Najlepsze oferty Last Minute

Paragwaj

Przydatne? Podziel się z innymi

NAZWAParagwaj
NAZWA OFICJALNARepublika Paragwaju
STOLICAAsunción
WALUTAguarani (PYG)
JĘZYKhiszpański i guarani
POLSKA PLACÓWKABrak polskiej placówki dyplomatycznej. Państwo podlega kompetencji terytorialnej Ambasady RP w Buenos Aires (Argentyna).

WJAZD I POBYT


Przy wjeździe do Paragwaju należy okazać ważny paszport. Turysta może być poproszony o okazanie biletu powrotnego oraz dowodu posiadania wystarczających środków finansowych na pokrycie kosztów podróży. Należy zachować kartę przekroczenia granicy otrzymaną przy wjeździe i upewnić się, że pogranicznik odnotował fakt przekroczenia granicy w paszporcie podczas kontroli granicznej. Brak stempla wjazdowego w paszporcie karany jest wysokim mandatem.

Obywatele polscy nie potrzebują wizy, gdy udają się do Paragwaju na okres do 90 dni. W uzasadnionych przypadkach możliwe jest jednokrotne przedłużenie pobytu o kolejny 90-dniowy okres – wiąże się to z koniecznością uzyskania odpowiedniego zezwolenia w Urzędzie Migracyjnym w Asunción. Przekroczenie legalnego czasu pobytu na terytorium Paragwaju skutkuje koniecznością uiszczenia kary administracyjnej, służby migracyjne mogą także nakazać wydalenie z terytorium Paragwaju.

Przypadki wyjazdów w celach innych niż turystyczny i na okresy dłuższe niż 90 dni powinny być każdorazowo konsultowane w Ambasadzie Republiki Paragwaju w Berlinie, ponieważ może być konieczne wcześniejsze uzyskanie stosownej wizy:

Hardenbergstraße 12, D-10623 Berlin

 Telefon:  + 49 30 319 98 6-0

 Faks: + 49 30 3199 86-17

 E-mail: alemaniaembaparsc@mre.gov.py

 Poruszanie się po Paragwaju jest swobodne. Nie ma obowiązku meldunkowego.

BEZPIECZEŃSTWO


Zagrożenie przestępczością pospolitą w Paragwaju jest wyższe niż w Polsce. Najwyższe wskaźniki przestępczości odnotowuje się w Asunción oraz w departamentach Centralnym i Alto Paraná. W ostatnich latach zwiększyła się znacznie liczba napadów na punkty handlowe i usługowe.

Turystom zaleca się zachowanie ostrożności, zwłaszcza podczas pobytów w większych ośrodkach miejskich. W miejscach publicznych należy unikać zewnętrznych oznak zamożności (ubiór, sprzęt elektroniczny, etc.). Bilety, dokumenty, większe sumy pieniędzy lub cenne przedmioty należy przechowywać w sejfie hotelowym, a przy sobie nosić jedynie niezbędne kwoty. Jest obowiązek stałego noszenia przy sobie dokumentu tożsamości (paszportu), warto więc zaopatrzyć się w poświadczoną kopię paszportu (strony z danymi osobowymi i z pieczątką wjazdową), oryginał zaś przechowywać w bezpiecznym miejscu. Dobrą praktyką jest również zabranie ze sobą w podróż zdjęć biometrycznych – na wypadek konieczności wyrobienia nowego dokumentu podróży na powrót do kraju.

W północnej części prowincji  San Pedro oraz południowej części prowincji Concepción (na północny wschód od Asunción) działa Armia Ludowa Paragwaju (EPP), uznawana za grupę terrorystyczną: w lipcu 2016 r. zorganizowała zamach, w którym zginęło 8 żołnierzy paragwajskich.

UBEZPIECZENIE


Nie ma obowiązku posiadania ubezpieczeń osobowych i komunikacyjnych, lecz ze względu na wysokie koszty ewentualnego leczenia (choroba, wypadki) są one zalecane. Polisy polskich towarzystw ubezpieczeniowych są uznawane, o ile ich ważność obejmuje terytorium Paragwaju, a firma ubezpieczeniowa ma odpowiednie umowy z towarzystwami miejscowymi lub przedstawicielstwami innych firm zagranicznych działających w tym kraju.

Standardowe polisy ubezpieczeniowe nie obejmują ryzyka związanego z uprawianiem sportów ekstremalnych (np. wspinaczki wysokogórskiej, nurkowania), czy z chorobami przewlekłymi zdiagnozowanymi przed wyjazdem za granicę. Aby uniknąć problemów z refundacją kosztów leczenia, ewentualnej akcji ratunkowej, czy transportu medycznego, należy zawczasu poinformować ubezpieczyciela o wszelkich szczególnych okolicznościach zwiększających ryzyko związane z podróżą i wykupić polisę odpowiadającą indywidualnym potrzebom.

ZDROWIE


Od osób przybywających do Paragwaju z krajów, gdzie występuje żółta febra wymagane jest przedstawienie świadectwa szczepienia w międzynarodowej książeczce szczepień. Na terenie Paragwaju występuje przenoszona przez komary denga. Odnotowano także przypadki zarażenia wirusem Zika. Zalecamy stosowanie się do zaleceń Głównego Inspektoratu Sanitarnego, szczególnie dotyczy to kobiet w ciąży lub planujących zajście w ciążę,

Podstawowa opieka medyczna jest dostępna. Prywatna wizyta u lekarza kosztuje średnio od 20 do 40 USD. Za pobyt w szpitalu (za samo łóżko) trzeba zapłacić 100-150 USD za dobę.

Główny Inspektorat Sanitarny publikuje na swoich stronach internetowych szczegółowe informacje dotyczące zdrowia w podróży.

INFORMACJE DLA KIEROWCÓW


Nie ma wymogu posiadania międzynarodowego prawa jazdy, może jednak okazać się przydatne. Ze względu na zły stan głównych dróg, należy unikać podróżowania nocą. Styl jazdy miejscowych kierowców odbiega od polskich standardów, należy bezwzględnie stosować zasadę ograniczonego zaufania.

CŁO


Paragwajskie ustawodawstwo przewiduje ograniczenia wwozu i wywozu z kraju broni, leków i gatunków chronionych flory i fauny. Bez opłat celnych można wwozić do  Paragwaju rzeczy do użytku osobistego (w tym sprzęt elektroniczny, m.in. telefony komórkowe, laptopy, aparaty fotograficzne). Bezcłowo można wwozić inne dobra, których wartość nie przekracza 300 USD. Przy wjeździe należy wypełnić deklarację celną. Dozwolony jest wwóz i wywóz gotówki w kwocie nie przekraczającej 9999 USD lub jej równowartości w innych walutach. W przypadku większych kwot wymagane jest uprzednie zgłoszenie lub zezwolenie. Dotyczy to także bankowych transakcji walutowych.

PRZEPISY PRAWNE


Prawo paragwajskie zabrania używania narkotyków i handlu nimi. Przemyt narkotyków zagrożony jest bezwzględnie stosowanymi karami pozbawienia wolności.

ŚWIĘTA


Dni świąteczne i wolne od pracy to: 1 stycznia, 3 lutego – św. Błażeja (San Blas), patrona Paragwaju, 1 marca – Święto Bohaterów, Wielki Czwartek, Wielki Piątek, Wielkanoc, 1 maja – Święto Pracy, Święto Wniebowstąpienia, 14-15 maja -Święto Niepodległości, Boże Ciało, 12 czerwca – Dzień pokoju, 15 sierpnia – Wniebowzięcie NMP, 25 sierpnia – Święto Konstytucji, 29 września – Bitwa pod Boquerón, 12 października – Dzień Rasy (Święto Odkrycia Ameryki), 1 listopada -Wszystkich Świętych, 8 grudnia – Święto Niepokalanego Poczęcia NMP, 25 grudnia – Boże Narodzenie.

PRZYDATNE INFORMACJE


  • Klimat subtropikalny, gorący i wilgotny. Średnia temperatura wynosi 27°C, jednakże w miesiącach letnich dochodzi do 40˚C.
  • Ludność Paragwaju liczy prawie 7 mln mieszkańców. Gęstość zaludnienia wynosi 17 osób na km. kwadratowy, przy czym najgęściej zaludnione są tereny wschodniej części kraju. Większość mieszkańców jest wyznania katolickiego (90%).
  • Do picia zaleca się spożywanie wody mineralnej, nie wodociągowej.
  • Czas pracy urzędów i sklepów: urzędy – od 7.00 do 13.00 (poniedziałek-piątek) i od 7.00 do 11.00 (soboty); sklepy – od 8.00 do 12.00 i od 15.00 do 19.00 (poniedziałek-piątek) i od 8.00 do-11.30 (soboty); banki: od 8.45 do 12.15 (poniedziałek-piątek). W porze letniej, w trakcie dużych upałów, większość sklepów i urzędów pracuje z przerwą od ok. 11-ej do 17ej.
  • W przypadku utraty paszportu celem uzyskania Emergency Travel Document należy zgłosić się do Konsulatu Hiszpanii w Asunción. Ponieważ ETD nie jest dokumentem paszportowym, planując wjazd do Argentyny należy uzyskać wizę argentyńską.

Zgodnie z prawem UE, obywatele polscy przebywający w państwach trzecich (poza UE), w których nie ma polskiej placówki, uprawnieni są do pomocy dyplomatycznej i konsularnej państw członkowskich UE posiadających w danym kraju placówkę, na takich samych warunkach, na jakich państwa te pomagają swoim obywatelom. W celu nawiązania kontaktu z placówką państwa członkowskiego UE, zachęcamy do korzystania z wyszukiwarki na stronie Komisji Europejskiej:  https://ec.europa.eu/consularprotection/content/home_pl


Podczas podróży zagranicznych należy przestrzegać praw i zwyczajów kraju pobytu, pamiętając przy tym, że gospodarze mają prawo wymagać stosownego zachowania od turystów odwiedzających ich kraj, w tym w odniesieniu do zakresu swobód przysługujących różnym grupom społecznym oraz światopoglądowym. Przed wyjazdem zapoznaj się z wszelkimi dostępnymi informacjami o kraju, do którego się udajesz, a które mogą być przydatne w podróży.

Podczas planowania podróży do opisanego powyżej kraju, zaleca się zapoznanie się z  ostrzeżeniami dla podróżujących, zawierającymi najnowsze informacje istotne dla bezpieczeństwa obywateli polskich na świecie oraz zgłoszenie podróży w systemie Odyseusz.msz.gov.pl

Przydatne? Podziel się z innymi

Najlepsze oferty Last Minute

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *