Najlepsze oferty Last Minute

Liban

Przydatne? Podziel się z innymi

NAZWALiban
NAZWA OFICJALNARepublika Libańska
STOLICABejrut
WALUTAFunt libański (LL) 1 LL = 100 piastrów
JĘZYKFrancuski, angielski
POLSKA PLACÓWKAAmbasada Rzeczypospolitej Polskiej w Republice Libańskiej

WJAZD I POBYT


Obywatele polscy, bez względu na cel podróży, przybywający do Libanu samolotem otrzymują na lotnisku 1 lub 2 miesięczną bezpłatną wizę pobytową (w formie pieczątki wjazdu), którą można przedłużyć na okres do 3 miesięcy, pod warunkiem wcześniejszego – na 2-3 dni przed upływem terminu ważności wizy – zgłoszenia się do Dyrekcji Generalnej Urzędu Bezpieczeństwa (G.D.G.S). Wizę można otrzymać też na przejściu drogowym/morskim, lecz wówczas należy wnieść opłatę w wysokości 20 USD. Wizę do pracy można uzyskać tylko w Ambasadzie Libanu w Warszawie po wcześniejszym otrzymaniu – na wniosek libańskiego pracodawcy – zgody libańskiego Ministerstwa Pracy. Trudności w uzyskaniu wizy mogą mieć kobiety, które wcześniej pracowały w Libanie jako artystki, barmanki, masażystki itp. Są one zobowiązane uzyskać zgodę Dyrekcji Generalnej Urzędu Bezpieczeństwa na wjazd. Władze miejscowe mogą również odmówić prawa wjazdu podróżującym samotnie kobietom w wieku do 26 lat, jeśli nie udokumentują szczegółowo celu przyjazdu, miejsca pobytu, nie okażą biletu powrotnego. Przy wjeździe i wyjeździe wszyscy podróżni wypełniają karty przekroczenia granicy zawierającymi dane osobowe. Szczególnie ważne jest, aby podany adres pobytu w Libanie był zgodny z rzeczywistym, w przypadku zmiany miejsca pobytu należy niezwłocznie powiadomić o tym Dyrekcję Generalną Urzędu Bezpieczeństwa. W przeciwnym razie służby graniczne mają prawo do deportacji lub zatrzymania do wyjaśnienia. Przy wjeździe wymagany jest 6-miesięczny okres ważności paszportu. W przypadku dziecka podróżującego w towarzystwie osoby, która nie jest jego rodzicem, władze libańskie nie wymagają jakiejkolwiek, tym bardziej potwierdzonej notarialnie, zgody rodziców/prawnych opiekunów dziecka.

UWAGA: do Libanu nie wjadą osoby, które posiadają w paszporcie jakiekolwiek wizy, pieczątki wjazdu/wyjazdu, inne znaki świadczące o pobycie w Izraelu, mające związek z tym państwem. Dotyczy to również sprzętu (np.: klawiatura telefonu komórkowego ze znakami alfabetu hebrajskiego), ubioru (np.: znaki alfabetu hebrajskiego na metkach, w nazwach itd.).

BEZPIECZEŃSTWO


Terenami szczególnie niebezpiecznymi są rejony graniczne z Syrią, na których istnieje realne ryzyko napadów oraz porwań cudzoziemców.

Generalnie należy przestrzegać zasady omijania miejsc oraz dzielnic miast rzadko odwiedzanych przez cudzoziemców oraz dużych skupisk ludzkich (bazary, centra handlowe, manifestacje). Zaleca się, szczególnie młodym kobietom, aby nie podróżowały pojedynczo, nie korzystały z propozycji podwiezienia, oprowadzenia po mieście, zaproszenia na posiłek, składanych przez nieznane im osoby. Należy ograniczyć poruszanie się po terenach zamieszkałych przez radykalne społeczności muzułmańskie. W całym Libanie, z wyjątkiem miejsc o charakterze typowo turystycznym, należy powstrzymywać się z robieniem zdjęć, nawet jeśli brak jest znaku zakazującego fotografowanie, lecz w kadrze zdjęcia widoczne są budynki publiczne, żołnierze, policjanci itp. Należy liczyć się z kategorycznym żądaniem ze strony policji, wojska o pokazanie zdjęć i ewentualnie o ich wykasowanie.

Zdarzają się wypadki okradania cudzoziemców.

Mimo braku oficjalnego zakazu, nie jest mile widziane przez służby bezpieczeństwa uprawianie takich sportów jak paralotniarstwo, paragliding, ski-gliding, użytkowanie dronów.

UBEZPIECZENIE


Obywatele polscy podróżujący do Libanu samochodem (samochody z silnikami wysokoprężnymi nie są wpuszczane do Libanu) są obowiązani do zakupienia dodatkowego ubezpieczenia komunikacyjnego, ważnego na terenie tego kraju. Samochodem na rejestracji zagranicznej można posługiwać się przez okres do 6 miesięcy, po czym należy wystąpić o zarejestrowanie pojazdu i wydanie libańskich tablic rejestracyjnych. Uwaga: w Libanie nie są rejestrowane przywiezione z zagranicy samochody starsze niż 8 lat. Polskie ubezpieczenia medyczne, wystawione przez znane towarzystwa ubezpieczeniowe, są na ogół honorowane w Libanie (należy zawsze upewnić się u ubezpieczyciela).

ZDROWIE


W Libanie nie występują zagrożenia sanitarno-epidemiologiczne i nie ma obowiązku szczepień. Woda z wodociągów miejskich nie nadaje się do picia. Zalecane jest spożywanie wody po przegotowaniu bądź wody butelkowanej. Dostęp do opieki medycznej jest łatwy, jednak wiąże się ze stosunkowo wysokimi opłatami (większość przychodni, klinik, szpitali jest prywatnych). Koszt wizyty lekarskiej wynosi od 50 USD (bez badań uzupełniających). Doba w szpitalu kosztuje od 150 USD. Podstawowe lekarstwa są dostępne bez recepty.

PODRÓŻOWANIE PO KRAJU


Generalnie należy zachować szczególną ostrożność: zaleca się podróżowanie głównymi drogami, najlepiej w zorganizowanych grupach lub pod opieką miejscowego przewodnika.

Bezwzględnie należy unikać przebywania w pobliżu granicy libańsko-syryjskiej (przede wszystkim w okolicach m. Arsal, jak również m. Baalbek, Hermel oraz Kaa). Na obszarach tych aktywnie działają uzbrojone grupy o charakterze zarówno przestępczym, jak i dżihadystycznym. Libańskie siły bezpieczeństwa nie kontrolują w pełni sytuacji na terenach przygranicznych, w związku z czym istnieje realne ryzyko napadów oraz porwań cudzoziemców. Do rejonów o wysokim zagrożeniu dla bezpieczeństwa podróżnych zaliczyć należy również południowe przedmieścia Bejrutu (ryzyko zamachów bombowych) oraz dzielnice Bab al Tabbaneh i Jabal Mohsen w Tripoli (częste napięcia, mogące przerodzić się w starcia zbrojne). Niewskazane jest podróżowanie do doliny Bekaa oraz w okolice rejonu przygranicznego na południu Libanu, w pobliże tzw. Niebieskiej Linii, gdzie w odpowiedzi na działania zbrojne Hezbollahu armia izraelska rutynowo dokonuje ostrzałów artyleryjskich i nalotów bombowych. Ponadto, bojownicy Hezbollahu odnoszą się z dużą podejrzliwością do obecności cudzoziemców na kontrolowanych przez siebie terenach. Jednocześnie ze względów bezpieczeństwa, pomimo ewentualnie uzyskanej zgody od miejscowych władz, zdecydowanie nie należy odwiedzać  żadnych obozów dla uchodźców palestyńskich.

Możliwości udzielenia pomocy konsularnej osobom poszkodowanym na w/w obszarach są bardzo ograniczone.

INFORMACJE DLA KIEROWCÓW


Uznawane jest międzynarodowe prawo jazdy, polskie prawo jazdy jest honorowane przez 6 miesięcy od daty wjazdu. Istnieje obowiązek ubezpieczenia samochodu od odpowiedzialności cywilnej.
Na drogach i w miastach są liczne punkty kontrolne, gdzie należy zwolnić do minimum, najlepiej otworzyć szybę, a po zmroku zapalić światło w kabinie, aby umożliwić żołnierzowi skontrolowanie liczby osób w samochodzie. Należy odczekać na często bardzo dyskretny gest (skinienie głową, gest ręką), że można jechać dalej. W przypadku polecenia zjechania na bok należy bezwzględnie się podporządkować i wykonywać polecenia, poddać kontroli, itp. Przy wjeździe do niektórych obiektów rutynowo sprawdzany jest bagażnik.

Samochody z silnikami wysokoprężnymi (Diesla) nie są wpuszczane do Libanu.

CŁO


Nie ma ograniczeń w wwozie, wymianie i wywozie pieniędzy. Libańskie prawo celne jest liberalne, trzeba jednak pamiętać, że nie wolno wwozić ani wywozić bez specjalnych zezwoleń broni palnej. Opuszczając Liban samolotem nie wolno posiadać w bagażu szklanych pojemników z oliwą z oliwek, oprócz specjalnie opakowanych w dodatkowe pudełka. Inne przepisy celne nie odbiegają od standardowych. Obcokrajowiec przy wyjeździe z Libanu ma możliwość uzyskania zwrotu 10-procentowego podatku VAT za towary kupione w Libanie o wartości powyżej 200 USD i po przedstawieniu specjalnej faktury VAT. Na granicy urzędy celne pobierają kwotę gwarancyjną w wysokości 3500 USD od samochodu osobowego i 750 USD od motocykla. Kwota ta jest w całości zwracana właścicielowi przez ten sam urząd celny przy wyjeździe, pod warunkiem bezwypadkowej jazdy na terenie Libanu. Osoby posiadające międzynarodową książeczkę samochodową zwolnione są od tej opłaty.

PRZEPISY PRAWNE


Posiadanie i handel narkotykami są surowo karane.
Homoseksualizm jest nielegalny. Akty seksualne między osobami tej samej płci są zagrożone karą pozbawienia wolności.

OBYCZAJE


Z uwagi na różnorodność religijną nie obowiązują jednolite normy zwyczajowe.

ŚWIĘTA


Oficjalnie dniami wolnymi od pracy są soboty i niedziele. Poza tym w Libanie oficjalnymi dniami wolnymi od pracy są dni ważniejszych świąt poszczególnych wyznań.

PRZYDATNE INFORMACJE


  • Praktycznie wszędzie można dokonywać transakcji w dolarach amerykańskich. Kwota na rachunkach w sklepach, restauracjach itd. podawana jest zazwyczaj w LL i USD. Można płacić jednocześnie dwiema walutami, również reszta może być wydana w taki sam sposób.
  • Zaleca się rejestrację telefonu komórkowego przywiezionego spoza Libanu, jeśli ma być w nim użytkowana lokalna karta sim. Najwygodniej jest zrobić to w punkcie na lotnisku w dniu przylotu. Polska karta w polskim telefonie działa bez ograniczeń (wysokie koszty połączeń).

Podczas podróży zagranicznych należy przestrzegać praw i zwyczajów kraju pobytu, pamiętając przy tym, że gospodarze mają prawo wymagać stosownego zachowania od turystów odwiedzających ich kraj, w tym w odniesieniu do zakresu swobód przysługujących różnym grupom społecznym oraz światopoglądowym. Przed wyjazdem zapoznaj się z wszelkimi dostępnymi informacjami o kraju, do którego się udajesz, a które mogą być przydatne w podróży.

Podczas planowania podróży do opisanego powyżej kraju, zaleca się zapoznanie się z  ostrzeżeniami dla podróżujących, zawierającymi najnowsze informacje istotne dla bezpieczeństwa obywateli polskich na świecie oraz zgłoszenie podróży w systemie Odyseusz.msz.gov.pl

Przydatne? Podziel się z innymi

Najlepsze oferty Last Minute

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *