Najlepsze oferty Last Minute

Kosovo

Przydatne? Podziel się z innymi

NAZWAKosowo
NAZWA OFICJALNARepublika Kosowa
STOLICAPrisztina
WALUTAEuro (EUR)
JĘZYKAlbański i serbski, inne języki: turecki, angielski
POLSKA PLACÓWKABrak stosunków dyplomatycznych. Najbliższa polska placówka znajduje się w Skopje (Macedonia).

WJAZD I POBYT


Obywatele polscy nie podlegają obowiązkowi wizowemu. Przy przekraczaniu granicy cudzoziemcy mogą być poproszeni o dodatkowe dokumenty uzasadniające cel pobytu. Granicę Kosowa można przekraczać na podstawie ważnego paszportu. Osoby nieletnie podróżujące bez rodziców powinny mieć stosowną zgodę opiekunów prawnych potwierdzoną notarialnie na podróżowanie pod opieką osób trzecich. W przypadku, gdy osoba nieletnia podróżuje w towarzystwie jednego z rodziców, wówczas powinien on mieć pisemną zgodę drugiego rodzica.

Do 90 dni można przebywać na terytorium Kosowa bez zgłaszania tego faktu policji. Osoby chcące pozostać dłużej niż 90 dni w Kosowie powinni zarejestrować się w Biurze Rejestracji Cudzoziemców w kwaterze głównej policji w Prisztinie.

BEZPIECZEŃSTWO


Z powodu niestabilnej sytuacji w Kosowie nie zaleca się podróżowania do tego kraju. W przypadku konieczności udania się tam, bezwzględnie należy unikać wyjazdów w ogarnięte konfliktem północne rejony kraju (w praktyce – leżące na północ od stolicy kraju – Prisztiny). Zagrożenie przestępczością pospolitą w Kosowie jest wysokie. Należy zachować szczególną ostrożność podczas postojów na małych, niestrzeżonych parkingach przydrożnych, a w nocy w ogóle się na nich nie zatrzymywać. Korupcja w Kosowie jest bardzo wysoka. Nierzadko też mieszkańcy Kosowa upatrują w spotkaniu z cudzoziemcem szansy na uzyskanie dodatkowego dochodu. Należy unikać moteli i tanich hoteli usytuowanych zwykle na obrzeżach miast, z racji tego, iż mogą wystąpić tam zagrożenia takie jak, np.: kradzieże, zakłócanie ciszy nocnej, nagabywanie (szczególnie młodych kobiet), handel narkotykami, nielegalny hazard, prostytucja.

UBEZPIECZENIE


Przed przyjazdem do Kosowa należy bezwzględnie wykupić oddzielne ubezpieczenie komunikacyjne. Tzw. zielona karta nie obejmuje swym zasięgiem terytorium Kosowa. Jedyną możliwością zakupu takiego ubezpieczenia jest nabycie go na granicy kosowskiej. Należy przy tym pamiętać, że punkty sprzedaży są czynne tylko w określonych godzinach i bywają zamknięte w święta. Cena zależy do długości pobytu i rodzaju ubezpieczenia, jednak minimalna, za ubezpieczenie na 15 dni to wydatek rzędu 30 EURO – za samochód osobowy. Wyjeżdżającym do Kosowa zaleca się wykupienie ubezpieczenia medycznego, które w razie konieczności pokryje koszty leczenia, opieki medycznej w szpitalach i klinikach oraz transportu medycznego.

ZDROWIE


W Kosowie nie występują szczególne zagrożenia sanitarno-epidemiologiczne i nie wymaga się świadectw szczepień ochronnych. Stan sanitarny kraju nie jest jednak najlepszy, co widać również w placówkach służby zdrowia. Turystom udziela się świadczeń medycznych (w tym zabiegów) w nagłych przypadkach – za opłatą (zwykle kilkadziesiąt euro). Koszt prywatnej wizyty u lekarza to 10-20 EUR. Apteki są stosunkowo dobrze zaopatrzone.

INFORMACJE DLA KIEROWCÓW


Aby uniknąć korków czy też innych przeszkód związanych z przepisami granicznymi, należy unikać podróżowania przez granicę Kosowa z Serbią z uwagi na nie do końca uregulowaną sytuację między tymi krajami oraz permanentny konflikt etniczny pomiędzy ludnością albańską i serbską zamieszkującą północną część Kosowa. Ponieważ Serbia nie uznaje Kosowa, nie uznaje też kosowskich pieczęci granicznych. Na granicach można poprosić, aby nie wbijano pieczątki Kosowa, co umożliwi późniejsze, swobodne przekroczenie granicy Serbii.

Poruszanie się po drogach Kosowa, wymaga dużej uwagi i koncentracji ze względu na realnie występujące zagrożenia, jak np.: nieprzewidywalne i niebezpieczne zachowania innych kierowców, zły stan nawierzchni, brak oznakowania dróg, słabo lub nieoświetlone pojazdy, itp. Kontrole policji drogowej są bardzo częste, dlatego nie należy przekraczać dozwolonej prędkości. Drogi są wąskie i zatłoczone. W górach nierzadko można narazić się na poważne uszkodzenie samochodu z powodu leżących na drodze kawałków skał, odpadających z niezabezpieczonych zboczy górskich. Należy zwracać uwagę na leżące na jezdni przedmioty (nierzadko wyrzucane z jadących samochodów) oraz zwierzęta.
Dopuszczalny poziom alkoholu we krwi to 0,05 promila.

CŁO


Przepisy zasadniczo nie odbiegają od ogólnie przyjętych w Europie. Należy pamiętać o konieczności zgłaszania wwozu i wywozu kwoty powyżej 10 tys. EUR (wraz z informacją o źródle pochodzenia pieniędzy).

PRZEPISY PRAWNE


Kosowo nie ma jeszcze w pełni funkcjonującego systemu prawa oraz aparatu jego egzekwowania. Dodatkowo sytuację komplikuje wszechobecna korupcja i nepotyzm. Ponieważ Polska nie nawiązała dotychczas stosunków dyplomatycznych z Kosowem, brak jest podstaw prawnych do udzielania obywatelom polskim pomocy konsularnej na terenie Kosowa.

Od dnia 1 stycznia 2017 r. Węgry reprezentują Polskę w Kosowie w sprawach konsularnych, m.in. w zakresie pomocy obywatelom polskim aresztowanym oraz poszkodowanym w nieszczęśliwych wypadkach lub na skutek przestępstw z użyciem przemocy. W węgierskiej placówce w Prisztinie nie jest jednak możliwe składanie wniosków paszportowych ani obywatelskich; w tych sprawach należy zwrócić się do Ambasady RP w Skopje (Macedonia).

Adres Ambasady Węgier w Prisztinie:

Rr. Arben Xheladini nr. 23, Arberi 10000 Pristina (Rr. 24 Maji Nr.23, Arberi 10000 Pristina)

OBYCZAJE


Dominującą religią jest islam i z tym wiąże się większość obyczajów. W rejonach zamieszkałych przez Serbów dominuje prawosławie.

ŚWIĘTA


Święto narodowe – dzień niepodległości 17 lutego, Ramadan, Bajram. W szczególny sposób celebruje się także święto niepodległości Albanii oraz USA.

PRZYDATNE INFORMACJE


  • Najbliższa polska placówka znajduje się w Skopje, stolicy Macedonii.
  • Kosowo jest jednym z najbiedniejszych państw w Europie. Analizy i raporty ONZ jednoznacznie wskazują, że 37 proc. ludności Kosowa żyje poniżej progu ubóstwa, który ustalony jest na 1,42 euro dziennie. Ponad 17 proc. żyje w ekstremalnej biedzie – poniżej 93 eurocentów na dzień. Około 47 proc. ludzi w wieku produkcyjnym jest pozbawionych pracy. 76 procent bezrobotnych to osoby poniżej 25 roku życia, którzy stanowią ponad 60 proc. całej populacji.
  • Należy ostrożnie korzystać z bankomatów na terenie Kosowa wybierając jedynie banki znane w Europie. Płatności w sklepach przy pomocy kart płatniczych lub kredytowych z uwagi na odnotowane przypadki oszustw (pobranie wyższych kwot pieniężnych lub kopiowanie danych karty) również powinny wzbudzać szczególną uwagę. Ponadto dość często na terenie Kosowa dochodzi do fałszerstwa pieniędzy (euro), w tym szczególnie nominałów 50 i 100 euro.
  • Strefa czasowa: czas środkowoeuropejski GMT + 1), zmiany czasu na letni i zimowy dokonywane są w tych samych terminach jak w Polsce.

Zgodnie z prawem UE, obywatele polscy przebywający w państwach trzecich (poza UE), w których nie ma polskiej placówki, uprawnieni są do pomocy dyplomatycznej i konsularnej państw członkowskich UE posiadających w danym kraju placówkę, na takich samych warunkach, na jakich państwa te pomagają swoim obywatelom. W celu nawiązania kontaktu z placówką państwa członkowskiego UE, zachęcamy do korzystania z wyszukiwarki na stronie Komisji Europejskiej:  https://ec.europa.eu/consularprotection/content/home_pl


Podczas podróży zagranicznych należy przestrzegać praw i zwyczajów kraju pobytu, pamiętając przy tym, że gospodarze mają prawo wymagać stosownego zachowania od turystów odwiedzających ich kraj, w tym w odniesieniu do zakresu swobód przysługujących różnym grupom społecznym oraz światopoglądowym. Przed wyjazdem zapoznaj się z wszelkimi dostępnymi informacjami o kraju, do którego się udajesz, a które mogą być przydatne w podróży.

Podczas planowania podróży do opisanego powyżej kraju, zaleca się zapoznanie się z  ostrzeżeniami dla podróżujących, zawierającymi najnowsze informacje istotne dla bezpieczeństwa obywateli polskich na świecie oraz zgłoszenie podróży w systemie Odyseusz.msz.gov.pl

Przydatne? Podziel się z innymi

Najlepsze oferty Last Minute

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *