Najlepsze oferty Last Minute

Libia

Przydatne? Podziel się z innymi

NAZWALibia
NAZWA OFICJALNALibia
STOLICATrypolis
WALUTADinar libijski (LYD)
JĘZYKArabski
POLSKA PLACÓWKAZwieszenie działalności placówki. Funkcje konsularne wykonuje Wydział Konsularny Ambasady Rzeczypospolitej Polskiej w Kairze

WJAZD I POBYT


Istnieje obowiązek wizowy; o uzyskanie wizy można się ubiegać w Ambasadzie Libii w Warszawie (ul. Żołny 26/26 B, tel. +48 22 56 66 509/10, fax: +48 22 56 66 513 ). Wizy można uzyskać na podstawie aplikacji wizowej i dokumentu potwierdzającego cel wyjazdu (np. zaproszenie z libijskiej firmy). Wymagany okres ważności paszportu wynosi min. 6 miesięcy. Posiadanie w paszporcie wizy izraelskiej lub jakichkolwiek pieczęci tego kraju uniemożliwia otrzymanie wizy libijskiej. Na chwilę obecną nie jest wymagana arabizacja paszportu. Nie ma możliwości uzyskania wiz turystycznych na przejściach granicznych.

W Libii istnieje obowiązek meldunkowy: w terminie siedmiu dni od daty przekroczenia granicy należy się zameldować na posterunku policji. W przypadku pobytu w hotelu formalności załatwiane są przez obsługę hotelową. Zameldowanie odnotowywane jest w paszporcie i sprawdzane przy wyjeździe. Brak meldunku może skutkować zawróceniem z granicy lub nałożeniem kary finansowej oraz wpisaniem do rejestru osób niepożądanych. Do wyjazdu z Libii niezbędne jest uzyskanie wizy wyjazdowej.

BEZPIECZEŃSTWO


 Uwaga! W związku z trwającymi w Trypolisie walkami oraz nieprzewidywalnością dalszego rozwoju sytuacji bezpieczeństwa w całym kraju, podjęta została decyzja o czasowym zawieszeniu z dniem 31 lipca 2014 r. – do odwołania – działalności Ambasady RP w Libii.  Pomoc konsularna świadczona jest przez Wydział Konsularny Ambasady RP w Kairze.

Ministerstwo Spraw Zagranicznych zaleca rezygnację z podróży do Libii, a osobom tam przebywającym opuszczenie kraju dostępnymi środkami komercyjnymi.


Od czasu obalenia reżimu Pułkownika Kadafiego sytuacja polityczna, w tym zwłaszcza sytuacja bezpieczeństwa, w Libii jest wciąż nieustabilizowana, a znaczną część kraju de facto kontrolują rywalizujące ze sobą, uzbrojone milicje i plemienne klany. Porewolucyjne władze nie są w stanie skutecznie zapewnić bezpieczeństwa wewnętrznego, zwłaszcza, że w rękach cywilów pozostaje wciąż znaczna ilość broni, co generuje zagrożenie pospolitą przestępczością (kradzieże, napady na samochody z użyciem broni palnej).

Ministerstwo Spraw Zagranicznych przypomina apeluje do obywateli polskich o powstrzymanie się od wszelkich podroży do Libii. Osoby, które wbrew powyższemu zdecydują się na wyjazd i pozostanie w tym kraju informujemy, że polskie służby konsularne – wobec braku ich obecności w Libii mają bardzo ograniczoną możliwość świadczenia pomocy konsularnej.

UBEZPIECZENIE


Polisy obcych towarzystw ubezpieczeniowych (poza ogólno arabskim ubezpieczeniem OC – tzw. pomarańczową kartą) nie są honorowane.

Ze względu na sytuację wewnętrzną brak praktycznej możliwości realizacji świadczeń ubezpieczeniowych.

ZDROWIE


Nie są wymagane szczepienia. Zalecane jest jednak szczepienie przeciwko błonicy, tężcowi, polio, tyfusowi, wirusowemu zapaleniu wątroby typu A i B. Jedyne zagrożenie sanitarno-epidemiologiczne stanowi ameboza, zwłaszcza gdy korzysta się z usług przydrożnych barów, spożywa niemyte warzywa i owoce, pije wodę z kranu. Można korzystać z publicznych lub prywatnych zakładów opieki zdrowotnej. Koszt jednej doby w szpitalu wynosi ok.150 LYD, nie licząc zabiegów i lekarstw. Standardowa porada lekarska w prywatnej klinice kosztuje ok. 20 EUR, natomiast wizyta u lekarza specjalisty ok. 23-35 EUR. Cena doby w szpitalu: 100-150 EUR. Z uwagi na niski poziom opieki medycznej należy unikać leczenia bardziej skomplikowanych schorzeń, wymagających hospitalizacji.

PODRÓŻOWANIE PO KRAJU


W związku ze stanem bezpieczeństwa, zdecydowanie należy powstrzymać się od podróżowania po kraju (realna groźba porwania, napaści rabunkowej, bądź zatrzymania przez uzbrojone milicje). Celem napadu są wszelkie pojazdy, zwłaszcza samochody terenowe.

W przypadku konieczności odbycia podróży poza dużymi ośrodkami miejskimi wskazane jest przemieszczać się w ciągu dnia.
W Libii brak jest transportu publicznego w pojęciu europejskim. Rolę miejskiego transportu publicznego odgrywają taksówki i mikrobusy (brak kolei). Mikrobusy nie są oznakowane i choć poruszają się po wyznaczonych trasach nie sposób je odróżnić bez znajomości jęz. arabskiego.

INFORMACJE DLA KIEROWCÓW


Międzynarodowe prawo jazdy nie jest obowiązkowe. Przez pierwsze trzy miesiące pobytu w Libii dozwolone jest posługiwanie się polskim lub międzynarodowym prawem jazdy (po przetłumaczeniu dokumentu na język arabski i poświadczeniu w polskim urzędzie konsularnym oraz w libijskim MSZ). Przy dłuższym pobycie należy uzyskać libijskie prawo jazdy, wydawane na podstawie dotychczas posiadanego dokumentu i pozytywnej opinii lekarza okulisty. Do prowadzenia pojazdu wymagane jest ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej, wykupowane na przejściach granicznych. Wszelkie informacje drogowe, nazwy miejscowości, niektóre znaki drogowe są wyłącznie w języku arabskim. Z racji obowiązującej w kraju prohibicji konsekwencje jazdy pod wpływem alkoholu są bardzo poważne (wysoka grzywna, proces sądowy). Częste są kontrole drogowe z wykorzystaniem alkomatów.

CŁO


W Libii obowiązuje absolutna prohibicja. Obowiązuje bezwzględny zakaz – pod karą wysokiej grzywny i/lub aresztu – wwożenia, posiadania i spożywania wszelkich napojów alkoholowych oraz narkotyków pod każdą postacią. Posiadanie nawet jednej puszki piwa lub śladowych ilości narkotyku może narazić podróżującego na poważne kłopoty. Zakazem wwozu objęte są również materiały pornograficzne. Wwożenie i wywożenie walut zagranicznych w ilości przekraczającej 10.000 euro lub 10.000 dolarów jest dozwolone jedynie na podstawie deklaracji dewizowej.

PRZEPISY PRAWNE


Homoseksualizm jest nielegalny. Akty seksualne między osobami tej samej płci są zagrożone pozbawienia wolności. W obecnej sytuacji bezpieczeństwa konsekwencje naruszenia surowych norm obyczajowych są nie możliwe do przewidzenia. 

OBYCZAJE


Dominującym wyznaniem w Libii jest islam sunnicki. Należy przestrzegać muzułmańskich norm zwyczajowych dotyczących ubioru (nie toleruje się krótkich, odkrytych strojów kobiecych oraz męskich szortów w miejscach publicznych) oraz wystrzegać się wyzywającego zachowania.
 

PRZYDATNE INFORMACJE


  • W ośrodkach miejskich z reguły bez problemu można porozumieć się w języku angielskim, w urzędach obowiązuje natomiast wyłącznie język arabski.
  • Wiele restrykcji wiąże się z fotografowaniem i filmowaniem w miejscach publicznych.
  • Zaleca się noszenie dokumentu tożsamości przy sobie.
  • Problemem pozostaje wciąż ograniczona forma działalności bankowej. Nie ma możliwości założenia przez obcokrajowca konta dewizowego, natomiast w przypadku posiadania prawa stałego pobytu można otworzyć konto w walucie lokalnej. Sieć bankomatów jest słabo rozwinięta. W większości płaci się gotówką.

Zgodnie z prawem UE, obywatele polscy przebywający w państwach trzecich (poza UE), w których nie ma polskiej placówki, uprawnieni są do pomocy dyplomatycznej i konsularnej państw członkowskich UE posiadających w danym kraju placówkę, na takich samych warunkach, na jakich państwa te pomagają swoim obywatelom. W celu nawiązania kontaktu z placówką państwa członkowskiego UE, zachęcamy do korzystania z wyszukiwarki na stronie Komisji Europejskiej:  https://ec.europa.eu/consularprotection/content/home_pl


Podczas podróży zagranicznych należy przestrzegać praw i zwyczajów kraju pobytu, pamiętając przy tym, że gospodarze mają prawo wymagać stosownego zachowania od turystów odwiedzających ich kraj, w tym w odniesieniu do zakresu swobód przysługujących różnym grupom społecznym oraz światopoglądowym. Przed wyjazdem zapoznaj się z wszelkimi dostępnymi informacjami o kraju, do którego się udajesz, a które mogą być przydatne w podróży.

Podczas planowania podróży do opisanego powyżej kraju, zaleca się zapoznanie się z  ostrzeżeniami dla podróżujących, zawierającymi najnowsze informacje istotne dla bezpieczeństwa obywateli polskich na świecie oraz zgłoszenie podróży w systemie Odyseusz.msz.gov.pl

Przydatne? Podziel się z innymi

Najlepsze oferty Last Minute

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *