Najlepsze oferty Last Minute

Singapur

Przydatne? Podziel się z innymi

NAZWASingapur
NAZWA OFICJALNARepublika Singapuru
STOLICASingapur
WALUTAdolar singapurski (SGD), 1 SGD = 100 centów
JĘZYKangielski, chiński, malajski, tamilski
POLSKA PLACÓWKAAmbasada Rzeczypospolitej Polskiej w Singapurze

WJAZD I POBYT


Obywatele polscy mogą wjeżdżać do Singapuru i przebywać w nim do 90 dni bez wizy. Wymagana ważność paszportu przy wjeździe wynosi minimum 6 miesięcy. Przy wjeździe na terytorium Singapuru należy mieć bilet powrotny lub na dalszą podróż. Nie ma obowiązku posiadania określonej kwoty pieniędzy na każdy dzień pobytu.

UWAGA: Obywatele RP chcący podróżować po regionie Azji Południowo-Wschodniej na paszportach tymczasowych powinni pamiętać o ważności paszportu (minimum 6 miesięcy) oraz o obowiązku posiadania wiz (w przypadku podróży do Indonezji i Malezji). Ze względu na często zmieniające się przepisy i dużą uznaniowość we wpuszczaniu obcokrajowców posługujących się paszportami tymczasowymi odradzamy podróżowanie po Azji Południowo-Wschodniej na podstawie tych dokumentów.

BEZPIECZEŃSTWO


Zagrożenie przestępczością jest bardzo małe. Prawo jest skrupulatnie przestrzegane i surowo egzekwowane. W Singapurze orzekana jest dodatkowo – również za drobne przestępstwa i wykroczenia, np. wandalizm – kara chłosty. Utrzymujący się podwyższony alert bezpieczeństwa nie ma bezpośredniego wpływu na życie obywateli. Należy jednak liczyć się ze zwiększonymi kontrolami na granicy singapursko-malezyjskiej.

ZDROWIE


Przy wjeździe do Singapuru nie są wymagane żadne świadectwa szczepień. Ubezpieczenia osobowe nie są obowiązkowe, jednak ze względu na bardzo wysokie koszty leczenia szpitalnego zdecydowanie lepiej je wykupić. Można to zrobić w renomowanych firmach ubezpieczeniowych działających w Polsce lub po przyjeździe do Singapuru w miejscowych firmach ubezpieczeniowych. Koszt wizyty lekarskiej wynosi od 80 SGD, koszt doby w szpitalu od 300 do 5000 SGD, w zależności od standardu szpitala i pokoju. Singapur ma bardzo dobrze rozwiniętą służbę zdrowia.

Stałe zagrożenie zakażeniem wirusem dengi, wywołanym ukąszeniami komarów, nakazuje szczególną ostrożność. Informacje dotyczące wirusa, potencjalnych skutków zakażenia, środków zapobiegawczych i działań rządu Singapuru mających ograniczyć jego rozprzestrzenianie można znaleźć na   stronie http://www.nea.gov.sg/public-health/dengue Na stronie internetowej Ministerstwa Zdrowia Singapuru można znaleźć wszelkie bieżące i najważniejsze informacje dotyczące również pozostałych zagrożeń.

PODRÓŻOWANIE PO KRAJU


Nie ma ograniczeń w podróżowaniu po kraju. System komunikacji publicznej jest bardzo dobrze rozwinięty. W dni powszednie, o różnych porach dnia, pobierane są opłaty za wjazd samochodem do centrum miasta. Przy wyjazdach samochodem z Singapuru do Malezji należy mieć zatankowane co najmniej 3/4 baku, pod karą grzywny do 500 SGD. Dla samochodów nie zarejestrowanych w Singapurze wprowadzono opłaty za każdy dzień poruszania się po terytorium kraju.

INFORMACJE DLA KIEROWCÓW


Międzynarodowe prawo jazdy nie jest wymagane. Obowiązuje ruch lewostronny. Polskie prawo jazdy jest uznawane do 12 miesięcy pobytu w Singapurze, wymagane jest jednak jego (poświadczone urzędowo) tłumaczenie na język angielski.

CŁO


Nie ma ograniczeń co do wwozu i wywozu pieniędzy. Należy zadeklarować na granicy gotówkę powyżej kwoty 30 tys. SGD. Zgodnie z singapurskimi przepisami celnymi całkowitym zakazem wwozu objęte są m.in.:

 • guma do żucia (z wyjątkiem gumy do żucia w celach leczniczych);
 • tytoń do żucia;
 • e-papierosy
 • zapalniczki w kształcie pistoletów;
 • kontrolowane leki i środki psychotropowe (zasady przywozu leków przepisanych przez lekarza znajdują się na stronie internetowej singapurskiego urzędu badań medycznych – Health Science Authority);
 • róg nosorożca i produkty z niego wykonane;
 • sztuczne ognie, petardy i inne fajerwerki;
 • określone rodzaje środków telekomunikacyjnych;
 • materiały o charakterze buntowniczym i wywrotowym.

Aktualna lista zabronionych i kontrolowanych artykułów dostępna jest na stronie internetowej singapurskiego urzędu celnego: https://www.customs.gov.sg/businesses/importing-goods/controlled-and-prohibited-goods-for-import.

Przy wwozie z opłat celnych oraz podatku od towarów i usług GST (odpowiednik podatku VAT) zwolnione są przedmioty nowe, prezenty, towary żywnościowe o łącznej wartości nie przekraczającej 600 SGD, a w przypadku pobytu w Singapurze przez mniej niż 48 godzin – 150 SGD. Osoba pełnoletnia może wwieźć do Singapuru bez cła 1 l alkoholu wysokoprocentowego, 1 l wina, 1 l piwa tylko w przypadku przyjazdu do Singapuru drogą lotniczą. Zwolnieniu z opłat celnych i podatku GST nie podlegają papierosy (można je wwieźć, ale trzeba zadeklarować ten fakt i opłacić cło oraz podatek). Niezgłoszenie do odprawy celnej towarów objętych cłem i podatkiem GST podlega karze w wysokości do 10000 SGD. Przy wyjeździe z Singapuru można uzyskać zwrot podatku GST za towary zakupione na terenie tego kraju. Podatek ten wynosi 7%. Zwrot podatku przysługuje za towary o określonej łącznej wartości minimalnej zakupione w specjalnie oznakowanych sklepach i wywiezione z terytorium Singapuru w okresie maksymalnie 2 miesięcy od daty zakupu. Przy zakupach towarów w tych sklepach należy przedstawić paszport i wypełnić specjalne formularze.

Ogólne informacje dla podróżnych, dotyczące przepisów celnych znajdują się na stronie singapurskiego urzędu celnego.

PRZEPISY PRAWNE


Za posiadanie określonych ilości narkotyków i handel nimi orzekana jest kara śmierci. Za nieobyczajne zachowanie (np. dotknięcie kobiety przez mężczyznę bez jej pozwolenia) grozi kara pozbawienia wolności lub cielesna (chłosta). Homoseksualizm jest nielegalny. Akty seksualne między mężczyznami są zagrożone karą pozbawienia wolności. W przypadku zatrzymania w związku z podejrzeniem popełnienia przestępstwa, podejrzanemu rekwirowany jest paszport. Podejrzany nie może opuścić Singapuru do czasu zakończenia sprawy, co może trwać nawet kilka miesięcy, podczas których musi się sam utrzymywać. Ambasada nie dysponuje zakwaterowaniem ani środkami pieniężnymi do wykorzystania w podobnych przypadkach.

MELDUNEK


W kwestionariuszu (w formie białej kartki), który otrzymuje się w samolocie lub w punktach granicznych, należy wpisać miejsce pobytu (nazwa i adres hotelu, w którym podróżny się zatrzyma, lub adres osoby, do której się udaje). Kwestionariusz należy ponownie okazać na granicy przy wyjeździe z Singapuru.

ŚWIĘTA


Dniami wolnymi od pracy w 2018 roku są: 1 stycznia, 16-17 lutego, 30 marca, 1 maja, 29 maja, 15 czerwca, 9 sierpnia, 22 sierpnia, 6 listopada, 25 grudnia. Szczegółowa informacja nt. dni wolnych od pracy dostępna jest na stronie internetowej Singapurskiego Ministerstwa Pracy http://www.mom.gov.sg/employment-practices/public-holidays

PRZYDATNE INFORMACJE


 • Wszelkie dodatkowe informacje nt. warunków podróżowania w celach turystycznych można znaleźć na stronie http://www.yoursingapore.com/en.html.
 • Wymiany dolarów singapurskich na waluty wymienialne można dokonać w bankach oraz licznych oficjalnych kantorach (w Singapurze nie ma możliwości wymiany dolarów singapurskich bezpośrednio z/na polskie złotówki).
 • Przy wjeździe do Singapuru zarówno na lotnisku, jak i w portach morskich można otrzymać bezpłatne materiały promocyjne i informatory turystyczne.
 • W Singapurze bardzo rygorystycznie przestrzega się utrzymywania czystości w środkach komunikacji miejskiej oraz na terenie całego kraju. Za łamanie tych zaleceń grożą wysokie kary pieniężne, np. za wyrzucenie niedopałków papierosów lub zaśmiecanie w inny sposób ulic i chodników – grzywna w wysokości 500 SGD; za jedzenie i picie w środkach komunikacji miejskiej – grzywna w wysokości 1000 SGD; za palenie papierosów w miejscach zakazanych, np. w pomieszczeniach klimatyzowanych, windach – grzywna w wysokości 500 SGD.
 • Urzędy pracują od 9.00 do 17.00 od poniedziałku do piątku.

Podczas podróży zagranicznych należy przestrzegać praw i zwyczajów kraju pobytu, pamiętając przy tym, że gospodarze mają prawo wymagać stosownego zachowania od turystów odwiedzających ich kraj, w tym w odniesieniu do zakresu swobód przysługujących różnym grupom społecznym oraz światopoglądowym. Przed wyjazdem zapoznaj się z wszelkimi dostępnymi informacjami o kraju, do którego się udajesz, a które mogą być przydatne w podróży.

Podczas planowania podróży do opisanego powyżej kraju, zaleca się zapoznanie się z  ostrzeżeniami dla podróżujących, zawierającymi najnowsze informacje istotne dla bezpieczeństwa obywateli polskich na świecie oraz zgłoszenie podróży w systemie Odyseusz.msz.gov.pl

Przydatne? Podziel się z innymi

Najlepsze oferty Last Minute

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *