Najlepsze oferty Last Minute

Pakistan

Przydatne? Podziel się z innymi

NAZWAPakistan
NAZWA OFICJALNAIslamska Republika Pakistanu
STOLICAIslamabad
WALUTArupia pakistańska (PKR), 1 PKR = 100 paisa
JĘZYKurdu, angielski. Inne języki: pendżabski, paszto, saraiki, sindhi, beludżi
POLSKA PLACÓWKAAmbasada Rzeczypospolitej Polskiej w Islamabadzie

WJAZD I POBYT


Obywatele polscy objęci są obowiązkiem wizowym. Wizę można uzyskać w Ambasadzie Pakistanu w Warszawie. Minimalny okres ważności paszportu musi odpowiadać okresowi ważności wizy. Opłaty: wiza jednokrotna – 168 PLN, wiza roczna dwukrotna / wielokrotna – 336 PLN, wiza wielokrotna celem odwiedzin rodziny – 336 PLN, wiza biznesowa jednokrotna – 252 PLN, dwukrotna / wielokrotna – 504 PLN), wiza uprawniająca do podjęcia pracy – 952 PLN. Czas rozpatrywania wniosków jest zróżnicowany: w przypadku aplikowania o wizy z okresem pobytu dłuższym niż 90-dniowym może trwać dłużej niż 1 miesiąc.

Pobyt w Pakistanie bez ważnej wizy jest nielegalny, a cudzoziemiec będzie obciążony dodatkowymi opłatami za jej przedłużenie: 50 USD (2-4 tyg.), 200 USD (1-3 m-ce), 400 USD (3-12 miesięcy). Nie ma obowiązku okazania biletu powrotnego przy wjeździe, a wysokość środków niezbędnych na pokrycie kosztów pobytu nie jest określona. Obywatele polscy nie mają obowiązku rejestrowania swojego pobytu. Szczegółowe informacje dotyczące polityki wizowej Pakistanu są dostępne na stronie Ministerstwa Spraw Wewnętrznych Pakistanu – www.interior.gov.pkoraz www.dgip.gov.pk.

BEZPIECZEŃSTWO


Uwaga: W związku z utrzymującym się zagrożeniem atakami terrorystycznymi, Ministerstwo Spraw Zagranicznych odradza obywatelom polskim wyjazdy do Islamskiej Republiki Pakistanu. Szczególnie wysoki poziom zagrożenia utrzymuje się w zachodniej części kraju (pas przygraniczny z Afganistanem, Peszawar, Quetta, Beludżystan, Khyber Pakhtunkhwa, tereny plemienne). Zaleca się też zachowanie szczególnej ostrożności na terenach zurbanizowanych, unikanie zgromadzeń o charakterze religijnym, pobytu w okolicach obiektów wojskowych i rządowych oraz podróżowania po zmroku. Zalecane jest zapoznanie się z ostrzeżeniami dla podróżujących, które zawierają aktualne informacje istotne dla bezpieczeństwa obywateli polskich na świecie. W przypadku podróży do Pakistanu, Ministerstwo sugeruje wcześniejsze nawiązanie kontaktu z ambasadą oraz rejestrację podróży w systemie Odyseusz.

Zagrożenia dla bezpieczeństwa cudzoziemców w Pakistanie wynikają zarówno z przestępczości kryminalnej (zwłaszcza w Karaczi i innych dużych skupiskach miejskich), jak i działalności terrorystycznej, wymierzonej zarówno przeciwko osobom i obiektom utożsamianym z interesami państw koalicji antyterrorystycznej, szczególnie USA, jak również pakistańskim instytucjom rządowym. Zagrożone atakami są także miejsca kultu religijnego, meczety i kościoły. Na terenach oddalonych od miast zdarzają się porwania turystów dla okupu. Należy unikać podróżowania w nocy, korzystania z najtańszych, improwizowanych miejsc noclegowych oraz ofert przygodnych znajomych.

W niektórych rejonach kraju mogą występować trzęsienia ziemi.

UBEZPIECZENIE


Posiadanie ubezpieczeń osobowych i komunikacyjnych nie jest obowiązkowe, jednakże wskazane, najlepiej z opcją pokrycia kosztów leczenia poza granicami Pakistanu, transportu chorego na leczenie do innego kraju, a także następstw nieszczęśliwych wypadków. Polisy znanych międzynarodowych towarzystw ubezpieczeniowych są w Pakistanie uznawane.

ZDROWIE


Przy wjeździe na terytorium Pakistanu nie są wymagane szczepienia, jednak ze względów medycznych może być zalecane ich wykonanie, m.in. przeciwko wściekliźnie, żółtaczce A/B, tyfusowi i wirusowi polio – w związku z wykryciem ognisk choroby w Pakistanie. Dotyczy to w szczególności osób planujących pobyt ponad 4 tygodnie. Specjalne zalecenia Światowej Organizacji Zdrowia (WHO) określają optymalny czas szczepienia na 12 miesięcy do 4 tygodni przed przyjazdem, a w wypadku pilnej podróży nawet tuż przed jej podjęciem. Informacje na temat wymagań w tym zakresie mogą ulegać zmianom, należy zatem śledzić aktualne komunikaty publikowane przez WHO. W niektórych rejonach Pakistanu istnieje zagrożenie malarią. Surowe warzywa, owoce, woda i potrawy niewiadomego pochodzenia mogą być przyczyną ostrych zatruć pokarmowych, a także źródłem chorób pasożytniczych. WHO zaleca używanie tabletek uzdatniających wodę do spożycia oraz moczenie warzyw i owoców przed spożyciem w roztworach odkażających. Do picia zdatna jest wyłącznie butelkowana woda mineralna bądź woda przegotowana. Z uwagi na nieprzestrzeganie standardów produkcji i przechowywania artykułów spożywczych należy każdorazowo sprawdzać jakość i datę ważności produktów (i lekarstw) przed ich zakupem. Porada lekarska kosztuje 5 – 15 USD, wypełnienie stomatologiczne 40 – 70 USD, doba w szpitalu – od ok. 100 USD. W Islamabadzie szpitalem zalecanym dla cudzoziemców jest Shifa Hospital, a w Karaczi – Aga Khan Hospital. Przed przyjęciem do tych szpitali wymagana jest wpłata kaucji na pobyt w kwocie ok. 250 USD lub przedstawienie ważnego ubezpieczenia zdrowotnego. Wszystkie farmaceutyki są w zasadzie dostępne w aptekach – większość bez recepty (włączając antybiotyki).

PODRÓŻOWANIE PO KRAJU


Z powodu utrzymującej się napiętej sytuacji bezpieczeństwa odradza się wyjazdy do prowincji Beludżystan, FATA i Khyber-Pakhtunkhwa oraz do administrowanej przez Pakistan części Kaszmiru (Azad Kashmir). Należy również zachować ostrożność wobec zagrożenia atakami terrorystycznymi w centrach największych, teoretycznie bezpieczniejszych, niż terytoria wymienione powyżej, miast Pakistanu (Karaczi, Lahore, Rawalpindi, Islamabad). Należy unikać dużych skupisk ludzkich i obiektów (hotele, atrakcje turystyczne, budynki instytucji państwowych, bazary, meczety – szczególnie podczas modlitw, dworce lotnicze i kolejowe, itp.), stanowiących potencjalny cel ataku, a także miejsc demonstracji i wieców ulicznych na tle politycznym, etnicznym lub wyznaniowym, które często mogą przybierać gwałtowny przebieg.

INFORMACJE DLA KIEROWCÓW


Honorowane jest międzynarodowe i polskie prawo jazdy, lecz przy pobytach dłuższych niż 3 miesiące przepisy zalecają uzyskanie miejscowego prawa jazdy. W przypadku planowania podróży samochodem bądź motocyklem wskazane jest nawiązanie kontaktu z Ambasadą Pakistanu w Warszawie celem zgłoszenia takiego zamiaru (najlepiej podczas składania wniosku wizowego) oraz uzyskanie Carnet de Passage, który jest wymagany przez miejscowe służby graniczne. W Pakistanie obowiązuje ruch lewostronny. Sieć drogowa jest dobrze rozwinięta, a drogi główne i autostrady są w dobrym stanie. Zarówno benzyna, jak i olej napędowy są łatwo dostępne, a sieć stacji benzynowych – rozbudowana. Należy jednakże zwracać uwagę na jakość paliwa, szczególnie na mniejszych stacjach. Podczas jazdy należy zachować szczególną ostrożność, ponieważ miejscowi kierowcy nagminnie łamią przepisy ruchu drogowego, a stan techniczny ich pojazdów jest często zły.

Poniższe informacje administracyjne dot. podróżowania po terytorium Pakistanu odnoszą się do stałych przepisów, które obowiązują niezależnie od bieżącej sytuacji bezpieczeństwa:

Ze względu na administracyjne ograniczenia ruchu osobowego cudzoziemców w Pakistanie należy zwrócić uwagę, czy otrzymana wiza nie zawiera wpisów ograniczających cele podróży. Przed wyjazdem poza duże ośrodki miejskie wskazane jest zasięgnięcie informacji w Ambasadzie RP w Islamabadzie o aktualnym zakresie ograniczeń. Należy jednocześnie pamiętać, że udzielenie pomocy konsularnej w odległych i objętych restrykcjami rejonach kraju może być poważnie utrudnione. Przed podróżą do Gilgit-Baltistan i Kaszmiru, na tereny plemienne FATA, Khyber-Pakhtunkhwa oraz do południowo-zachodnich rejonów Beludżystanu konieczne jest uzyskanie pisemnego zezwolenia władz MSW w Islamabadzie (tzw. Non Objection Certificate). W Beludżystanie bez zezwolenia można podróżować tylko główną drogą łączącą stolicę prowincji Quetta z resztą kraju (miasta Sukkur i Bolan Pass) oraz drogą do granicy z Iranem. Zabroniony jest pobyt cudzoziemców w strefach przygranicznych (w pasie o szerokości 45 km od granicy i 15 km od linii kontroli w Kaszmirze), a także w pobliżu terenów strategicznych i wojskowych. Planując podróż do rejonów wysokogórskich, należy brać pod uwagę warunki pogodowe, ponieważ w okresie zimy część dróg w tym rejonie – m.in. prowadząca do Chin Karakorum Highway – może być nieprzejezdna.

CŁO


Przewożenie środków płatniczych o wartości powyżej 10.000 USD wymaga deklaracji oraz przedstawienia źródła ich pochodzenia. Przy przekraczaniu granicy samochodem urzędy celne żądają udokumentowania, iż pojazd zostanie wywieziony z Pakistanu w określonym terminie (tzw. re-export permit).

PRZEPISY PRAWNE


Posiadanie, wwóz/wywóz, handel i produkcja narkotyków oraz wszelkich innych substancji psychotropowych są zagrożone wysokimi karami więzienia. W przypadku stwierdzenia powyższego, gdzie ilość narkotyków przekracza 1 kilogram, może zostać orzeczona kara śmierci lub dożywotnie więzienie.

Homoseksualizm jest nielegalny. Akty seksualne między osobami tej samej płci są zagrożone karami długoletniego bądź dożywotniego pozbawienia wolności, a w skrajnych przypadkach, karą śmierci.

OBYCZAJE


Pakistan jest krajem muzułmańskim, którego prawa i obyczaje oparte są na tradycji i zasadach islamu. W związku z tym zakazane są pozamałżeńskie kontakty seksualne, pornografia oraz posiadanie i konsumpcja alkoholu (ten ostatni zakaz nie dotyczy chrześcijan). W okresie ramadanu należy od wschodu do zachodu słońca unikać publicznego spożywania posiłków, picia napojów oraz palenia tytoniu. Zalecane jest przestrzeganie muzułmańskich obyczajów dotyczących noszenia ubiorów zakrywających kształt ciała, szczególnie w odniesieniu do kobiet. Kobiety nie powinny także podróżować samotnie, ani w towarzystwie obcych mężczyzn.

ŚWIĘTA


Działalność urzędów i instytucji publicznych podczas ramadanu i licznych świąt religijnych ulega znacznemu ograniczeniu.


Podczas podróży zagranicznych należy przestrzegać praw i zwyczajów kraju pobytu, pamiętając przy tym, że gospodarze mają prawo wymagać stosownego zachowania od turystów odwiedzających ich kraj, w tym w odniesieniu do zakresu swobód przysługujących różnym grupom społecznym oraz światopoglądowym. Przed wyjazdem zapoznaj się z wszelkimi dostępnymi informacjami o kraju, do którego się udajesz, a które mogą być przydatne w podróży.

Podczas planowania podróży do opisanego powyżej kraju, zaleca się zapoznanie się z  ostrzeżeniami dla podróżujących, zawierającymi najnowsze informacje istotne dla bezpieczeństwa obywateli polskich na świecie oraz zgłoszenie podróży w systemie Odyseusz.msz.gov.pl

Przydatne? Podziel się z innymi

Najlepsze oferty Last Minute

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *