Najlepsze oferty Last Minute

Mongolia

Przydatne? Podziel się z innymi

NAZWAMongolia
NAZWA OFICJALNAMongolia
STOLICAUłan Bator
WALUTAtugrik (MNT)
JĘZYKmongolski 
POLSKA PLACÓWKABrak polskiej placówki dyplomatycznej – reprezentacja Ambasadora Nadzwyczajnego i Pełnomocnego RP Krzysztofa Bojko – z siedzibą w Warszawie

WJAZD I POBYT


Od 1 stycznia 2016 roku obywatele polscy zobowiązani są do posiadania wizy uprawniającej do wjazdu i pobytu na terenie Mongolii. Nie ma możliwości uzyskania wizy na granicy. Szczegółowe informacje o rodzajach wiz i opłatach wizowych można uzyskać na stronie internetowej Ambasady Mongolii w Warszawie: e-mail: mongemb@ambasadamongolii.pl tel.: 0048 22 8499391 lub w innym przedstawicielstwie dyplomatycznym albo urzędzie konsularnym Mongolii na świecie. Wymagany okres ważności paszportu przy wjeździe wynosi 6 miesięcy.

Granicę rosyjsko-mongolską cudzoziemcy mogą przekraczać (samochodem, motocyklem, rowerem itp.) jedynie w miejscowości Altanbulag. Znajduje się tam międzynarodowe przejście graniczne czynne cały rok. Granicę rosyjsko-mongolską można również przekraczać w innych miejscach, lecz jest to dość długa i skomplikowana procedura: należy uzyskać specjalne zezwolenia, zarówno od władz Federacji Rosyjskiej, jak i Mongolii, uprawniające do przekroczenia granicy w określonym miejscu, nie będącym międzynarodowym przejściem granicznym (np. UlaanBashin). Odradza się korzystania z innych przejść granicznych niż Altanbulag, gdyż nie ma żadnej gwarancji opuszczenia terytorium Federacji Rosyjskiej i wjazdu do Mongolii (i odwrotnie). Międzynarodowe przejścia kolejowe czynne cały rok znajdują się w miejscowości Sukhbaatar na granicy rosyjsko – mongolskiej oraz w miejscowości ZamynUud na granicy z Chinami.

Uwaga: Obywatele polscy udający się do Mongolii przez terytorium Federacji Rosyjskiej obowiązani są uzyskać wizy tranzytowe Federacji Rosyjskiej.

Cudzoziemcy przyjeżdzający do Mongolii na okres powyżej 30 dni, w celu podjęcia pracy lub w celu prywatnym w terminie do 7 dni powinni dopełnić formalności meldunkowych w Urzędzie ds. Imigrantów i Cudzoziemców w Ułan Bator. Cudzoziemca powinna zarejestrować osoba prywatna, firma lub organizacja zapraszająca. W innych przypadkach cudzoziemiec sam dopełnia formalności meldunkowych.

BEZPIECZEŃSTWO


Zagrożenie przestępczością pospolitą jest dość wysokie. Szczególnie dotyczy to Ułan Bator. Kradzieże kieszonkowe, wyrywanie torebek, kradzieże bagażu (m.in. na lotnisku Chinngis Khan) zdarzają się coraz częściej, podobnie jak napady rabunkowe na cudzoziemców w miejscach odosobnionych oraz w pociągach na trasie via Ułan Bator (linia z ZamynUud na granicy chińskiej do Sukhbaatar na granicy rosyjskiej). Odnotowano przypadki agresywnego zachowania, wyłudzania pieniędzy od podróżnych przez tzw. bagażowych na przejściu granicznym w miejscowości Sukhbaatar. Kradzieże kieszonkowe zdarzają się głównie w domach towarowych, zatłoczonych sklepach, w środkach komunikacji miejskiej (szczególnie w trolejbusach w Ułan Bator), na dworcach i lotniskach.

Na terenie Mongolii nie wprowadzono stopnia zagrożenia terrorystycznego.

UBEZPIECZENIE


Polisy obcych towarzystw ubezpieczeniowych są na ogół honorowane, chociaż może to za sobą pociągać wiele uciążliwych formalności, w sytuacji kiedy trzeba zapłacić rachunek np. za opiekę medyczną. W przypadkach zdarzeń losowych, takich jak kradzieże, straty, szkody w mieniu itp., należy je zgłosić w dzielnicowej komendzie policji (w zależności od tego w której dzielnicy miało miejsce zdarzenie) oraz uzyskać w komendzie miejskiej policji w Ułan Bator (oddział dla cudzoziemców) odpowiednie zaświadczenie o zaistniałym zdarzeniu, aby przedstawić je firmie ubezpieczeniowej w Polsce.

Cudzoziemiec przyjeżdzający do Mongolii w celu podjęcia pracy lub mieszkający w Mongolii powinien ubezpieczyć swoje zdrowie zgodnie z przepisami mongolskiej ustawy o ubezpieczeniu społecznym. Cudzoziemiec zajmujący się działalnością gospodarczą lub pracujący powinien poddać się obowiązkowemu ubezpieczeniu zdrowotnemu.

ZDROWIE


Szczepienia nie są obowiązkowe. Zaleca się szczepienia przeciw żółtaczce typu A i B, ewentualnie przeciw wściekliźnie oraz tyfusowi, gdy planowana jest wyprawa w teren. W Mongolii zdarzają się zachorowania na żółtaczkę (typu A, B i C), robaczyce, a także zatrucia pokarmowe i biegunki, których przyczyną może być żywienie się w przypadkowych zakładach gastronomicznych, szczególnie w okresie letnim. Występuje też zagrożenie wścieklizną i tyfusem. W lecie zdarzają się zachorowania na cholerę oraz wirusowe zapalenie opon mózgowych. Występuje zagrożenie wirusem HIV. Odnotowano przypadki występowania wirusa ptasiej grypy H5N1. Ze względu na różnice wysokości (przeciętnie 1300-1600 m n.p.m.) dłuższe pobyty mogą być szkodliwe dla osób cierpiących na zaburzenia układu krążenia i układu oddechowego. W Mongolii nie należy pić wody nieprzegotowanej; trzeba uważać na spożywane u gościnnych gospodarzy mleko, kumys oraz mięso. Poziom świadczonej opieki zdrowotnej jest bardzo niski. Placówki medyczne istnieją tylko w większych miastach. Uzyskanie szybkiej pomocy w sytuacjach nagłych w terenie jest praktycznie niemożliwe. W Ułan Bator doba w szpitalu wraz ze standardowymi zabiegami kosztuje przeciętnie 50-70 USD; na prowincji może to być kwota o 20-25% niższa. Można korzystać z usług lekarzy tradycyjnej medycyny mongolskiej (zioła, akupunktura, akupresura, masaże).

PODRÓŻOWANIE PO KRAJU


Całe terytorium Mongolii jest dostępne dla cudzoziemców. Jedynie przebywanie w 30-kilometrowej strefie przygranicznej wymaga uzyskania specjalnego zezwolenia mongolskiej straży granicznej. Można je uzyskać w komendzie straży granicznej w Ułan Bator lub w jej terenowych oddziałach w aimakach (miasta wojewódzkie). Zezwolenie wydawane jest na podstawie podania, za którego rozpatrzenie pobierana jest opłata. Do podania należy dołączyć dokumenty wymagane przez straż graniczną (np. fotokopię dokumentów rejestracyjnych samochodu, fotokopię dokumentu paszportowego wraz ze stroną, na której znajduje się wiza, listę osób przekraczających granicę). Załatwienie formalności związanych z uzyskaniem zezwolenia na legalne przebywanie w strefie przygranicznej trwa przeciętnie około trzech dni roboczych. Największe ograniczenia w podróżowaniu po kraju powodują: zły stan dróg, skromny transport drogowy, braki w zaopatrzeniu w niektóre podstawowe artykuły. Kierowcy i piesi powinni zachować szczególną ostrożność na ulicach z uwagi na nierespektowanie przepisów ruchu drogowego przez miejscowych użytkowników dróg.

INFORMACJE DLA KIEROWCÓW


Międzynarodowe prawo jazdy jest honorowane. W Mongolii działa bardzo wiele firm turystycznych oferujących wynajem samochodów (jeepów) z przewodnikiem lub bez; cena ok. 60-80 USD za dzień.

CŁO


Nie ma ograniczeń dotyczących wwozu, wymiany i wywozu pieniędzy. Przy wjeździe wypełnia się deklarację celną. Nie ma żadnych szczególnych ograniczeń celnych odbiegających od powszechnie przyjętych standardów. Obłożony restrykcjami jest natomiast wywóz dzieł sztuki lub przedmiotów zabytkowych, jeśli nie mają one certyfikatu wystawionego przez uprawniony do sprzedaży punkt państwowy (np. Muzeum Narodowe w Ułan Bator, sklepy wolnocłowe, antykwariaty itp.).

PRZEPISY PRAWNE


Posiadanie narkotyków jest zagrożone karą więzienia od 8 do 25 lat. W Ułan obowiązuje całkowity zakaz palenia w miejscach publicznych oraz spożywania napojów alkoholowych.

PRZYDATNE INFORMACJE


Czas pracy urzędów: od poniedziałku do piątku w godzinach: 08:30-17:30, z godzinną przerwą 12:30-13:30, sklepy zazwyczaj są otwarte cały tydzień w godzinach: 9.00-20.00.

W Mongolii od początku października do połowy lub nawet do końca maja trzeba liczyć się z mrozami (w styczniu i lutym nawet do minus 50 st. C w najdalszych prowincjach kraju).

Występują przerwy w dostawach prądu, awarie ogrzewania, braki w dostawach ciepłej wody (z wyjątkiem dużych hoteli).

Przydatne numery telefonów: pogotowie ratunkowe – 103, policja (w tym policja drogowa) – 102, straż pożarna – 101, telefon w sytuacjach nadzwyczajnych (takie jak np. powódź, utonięcie, śnieżyca) – 105.


Podczas podróży zagranicznych należy przestrzegać praw i zwyczajów kraju pobytu, pamiętając przy tym, że gospodarze mają prawo wymagać stosownego zachowania od turystów odwiedzających ich kraj, w tym w odniesieniu do zakresu swobód przysługujących różnym grupom społecznym oraz światopoglądowym. Przed wyjazdem zapoznaj się z wszelkimi dostępnymi informacjami o kraju, do którego się udajesz, a które mogą być przydatne w podróży.

Podczas planowania podróży do opisanego powyżej kraju, zaleca się zapoznanie się z  ostrzeżeniami dla podróżujących, zawierającymi najnowsze informacje istotne dla bezpieczeństwa obywateli polskich na świecie oraz zgłoszenie podróży w systemie Odyseusz.msz.gov.pl

Przydatne? Podziel się z innymi

Najlepsze oferty Last Minute

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *