Najlepsze oferty Last Minute

Niger

Przydatne? Podziel się z innymi

NAZWANiger
NAZWA OFICJALNARepublika Nigru
STOLICANiamey
WALUTAfrank CFA (Zachodnioafrykański)
JĘZYKfrancuski
POLSKA PLACÓWKABrak polskiej placówki dyplomatycznej. Państwo podlega kompetencji terytorialnej Ambasady RP w Algierze.

WJAZD I POBYT


Obywatele polscy muszą mieć wizy na przejazd i pobyt. Można je uzyskać w przedstawicielstwach dyplomatycznych i konsularnych Nigru (najbliższe znajduje się w Berlinie). Osoba ubiegająca się o wizę składa wypełniony wniosek wizowy w 2 egzemplarzach, dwa zdjęcia, paszport z co najmniej 6-miesięcznym terminem ważności, kopię biletu lotniczego oraz zaświadczenie o ważnym szczepieniu przeciw żółtej febrze. Ponadto należy przedstawić środki finansowe zapewniające utrzymanie w czasie pobytu w Nigrze.

BEZPIECZEŃSTWO


UWAGA: Z uwagi na pogarszającą się sytuację bezpieczeństwa w Mali i całym regionie Sahelu, w tym również w Nigrze, wzrasta zagrożenie terrorystyczne. W całym kraju istnieje wysokie zagrożenie atakami ze strony lokalnego odłamu Al Kaidy (AQMI), który wyspecjalizował się w porywaniu cudzoziemców dla okupu – nie cofając się przed zabójstwami zakładników oraz Boko Haram. Na terenie kraju działają również liczne zorganizowane grupy przestępcze, trudniące się handlem ludźmi, przemytem broni i narkotyków.

W związku z powyższymi zagrożeniami, a także utrzymującą się niestabilną sytuacją bezpieczeństwa w całym regionie Afryki Północnej i Sahelu oraz wynikającego z niej potencjalnego zagrożenia terrorystycznego, odradza się wszelkie wyjazdy do Nigru, a osobom, które już tam przebywają – zaleca zachowanie szczególnej ostrożności i kontakt z Ambasadą RP w Algierze celem pozostawienia danych kontaktowych, a także rejestrację w systemie Odyseusz.

UBEZPIECZENIE


Zaleca się wykupienie kompleksowej polisy ubezpieczeniowej.

ZDROWIE


Przy wjeździe wymagane jest od cudzoziemców powyżej 1 roku życia posiadanie książeczki szczepień z adnotacją o ważnym szczepieniu przeciwko żółtej febrze, Zaleca się ponadto szczepienia przeciwko meningokowemu zapaleniu opon mózgowych, błonicy, tężcowi, polio, tyfusowi, wirusowemu zapaleniu wątroby typu A i B, W pewnych przypadkach – zwłaszcza przy podróżach poza ośrodki miejskie – wskazane jest szczepienie przeciwko wściekliźnie, W południowej, przylegającej do Nigerii części kraju, występuje duże zagrożenie sanitarno-epidemiologiczne, głównie malarią, cholerą, tyfusem, żółtą febrą, wirusowym zapaleniem opon mózgowych (głównie w czasie pory suchej, od lutego do lipca), gruźlicą oraz AIDS, Z uwagi na powyższe zagrożenia należy unikać kąpieli w zbiornikach wody stojącej, poruszania się na boso po wilgotnej powierzchni, głaskania przypadkowo napotkanych zwierząt, Z uwagi na złe warunki sanitarne najlepiej pić butelkowaną wodę mineralną, dokładnie myć warzywa i owoce, a w restauracjach zamawiać wyłącznie gorące posiłki, Bezwzględnie odradza się przyjmowania lekarstw zakupionych na stoiskach ulicznych, Warto zaopatrzyć się w niezbędne lub potencjalnie przydatne środki medyczne przed przyjazdem do Nigru, Pod względem epidemiologicznym szczególnie niebezpieczna jest pora deszczowa,

Infrastruktura medyczna jest bardzo słabo rozwinięta, zwłaszcza publiczna służba zdrowia, Dostępne prywatne

kliniki to m.in.: Klinika Gamkalley ( nr tel. 20 73 20 33) oraz Klinika Kaba ( nr tel. 20 73 21 08).

PODRÓŻOWANIE PO KRAJU


Niamey ma bezpośrednie połączenia lotnicze z Paryżem, Stambułem, Casablanką, Algierem, Tunisem, Trypolisem, Dakarem, Bamako, Wagadugu, Lomé, Abidżanem i Addis Abebą. Są też lotnicze połączenia krajowe. Transport drogowy wewnątrz kraju jest słabo rozwinięty i bardzo niebezpieczny ze względu na fatalny stan większości dróg, zły stan techniczny pojazdów, brak umiejętności kierowców i zwierzęta przebiegające drogę (jedna z głównych przyczyn wypadków). Duże miasta są połączone utwardzonymi drogami. Nie ma problemu z dostawami paliwa.

Działa kilka linii autokarowych łączących ze sobą większe miasta w Nigrze (Niamey, Dosso, Maradi, Zinder, Tahoua, Agades) oraz Niamey ze stolicami i większymi ośrodkami miejskimi sąsiednich krajów (Cotonou, Ouagadougou). Ludność miejscowa korzysta głownie z prywatnych minibusów, które nie zapewniają jednak nawet minimalnego komfortu podróży. Połączenia drogowe z północą kraju (Agades) i z granicą malijską (Gao) mogą być okresowo zawieszane ze względu na niestabilną sytuację w regionie.

INFORMACJE DLA KIEROWCÓW


Do podróżowania samochodem wymagane jest międzynarodowe prawo jazdy. W razie wypadku samochodowego należy niezwłocznie udać się na najbliższy posterunek policji celem zgłoszenia wydarzenia. Należy pamiętać o okazaniu ważnego paszportu, wizy oraz zaświadczenia o szczepieniu przeciw żółtej febrze. Podróżowanie nocą jest zdecydowanie odradzane.

CŁO


W celu uzyskania informacji o aktualnych przepisach celnych należy zwrócić się do właściwego nigerskiego przedstawicielstwa dyplomatyczno-konsularnego.

PRZEPISY PRAWNE


Konsekwencje naruszenia prawa są w Nigrze bardzo dotkliwe. Obowiązujące uregulowania prawne wprowadzają surowe kary, przy czym z uwagi na inercję systemu wymiaru sprawiedliwości już samo podejrzenie o popełnienie przestępstwa może prowadzić do bardzo przykrych sytuacji. Zażywanie narkotyków jest zakazane i zagrożone wyrokiem od pięciu do dziesięciu lat kary pozbawienia wolności oraz grzywną: między 500.000 i 1.000.000 franków CFA, niekiedy w połączeniu z zakazem wjazdu do kraj przez okres od pięciu do dziesięciu lat.

PRZYDATNE INFORMACJE


  • Niger jest jednym z najuboższych państw Afryki. Większość terytorium kraju zajmuje Sahara, w związku z czym ludność (ok. 14,2 mln) skupiona jest w regionie południowym, graniczącym z Nigerią.
  • Walutę można wymieniać w biurach wymiany i w hotelach, jak również u ulicznych handlarzy. Należy zwrócić uwagę na duże nominały, gdyż często oferowane są fałszywe banknoty o nominale 10.000 CFA. Najbardziej znane karty kredytowe i czeki podróżne są honorowane tylko sporadycznie w Niamey.
  • Poza stolicą hotele zapewniają bardzo spartańskie warunki.
  • Pora deszczowa na południu kraju trwa od końca czerwca do września. Najwyższe temperatury utrzymują się od marca do czerwca.
  • Ceny w sklepach i hotelach są zwykle znacznie wyższe od europejskich. Ceny na bazarach i u ulicznych sprzedawców są zazwyczaj niższe, ale asortyment jest dość ubogi, a jakość towarów mierna. Targowanie się jest niemal obowiązkowe, a pierwsza propozycja ceny oferowana przez sprzedawcę obcokrajowcowi jest wielokrotnością tej, za którą spodziewa się on rzeczywiście sprzedać towar.
  • Częste są przerwy w dostawie prądu, szczególnie w porach gorącej i deszczowej (na południu kraju: od marca do września).
  • Ludność nie jest niechętna fotografowaniu, należy jednak zawsze upewnić się, czy można zrobić zdjęcie.
  • Ponad 95% społeczeństwa w Nigrze jest wyznania muzułmańskiego, dlatego należy pamiętać o stosownym stroju oraz poszanowaniu odmienności kulturowo-religijnej. Alkohol nie jest oficjalnie zakazany i znajduje się w sprzedaży, należy jednak pamiętać, że w kulturze muzułmańskiej jego spożycie postrzegane jest zdecydowanie negatywnie.

Zgodnie z prawem UE, obywatele polscy przebywający w państwach trzecich (poza UE), w których nie ma polskiej placówki, uprawnieni są do pomocy dyplomatycznej i konsularnej państw członkowskich UE posiadających w danym kraju placówkę, na takich samych warunkach, na jakich państwa te pomagają swoim obywatelom. W celu nawiązania kontaktu z placówką państwa członkowskiego UE, zachęcamy do korzystania z wyszukiwarki na stronie Komisji Europejskiej: https://ec.europa.eu/consularprotection/content/home_pl


Podczas podróży zagranicznych należy przestrzegać praw i zwyczajów kraju pobytu, pamiętając przy tym, że gospodarze mają prawo wymagać stosownego zachowania od turystów odwiedzających ich kraj, w tym w odniesieniu do zakresu swobód przysługujących różnym grupom społecznym oraz światopoglądowym. Przed wyjazdem zapoznaj się z wszelkimi dostępnymi informacjami o kraju, do którego się udajesz, a które mogą być przydatne w podróży.

Podczas planowania podróży do opisanego powyżej kraju, zaleca się zapoznanie się z  ostrzeżeniami dla podróżujących, zawierającymi najnowsze informacje istotne dla bezpieczeństwa obywateli polskich na świecie oraz zgłoszenie podróży w systemie Odyseusz.msz.gov.pl

Przydatne? Podziel się z innymi

Najlepsze oferty Last Minute

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *