Najlepsze oferty Last Minute

Mozambik

Przydatne? Podziel się z innymi

NAZWAMozambik
NAZWA OFICJALNARepublika Mozambiku
STOLICAMaputo
WALUTAWaluta: Metical (MZN), 1 MZN = 100 Centavo; 1 USD = 69.543 MZN (kurs na dzień 15.01.2018 r.)
JĘZYKportugalski; Inne języki: angielski, języki grupy etnicznej Bantu
POLSKA PLACÓWKABrak polskiej placówki dyplomatycznej. Państwo podlega kompetencji terytorialnej Ambasady RP w Pretorii (Republika Południowej Afryki).

WJAZD I POBYT


Obywateli polskich obowiązują wizy. Można je uzyskać m.in. w urzędach konsularnych Mozambiku (najbliższe w Berlinie i w Rzymie) oraz na przejściach granicznych Mozambiku. Wiza wjazdowa jednokrotna kosztuje ok. 70 USD. Z reguły wiza turystyczna wydawana jest na okres 30 dni, istnieje możliwość uzyskania przedłużenia we właściwym urzędzie imigracyjnym długości pobytu o kolejne 30 dni. Samowolne przedłużenie pobytu ponad okres ważności wizy zagrożone jest grzywną. Ważność paszportu powinna przekraczać o 6 miesięcy termin upływu ważności wizy. Od podróżnych wymagane jest okazanie powrotnego biletu lub dokumentów potwierdzających cel podróży (w przypadku, gdy Mozambik nie jest krajem docelowym) oraz dowodu posiadania wystarczających środków na pokrycie pobytu w kraju. 

BEZPIECZEŃSTWO


Wskaźnik przestępczości jest wysoki. Odnotowuje się kradzieże samochodów, liczne są przypadki zabójstw, napadów rabunkowych, także z użyciem broni palnej. Zdarzają się również napady na turystów na plażach w Maputo, Beirze i innych centrach turystycznych. Należy unikać fotografowania obiektów rządowych, militarnych itp. Podróże i spacery w nocy są niewskazane.

Z uwagi na wzrost niepokojów społecznych i powtarzające się ataki na samochody cywilne w środkowej Prowincji Sofala (okolice Parku Narodowego Gorongosa), należy zachować szczególną ostrożność podróżując drogami krajowymi EN 1 i EN 6 na tym obszarze. Przed podróżą należy sprawdzić możliwość pokonania trasy w konwoju wojskowym.

Zaleca się powstrzymanie od podróży na północ Mozambiku do prowincji Cabo Delgado, w szczególności w regiony Palma, Macimboa da Praia oraz Macomia, w związku z niestabilną sytuacją w tej części kraju, związaną z powtarzającymi się atakami rzekomych fundamentalistów islamskich na wsie, ośrodki rządowe i inne obiekty oraz starciami z siłami rządowymi. Nie można wykluczyć eskalacji konfliktu.

UBEZPIECZENIE


Nie ma tu przedstawiciela żadnego polskiego towarzystwa ubezpieczeniowego. Wskazane jest wykupienie ubezpieczeń osobowych (z opcją ewentualnej ewakuacji do RPA) w firmach o międzynarodowej renomie.

ZDROWIE


Największe zagrożenie zdrowotne stanowią HIV/AIDS i malaria, pojawiają się przypadki zachorowań na cholerę. Opieka medyczna (płatna) na podstawowym poziomie jest dostępna dla wszystkich w szpitalach państwowych, natomiast w klinikach prywatnych usługi są lepsze, ale ceny dość wygórowane.

Przy wjeździe do Mozambiku z państw-obszarów dotkniętych żółtą febrą wymagane jest okazanie ważnego szczepienia (“żółta książeczka”). 

INFORMACJE DLA KIEROWCÓW


Wymagane jest międzynarodowe prawo jazdy (przy pobytach powyżej 90 dni lub prawo jazdy miejscowe); przy pobytach krótszych turysta może posługiwać się prawem jazdy krajowym (w przypadku gdy nie posiada ono informacji w języku angielskim – powinno być przetłumaczone na język portugalski lub angielski). Stan głównych dróg publicznych jest dość dobry, drogi lokalne są w złym stanie. Zaleca się nie podróżować samochodem po zmroku, a w czasie jazdy bezwzględnie blokować drzwi i okna samochodu. Istnieją ograniczenia w ruchu pojazdów i pieszych (np. w pobliżu niektórych obiektów rządowych oraz miejsc o znaczeniu strategicznych dla bezpieczeństwa i obronności państwa).

CŁO


Wywóz walut obcych ograniczony jest do 5.000 USD. Przywóz i wywóz waluty miejscowej jest zabroniony. Czeki podróżne są akceptowane i wymieniane (w celu uniknięcia dodatkowych opłat zalecamy czeki w USD i EUR). Hotele, banki i sklepy przyjmują karty kredytowe i płatnicze. Posiadanie i przywożenie narkotyków jest karalne.

PRZYDATNE INFORMACJE


  • Akceptowanymi środkami płatniczymi są rand południowoafrykański, dolar amerykański oraz euro.
  • Przebywając w miejscach publicznych należy posiadać dokument tożsamości, który należy okazywać na wezwanie policji. Zaleca się posiadanie poświadczonej kopii paszportu wraz z kopią ważnej wizy mozambickiej, gdy oryginalny dokument jest zdeponowany w sejfie. 
  • W przypadku, gdy osoba małoletnia podróżuje w towarzystwie innych opiekunów niż rodzice wymagane jest okazanie na przejściu granicznym dokumentu ze zgodą rodziców (letter of authorisation). Dokument ten powinien zawierać dane dziecka oraz opiekuna wraz z danymi dot. paszportów, jakimi się posługują. Podpisy rodziców powinny być urzędowo poświadczone. Dodatkowo, można załączyć do dokumentu kopie dokumentów tożsamości rodziców. W przypadku, gdy dziecko podróżuje z jednym rodzicem – może być wymagana pisemna zgoda drugiego z rodziców. 

Zgodnie z prawem UE, obywatele polscy przebywający w państwach trzecich (poza UE), w których nie ma polskiej placówki, uprawnieni są do pomocy dyplomatycznej i konsularnej państw członkowskich UE posiadających w danym kraju placówkę, na takich samych warunkach, na jakich państwa te pomagają swoim obywatelom. W celu nawiązania kontaktu z placówką państwa członkowskiego UE, zachęcamy do korzystania z wyszukiwarki na stronie Komisji Europejskiej:  https://ec.europa.eu/consularprotection/content/home_pl


Podczas podróży zagranicznych należy przestrzegać praw i zwyczajów kraju pobytu, pamiętając przy tym, że gospodarze mają prawo wymagać stosownego zachowania od turystów odwiedzających ich kraj, w tym w odniesieniu do zakresu swobód przysługujących różnym grupom społecznym oraz światopoglądowym. Przed wyjazdem zapoznaj się z wszelkimi dostępnymi informacjami o kraju, do którego się udajesz, a które mogą być przydatne w podróży.

Podczas planowania podróży do opisanego powyżej kraju, zaleca się zapoznanie się z  ostrzeżeniami dla podróżujących, zawierającymi najnowsze informacje istotne dla bezpieczeństwa obywateli polskich na świecie oraz zgłoszenie podróży w systemie Odyseusz.msz.gov.pl

Przydatne? Podziel się z innymi

Najlepsze oferty Last Minute

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *