Najlepsze oferty Last Minute

Serbia

Przydatne? Podziel się z innymi

NAZWASerbia
NAZWA OFICJALNARepublika Serbii
STOLICABelgrad
WALUTAdinar
JĘZYKserbski
POLSKA PLACÓWKAAmbasada Rzeczypospolitej Polskiej w Belgradzie

WJAZD I POBYT


Obywatele RP mogą wjechać na terytorium Serbii na podstawie ważnego paszportu lub ważnego dowodu osobistego, nie ma obowiązku wizowego do 90 dni w ciągu pół roku; ważność dokumentów podróży powinna wynosić co najmniej 90 dni (dotyczy to każdego przekroczenia granicy).

Uwaga: Utracone dokumenty podróży (paszport, dowód osobisty) są od chwili zgłoszenia zagubienia/kradzieży nieważne i mimo ich późniejszego odzyskania nie uprawniają do przekroczenia granicy.

BEZPIECZEŃSTWO


Zagrożenie przestępczością pospolitą jest stosunkowo niewielkie, jednak należy zachować szczególną ostrożność podczas postojów na stacjach benzynowych i niestrzeżonych parkingach przydrożnych – w nocy najlepiej w ogóle się na nich nie zatrzymywać.

W Serbii obowiązuje obecnie najniższy w 3-stopniowej skali stopień zagrożenia terrorystycznego. Oznacza to, że prawdopodobieństwo zamachu terrorystycznego jest – zdaniem władz miejscowych – niskie, choć realne. Ewentualne podwyższenie  stopnia zagrożenia do poziomu „średniego” lub „wysokiego” może się wiązać z zaostrzonymi środkami bezpieczeństwa, m.in. wzmożonymi kontrolami, obecnością uzbrojonych sił policji na ulicach, wydłużonymi odprawami granicznymi. Podwyższenie stopnia zagrożenia terrorystycznego może być wprowadzane lokalnie – w poszczególnych obiektach (np. w portach lotniczych, na dworcach) lub jednostkach administracyjnych (np. w gminie lub konkretnym mieście), a także na części lub całości terytorium Serbii. W przypadku uzyskania informacji o podwyższeniu stopnia zagrożenia terrorystycznego należy unikać zgromadzeń oraz bezwzględnie stosować się do zaleceń władz porządkowych.

Na okres sezonu wakacyjnego władze serbskie uruchomiają specjalną antykorupcyjną linię telefoniczną: +381 11 36 100 18. Linia ta przeznaczona jest dla cudzoziemców, którzy chcą zgłosić sytuacje korupcjogenne mające miejsce wśród funkcjonariuszy Policji. Telefon obsługiwany jest przez osoby posługujące się najpopularniejszymi językami europejskimi i działa od 1 czerwca do 15 września.

UBEZPIECZENIE


Obowiązkowe ubezpieczenie OC posiadaczy pojazdów mechanicznych zarejestrowanych w Polsce obejmuje również terytorium Serbii. Kierowcy pojazdów zarejestrowanych w Polsce, podróżujący po terytorium Serbii, nie muszą posiadać Zielonej Karty. Na zasadzie wzajemności, obowiązkowe ubezpieczenie OC posiadaczy pojazdów mechanicznych zarejestrowanych w Serbii obejmuje m.in. terytorium Polski, a kierowcy pojazdów zarejestrowanych w Serbii, poruszając się po terytorium Polski, nie muszą również legitymować się Zieloną Kartą. Jednak osoby zamierzające opuścić Serbię przez granicę Serbia-Kosowo lub Serbia-Bośnia i Hercegowina muszą się liczyć z koniecznością wykupienia obowiązkowej w tych krajach Zielonej Karty za kwotę ok. 30 Euro.

ZDROWIE


W Serbii nie wymaga się świadectw szczepień ochronnych; jednak w lipcu i sierpniu wzrasta zagrożenie przenoszonym przez komary wirusem gorączki Zachodniego Nilu. Chroniąc się przed tą bardzo niebezpieczną chorobą należy zakrywać ciało i stosować repelenty – preparaty przeciwko owadom (w przypadku małych dzieci – nie wolno stosować preparatów, należy zakładać moskitierę na wózek dziecięcy). Od października 2017 r. wśród mieszkańców Serbii występuje zwiększona liczba zachorowań na odrę oraz powikłań będących następstwem tej choroby – w przeważającej liczbie dotyczy to osób nieszczepionych. Komunikaty dotyczące sytuacji epidemiologicznej są publikowane – wyłącznie po serbsku – na stronie internetowej Instytutu ds. Zdrowia Publicznego Serbii (Institut za javno zdravlje Srbije): http://www.batut.org.rs/index.php?lang=3 w zakładce „Aktuelnosti” i „Vektorske zarazne bolesti” .

Turystom udziela się świadczeń medycznych w nagłych przypadkach bezpłatnie na podstawie polskiego paszportu lub dowodu osobistego oraz dowodu ubezpieczenia społecznego w Polsce (np. karty EKUZ), w innych przypadkach – za opłatą kilkudziesięciu euro. Opłata za prywatną wizytę u lekarza wynosi ok. 50 EUR. Apteki są dobrze zaopatrzone. Zaleca się posiadanie dodatkowego ubezpieczenia podróżnego, najlepiej z klauzulą umożliwiającą powrót sanitarny do kraju w przypadku wystąpienia takiej konieczności.

PODRÓŻOWANIE PO KRAJU


Na przejściach granicznych między Serbią i Kosowem (gdzie nie ma polskiej placówki) prowadzona jest rygorystyczna kontrola paszportowo-celna. Wjeżdżając do Serbii przejściem na granicy z Kosowem, okazując paszport należy się liczyć z możliwością skierowania przez serbskie służby graniczne na posterunek graniczny Macedonia-Serbia; granicę tę można przekroczyć okazując dowód osobisty.

INFORMACJE DLA KIEROWCÓW


Zaleca się zachowanie ostrożności na drogach (dziury w nawierzchni, bezpańskie zwierzęta). Autostrady, nie zawsze odpowiadające standardom europejskim (brak lub niekompletne siatki zabezpieczające wzdłuż drogi), są płatne w miejscowej walucie lub w euro (należy posiadać małe nominały); złotówki nie są przyjmowane. Należy domagać się paragonu i zachować go aż do zjazdu z autostrady. Opłata (samochody osobowe) za odcinek Subotica-Belgrad wynosi 560 dinarów (4,4 Euro), zaś Belgrad-Niš 800 (6,5 Euro). Należy zwrócić uwagę na zjawisko wyłudzania wielokrotności stawek i cen za części zamienne przez prywatną pomoc drogową i właścicieli warsztatów samochodowych.

Na drogach mają miejsce częste kontrole policji. Należy przestrzegać dozwolonej prędkości. W 2017 r. wprowadzono możliwość dokonywania pomiaru średniej prędkości na odcinkach autostrad pomiędzy punktami pobierania opłat. Złamanie przepisów ruchu drogowego skutkuje wysokimi grzywnami i koniecznością przeprowadzenia procedur sądowych. Przy poruszaniu się na drogach należy zachować szczególną ostrożność, ponieważ miejscowi kierowcy nie zawsze przestrzegają zasad ruchu drogowego.

Przestrzeganie czasu jazdy kierowców zawodowych jest bardzo restrykcyjnie egzekwowane; umowa AETR o czasie pracy kierowców może nie być uznawana przez policję (w takim przypadku należy skontaktować się z konsulem).

Parkowanie w Belgradzie – opłatę można wnieść wysyłając wiadomość SMS z miejscowego numeru telefonicznego na nr 9111, 9112, 9113 (ostatnia z cyfr oznacza jedną z trzech stref parkowania) i podając nr rejestracyjny samochodu, brak opłaty powoduje zwykle wywiezienie samochodu na płatny parking i konieczność uiszczenie opłaty specjalnej w wysokości do ok. 200 Euro (samochody osobowe).

Informacje o utrudnieniach w ruchu oraz czasach oczekiwania na odprawę graniczną można znaleźć na stronie:

http://www.amss.org.rs/index.php?option=com_content&view=article&id=511&Itemid=210

Ponadto w Serbii istnieje:

 • obowiązek całorocznej jazdy z włączonymi światłami mijania,
 • obowiązek posiadania kamizelki odblaskowej w wyposażeniu samochodu,
 • zakaz korzystania z telefonu komórkowego podczas prowadzenia samochodu,
 • bezwzględny nakaz przestrzegania zasad parkowania (zwłaszcza w Belgradzie i innych większych miastach), pojazdy parkujące w niedozwolonych miejscach są w krótkim czasie odholowywane na parkingi policyjne, a kierowcy karani wysokimi mandatami (do 200 euro),
 • możliwość wprowadzenia czasowych ograniczeń w poruszaniu się samochodów ciężarowych ze względu na warunki atmosferyczne.

Na przejściach granicznych między Serbią i Kosowem (gdzie nie ma polskiej placówki) prowadzona jest rygorystyczna kontrola paszportowo-celna. Wjeżdżając do Serbii przejściem na granicy z Kosowem w przypadku legitymowania się paszportem należy się liczyć z możliwością skierowania przez serbskie służby graniczne na posterunek graniczny Macedonia-Serbia; korzystniej jest użyć dowodu osobistego.

UWAGA!

W 2018 r. na wszystkich autostradach w Serbii wprowadzony został pomiar średniej prędkości na odcinkach pomiędzy punktami opłaty autostradowej. Przekroczenie dozwolonej prędkości – 120 km/h (mierzonej jako średnia prędkość na trasie przejazdu) skutkować będzie nałożeniem wysokich kar pieniężnych, do zapłaty natychmiast po przeprowadzeniu czasochłonnego postępowania przed sądem ds. wykroczeń. Nadal prowadzone będą także radarowe kontrole prędkości.

CŁO


Przy wjeździe do Serbii należy zgłosić (bez wezwania służby celnej) przewożone środki płatnicze powyżej 10.000 EUR. Brak pisemnego potwierdzenia wwozu pieniędzy może spowodować, że przy wyjeździe zostaną one zatrzymane. Postępowanie odwoławcze jest długotrwałe, a szansa na odzyskanie pieniędzy – niewielka.

Limity wwozowe do Serbii:

1 litr napoju o zawartości alkoholu powyżej 22 %

1 litr wina musującego lub likieru

2 litry wina

200 sztuk papierosów lub 50 cygar

po 1 opakowaniu perfum i wody toaletowej (pon. 0.25 l)

MELDUNEK


Cudzoziemcy są objęci obowiązkiem meldunkowym (w ciągu 24 godzin od przekroczenia granicy), co bywa skrupulatnie egzekwowane. W przypadku przyjazdu do osób prywatnych należy dopilnować, by gospodarz dopełnił tego obowiązku. W hotelu meldunku dokonuje administracja.

ŚWIĘTA


01.01 Nowy Rok, 07.01 prawosławne Boże Narodzenie, 17.02 Dzień Państwowości Serbii, 2-3.05 Wielkanoc (święto ruchome), 1-2.05 Święto Pracy, 09.05 Dzień Zwycięstwa, 11.11 Święto Niepodległości.

PRZYDATNE INFORMACJE


 • W Serbii jest wiele banków i kantorów (niektóre kantory czynne są całą dobę). Przy wymianie (zwłaszcza banknotów o dużych nominałach) należy liczyć się z żądaniem okazania dokumentu tożsamości.
 • Link do Banku Narodowego Serbii z aktualnymi kursami walut: http://www.nbs.rs/internet/english/ . Kantorowy kurs walut nieznacznie różni się od kursu NBS.
 • Z kart kredytowych można skorzystać w większości hoteli, hipermarketów. W małych sklepach bywają z tym problemy. Przed podróżą należy upewnić się w swoim banku, czy posiadane karty będą działać na terenie państwa nienależącego do Unii Europejskiej. Zdarzają się przypadki kopiowania kart płatniczych głównie na stacjach benzynowych i w restauracjach.
 • Godziny pracy urzędów od 9.00 do godziny 16.30, poczta od 8.00 do 19.00.
 • Ważne telefony: Policja – 192, Straż Pożarna – 193, Pogotowie Ratunkowe – 194.
 • Link urzędu Hydrometeorologii Serbii: www.hidmet.gov.rs.

Podczas podróży zagranicznych należy przestrzegać praw i zwyczajów kraju pobytu, pamiętając przy tym, że gospodarze mają prawo wymagać stosownego zachowania od turystów odwiedzających ich kraj, w tym w odniesieniu do zakresu swobód przysługujących różnym grupom społecznym oraz światopoglądowym. Przed wyjazdem zapoznaj się z wszelkimi dostępnymi informacjami o kraju, do którego się udajesz, a które mogą być przydatne w podróży.

Podczas planowania podróży do opisanego powyżej kraju, zaleca się zapoznanie się z  ostrzeżeniami dla podróżujących, zawierającymi najnowsze informacje istotne dla bezpieczeństwa obywateli polskich na świecie oraz zgłoszenie podróży w systemie Odyseusz.msz.gov.pl

Przydatne? Podziel się z innymi

Najlepsze oferty Last Minute

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *