Najlepsze oferty Last Minute

Kambodża

Przydatne? Podziel się z innymi

NAZWAKambodża
NAZWA OFICJALNAKrólestwo Kambodży
STOLICAPhnom Penh
WALUTAriel (KHR)
JĘZYKkhmerski, inne języki: angielski, francuski, chiński
POLSKA PLACÓWKABrak polskiej placówki dyplomatycznej. Państwo podlega kompetencji terytorialnej Ambasady RP w Bangkoku (Tajlandia)

WJAZD I POBYT


Obywatele polscy są objęci obowiązkiem wizowym (brak wiz tranzytowych). Wizy (do 30 dni) można uzyskać w przedstawicielstwach dyplomatycznych Kambodży (najbliższa Ambasada znajduje się w Berlinie) oraz podczas wjazdu lotniczymi/lądowymi przejściami granicznymi (potrzebne 2 fotografie paszportowe). Istnieje również możliwość ubiegania się o wizę za pośrednictwem Internetu (e-visa): www.evisa.gov.kh.

Wymagany jest przynajmniej sześciomiesięczny okres ważności paszportu, licząc od daty wjazdu do kraju. Nie ma obowiązku okazywania biletu powrotnego, ani też środków na pokrycie kosztów pobytu. Szczegółowe informacje oraz formularze wizowe można uzyskać na stronie Ministerstwa Spraw Zagranicznych i Współpracy Międzynarodowej Kambodży: www.mfaic.gov.kh.
Nielegalne przedłużenie pobytu zagrożone jest karą grzywny w wysokości 5 USD (do 30 dni) lub 6 USD (powyżej 30 dni) za każdy dzień.

Nie jest możliwy wjazd i wyjazd z Kambodży tego samego dnia (poza przejściem lotniczym w Phnom Penh).

W przypadku utraty/zagubienia paszportu na terenie Kambodży konieczne jest uzyskanie wizy wyjazdowej.

Nie ma obowiązku meldunkowego. Hotele i pensjonaty rejestrują gości na podstawie paszportów lub ich fotokopii.

BEZPIECZEŃSTWO


Kambodża ma wysokie wskaźniki przestępczości, w tym ulicznej, a cudzoziemcy stanowią atrakcyjny cel. Należy zachować szczególną ostrożność, gdyż zdarzają się ataki na turystów w szczególności w Phnom Phen i w Sihanoukville, także w hotelach. W przypadku zgłoszenia kradzieży policja może pobierać od cudzoziemców opłatę (20-100 USD).


Należy unikać samotnych spacerów po zmroku, w szczególności w Sihanoukville oraz zachować szczególną ostrożność w czasie dorocznych festiwali organizowanych w dużych miastach.
Z uwagi na niestabilność polityczną istnieje możliwość lokalnych zamieszek. Należy unikać większych zgromadzeń, demonstracji i spotkań politycznych oraz nie okazywać swoich sympatii wobec lokalnych polityków.
 

UBEZPIECZENIE


Nie są wymagane (ale zalecane) ubezpieczenia zdrowotne oraz od następstw nieszczęśliwych wypadków. Często w przypadku korzystania z usług lekarskich i szpitalnych oczekiwana jest płatność gotówką.

ZDROWIE


Nie wymaga się szczepień profilaktycznych przed przyjazdem. Prawdopodobieństwo zachorowania na malarię występuje w dżungli, na terenach podmokłych i bagiennych. Istnieje natomiast ryzyko zarażenia wirusem HIV, ptasiej grypy, dengą, amebą oraz licznymi chorobami skórnymi. Nie zaleca się picia wody pochodzącej z otwartych zbiorników, źródeł, studni, jak również nieprzegotowanej wody z sieci wodociągowej. Ogólnie dostępna w sprzedaży i zalecana do spożycia jest woda butelkowana. Surowe owoce i warzywa należy dokładnie myć i obierać. Zalecane jest częste mycie rąk, w szczególności po zakupach na miejscowych bazarach.


W Kambodży nie ma państwowego systemu ubezpieczeń zdrowotnych. Opieka medyczna jest płatna i dostępna głównie w miastach. Koszt wizyty u lekarza wynosi w granicach 15-40 USD. Dobowy pobyt w miejscowym szpitalu wynosi ok. 70 USD, przy czym pacjent obowiązany jest dodatkowo pokryć koszty specjalistycznych badań, lekarstw, środków opatrunkowych. Transport do szpitala zapewniają tylko prywatne kliniki, w których koszt dziennego pobytu wynosi od 80 do 200 USD. Cudzoziemcy z poważnymi dolegliwościami kierowani są najczęściej do szpitali w Bangkoku (Tajlandia) oraz Ho Chi Minh City (Wietnam).

PODRÓŻOWANIE PO KRAJU


Z uwagi na niski poziom bezpieczeństwa i duże ryzyko napadów nie zalecamy podróżowania koleją oraz łodziami. W przypadku podróżowania autobusami należy zachować szczególna ostrożność.
 

INFORMACJE DLA KIEROWCÓW


Kambodża ma jeden z wyższych w regionie wskaźnik wypadków drogowych. Stan techniczny samochodów i umiejętności kierowców są na niskim poziomie. Do prowadzenia pojazdów mechanicznych uprawnia miejscowe prawo jazdy (cudzoziemcy mogą się o nie ubiegać na podstawie międzynarodowego prawa jazdy).

CŁO


Nie ma ograniczeń przy wwozie, a jedynie przy wywozie dewiz – maksymalnie do 10.000 USD przy jednoczesnym udokumentowaniu źródła ich pochodzenia. Nie ma możliwości uzyskania zwrotu podatku VAT od zakupionych towarów. Władze miejscowe mogą wprowadzać czasowo bardziej restrykcyjne przepisy dotyczące wwozu/wywozu broni, antyków, lekarstw czy wyrobów z kości słoniowej.

PRZEPISY PRAWNE


Niedozwolony jest handel narkotykami oraz ich posiadanie, wywóz oryginalnych dzieł sztuki khmerskiej, zwierząt objętych ochroną oraz wyrobów pochodzących od gatunków objętych ochroną. Nie należy fotografować/filmować obiektów wojskowych i związanych z bezpieczeństwem (także budynków rządowych, lotnisk czy mostów).

Surogacja (komercyjna) jest zakazana i zagrożona karą więzienia oraz grzywny.

PRZYDATNE INFORMACJE


  • W czasie pory deszczowej trwającej od lipca do listopada często występują powodzie (także w stolicy kraju), co może uniemożliwić podróżowanie po kraju, także głównymi trasami samochodowymi.
  • Powszechnym środkiem płatniczym są dolary amerykańskie (nie są akceptowane uszkodzone i zużyte banknoty), miejscowa waluta jest używana głównie na prowincji. W Phnom Penh i  innych dużych miastach istnieje możliwość płacenia kartą kredytową (za dodatkową opłatą) oraz wypłacania USD z bankomatów niektórych banków. Należy zachować szczególną ostrożność przy wypłacaniu pieniędzy z bankomatów (skimming, kradzieże).

Zgodnie z prawem UE, obywatele polscy przebywający w państwach trzecich (poza UE), w których nie ma polskiej placówki, uprawnieni są do pomocy dyplomatycznej i konsularnej państw członkowskich UE posiadających w danym kraju placówkę, na takich samych warunkach, na jakich państwa te pomagają swoim obywatelom. W celu nawiązania kontaktu z placówką państwa członkowskiego UE, zachęcamy do korzystania z wyszukiwarki na stronie Komisji Europejskiej:  https://ec.europa.eu/consularprotection/content/home_pl


Podczas podróży zagranicznych należy przestrzegać praw i zwyczajów kraju pobytu, pamiętając przy tym, że gospodarze mają prawo wymagać stosownego zachowania od turystów odwiedzających ich kraj, w tym w odniesieniu do zakresu swobód przysługujących różnym grupom społecznym oraz światopoglądowym. Przed wyjazdem zapoznaj się z wszelkimi dostępnymi informacjami o kraju, do którego się udajesz, a które mogą być przydatne w podróży.

Podczas planowania podróży do opisanego powyżej kraju, zaleca się zapoznanie się z  ostrzeżeniami dla podróżujących, zawierającymi najnowsze informacje istotne dla bezpieczeństwa obywateli polskich na świecie oraz zgłoszenie podróży w systemie Odyseusz.msz.gov.pl

Przydatne? Podziel się z innymi

Najlepsze oferty Last Minute

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *