Najlepsze oferty Last Minute

Nigeria

Przydatne? Podziel się z innymi

NAZWANigeria
NAZWA OFICJALNAFederalna Republika Nigerii
STOLICAAbudża
WALUTAnaira (NGN)
JĘZYKangielski
POLSKA PLACÓWKAAmbasada Rzeczypospolitej Polskiej w Abudży

WJAZD I POBYT


Obywatele polscy muszą uzyskać wizy na przejazd i pobyt w Ambasadzie Nigerii w Warszawie. Uzyskanie wizy bezpośrednio na przejściu granicznym nie jest możliwe. Przy wjeździe należy zwrócić uwagę, aby miejscowa straż graniczna ostemplowała paszport. Obywatel polski udający się do Nigerii winien mieć paszport ważny co najmniej 6 miesięcy. Cudzoziemcy zamierzający przebywać w Nigerii dłużej niż 6 miesięcy muszą ubiegać się o kartę pobytu. W przypadku podróży turystycznych należy na granicy nigeryjskiej okazać ważny bilet powrotny. Nie została określona kwota pieniędzy wymagana na każdy dzień pobytu. Więcej informacji można uzyskać w Ambasadzie Nigerii w Warszawie.

Cudzoziemcy objęci są obowiązkiem meldunkowym. Zameldować się trzeba bezpośrednio po przybyciu do Nigerii w najbliższym urzędzie imigracyjnym.

BEZPIECZEŃSTWO


Z uwagi na sytuację bezpieczeństwa w kraju oraz dotychczasowe doświadczenia można spodziewać się ataków terrorystycznych.

W trzech stanach północno-wschodniej Nigerii (Adamawa, Borno, Yobe) obowiązuje stan wyjątkowy. Na tym obszarze może dochodzić do regularnych walk sił zbrojnych Nigerii z dobrze uzbrojonymi rebeliantami.

Na terenie całej północnej i środkowej Nigerii utrzymuje się stałe wysokie zagrożenie zamachami terrorystycznymi i uprowadzeniami obcokrajowców. Na obszarze tym może również dochodzić do groźnych zamieszek i starć na tle religijnym, etnicznym oraz ekonomicznym (dostęp do ziemi). W niektórych stanach na południu kraju występuje bardzo wysokie zagrożenie napadami na tle rabunkowym i porwaniami.

Na wodach terytorialnych Nigerii, w Zatoce Gwinejskiej, występuje bardzo wysokie zagrożenie piractwem morskim.

W związku z powyższym Ministerstwo Spraw Zagranicznych stanowczo odradza podróże w następujące rejony Nigerii:

stan Abia,

stan Adamawa,

stan Akwa Ibom,

stan Bauchi,

stan Bayelsa,

stan Borno,

stan Delta,

stan Gombe,

stan Jigawa,

stan Kaduna,

stan Kano,

stan Katsina,

stan Kogi (okolice miasta Okene),

stan Pleateau,

stan Rivers,

stan Yobe,

wody terytorialne Nigerii (Zatoka Gwinejska).

Na pozostałych obszarach Nigerii zagrożenie napadami rabunkowymi, porwaniami, zamachami terrorystycznymi oraz groźnymi zamieszkami występuje również, aczkolwiek w mniejszym stopniu. W związku z powyższym, w przypadku gdy podróż w te obszary jest konieczna, Ministerstwo Spraw Zagranicznych zaleca rozważenie warunków bezpieczeństwa, w jakich miałaby się ona odbywać oraz zgłoszenie jej w systemie Odyseusz. 

Na drogach w całym kraju częste są bandyckie napady. Swobodne przemieszczanie się po terytorium kraju może być utrudnione również przez służby porządkowe, zatrzymujące przejezdnych i żądające bezpodstawnych opłat. Odradza się samotnych podróży i podróży po zmroku. Występuje wysokie zagrożenie pospolitą przestępczością, zwłaszcza w dużych miastach. Odnotowuje się przypadki napadów rabunkowych w taksówkach.

UBEZPIECZENIE


Kontrolowane jest posiadanie ubezpieczeń osobowych i komunikacyjnych. Uznawane są polisy zagranicznych towarzystw ubezpieczeniowych, w tym również polskich.

ZDROWIE


Wymagane jest szczepienie przeciw żółtej febrze (adnotacja o ważnym szczepieniu w międzynarodowej książeczce zdrowia). W Nigerii występuje znaczne zagrożenie sanitarno-epidemiologiczne, głównie malarią, cholerą, tyfusem, żółtą febrą, wirusowym zapaleniem opon mózgowych, AIDS i wieloma chorobami tropikalnymi, jednak stopień ryzyka może być bardzo różny, zależnie od miejsca pobytu i warunków higienicznych, w jakich się przebywa.

Dostęp do opieki lekarskiej na poziomie zbliżonym do europejskiego jest możliwy praktycznie tylko w dużych miastach. Zakres usług medycznych jest ograniczony, a poważniejsze zabiegi, zwłaszcza wymagające specjalistycznej aparatury, trzeba wykonywać poza Nigerią. Koszt wizyty lekarskiej wynosi ok. 100 USD, łącznie np. z badaniem krwi na malarię; doba pobytu w szpitalu kosztuje 100-250 USD.

PODRÓŻOWANIE PO KRAJU


Podróżowanie w okresie pory deszczowej może być bardzo trudne, a czasami wręcz niemożliwe. Okresowo może brakować paliwa. Poza trzema stanami, w których obowiązuje stan wyjątkowy, nie ma formalnych ograniczeń w podróżowaniu po kraju. Głównym środkiem komunikacji miejskiej są motocykle (tzw. okady) oraz taksówki. Cena za kurs w mieście waha się od 500 do 1000 NGN. Poza tym działają prywatne minibusy, którymi można przemieszczać się w obrębie miasta za niewielką opłatą.

Komunikacja autobusowa między dużymi miastami jest dobrze rozwinięta, aczkolwiek standard usługi jest niski. Także stan dróg jest bardzo zróżnicowany. Do wszystkich średniej wielkości miejscowości doprowadzone są drogi asfaltowe. Rozbudowywana jest sieć autostrad. Autostrady są bezpłatne. Kultura jazdy jest bardzo niska, zatem drogi są bardzo niebezpieczne.

Lagos ma połączenia lotnicze z większymi portami lotniczymi Europy oraz z ważniejszymi miastami Afryki. Abudża ma połączenia bezpośrednie z Frankfurtem, Londynem i Paryżem. Ponadto Abudża, Port Harcourt, Kano i wiele innych miast mają regularne krajowe połączenia lotnicze. Prywatne linie lotnicze (Arik, Aero Contractors i in.) oferują usługi krajowe. Ich poziom jest średni; występują duże opóźnienia lotów. Ocena bezpieczeństwa nigeryjskich linii lotniczych przekracza ramy niniejszego opracowania; należy jednak mieć na uwadze historię katastrof lotniczych w tym kraju.

INFORMACJE DLA KIEROWCÓW


Należy mieć krajowe oraz międzynarodowe prawo jazdy. W przypadku dłuższych pobytów zalecane jest wyrobienie nigeryjskiego prawa jazdy.

CŁO


Restrykcje celne dotyczące artykułów przywożonych na własny użytek nie odbiegają od powszechnie stosowanych standardów, niemniej nigeryjscy celnicy drobiazgowo kontrolują bagaże zarówno przyjeżdżających, jak i wyjeżdżających. Obowiązuje zakaz wywozu kości słoniowej, wyrobów ze skór węży i innych gatunków chronionych. Zdarzają się problemy z wywozem pamiątek – wyrobów rękodzieła, które awansują często w oczach celników do kategorii zabytków, na których wywóz potrzebne jest zezwolenie władz muzealnych. Wwożone dewizy należy zadeklarować przy wjeździe (w szczególności kwoty ponad 10 000 USD). Na wywóz dewiz w kwocie przekraczającej sumę wymienioną w deklaracji należy uzyskać zezwolenie Centralnego Banku Nigerii.

PRZEPISY PRAWNE


Konsekwencje naruszenia prawa w Nigerii mogą być bardzo dotkliwe, a z uwagi na inercję systemu wymiaru sprawiedliwości już samo podejrzenie o popełnienie przestępstwa może prowadzić do niezwykle trudnych sytuacji. Posiadanie narkotyków jest ścigane i surowo karane. Zakazane jest wykonywanie zdjęć obiektów wojskowych, rządowych i strategicznych oraz na obszarach zastrzeżonych. Zakazane jest również noszenie ubiorów podobnych do mundurów wojskowych i policyjnych (należy unikać nawet koszulek i spodni typu moro). Należy zawsze mieć ze sobą co najmniej fotokopię paszportu i wizy w celu wylegitymowania się lokalnym władzom. W przypadku zatrzymania lub aresztowania należy domagać się powiadomienia o tym fakcie Konsula RP w Abudży.

Homoseksualizm jest nielegalny. Akty seksualne między osobami tej samej płci są zagrożone karami cielesnymi, długoletniego pozbawienia wolności oraz – w skrajnych przypadkach – karą śmierci.

OBYCZAJE


W 12 stanach północnej Nigerii obowiązuje prawo islamskie. Zakazuje ono m.in. spożywania alkoholu i posiadania publikacji o charakterze antyreligijnym, natomiast nakazuje odpowiednie zachowanie w miejscach publicznych i noszenie odpowiedniego ubioru. 

ŚWIĘTA


Zdarza się, że w okresie Ramadanu oczekuje się również od cudzoziemców przestrzegania postu w miejscach publicznych.

PRZYDATNE INFORMACJE


  • Od 1999 r. Nigeria przechodzi okres demokratyzacji systemu politycznego i liberalizacji gospodarki. W 2015 r. odbyły się kolejne wybory powszechne – ocenione jako uczciwe, w wyniku których doszło do pokojowej zmiany władzy. W ostatnich 2 latach Nigeria przechodzi ostry kryzys gospodarczy, wywołany drastycznym spadkiem cen ropy naftowej. Jego skutkiem jest wzrost bezrobocia, presji migracyjnej oraz pogorszenie sytuacji bezpieczeństwa.
  • Na porządku dziennym są przerwy w dostawach wody i prądu. Lepsze hotele posiadają własne zbiorniki i generatory.
  • Baza turystyczna jest w Nigerii bardzo skromna. Hotele zapewniające wysoki standard (przy jeszcze wyższych cenach) znajdują się jedynie w dużych miastach.
  • Karty kredytowe honorowane są tylko w największych hotelach i bankach, jednakże jest wiele bankomatów. Należy posługiwać się nimi bardzo ostrożnie ze względu na ryzyko oszustwa.
  • W większych miastach są sklepy z artykułami europejskimi, restauracje, hotele. Ceny w sklepach i hotelach są zwykle znacznie wyższe od europejskich. Ceny na bazarach i u ulicznych przekupniów są zazwyczaj niższe, ale asortyment jest dość ubogi, a jakość towarów mierna. Targowanie się jest niemal obowiązkowe, a pierwsza cena proponowana przez sprzedawcę cudzoziemcowi jest wielokrotnością tej, za którą spodziewa się on rzeczywiście sprzedać towar.
  • Ludność miejscowa jest niechętna fotografowaniu – należy zawsze się upewnić, czy można zrobić zdjęcie.
  • W Nigerii korupcja jest nadal bardzo rozpowszechniona, mimo podejmowanych wysiłków, aby opanować to zjawisko. Bywa, że przedstawiciele władz (lub udający ich naciągacze) wmawiają cudzoziemcom, którzy nie znają obowiązujących uregulowań, że muszą spełnić rozmaite warunki albo mieć dodatkowe dokumenty – zazwyczaj jest to próba wyłudzenia pieniędzy.
  • Rozpowszechnione jest wyłudzanie pieniędzy przez Internet. Zarówno instytucje, jak też prywatne osoby, których adresy dostały się w niepożądane ręce, masowo otrzymują e-maile z ofertami szybkiego wzbogacenia się pod warunkiem wpłacenia drobnych kwot tytułem opłat manipulacyjnych itd. Częste są także próby wyłudzenia różnych towarów za pośrednictwem aukcji internetowych. W przypadku wątpliwości, czy korespondencja elektroniczna i proponowane w niej transakcje czy propozycje biznesowe są wiarygodne zaleca się kontakt z Ambasadą RP w Abudży.

Podczas podróży zagranicznych należy przestrzegać praw i zwyczajów kraju pobytu, pamiętając przy tym, że gospodarze mają prawo wymagać stosownego zachowania od turystów odwiedzających ich kraj, w tym w odniesieniu do zakresu swobód przysługujących różnym grupom społecznym oraz światopoglądowym. Przed wyjazdem zapoznaj się z wszelkimi dostępnymi informacjami o kraju, do którego się udajesz, a które mogą być przydatne w podróży.

Podczas planowania podróży do opisanego powyżej kraju, zaleca się zapoznanie się z  ostrzeżeniami dla podróżujących, zawierającymi najnowsze informacje istotne dla bezpieczeństwa obywateli polskich na świecie oraz zgłoszenie podróży w systemie Odyseusz.msz.gov.pl

Przydatne? Podziel się z innymi

Najlepsze oferty Last Minute

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *