Najlepsze oferty Last Minute

Somalia

Przydatne? Podziel się z innymi

NAZWASomalia
NAZWA OFICJALNARepublika Somalijska
STOLICAMogadiszu
WALUTAszyling somalijski (SOS)
JĘZYKsomali; Inne języki: angielski, arabski, włoski
POLSKA PLACÓWKABrak polskiej placówki dyplomatycznej. Państwo podlega kompetencji terytorialnej Ambasady RP w Nairobi (Kenia).

WJAZD I POBYT


Cudzoziemcy zamierzający udać się w podróż do Somalii z Kenii obowiązani są do ubiegania się o wizę wjazdową w Ambasadzie Republiki Somalijskiej w Nairobi.

BEZPIECZEŃSTWO


UWAGA: Ministerstwo Spraw Zagranicznych odradza wszelkie podróże do Somalii, w związku z utrzymującą się tam niestabilną sytuacją bezpieczeństwa i zagrożeniem terrorystycznym ze strony ugrupowań przeciwnych rządowi somalijskiemu (m.in. Al Shabaab). Ponadto, w Somalii odnotowuje się wysoki poziom przestępczości kryminalnej różnego typu, w tym porwania, a możliwości wsparcia ze strony miejscowych służb porządku publicznego, czy też służby medycznej są bardzo ograniczone. Z uwagi na piractwo morskie odradza się korzystanie z dróg morskich wzdłuż całego wybrzeża Somalii. Należy zachować odległość co najmniej 200 mil morskich od wybrzeża oraz minimum 100 mil morskich w Zatoce Adeńskiej. Za bezpieczeństwo pracowników organizacji międzynarodowych lub misji humanitarnych w Somalii odpowiadają organizatorzy.

Obywatelom polskim, których wyjazd do Somalii jest absolutnie konieczny, zaleca się zapoznanie się przed podróżą z aktualną sytuacją w tym kraju oraz kontakt z Ambasadą RP w Nairobi (nairobi.amb.sekretariat@msz.gov.pl), a także zgłoszenie swojej podróży w systemie Odyseusz.

ZDROWIE


Przed wyjazdem do Somalii należy wykupić stosowna polisę ubezpieczeniową, obejmującą nie tylko pokrycie kosztów leczenia, ale także transportu medycznego. Służba zdrowia praktycznie nie istnieje (z wyjątkiem szpitali w Mogadiszu i Hargeisa). Powszechne są dolegliwości spowodowane skażeniem wody.

W związku ze stwierdzeniem na terenie kraju ognisk zakażeń wirusem polio, przed podróżą należy poddać się właściwym szczepieniom. Dotyczy to w szczególności osób planujących pobyt ponad 4 tygodnie. Specjalne zalecenia Światowej Organizacji Zdrowia (WHO) określają optymalny czas szczepienia na 12 miesięcy do 4 tygodni przed przyjazdem, a w wypadku pilnej podróży nawet tuż przed jej podjęciem.

PRZEPISY PRAWNE


Homoseksualizm jest nielegalny. Akty seksualne między osobami tej samej płci są zagrożone karami pozbawienia wolności, z dożywotnim pozbawieniem wolności, oraz – w skrajnych przypadkach – karą śmierci.

PRZYDATNE INFORMACJE


Zgodnie z prawem UE, obywatele polscy przebywający w państwach trzecich (poza UE), w których nie ma polskiej placówki, uprawnieni są do pomocy dyplomatycznej i konsularnej państw członkowskich UE posiadających w danym kraju placówkę, na takich samych warunkach, na jakich państwa te pomagają swoim obywatelom. W celu nawiązania kontaktu z placówką państwa członkowskiego UE, zachęcamy do korzystania z wyszukiwarki na stronie Komisji Europejskiej:  https://ec.europa.eu/consularprotection/content/home_pl


Podczas podróży zagranicznych należy przestrzegać praw i zwyczajów kraju pobytu, pamiętając przy tym, że gospodarze mają prawo wymagać stosownego zachowania od turystów odwiedzających ich kraj, w tym w odniesieniu do zakresu swobód przysługujących różnym grupom społecznym oraz światopoglądowym. Przed wyjazdem zapoznaj się z wszelkimi dostępnymi informacjami o kraju, do którego się udajesz, a które mogą być przydatne w podróży.

Podczas planowania podróży do opisanego powyżej kraju, zaleca się zapoznanie się z  ostrzeżeniami dla podróżujących, zawierającymi najnowsze informacje istotne dla bezpieczeństwa obywateli polskich na świecie oraz zgłoszenie podróży w systemie Odyseusz.msz.gov.pl

Przydatne? Podziel się z innymi

Najlepsze oferty Last Minute

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *