Najlepsze oferty Last Minute

Mauretania

Przydatne? Podziel się z innymi

NAZWAMauretania
NAZWA OFICJALNAIslamska Republika Mauretańska
STOLICANawakszut
WALUTAouguiya (MRO) = 5 khoume
JĘZYKarabski; inne – francuski
POLSKA PLACÓWKABrak polskiej placówki dyplomatycznej. Państwo podlega kompetencji terytorialnej Ambasady RP w Rabacie (Maroko).

WJAZD I POBYT


Obywatele polscy udający się do Mauretanii objęci są obowiązkiem wizowym. Dla obywateli polskich ubiegających się o wizę do Mauretanii właściwa jest akredytowana w Polsce Ambasada Mauretanii w Berlinie: 10117 Berlin, Kommandantenstrasse 80, tel.: + (49 30) 2 06 58 83, faks: + (49 30) 2 06 7 4 750, e-mail: ambarim.berlin@gmx.de.

O wizę można ubiegać się w niektórych innych mauretańskich przedstawicielstwach dyplomatyczno-konsularnych (na przykład w Ambasadzie Mauretanii w Rabacie). Niezbędny jest jednak wcześniejszy kontakt z daną placówką i upewnienie się, czy złożenie wniosku wizowego będzie możliwe i na jakich warunkach. Wizy biometryczne wydawane są także na międzynarodowym lotnisku w Nawakszut oraz na niektórych przejściach lądowych – ta możliwość zarezerwowana jest dla osób przyjeżdżających z kraju, w którym nie ma mauretańskiego przedstawicielstwa dyplomatyczno-konsularnego.

UWAGA! Przepisy wjazdowe i celne ulegają nagłym zmianom bez powiadamiania innych krajów. Przed podróżą należy zaktualizować szczegółowe informacje wizowe i celne bezpośrednio w przedstawicielstwie tego kraju.

Nie ma obowiązku meldunkowego.

BEZPIECZEŃSTWO


Prosimy każdorazowo zapoznać się z aktualnymi ostrzeżeniami i komunikatami na stronie MSZ i Ambasady RP w Rabacie. W związku z niestabilną sytuacją bezpieczeństwa w całym regionie, aktywnością ugrupowań terrorystycznych wyspecjalizowanych w porwaniach cudzoziemców, wojną domową i sytuacją w sąsiednim Mali, Mauretania stała się bardzo niebezpiecznym krajem. Stanowczo odradza się obywatelom polskim wszelkie podróże turystyczne do tego kraju, a w przypadku konieczności wyjazdu – zaleca się zachowanie szczególnej ostrożności, ograniczenie pobytu do największych skupisk miejskich i osi komunikacyjnych na wybrzeżu, bieżące śledzenie sytuacji bezpieczeństwa (np. poprzez informacje na stronach MSZ i Ambasady RP w Rabacie) oraz rejestrację podróży w systemie Odyseusz. Przy wjeździe do Mauretanii od strony Zachodniej Sahary (przez miasto Dakhla w kierunku Nouadhibou) po przejechaniu ostatniego przejścia marokańskiego (zamknięte od 12 – 15.00), przed wjazdem do Mauretanii należy jechać “wyjeżdżoną drogą” i nie zbaczać a niej z uwagi na zagrożenie minami! Po przejechaniu odcinka ca. 4 km dojeżdża się do przejścia granicznego Mauretanii.

UBEZPIECZENIE


Zalecane jest wykupienie kompleksowego ubezpieczenia podróżnego, w tym od następstw nieszczęśliwych wypadków, pokrywającego koszty hospitalizacji i ewentualnego transportu medycznego do kraju.

ZDROWIE


Mimo oficjalnych deklaracji o braku zagrożeń epidemiologicznych w Mauretanii występuje ameboza, a także ogniska cholery i trądu; na południu, przy granicy z Senegalem – również malaria. Mogą występować ogniska wścieklizny, także w miastach. Wskazane jest szczepienie przeciw żółtaczce typu A. Pora deszczowa (początek: lipiec/sierpień) powoduje wzrost zagrożenia chorobami. Należy zwracać szczególną uwagę na higienę oraz pić wyłącznie wodę przegotowaną (lub mineralną z pewnego źródła), owoce i warzywa starannie myć i obierać przed spożyciem. Ośrodki opieki medycznej są płatne. Należność za standardową wizytę lekarską nie przekracza równowartości 20 EUR. Jedynie w miastach Nawakszut i Nuadibu znajdują się prywatne szpitale o stosunkowo przyzwoitym standardzie. W Mauretanii nie zanotowano dotychczas przypadków zachorowania na gorączkę wywołaną wirusem Ebola. Niemniej, ze względu na położenie w sąsiedztwie krajów dotkniętych epidemią, Mauretania pozostaje w zasięgu ryzyka.

PODRÓŻOWANIE PO KRAJU


Stanowczo odradza się wyjeżdżania poza główne ośrodki miejskie i najważniejsze szlaki komunikacyjne oraz samotne poruszanie się po kraju. Drogi główne są w dobrym stanie, zagrożeniami dla uczestników ruchu drogowego są jednak brak umiejętności miejscowych kierowców, zły stan techniczny pojazdów, brak oświetlenia ulicznego i zwierzęta wybiegające na drogę. Poruszanie się samochodem nocą jest szczególnie niebezpieczne. Istnieje dobrze rozwinięta sieć połączeń autobusowych i samochodowych (minibusy, duże taksówki, samochody terenowe). Dostęp do wielu obszarów możliwy jest jedynie samochodem terenowym, zwłaszcza w porze deszczowej. Infrastruktura turystyczna jest słabo rozwinięta, zaopatrzenie w sklepach – podstawowe. Nie wszędzie jest woda bieżąca, chociaż w większości wiosek są studnie. Koszty utrzymania (woda, żywność, transport) są wysokie. Większość powierzchni kraju to obszary pustynne, co należy uwzględnić przy planowaniu podróży (odpowiednie zapasy wody, paliwa, nakrycie głowy, chusta zasłaniająca twarz od piasku, krem z mocnym filtrem).

INFORMACJE DLA KIEROWCÓW


Wymagane jest międzynarodowe ubezpieczenie pojazdu (w języku francuskim!) i międzynarodowe prawo jazdy. Ubezpieczenia można też wykupić na granicy. W myśl miejscowego prawodawstwa – w razie wypadku winny jest zawsze użytkownik pojazdu nieubezpieczonego. Pojazd jest rekwirowany przez policję, bez możliwości jego odzyskania.

CŁO


Wwóz alkoholu jest zakazany. 

Ouguiya jest walutą niewymienialną, a jej wywóz z kraju jest prawnie zabroniony. Nie ma natomiast ograniczeń przy wwozie i wywozie walut obcych. Wartość posiadanych dewiz należy jednak zadeklarować na granicy przy wjeździe. Ich wywóz z Mauretanii jest możliwy po okazaniu deklaracji wwozu oraz dowodów wymiany walut. Kurs wymiany dewiz jest na ogół jednolity w bankach, hotelach i legalnie działających kantorach.

PRZEPISY PRAWNE


Homoseksualizm jest nielegalny. Akty seksualne między osobami tej samej płci są zagrożone karami cielesnymi, pozbawienia wolności oraz karą śmierci.

OBYCZAJE


Należy przestrzegać norm obyczajowych obowiązujących w krajach muzułmańskich, a zwłaszcza powstrzymywać się od jedzenia, picia i palenia w miejscach publicznych w czasie ramadanu, muzułmańskiego miesiąca postu. Kobiety winny unikać zbyt swobodnych strojów, szczególnie poza stolicą. Wstęp do meczetów dla niemuzułmanów jest zabroniony. Należy unikać ostentacyjnego fotografowania w miejscach publicznych – reakcje miejscowej ludności bywają bardzo agresywne. Zakaz fotografowania obiektów wojskowych i gmachów urzędów państwowych jest często rozszerzany przez policję także na inne zabudowania.

PRZYDATNE INFORMACJE


  • Na pobyt w Mauretanii należy zaopatrzyć się w gotówkę i czeki podróżne. Sieć bankomatów jest bardzo ograniczona, a karty VISA są akceptowane jedynie w nielicznych miejscach.
  • Sprzedaż i spożywanie alkoholu są zabronione.
  • Należy zachować pokwitowania wymiany walut z banku lub kantoru, które na żądanie należy okazać na granicy.

Zgodnie z prawem UE, obywatele polscy przebywający w państwach trzecich (poza UE), w których nie ma polskiej placówki, uprawnieni są do pomocy dyplomatycznej i konsularnej państw członkowskich UE posiadających w danym kraju placówkę, na takich samych warunkach, na jakich państwa te pomagają swoim obywatelom. W celu nawiązania kontaktu z placówką państwa członkowskiego UE, zachęcamy do korzystania z wyszukiwarki na stronie Komisji Europejskiej:  https://ec.europa.eu/consularprotection/content/home_pl


Podczas podróży zagranicznych należy przestrzegać praw i zwyczajów kraju pobytu, pamiętając przy tym, że gospodarze mają prawo wymagać stosownego zachowania od turystów odwiedzających ich kraj, w tym w odniesieniu do zakresu swobód przysługujących różnym grupom społecznym oraz światopoglądowym. Przed wyjazdem zapoznaj się z wszelkimi dostępnymi informacjami o kraju, do którego się udajesz, a które mogą być przydatne w podróży.

Podczas planowania podróży do opisanego powyżej kraju, zaleca się zapoznanie się z  ostrzeżeniami dla podróżujących, zawierającymi najnowsze informacje istotne dla bezpieczeństwa obywateli polskich na świecie oraz zgłoszenie podróży w systemie Odyseusz.msz.gov.pl

Przydatne? Podziel się z innymi

Najlepsze oferty Last Minute

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *