Najlepsze oferty Last Minute

Kamerun

Przydatne? Podziel się z innymi

NAZWAKamerun
NAZWA OFICJALNARepublika Kamerunu
STOLICAJaunde
WALUTAfrank Środkowoafrykańskiej Wspólnoty Walutowej (XAF), 1 XAF = 100 centymów
JĘZYKangielski, francuski
POLSKA PLACÓWKABrak polskiej placówki dyplomatycznej. Państwo podlega kompetencji terytorialnej Ambasady RP w Abudży (Nigeria)

WJAZD I POBYT


Obywatele polscy udający się do Kamerunu muszą mieć ważną wizę. Można ją uzyskać w Ambasadzie Kamerunu w Moskwie. Osoba starająca się o wizę musi mieć paszport co najmniej z 6-miesięcznym terminem ważności. Powinna również przedstawić środki finansowe zapewniające utrzymanie w czasie pobytu w Kamerunie oraz powrotny bilet lotniczy lub zaproszenie.

BEZPIECZEŃSTWO


Uwaga:


Na terenie północnego Kamerunu utrzymuje się wysokie zagrożenie uprowadzeniami obcokrajowców i zamachami terrorystycznymi. W graniczących z Kamerunem stanach Nigerii (Adamawa i Borno) obowiązuje stan wyjątkowy. Siły zbrojne prowadzą tam operacje przeciwko islamistycznym rebeliantom. Ma to wpływ na sytuację bezpieczeństwa w północnych prowincjach Kamerunu, do którego przedostają się uchodźcy oraz bojownicy.
Niebezpiecznie może być również na obszarach graniczących z Czadem i Republiką Środkowoafrykańską, w której trwają operacje zbrojne. Na terytorium półwyspu Bakassi występuje poważne zagrożenie piractwem morskim i porwaniami ze strony grup operujących z Nigerii.


W związku z powyższym Ministerstwo Spraw Zagranicznych odradza podróżowanie do następujących prowincji:
Extreme North (cała prowincja);
North (50-kilometrowy pas przygraniczny z Nigerią na zachodzie i z Czadem na wschodzie);
Adamawa (50-kilometrowy pas przygraniczny z Nigerią na zachodzie oraz z Czadem i Republiką Środkowoafrykańską na wschodzie);
East (50-kilometrowy pas przygraniczny z Republiką Środkowoafrykańską);
półwysep Bakassi.

Zagrożenie terroryzmem występuje również na pozostałym obszarze kraju, w tym w głównych miastach: Janunde i Duali. 

Występuje wysokie zagrożenie pospolitą przestępczością – zwłaszcza w dużych miastach. Znane są przypadki napadów rabunkowych w pociągach, autobusach, taksówkach, a nawet w hotelach. Swobodne przemieszczanie się po terytorium kraju może być utrudnione przez służby porządkowe, zatrzymujące przejezdnych i żądające bezpodstawnych opłat. Na drogach mogą grasować uzbrojone gangi zatrzymujące podróżnych i wymuszające haracz. Odradza się samotnych podróży i podróży po zmroku.

UBEZPIECZENIE


Uznawane są polisy zagranicznych towarzystw ubezpieczeniowych, w tym również polskich.

ZDROWIE


Wymagane jest szczepienie przeciw żółtej febrze oraz polio (adnotacja o ważnym szczepieniu w międzynarodowej książeczce zdrowia). Występuje duże zagrożenie sanitarno-epidemiologiczne, głównie cholerą, tyfusem, żółtą febrą, wirusowym zapaleniem opon mózgowych, AIDS i chorobami tropikalnymi. Na całym terytorium kraju występuje bardzo duże zagrożenie malarią, w związku z czym przy krótkich pobytach zalecane są środki prewencyjne. W związku ze stwierdzeniem na terenie kraju ognisk zakażeń wirusem polio, przed podróżą należy poddać się właściwym szczepieniom. Dotyczy to w szczególności osób planujących pobyt ponad 4 tygodnie. Specjalne zalecenia Światowej Organizacji Zdrowia (WHO) określają optymalny czas szczepienia na 12 miesięcy do 4 tygodni przed przyjazdem, a w wypadku pilnej podróży nawet tuż przed jej podjęciem. Przy przekraczaniu granicy może być wymagany aktualny wpis w książeczce szczepień o przyjęciu szczepionki. Informacje na temat wymagań w tym zakresie mogą podlegać zmianom, w związku z tym należy śledzić aktualne komunikaty publikowane przez WHO. Dostęp do opieki lekarskiej na poziomie zbliżonym do europejskiego jest możliwy praktycznie tylko w dużych miastach. Zakres usług medycznych jest ograniczony, a poważniejsze zabiegi, zwłaszcza wymagające specjalistycznej aparatury, trzeba wykonywać poza Kamerunem.

PODRÓŻOWANIE PO KRAJU


Poza zaleceniami związanymi z sytuacją bezpieczeństwa, nie ma ograniczeń w podróżowaniu po kraju. Transport drogowy, obsługiwany głównie przez mikrobusy i taksówki międzymiastowe, jest dość dobrze rozwinięty, choć jakość usług pozostawia wiele do życzenia. Podróżowanie w okresie pory deszczowej może być bardzo trudne, a czasami wręcz niemożliwe. Jaunde oraz Duala mają bezpośrednie połączenia lotnicze z większymi portami lotniczymi Europy oraz ważniejszymi miastami Afryki. Krajowe linie lotnicze oferują połączenia pomiędzy większymi miastami, jednakże nie są one uważane za bezpieczne.

INFORMACJE DLA KIEROWCÓW


Podróżujący samochodem muszą legitymować się międzynarodowym prawem jazdy.

CŁO


Przepisy celne dotyczące artykułów przywożonych na własny użytek nie odbiegają od powszechnie stosowanych standardów. Obowiązują szczegółowe przepisy dot. wwozu i wywozu leków, niektórych wyrobów z drewna i kości słoniowej.

PRZEPISY PRAWNE


Konsekwencje naruszenia prawa w Kamerunie mogą być bardzo dotkliwe, a z uwagi na inercję systemu wymiaru sprawiedliwości już samo podejrzenie o popełnienie przestępstwa może prowadzić do niezwykle trudnych sytuacji. Posiadanie narkotyków jest ścigane i surowo karane. Zakazane jest wykonywanie zdjęć obiektów wojskowych, rządowych i strategicznych oraz na obszarach zastrzeżonych. Zakazane jest również noszenie ubiorów podobnych do mundurów wojskowych i policyjnych (należy unikać nawet koszulek i spodni typu moro). Należy zawsze mieć ze sobą co najmniej fotokopię paszportu i miejscowej wizy w celu wylegitymowania się lokalnym władzom. W przypadku zatrzymania lub aresztowania należy domagać się powiadomienia o tym fakcie Konsula RP w Abudży oraz Konsula Honorowego RP w Jaunde.
Homoseksualizm jest nielegalny. Akty seksualne między mężczyznami są zagrożone karą grzywny i pozbawienia wolności. Z potępieniem społecznym spotykają się również publiczne zachowania homoseksualne, w tym trzymanie się za ręce i obejmowanie.

PRZYDATNE INFORMACJE


  • Hotele różnej kategorii znajdują się we wszystkich miastach do których mogą dotrzeć turyści.
  • W bankach honorowane są najbardziej znane karty kredytowe.
  • Targowanie się jest niemal obowiązkowe, a pierwsza propozycja ceny oferowana przez sprzedawcę cudzoziemcowi jest wielokrotnością tej, za którą spodziewa się on sprzedać towar.
  • Ludność nie jest niechętna fotografowaniu, należy jednak zawsze się upewnić, czy można zrobić zdjęcie.

Zgodnie z prawem UE, obywatele polscy przebywający w państwach trzecich (poza UE), w których nie ma polskiej placówki, uprawnieni są do pomocy dyplomatycznej i konsularnej państw członkowskich UE posiadających w danym kraju placówkę, na takich samych warunkach, na jakich państwa te pomagają swoim obywatelom. W celu nawiązania kontaktu z placówką państwa członkowskiego UE, zachęcamy do korzystania z wyszukiwarki na stronie Komisji Europejskiej:  https://ec.europa.eu/consularprotection/content/home_pl


Podczas podróży zagranicznych należy przestrzegać praw i zwyczajów kraju pobytu, pamiętając przy tym, że gospodarze mają prawo wymagać stosownego zachowania od turystów odwiedzających ich kraj, w tym w odniesieniu do zakresu swobód przysługujących różnym grupom społecznym oraz światopoglądowym. Przed wyjazdem zapoznaj się z wszelkimi dostępnymi informacjami o kraju, do którego się udajesz, a które mogą być przydatne w podróży.

Podczas planowania podróży do opisanego powyżej kraju, zaleca się zapoznanie się z  ostrzeżeniami dla podróżujących, zawierającymi najnowsze informacje istotne dla bezpieczeństwa obywateli polskich na świecie oraz zgłoszenie podróży w systemie Odyseusz.msz.gov.pl

Przydatne? Podziel się z innymi

Najlepsze oferty Last Minute

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *