Najlepsze oferty Last Minute

Senegal

Przydatne? Podziel się z innymi

NAZWASenegal
NAZWA OFICJALNARepublika Senegalu
STOLICADakar
WALUTAfrank Zachodnioafrykańskiej Wspólnoty Walutowej (XOF)
JĘZYKfrancuski; Inne języki: wolof, serer, pulaar, diola, mandingo
POLSKA PLACÓWKAAmbasada RP w Dakarze

WJAZD I POBYT


Obywatele polscy podróżujący do Senegalu na okres nie dłuższy niż 90 dni nie potrzebują wizy. Dokumentami  uprawniającymi do przekroczenia granicy są: polski paszport ważny co najmniej 6 miesięcy, dokument potwierdzający opuszczenie terytorium Senegalu po upływie dopuszczalnego okresu pobytu (np. bilet powrotny do Polski) oraz – dla osób przyjeżdżających z krajów występowania żółtej febry – aktualna Międzynarodowa Książeczka Szczepień potwierdzająca wykonanie szczepienia przeciw tej chorobie.

Wszelkie pytania  w sprawie opłat i szczegółowych warunków uzyskania wizy na okres przekraczający 90 dni oraz jej ważności należy kierować bezpośrednio do Ambasady Senegalu w Warszawie: tel.+48 22 651 60 36, faks +48 22 651 56 17.

BEZPIECZEŃSTWO


Przed podróżą należy każdorazowo zapoznać się z aktualnymi ostrzeżeniami i komunikatami na stronie MSZ i Ambasady RP w Dakarze. Z uwagi na sytuację w rejonie Sahelu nie można wykluczyć zagrożenia akcjami terrorystycznymi i uprowadzeniami w krajach sąsiadujących, w tym również w regionach przygranicznych Senegalu, (w pobliżu granicy z Mauretanią, Mali). Należy unikać podróży w regionie Casamance (również teren przygraniczny z Gambią, Gwineą Bissau) z uwagi na napiętą sytuację wewnętrzną w tym rejonie, w tym szczególne zagrożenie na terenach zaminowanych. Generalnie w Senegalu w ostatnich latach wzrosło zagrożenie drobną przestępczością pospolitą, kradzieżami kieszonkowymi, na które szczególnie narażeni są turyści przebywający na lokalnych targach lub spacerujący po centrum Dakaru i w pobliżu plaży (Corniche Ouest). Łupem złodziei padają zwykle telefony komórkowe, sprzęt fotograficzny i portfele; zalecane jest przechowywanie gotówki w przystosowanych do tego miejscach i unikanie ostentacyjnych oznak zamożności. Po zmroku wzrasta zagrożenie przestępczością rabunkową. W stolicy zdarzają się przypadki okradania samochodów stojących w korkach, dlatego zaleca się zamykanie okien w czasie postoju i blokowanie drzwi zarówno w czasie jazdy samochodem, jak i postoju (na światłach, w czasie usuwania usterek pojazdu, zmiany koła, itp.).

UBEZPIECZENIE


Zalecane jest wykupienie kompleksowego ubezpieczenia podróżnego, w tym od następstw nieszczęśliwych wypadków, pokrywającego koszty leczenia, hospitalizacji i ewentualnego transportu medycznego do kraju.

ZDROWIE


W Senegalu stale odnotowywane są sporadyczne przypadki cholery; podczas pory deszczowej ich liczba znacznie wzrasta. Przed przyjazdem należy zapoznać się z aktualną sytuacją epidemiologiczną (dotyczy to także innych chorób), znać miejsca występowania ognisk chorobowych, przedsięwziąć działania prewencyjne polegające na ścisłym przestrzeganiu zasad higieny tropikalnej, a także rozważyć możliwość zaszczepienia się przeciw cholerze. Przez cały rok istnieje zagrożenie malarią. Przypadki zachorowań na malarię i malarię mózgową występują najczęściej pod koniec pory deszczowej i po jej zakończeniu (sierpień-grudzień). Zalecana jest więc profilaktyka przeciwmalaryczna: przed wyjazdem, podczas pobytu i minimum 2 tygodnie po wyjeździe z Senegalu. Zalecane są szczepienia przeciw cholerze oraz żółtaczce typu A i B. Ponieważ Senegal jest terenem endemicznym dla wielu chorób tropikalnych, jak zapalenie opon mózgowych (okres wiosenny), żółta febra, gorączka tyfoidalna, przed wyjazdem warto zebrać informacje o aktualnej sytuacji epidemiologicznej. Należy przestrzegać ogólnych zasad higieny tropikalnej: unikać picia nieprzegotowanej wody i jedzenia owoców ze skórką, często myć ręce, itp. Nie zaleca się kąpieli w stałych zbiornikach wodnych z powodu znacznego ryzyka zachorowania na bilharcjozę. Chorobą często przenoszoną przez dzikie zwierzęta i bezpańskie psy jest wścieklizna. W przypadku zranienia (pogryzienia, zadrapania) lub kontaktu ze śliną zwierząt należy skontaktować się z lekarzem.

Zalecane jest szczepienie przeciwko żółtej gorączce. Od wszystkich pasażerów przybywających do Senegalu z krajów występowania żółtej gorączki wymaga się posiadania aktualnego świadectwa szczepienia przeciwko żółtej febrze. Należy liczyć się z możliwością okresowego przywrócenia wymogu posiadania świadectwa szczepienia przez wszystkich podróżujących.

Konsultacja lekarska kosztuje ok. 50 EUR. Doba w szpitalu to wydatek minimum 100 EUR (do kwoty tej doliczone zostaną dodatkowo koszty badań, lekarstw i ewentualnych zabiegów). Tańszą poradę medyczną można uzyskać w przychodniach państwowych lub prowadzonych przez siostry zakonne. W stolicy czynnych jest kilka prywatnych szpitali o dość wysokiej jakości usług. Apteki są bardzo dobrze zaopatrzone, głównie w lekarstwa francuskie. Zaleca się wykupienie odpowiednich polis ubezpieczeniowych.

PODRÓŻOWANIE PO KRAJU


Nie ma ograniczeń formalnych. Najważniejsze drogi krajowe są w dość dobrym stanie i można się po nich swobodnie poruszać. Podczas pory deszczowej (lipiec-październik) należy unikać podróży na południe kraju, ponieważ część dróg jest wówczas nieprzejezdna. Ze względu na możliwość wystąpienia okresowych rozruchów w południowej prowincji Casamance trzeba się zapoznać z aktualną sytuacją przed podróżą do tego regionu. Za szczególnie niebezpieczne uznaje się podróżowanie nocą w pobliżu granicy z Gambią i Gwineą Bissau oraz zbaczanie w tym rejonie z głównych dróg asfaltowych (miny). Czynne jest połączenie promowe między Dakarem a Ziguinchor (http://www.portdakar.sn/fr/nos-services/trafic-passager/dakar-ziguinchor). 

INFORMACJE DLA KIEROWCÓW


Kierowców obowiązuje posiadanie międzynarodowego prawa jazdy, zielonej karty, przepustki granicznej dla samochodu (carnet de passage) i karty rejestracyjnej. Przed przyjazdem należy sprawdzić, czy wykupione ubezpieczenie będzie honorowane na miejscu – wiele francuskich firm ubezpieczeniowych ma przedstawicielstwa w Senegalu. W razie awarii samochodu nie powinno być problemów z jego naprawą, jednak jakość usług zależeć będzie od wybranego warsztatu. W Senegalu nie ma benzyny bezołowiowej. W razie wypadku w Dakarze należy powiadomić funkcjonariuszy z najbliższego komisariatu, komisariat centralny (338 23 71 49, 338 23 25 29) lub żandarmerię (338 00 20 20). Warunki drogowe pogarszają dodatkowo: zły stan techniczny pojazdów, brak umiejętności kierowców, złe oświetlenie i zwierzęta wybiegające na drogę (patrz również: CŁO). Z uwagi na złe warunki jazdy należy unikać podróży po zmroku.

CŁO


Miejscowa waluta, frank Zachodnioafrykańskiej Wspólnoty Walutowej, obowiązuje w ośmiu państwach UEMOA – Wspólnoty Gospodarczo-Monetarnej Afryki Zachodniej (Benin, Burkina Faso, Wybrzeże Kości Słoniowej, Gwinea Bissau, Mali, Niger, Senegal, Togo); jej wywóz poza te kraje jest zakazany. Wwóz waluty od kwoty równowartości 1.000.000 XOF (ok. 1.500 EURO) oraz wywóz waluty od kwoty równowartości 500.000 XOF (ok. 750 EURO) wymaga deklaracji. Deklaracje wwozu, potwierdzenia wypłaty i wymiany waluty w trakcie pobytu w Senegalu należy zachować i okazać przy wyjeździe. W Senegalu nie ma możliwości uzyskania zwrotu podatku VAT (18%) przez osoby prywatne. Wjazd samochodem starszym niż osiem lat jest zakazany. Zasady wwozu samochodów ulegają stałym zmianom.

UWAGA! Z uwagi na możliwe nagłe zmiany przepisów celnych i wizowych, w sprawie aktualnych informacji na ten temat (również warunków wwozu samochodów) należy zwracać się do Ambasady Senegalu w Warszawie.

PRZEPISY PRAWNE


Za handel narkotykami grozi kara od 5 do 10 lat pozbawienia wolności, za posiadanie i kupno do użytku własnego – od 2 miesięcy do 1 roku. Prowadzenie samochodu pod wpływem narkotyków zagrożone jest karą od roku do trzech lat więzienia i grzywną od 500 tys. do 5 mln XOF. Akty pedofilskie zagrożone są karą do 10 lat więzienia (gdy poszkodowanym jest dziecko poniżej 13. roku życia, grozi kara nawet do 21 lat pozbawienia wolności). Zakłócanie porządku publicznego w stanie nietrzeźwym jest wykroczeniem; przepis ten jest surowo egzekwowany, także w stosunku do cudzoziemców.

Homoseksualizm jest nielegalny. Akty seksualne między osobami tej samej płci są zagrożone karą pozbawienia wolności.

OBYCZAJE


Należy pamiętać o obowiązujących muzułmańskich normach religijnych i obyczajowych (np. odpowiednie zachowanie i ubiór w miejscach publicznych) oraz przestrzeganiu podstawowych zasad (wchodzenie do meczetów bez obuwia, kobiety w nakryciu głowy i w strojach z zakrytym dekoltem, najlepiej sięgających do kostek i w stonowanych, ciemnych kolorach). Należy zrezygnować ze zwiedzania meczetów w piątki, szczególnie podczas modlitw. W okresie ramadanu w ciągu całego dnia (od wschodu do zachodu słońca) niewskazane jest spożywanie jedzenia i napojów w miejscach publicznych, palenie tytoniu, hałaśliwe zachowanie. Utrzymywanie stosunków z nieletnimi do 16 roku życia zagrożone surowymi karami.

MELDUNEK


Nie ma obowiązku meldunkowego. Przy przekraczaniu granicy cudzoziemiec wpisuje w kwestionariuszu informacje dotyczące dat, miejsca i celu pobytu w Senegalu.

PRZYDATNE INFORMACJE


  • Zgodnie z rozporządzeniem nr 9 CM/UEMOA dotyczącym zagranicznych relacji finansowych państw członkowskich WAEMU transakcje dewizowe, przepływy kapitału i regulowanie wszelkiego rodzaju płatności pomiędzy Senegalem a zagranicą lub w Senegalu pomiędzy osobami tam zamieszkałymi (residents) a mieszkającymi za granicą (non-residents) muszą być dokonywane za pośrednictwem uprawnionych do tego banków (np. Banku Centralnego Państw Afryki Zachodniej – BCEAO), Administracji Pocztowej lub kantorów wymiany walut.
  • Osoby, które nie mieszkają w Senegalu muszą deklarować na piśmie wwóz środków w każdej walucie, jeśli ich ogólna suma przekracza równowartość 1 miliona XOF (ok. 1,5 tys. EUR).
  • W Dakarze i większych miastach honorowane są popularne karty bankowe, jak VISA, MasterCard (w automatach banków SGBS i BICIS). W bankach tych można również wymieniać czeki podróżne. Kartami można płacić w większych hotelach, biurach podróży, wypożyczalniach samochodów, w niektórych sklepach i restauracjach. Przy pobieraniu prowizji przez banki obowiązują ogólne zasady korzystania z kart kredytowych. Ze względu na niewystarczającą liczbę bankomatów, nieprzydatność czeków podróżnych podczas świąt i zagrożenie kradzieżą zaleca się wwożenie i przechowywanie środków finansowych w różnej postaci (czeki, karty kredytowe, czeki podróżne).
  • Baza hotelowa i turystyczna jest na stosunkowo dobrym poziomie. Doba w najtańszym hotelu o bardzo niskim standardzie kosztuje od 50 tys. XOF, w luksusowym hotelu ok. 100-150 tys. XOF. Na wybrzeżu Casamance znajduje się miejscowość Cap Skirring z dobrą bazą hotelową i pięknymi plażami. Podczas pory deszczowej (od lipca do października) ceny za usługi turystyczne są tam niższe.
  • W stolicy najpopularniejszym środkiem transportu są taksówki. Cenę należy ustalić jeszcze przed podróżą, negocjując jej wysokość. Zasada ustalania ceny obowiązuje także na targu, u ulicznych handlarzy, czasami także w hotelach niższej kategorii.
  • Zazwyczaj nie ma problemów z połączeniami telefonicznymi – lokalnymi, międzynarodowymi i komórkowymi. Możliwe są jednak okresowe przerwy w dostawie usług.
  • Stały kurs 1 EURO = 655,99 XOF
  • Klimat zróżnicowany, na południu kraju podrównikowy wilgotny, ku północy przechodzi w podrównikowy suchy. Średnie roczne temperatury wahają się od 25 st. C na wybrzeżu do 30 st. C na wschodniej granicy. Pora deszczowa trwa od lipca do października.

Podczas podróży zagranicznych należy przestrzegać praw i zwyczajów kraju pobytu, pamiętając przy tym, że gospodarze mają prawo wymagać stosownego zachowania od turystów odwiedzających ich kraj, w tym w odniesieniu do zakresu swobód przysługujących różnym grupom społecznym oraz światopoglądowym. Przed wyjazdem zapoznaj się z wszelkimi dostępnymi informacjami o kraju, do którego się udajesz, a które mogą być przydatne w podróży.

Podczas planowania podróży do opisanego powyżej kraju, zaleca się zapoznanie się z  ostrzeżeniami dla podróżujących, zawierającymi najnowsze informacje istotne dla bezpieczeństwa obywateli polskich na świecie oraz zgłoszenie podróży w systemie Odyseus

Przydatne? Podziel się z innymi

Najlepsze oferty Last Minute

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *