Najlepsze oferty Last Minute

Stany Zjednoczone

Przydatne? Podziel się z innymi

NAZWAUSA
NAZWA OFICJALNAStany Zjednoczone Ameryki
STOLICAWaszyngton
WALUTADolar amerykański (USD)
POLSKA PLACÓWKAAmbasada RP w Waszyngtonie

WJAZD I POBYT


Obywatele polscy muszą mieć wizę wydaną przez konsula Stanów Zjednoczonych; nie ma możliwości uzyskania wizy na granicy. Obowiązek wizowy nie dotyczy posiadaczy prawa stałego pobytu w Stanach Zjednoczonych. Posiadanie wizy nie gwarantuje wjazdu do Stanów Zjednoczonych; ostateczną decyzję podejmuje urzędnik kontroli granicznej (Customs and Border Protection) i zdarza się, że obywatele polscy nie są wpuszczani do Stanów Zjednoczonych mimo ważnej wizy. Najczęstszym powodem nie udzielenia prawa wjazdu jest naruszenie przepisów imigracyjnych podczas poprzednich pobytów lub uznanie, że rzeczywisty cel wjazdu jest sprzeczny z celem deklarowanym podczas ubiegania się o wizę (np. osoba posiadająca wizę turystyczną wjeżdża z zamiarem osiedlenia się w Stanach Zjednoczonych lub podjęcia pracy). Podanie oficerowi imigracyjnemu informacji sprzecznych z deklarowanymi w formularzu wjazdowym spowodować może podobne konsekwencje.


W związku z licznymi ostatnio przypadkami zatrzymywania obywateli Rzeczpospolitej Polskiej przy wjeździe na terytorium Stanów Zjednoczonych należy mieć na uwadze, że:

 • wiza amerykańska nie gwarantuje otrzymania zezwolenia na wjazd do USA. Decyzję o wydaniu pozwolenia na przekroczenie granicy USA podejmuje inspektor imigracyjny w punkcie granicznym;
 • obywatele polscy, którzy poprzednio przedłużyli pobyt na terenie Stanów Zjednoczonych muszą starać się o nową wizę w Ambasadzie USA w Warszawie lub w Konsulacie Generalnym USA w Krakowie;
 • nawet jeśli poprzednio obywatel Rzeczpospolitej Polskiej wjechał bez problemów do Stanów Zjednoczonych, mimo wcześniejszego przekroczenia dozwolonego czasu pobytu w USA, nie oznacza to, że będzie wpuszczony ponownie. W miarę udoskonalania i powiększania baz danych stosowanych podczas kontroli wjazdowej wzrasta prawdopodobieństwo wykrycia przez oficera imigracyjnego wcześniejszego naruszenia przepisów;zatajenie przed konsulem lub urzędnikiem imigracyjnym informacji o poprzednim przedłużonym pobycie uważane jest za świadome wprowadzenie w błąd i prowadzi do dożywotniej odmowy wydania wizy (dotyczy to również wiz imigracyjnych);
 • obywatele RP mają prawo domagać się – w przypadku zatrzymania – kontaktu z konsulem oraz godnego traktowania. Numery telefonów do polskich placówek dyplomatyczno-konsularnych na terytorium USA znajdują się w zakładce teleadresowej.


Od 5 stycznia 2004 r. działają nowe przepisy imigracyjne. Na przejściach granicznych został wprowadzony automatyczny odczyt dokumentów (paszportów i wiz), podróżni są fotografowani, pobiera się odciski palców (skanowanie) – dane te są sprawdzane w kartotece służb imigracyjnych. Osoby zatrzymane podczas nielegalnego przekraczania granicy lub przebywające nielegalnie na terenie Stanów Zjednoczonych są deportowane. Procedurze deportacyjnej podlegają również osoby, które przebywając legalnie w Stanach Zjednoczonych weszły w konflikt z prawem. Ponieważ ośrodków deportacyjnych jest niewiele, osoby oczekujące na deportację często są osadzane w więzieniach.


W sezonie letnim do Stanów Zjednoczonych przyjeżdżają studenci uczestniczący w programach pracy wakacyjnej (np. Work&Travel, Camp America, YMCA). Należy pamiętać, że faktyczne warunki uczestnictwa w takim programie określane są na miejscu, po przyjeździe. Umowy zawierane z pośrednikami w Polsce nie wiążą kontrahentów i pracodawców amerykańskich i nie dają podstawy prawnej do egzekwowania warunków w Stanach Zjednoczonych.

Obywatele polscy podróżujący do USA powinni mieć polski paszport ważny co najmniej do zakończenia planowanego okresu pobytu w USA. Należy mieć jednak na uwadze, że w trakcie wjazdu i pobytu na terenie USA mogą zaistnieć dodatkowe okoliczności, które będą wymagały przedłużenia pobytu. Wobec powyższego zalecamy, aby przyjąć bezpieczny 6 miesięczny termin ważności paszportu przekraczający planowany okres pobytu w Stanach Zjednoczonych

Należy też pamiętać, że władze imigracyjne USA bezwzględnie przestrzegają wymogu legitymowania się ważnym paszportem przy wyjeździe z terytorium Stanów Zjednoczonych.

Przy wjeździe nie ma formalnego obowiązku okazania biletu powrotnego, może on jednak być przydatny w razie wątpliwości urzędnika kontroli granicznej. Nie jest również wymagane posiadanie określonej kwoty pieniędzy.

Od połowy 2009 roku, władze imigracyjne na lotniskach, bezwzględnie przestrzegają wymogu legitymowania się ważnym paszportem przy wyjeździe z terytorium Stanów Zjednoczonych.

Podróże z USA na Kubę

Amerykańskie przepisy federalne zabraniają podróży turystycznych z USA na Kubę. Zakaz dotyczy każdego kto podlega jurysdykcji Stanów Zjednoczonych (obywatele amerykańscy, stali rezydenci, jak również inni cudzoziemcy przebywających czasowo na terytorium Stanów Zjednoczonych).

Dopuszczalne są podróże jedynie w następujących celach:

 • odwiedziny rodziny,
 • oficjalne wizyty biznesowe przedstawicieli rządu USA, rządów innych państw i niektórych organizacji międzyrządowych,
 • działalność dziennikarska,
 • badania i spotkania naukowe,
 • działalność edukacyjna i wymiana studencka,
 • działalność religijna,
 • występy publiczne, warsztaty, sport oraz inne zawody i wystawy,
 • pomoc narodowi kubańskiemu,
 • projekty humanitarne,
 • działalność prywatnych fundacji, instytutów badawczych i naukowych,
 • export, import i przekaz materiałów informacyjnych,
 • podróże związane z określonymi zatwierdzonymi transakcjami exportowymi.

Jeśli podróż nie zawiera się w powyższych kategoriach wymagane jest indywidualne pozwolenie wydane przez U.S. Office of Foreign Assets Control (OFAC).

BEZPIECZEŃSTWO


W związku z zagrożeniem zamachami terrorystycznymi  Departament Bezpieczeństwa Wewnętrznego (DHS) wprowadził narodowy system powiadamiania o zagrożeniach terrorystycznych ( NTAS), w ramach którego publikowany jest okresowo biuletyn informujący o istniejących ogólnych i potencjalnych zagrożeniach o charakterze terrorystycznym . W przypadku wzrostu zagrożenia ogłaszany jest podniesiony poziom zagrożenia „Elavated Alert”, zaś w przypadku zbliżającego się  konkretnego, zagrożenia wprowadzany jest „Imminent Alert”. Komunikaty o zagrożeniach terrorystycznych zamieszczane są przez NTAS na stronie internetowej DHS oraz rozsyłane są za pośrednictwem mediów społecznościowych. Więcej informacji można uzyskać pod linkiem https://www.dhs.gov/national-terrorism-advisory-system

W wielu miejscach publicznych, które mogą być celami ataków terrorystycznych, obowiązują zaostrzone środki bezpieczeństwa, polegające przede wszystkim na wprowadzeniu kontroli bagażu oraz kontroli osobistej mieszkańców i turystów, zauważalna jest większa liczba funkcjonariuszy odpowiedzialnych za bezpieczeństwo. Dotyczy to głównie lotnisk (krajowych i międzynarodowych) oraz innych miejsc publicznych, takich jak urzędy, stadiony, hale wystawowe, wejścia do wysokich budynków.

Wszystkie linie lotnicze, zarówno krajowe jak i zagraniczne wymagają przybycia na lotnisko od 2 do 3 godzin przed odlotem samolotu. Wprowadzono także ograniczenia dotyczące przewożonego bagażu. Większość linii lotniczych zezwala obecnie na posiadanie 1 sztuki bagażu głównego i 1 sztuki bagażu podręcznego. Zaleca się, by przed podróżą zasięgnąć aktualnych informacji u przedstawiciela danych linii.

DHS i FBI, w przypadku zaobserwowania podejrzanych sytuacji i zachowań, zachęcają do informowania o tym służb pod nr telefonu  alarmowego  911.

Niezależnie od powyższego w większości wielkich miast amerykańskich istnieje duże zagrożenie przestępczością. Dotyczy to zwłaszcza biednych dzielnic, a czasami także centrów miast wyludniających się zwykle wieczorem. Szczególna sytuacja panuje w Chicago, gdzie w ostatnim okresie zauważa się eskalację aktów przemocy z wykorzystaniem broni palnej, zwłaszcza w niektórych strefach dzielnic południowej i zachodniej. Eskalacja przemocy ma związek ze wzmożoną działalnością lokalnych gangów, dlatego odradza się podróżowania w te rejony miasta.

Ponadto, od czerwca do listopada potencjalnym zagrożeniem są huragany. Planując wyjazd w tym okresie należy zapoznać się z ostrzeżeniami meteorologicznymi, np. na stronie National Hurricane Center  http://www.nhc.noaa.gov/  bądź na stronie National Weather Center http://www.weather.gov/ . Przydatne informacje  znajdują się także na stronie internetowej Federalnej Agencji Zarządzania Kryzysowego (FEMA) https://www.fema.gov/  lub na stronach internetowych stanowych oddziałów tejże agencji https://www.fema.gov/emergency-management-agencies#m

UBEZPIECZENIE


Nie ma obowiązku posiadania ubezpieczenia osobowego. We wszystkich stanach samochód musi mieć ubezpieczenie OC. Przy wypożyczeniu samochodu zdecydowanie wskazane jest wykupienie dodatkowych polis typu “damage waivers” (LDW) oraz “collision damage waivers” (CDW), znoszących odpowiedzialność finansową za szkody wyrządzone przez wypożyczającego.

ZDROWIE


Od osób przyjeżdżających do Stanów Zjednoczonych z Polski nie są wymagane szczepienia. Opieka medyczna jest wszędzie dostępna i na wysokim poziomie, lecz jej koszty są bardzo wysokie. Wizyta u lekarza ogólnego kosztuje zwykle ponad 100 USD, doba w szpitalu – od 500 do kilku tysięcy USD, nie licząc badań i zabiegów. Terytoria zamorskie Stanów Zjednoczonych stosują te same zasady. Konieczne jest więc posiadanie ubezpieczenia turystycznego, pokrywającego koszty leczenia w związku z nagłym zachorowaniem lub nieszczęśliwym wypadkiem, najlepiej z firm znanych i posiadających przedstawicielstwa w USA (np. WARTA Travel).

W 2016 roku w Stanach Zjednoczonych oraz na Portoryko, na Wyspach Dziewiczych Stanów Zjednoczonych i Samoa Amerykańskim odnotowano przypadki zarażenia wirusem Zika. Zalecamy stosowanie się do zaleceń Głównego Inspektoratu Sanitarnego, szczególnie dotyczy to kobiet w ciąży lub planujących zajście w ciążę.

PODRÓŻOWANIE PO KRAJU


Nie ma ograniczeń w podróżowaniu po Stanach Zjednoczonych. Należy jednak pamiętać, że nie wolno bez zezwolenia wkraczać na tereny prywatne, zazwyczaj oznakowane komunikatem “Private Property – No Tresspasing”.

Podstawowym środkiem komunikacji w USA jest samochód. Stany Zjednoczone mają bardzo dobrze rozwinięty system autostrad z rozbudowaną infrastrukturą.
Po Stanach Zjednoczonych można również podróżować koleją (ilość połączeń dość ograniczona) oraz autobusem (firma Greyhound) – jest to w USA najtańsza forma transportu, dodatkowo firma ta oferuje zniżki dla studentów jak i turystów zagranicznych.
Zdecydowanie najbardziej popularne jest podróżowanie po USA korzystając z połączeń lotniczych, jeżeli są kupowane z odpowiednim wyprzedzeniem i przeważnie włączając sobotę – bilety można kupić za niewysoką opłatą. Większość linii lotniczych zezwala obecnie na posiadanie 1 sztuki bagażu głównego i 1 sztuki bagażu podręcznego na lotach międzynarodowych, natomiast nadanie bagażu głównego na lotach krajowych wymaga zwykle dodatkowej opłaty.

INFORMACJE DLA KIEROWCÓW


Na podstawie międzynarodowego prawa jazdy można prowadzić samochód przez okres ważności wizy. Należy pamiętać o obowiązku równoczesnego posiadania polskiego prawa jazdy wraz z jego tłumaczeniem na język angielski. Naruszenie przepisów drogowych karane jest wysokimi mandatami. W zależności od rodzaju wykroczenia, jak również okoliczności, w jakich zostało ono popełnione, wysokość mandatu może wynosić od 60 USD (np. za nieprawidłowe parkowanie) do kilkuset, lub nawet 1000 dolarów w przypadku wyrzucania śmieci z samochodu). Należy przede wszystkim pamiętać o nie przekraczaniu na autostradach dopuszczalnej prędkości, która różni się w poszczególnych stanach i może wynosić od 55 do 75 mil na godzinę (88-120 km/godz.).
Ponadto należy bezwzględnie przestrzegać przepisów dotyczących parkowania, stosując się do szczegółowych zaleceń widocznych na znakach ulicznych oraz kolorystyki krawężników (czerwony krawężnik oznacza bezwzględny zakaz parkowania, biały kolor oznacza tzw. “loading zone” parkować można maksymalnie do 5 lub 10 minut). Łamiąc te zasady, należy być przygotowanym na konieczność poniesienia bardzo wysokiej opłaty nie tylko za mandat, ale także za odholowanie samochodu na policyjny parking (tzw. “tow-away”). Kierowcy muszą być przygotowani na uiszczenie opłat parkingowych w różnych formach: w przypadku tradycyjnych parkometrów mogą to być czasem wyłącznie 25-centowe monety, w przypadku nowocześniejszych automatów – karty kredytowe lub gotówka.
Należy ściśle stosować się do poleceń policji. W czasie kontroli policyjnej nie wolno wychodzić z samochodu bez polecenia. Wszelkie dyskusje z policją drogową są niewskazane. Należy odpowiadać na zadane pytanie, należy zachować szczególną uwagę na formę i treść wypowiedzi aby nie zostać oskarżonym o słowną napaść na funkcjonariusza, grożenie mu czy sugerowanie wręczenia mu łapówki.
W Stanach Zjednoczonych część autostrad jest płatna – dotyczy to szczególnie wschodnich stanów. Wysokość opłat jest różna w zależności od stanu. Opłaty często pobierane są również za przejazd przez mosty i tunele.
Prowadzenie pod wpływem alkoholu lub środków odurzających jest traktowane nadzwyczaj surowo i często kierowca zostaje natychmiast aresztowany i odpowiada przed sądem karnym. Zgodnie z prawem amerykańskim zakazane jest nawet przewożenie w samochodzie otwartej butelki zawierającej alkohol.

CŁO


Podróżni przyjeżdżający do Stanów Zjednoczonych są obowiązani wypełnić deklarację celną. Przepisy amerykańskie zezwalają na przewożenie przez granicę do 10 tys. USD (lub równowartości tej sumy) bez obowiązku ich zgłoszenia. Jeżeli kwota przewożona przekracza tę sumę, należy zgłosić ją w deklaracji celnej oraz urzędnikowi celnemu. Dotyczy to nie tylko gotówki, ale również innych środków płatniczych. Brak odpowiedniej deklaracji grozi poważnymi konsekwencjami. Zakazane jest wwożenie na terytorium USA żywności, roślin oraz nasion. Bezwzględnie zabronione jest posiadanie najmniejszej choćby ilości narkotyków (więcej informacji na stronie www.cbp.gov).

OBYCZAJE


Podczas podróży zagranicznych należy przestrzegać praw i zwyczajów kraju pobytu, pamiętając przy tym, że gospodarze mają prawo wymagać stosownego zachowania od turystów odwiedzających ich kraj, w tym w odniesieniu do zakresu swobód przysługujących różnym grupom społecznym oraz światopoglądowym. Przed wyjazdem zapoznaj się z wszelkimi dostępnymi informacjami o kraju, do którego się udajesz, a które mogą być przydatne w podróży.

PRZYDATNE INFORMACJE


 • W USA zamieszkuje ponad 9.5 mln osób polskiego pochodzenia. Tradycyjnie największe skupiska Polonii w USA to Chicago oraz Nowy Jork, a także stany Wisconsin, Michigan oraz Connecticut i New Jersey. Coraz większa liczba przedstawicieli Polonii przeprowadza się do takich stanów jak Floryda, Colorado, Georgia czy też Arizona. W miejscach tych znajdziemy sklepy z polskimi produktami, kościoły w których odprawiane są msze w języku polskim czy też punkty usługowe w których można porozumieć się po polsku.
 • Powszechnym środkiem płatniczym w Stanach Zjednoczonych są karty kredytowe. Ze względów bezpieczeństwa, jak również wygody (rezerwacja hotelu, biletu lotniczego itp.) zalecane jest wyrobienie takiej karty przed wyjazdem za granicę w jednym z polskich banków. Bardzo trudno wynająć samochód nie mając karty kredytowej. Najbardziej popularne i szeroko akceptowane są karty: VISA, MasterCard, American Express i Discover. W razie zgubienia karty należy ją natychmiast zablokować, dzwoniąc pod numer podany przez bank wydający kartę. Gotówkę z karty można pobrać w szeroko dostępnej sieci bankomatów, choć należy pamiętać o każdorazowych, wysokich opłatach za takie transakcje.
 • Napięcie w gniazdkach elektrycznych wynosi 120 V, wtyczki polskich urządzeń elektrycznych nie pasują do gniazdek amerykańskich. Ten problem można jednak rozwiązać, zabierając ze sobą przejściówkę do kontaktu. Jej kupno jest o wiele trudniejsze już na terenie Stanów. W USA obowiązują inne jednostki miar, takie jak mile, stopy, jardy, cale, funty i galony.
 • W wielu stanach w miejscach publicznych nie można pić alkoholu ani nawet mieć przy sobie nieopakowanych butelek czy puszek. Nie można także przewozić otwartych pojemników z alkoholem w samochodzie. Spożywanie i zakup alkoholu dozwolone są w większości stanów dla osób powyżej 21 roku życia; sprzedawca może poprosić o okazanie dowodu tożsamości.
 • W miejscach publicznych palenie jest zabronione i zakaz ten jest ściśle przestrzegany.
 • W razie konieczności wezwania pomocy w całych Stanach Zjednoczonych działa bezpłatny numer 911.
 • Zwyczajowo napiwki w restauracjach są o wiele wyższe niż w Europie. Do rachunku dolicza się 18-20 % jego wysokości. W wypadku grup 6-osobowych lub większych napiwek doliczany jest automatycznie. Zwyczajowo przyjęte jest także wręczanie napiwku boyom hotelowym za pomoc w noszeniu bagaży, w wysokości 1-2 dolarów.
 • W miejscach publicznych często oferowana jest usługa “Valet Parking”. Polega ona na przejęciu i zaparkowaniu naszego samochodu przez specjalnie do tego celu wyznaczonych pracowników. Korzystając z tej usługi, zwyczajowo przyjęte jest wręczenie napiwku parkującym również w wysokości 1-2 dolarów.
 • Warto zwrócić także uwagę na możliwość obniżenia lub nawet zniesienia opłaty parkingowej za pomocą tzw. “ticket validation”. Polega ona na naniesieniu stosownego oznaczenia na bilecie parkingowym (pieczątka, kod laserowy, etc.), które uzyskuje się podczas płatności za daną usługę. Walidacji dokonuje się więc np. podczas kupowania biletów do kina, płacąc za obiad w restauracji, czy też korzystając z obiektów sportowych. Każdorazowo należy pytać o taką możliwość osobę przyjmującą płatność.

Podczas podróży zagranicznych należy przestrzegać praw i zwyczajów kraju pobytu, pamiętając przy tym, że gospodarze mają prawo wymagać stosownego zachowania od turystów odwiedzających ich kraj, w tym w odniesieniu do zakresu swobód przysługujących różnym grupom społecznym oraz światopoglądowym. Przed wyjazdem zapoznaj się z wszelkimi dostępnymi informacjami o kraju, do którego się udajesz, a które mogą być przydatne w podróży.

Podczas planowania podróży do opisanego powyżej kraju, zaleca się zapoznanie się z  ostrzeżeniami dla podróżujących, zawierającymi najnowsze informacje istotne dla bezpieczeństwa obywateli polskich na świecie oraz zgłoszenie podróży w systemie Odyseusz.msz.gov.pl

Przydatne? Podziel się z innymi

Najlepsze oferty Last Minute

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *