Najlepsze oferty Last Minute

Liechtenstein

Przydatne? Podziel się z innymi

NAZWALiechtenstein
NAZWA OFICJALNAKsięstwo Liechtensteinu
STOLICAVaduz
WALUTAFrank szwajcarski (CHF), 1 CHF = 100 rappów
JĘZYKniemiecki
POLSKA PLACÓWKABrak polskiej placówki dyplomatycznej. Państwo podlega kompetencji terytorialnej Ambasady RP w Bernie (Szwajcaria).

WJAZD I POBYT


Dokumentem podróży uprawniającym do wjazdu i pobytu (niezależnie od jego celu) na terytorium Księstwa Liechtensteinu do 90 dni jest WAŻNY paszport bądź dowód osobisty. Nie ma formalnego obowiązku posiadania określonej sumy pieniędzy na każdy dzień pobytu, należy jednak liczyć się z wysokimi cenami towarów i usług.

Liechtentstein ściśle limituje liczbę obcokrajowców, którym przyznaje prawo do pobytu dłuższego niż 3 miesiące. Procedura i rodzaje pozwoleń pobytowych uzależnione są od charakteru pobytu. Rynek pracy w Liechtensteinie jest zamknięty – konieczne jest zdobycie specjalnych pozwoleń.

Rząd Liechtensteinu wydaje rocznie 28 zezwoleń na pobyt w celach zarobkowych lub w celu zamieszkania przez 5 lat dla obywateli krajów członkowskich UE/EFTA. Kolejnych 28 pozwoleń rozdziela wśród zainteresowanych obywateli krajów członkowskich UE/EFTA Urząd ds. Cudzoziemców i Paszportów (Städtle 38, Postfach 684, 9490 Vaduz) w ramach loterii organizowanej dwa razy do roku – wiosną i jesienią.

Dodatkowo dla obywateli krajów członkowskich UE/EFTA, którzy są nieaktywni zawodowo wydaje się 16 pozwoleń pobytowych rocznie (8 przez rząd Liechtensteinu, 8 rozdzielanych w loterii). Pozwolenia wydawane przez rząd Liechtensteinu dotyczą wyłącznie menedżerów, specjalistów lub wykwalifikowanych pracowników z wieloletnią praktyką w zawodzie.

BEZPIECZEŃSTWO


W Liechtensteinie nie funkcjonuje system stopni alarmowych na wypadek zagrożenia terrorystycznego.

Władze Liechtensteinu nie informują o znaczącym zagrożeniu przestępczością. Nie ma ograniczeń w podróżowaniu.

UBEZPIECZENIE


Osoby opłacające składki na ubezpieczenie zdrowotne w NFZ w Polsce mają prawo do opieki medycznej w Liechtensteinie – należy zabrać ze sobą Europejską Kartę Ubezpieczenia Zdrowotnego (EKUZ). Obywatele polscy powinni przed wyjazdem z Polski zaopatrzyć się we właściwym oddziale NFZ w Europejską Kartę Ubezpieczenia Zdrowotnego (EKUZ). Karta ta uprawnia do korzystania jedynie z podstawowych usług medycznych i pokrywa część poniesionych kosztów. Szczegółowe informacje na temat limitu zwrotów oraz zasad opłacania usług medycznych znajdują się na stronie internetowej NFZ.

Ze względu na bardzo wysokie koszty leczenia w turyści powinni przed wyjazdem wykupić dodatkową prywatną polisę ubezpieczeniową. Ważne, by polisa pokrywała także koszty akcji ratunkowych, hospitalizacji spowodowanej nagłymi objawami przewlekłej choroby leczonej w kraju (np. chorób krążenia, cukrzycy), transportu medycznego, a w razie śmierci – koszt transportu ciała do Polski.

ZDROWIE


W Liechtensteinie jest tylko jeden szpital (w Vaduz). Leczenie wymaga skierowania od lekarza, jednak w nagłych przypadkach można się zgłaszać bezpośrednio do szpitala. Za porady lekarskie i leczenie ambulatoryjne w szpitalu ponosi się opłaty ryczałtowe. Zwolnione z opłat są osoby poniżej 20 roku życia, emeryci zaś mają zniżkę w wysokości 50%. Leczenie dentystyczne nie jest objęte państwowym systemem ubezpieczenia zdrowotnego i jest w pełni płatne.

INFORMACJE DLA KIEROWCÓW


Międzynarodowe prawo jazdy nie jest konieczne.

CŁO


Nie ma ograniczeń co do kwoty posiadanych pieniędzy przy wwozie i wymianie. Nie ma też restrykcji celnych, które odbiegałyby od powszechnie przyjętych standardów.
Wwóz zwierząt domowych. Przy wwozie psów lub kotów na terytorium Liechtensteinu wymagane są: (A) świadectwo szczepienia przeciwko wściekliźnie (B) odpowiednie znakowanie w formie mikrochipu oraz (C) wypełniony europejski paszport psa/kota.

PRZYDATNE INFORMACJE


Granica Liechtensteinu ze Szwajcarią jest w praktyce otwarta. Od 2011 r. Liechtenstein jest członkiem układu z Schengen.

Zgodnie z prawem UE, obywatele polscy przebywający w państwach trzecich (poza UE), w których nie ma polskiej placówki, uprawnieni są do pomocy dyplomatycznej i konsularnej państw członkowskich UE posiadających w danym kraju placówkę, na takich samych warunkach, na jakich państwa te pomagają swoim obywatelom. W celu nawiązania kontaktu z placówką państwa członkowskiego UE, zachęcamy do korzystania z wyszukiwarki na stronie Komisji Europejskiej: https://ec.europa.eu/consularprotection/content/home_pl


Podczas podróży zagranicznych należy przestrzegać praw i zwyczajów kraju pobytu, pamiętając przy tym, że gospodarze mają prawo wymagać stosownego zachowania od turystów odwiedzających ich kraj, w tym w odniesieniu do zakresu swobód przysługujących różnym grupom społecznym oraz światopoglądowym. Przed wyjazdem zapoznaj się z wszelkimi dostępnymi informacjami o kraju, do którego się udajesz, a które mogą być przydatne w podróży.

Podczas planowania podróży do opisanego powyżej kraju, zaleca się zapoznanie się z  ostrzeżeniami dla podróżujących, zawierającymi najnowsze informacje istotne dla bezpieczeństwa obywateli polskich na świecie oraz zgłoszenie podróży w systemie Odyseusz.msz.gov.pl

Przydatne? Podziel się z innymi

Najlepsze oferty Last Minute

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *