęcie interwencji w przypadku wystąpienia zagrożenia lub np. aresztowania.   

Pomimo przejęcia kontroli nad większości terytorium przez siły rządowe, sytuacja bezpieczeństwa w Syrii pozostaje nadal bardzo niestabilna. Intensywne działania zbrojne trwają w wielu częściach kraju. Pomimo formalnego zakończenia walk na niektórych obszarach, nadal utrzymuje się na nich wysokie ryzyko przypadkowego ostrzału, zamachów i innego rodzaju ataków terrorystycznych, a także uprowadzeń dla okupu.

W Syrii cały czas operują ekstremistyczne ugrupowania terrorystyczne, z których najbardziej niebezpieczne to tzw. Państwo Islamskie oraz Hajat Tahrir Asz-Szam (wcześniej znane jako Dżabhat Fatah Asz-Szam oraz Dżabhat An-Nusra), których działalność terrorystyczna stanowi realne i poważne zagrożenie również dla państw ościennych. W wielu regionach kraju trwają operacje wojskowe z wykorzystaniem czołgów, samolotów i rakiet. Ze względu na nałożone sankcje oraz sytuację bezpieczeństwa brak połączeń lotniczych z lotnikiem w Damaszku z krajów Unii Europejskiej. Wiele głównych dróg jest okresowo zamykanych dla ruchu. Zostały na nich ustanowione liczne posterunki zarówno sił rządowych, jak i różnego rodzaju ugrupowań zbrojnych. Drogi prowadzące do przejść z Irakiem, Jordanią i Turcją są zablokowane. W skali całego kraju względnie bezpieczne pozostają jedynie trasy od granicy libańskiej w Masnaa (z kierunku Bejrutu) do Damaszku oraz trasa wzdłuż wybrzeża od granicy libańskiej, przez Tartus, do Latakii.

Podczas pobytu w Syrii zaleca się zachowanie szczególnych środków ostrożności. Filmowanie i fotografowanie bez uzyskania uprzedniego, specjalnego zezwolenia władz syryjskich, a w szczególności obiektów publicznych lub o charakterze militarnym, może prowadzić do bardzo poważnych konsekwencji, w tym długotrwałego pozbawienia wolności bez formalnego postawienia zarzutów.

Obywatele polscy, którzy zdecydowali się powrócić do Syrii, proszeni są o zgłaszanie tego faktu do Ambasady RP w Damaszku. Ponadto prosimy o bieżące sprawdzanie ważności polskiego dokumentu podróży. Pilne wystawienie nowego dokumentu może być utrudnione ze względu na konieczność podróży w tym celu do Bejrutu, a może on być niezbędny w związku np. z koniecznością pilnej ewakuacji z Syrii.

UBEZPIECZENIE


Ubezpieczenia osobowe nie są obowiązkowe, zaleca się jednak wykupienie kompleksowego ubezpieczenia podróżnego i medycznego. Mogą wystąpić problemy z akceptacją polskich polis ubezpieczeniowych. Ubezpieczenie pojazdu osoby zmotoryzowane regulują w ramach pobieranej na granicy opłaty za wjazd.

ZDROWIE


W związku ze stwierdzeniem na terenie kraju licznych ognisk zakażeń wirusem polio, przed podróżą należy poddać się właściwym szczepieniom. Zalecane jest także szczepienie przeciwko WZW A i B, żółtej febrze. Informacje na temat wymagań w tym zakresie mogą podlegać zmianom, w związku z tym należy śledzić aktualne komunikaty publikowane przez WHO. Osoby planujące dłuższy pobyt w Syrii (staże, praktyki) zobowiązane są do wykonania badania na obecność wirusa HIV, przy czym uznawane jest jedynie badanie wykonane w miejscowym szpitalu. Osoby o słabszym zdrowiu nie powinny wybierać się do Syrii latem, ponieważ suchy i gorący klimat powoduje częste podrażnienia dróg oddechowych i oczu. W okresie letnim następuje znaczny wzrost zachorowań na amebozę. Profilaktyka wymaga szczególnej dbałości o higienę przygotowywania posiłków, zwłaszcza owoców i warzyw. Niewskazane jest korzystanie z kuchni ulicznych. Kłopoty żołądkowe zdarzają się z reguły wszystkim nieprzyzwyczajonym do miejscowej flory bakteryjnej. Okres aklimatyzacji trwa ok. 3-4 dni. Ze względu na obecną sytuację w Syrii dostęp do opieki medycznej może być znacznie utrudniony.

PODRÓŻOWANIE PO KRAJU


Z powodu trwających walk zbrojnych na terenie całego kraju, zamknięto większość głównych dróg, co uniemożliwia sprawne i bezpieczne przemieszczanie się. Na drogach ustawione zostały liczne posterunki kontrolne rządowych służb bezpieczeństwa oraz innych ugrupowań zbrojnych. Podróże zarówno taksówkami jak i busami są niebezpieczne, odnotowano przypadki napadów i porwań. Osoby, które zdecydują się na podróż po kraju powinny zachować najwyższe środki ostrożności, oraz posiadać przy sobie ważny dokument tożsamości (np. paszport z ważną wizą i stemplem z przejścia granicznego). Wykluczone jest podróżowanie bez specjalnej przepustki na Wzgórza Golan i przebywanie w ok. 40-kilometrowym pasie bezpieczeństwa wzdłuż granicy z Izraelem.

INFORMACJE DLA KIEROWCÓW


Za wjazd samochodem osobowym z silnikiem benzynowym pobierana jest opłata graniczna. Nie zaleca się podróżowania samochodem z silnikiem Diesla, gdyż wiąże się to z wysokimi opłatami wjazdowymi. W przypadku kolizji, awarii pojazdu, czy konieczności wezwania policji drogowej należy dzwonić pod ogólnokrajowy numer alarmowy 115 (możliwe trudności z uzyskaniem połączenia). Pozostałe numery alarmowe to: policja 112, pogotowie – 110, straż pożarna 113.

CŁO


Nie ma ograniczeń co do ilości wwożonych środków płatniczych. Cudzoziemcy planujący wywieźć z Syrii walutę obcą w kwocie przekraczającej 5.000 USD powinni jej posiadanie zadeklarować przy wjeździe. Obowiązuje zakaz wywozu waluty syryjskiej w kwocie wyższej niż 500 SYP. Zakazany jest wywóz przedmiotów o wartości historycznej. Nie wolno wywozić żywności konserwowej.

PRZEPISY PRAWNE


Obrót dewizami, poza wyznaczonymi miejscami, jest zakazany. Kara za przestępstwa dewizowe wynosi od 2 lat pozbawienia wolności. Za posiadanie narkotyków grozi kara dożywotniego pozbawienia wolności, natomiast w przypadku handlu narkotykami stosowana jest kara śmierci.

Homoseksualizm jest nielegalny. Akty seksualne między osobami tej samej płci są zagrożone karami pozbawienia wolności.

OBYCZAJE


Należy pamiętać o obowiązujących muzułmańskich normach religijnych i obyczajowych (odpowiednie zachowanie i ubiór w miejscach publicznych) oraz przestrzeganiu podstawowych zasad (wchodzenie do meczetów bez obuwia, kobiety w nakryciu głowy i w strojach z zakrytym dekoltem, najlepiej sięgających do kostek i w stonowanych ciemnych kolorach). Należy zrezygnować ze zwiedzania meczetów w piątki, szczególnie podczas modłów. W okresie Ramadanu w ciągu całego dnia (od wschodu do zachodu słońca) niewskazane jest spożywanie posiłków i napojów w miejscach publicznych, palenie tytoniu, czy hałaśliwe zachowanie.

PRZYDATNE INFORMACJE


W związku z wprowadzeniem sankcji międzynarodowych na terenie całego kraju nie są akceptowane żadne formy płatności bezgotówkowej. Nie ma także możliwości dokonywania międzynarodowych przelewów. Wymiany waluty na miejscową można dokonać w hotelu, banku lub kantorze. Kurs waluty miejscowej podlega stałych wahaniom, wynosi aktualnie ok. 420 SYP za 1 USD.

Telefonia komórkowa jest często blokowana lub połączenia są bardzo niskiej jakości uniemożliwiając sprawną komunikację. Wszyscy polscy operatorzy oferują roaming na Syrię (niektórzy również na rozmowy wychodzące). Przewidując dłuższy pobyt, najlepiej zaopatrzyć się w kartę telefoniczną typu pre-paid. W punkcie sprzedaży należy okazać ważny dokument tożsamości. Połączenia międzynarodowe z tego typu telefonów są nieco droższe od telefonii stacjonarnej, lecz znacznie tańsze od połączeń roamingowych.

Zgodnie z prawem UE, obywatele polscy przebywający w państwach trzecich (poza UE), w których nie ma polskiej placówki, uprawnieni są do pomocy dyplomatycznej i konsularnej państw członkowskich UE posiadających w danym kraju placówkę, na takich samych warunkach, na jakich państwa te pomagają swoim obywatelom. W celu nawiązania kontaktu z placówką państwa członkowskiego UE, zachęcamy do korzystania z wyszukiwarki na stronie Komisji Europejskiej:  https://ec.europa.eu/consularprotection/content/home_pl


Podczas podróży zagranicznych należy przestrzegać praw i zwyczajów kraju pobytu, pamiętając przy tym, że gospodarze mają prawo wymagać stosownego zachowania od turystów odwiedzających ich kraj, w tym w odniesieniu do zakresu swobód przysługujących różnym grupom społecznym oraz światopoglądowym. Przed wyjazdem zapoznaj się z wszelkimi dostępnymi informacjami o kraju, do którego się udajesz, a które mogą być przydatne w podróży.

Podczas planowania podróży do opisanego powyżej kraju, zaleca się zapoznanie się z  ostrzeżeniami dla podróżujących, zawierającymi najnowsze informacje istotne dla bezpieczeństwa obywateli polskich na świecie oraz zgłoszenie podróży w systemie Odyseusz.msz.gov.pl

Przydatne? Podziel się z innymi

Najlepsze oferty Last Minute

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *