Najlepsze oferty Last Minute

Jemen

Przydatne? Podziel się z innymi

NAZWAJemen
NAZWA OFICJALNARepublika Jemeńska
STOLICASana
WALUTArial jemeński (YER)
JĘZYKarabski
POLSKA PLACÓWKABrak polskiej placówki dyplomatycznej. Państwo podlega kompetencji terytorialnej Ambasadt RP w Rijadzie (Arabia Saudyjska)

WJAZD I POBYT


Obywatele polscy mogą ubiegać się o wizę pobytową w Ambasadzie Republiki Jemeńskiej w Warszawie. Można również otrzymać wjazdową na jednym z przejść granicznych. Najpewniej, aby była to granica lotnicza. Warto jednakże każdorazowo potwierdzić te informację w ambasadzie Jemenu.


Posiadanie wizy izraelskiej w paszporcie wyklucza możliwość uzyskania wizy jemeńskiej. Przy wjeździe wymagana jest co najmniej 6-miesięczna ważność paszportu. Nie ma obowiązku okazania biletu powrotnego. W przypadku przedłużenia pobytu należy wznowić ważność wizy w Biurze Imigracyjnym.

O obowiązku meldunkowym decyduje każdorazowo straż graniczna na lotnisku.

BEZPIECZEŃSTWO


W związku ze znacznym pogorszeniem się poziomu bezpieczeństwa w Jemenie odradza się wszelkie podróże turystyczne oraz ograniczenie podróżowania do tego kraju do niezbędnego minimum. Zaleca się pozostawanie w obrębie stolicy. Szczególnie odradza się podróżowanie do prowincji Aden, Abyan, Saada, Hadramout, Al-Jawf oraz Marib. Zaleca się również powstrzymanie się od żeglugi po wodach Zatoki Adeńskiej w związku z utrzymującym się zagrożeniem piractwa.
Dodatkowo należy pamiętać, iż cały basen Zatoki Adeńskiej oraz południowa część Morza Czerwonego są akwenami zagrożonymi piractwem. Zaleca się maksymalne ograniczenie żeglowania po tych akwenach, szczególnie na małych jednostkach, oraz utrzymywanie bezpiecznej odległości od brzegu i zawijanie wyłącznie do dużych portów w regionie (Aden, Dżibuti, Al-Hudaida). Istnieje zagrożenie przestępczością pospolitą oraz porwaniami.

UBEZPIECZENIE


Nie ma uregulowań dotyczących obowiązku posiadania ubezpieczeń komunikacyjnych i osobowych.
 

ZDROWIE


Szczepienia ochronne nie są obowiązkowe. Występuje jednak zagrożenie malarią, tyfusem, żółtą febrą, brucelozą, AIDS. Ze względu na niedostateczne warunki sanitarne zaleca się korzystanie wyłącznie z prywatnej służby zdrowia. Wizyta u lekarza kosztuje ok. 10 USD. Za dobę pobytu w szpitalu trzeba zapłacić ok. 100 USD. Dostęp do opieki medycznej jest ograniczony, na prowincji praktycznie zerowy.

PODRÓŻOWANIE PO KRAJU


Podróż indywidualnego turysty na terytorium Jemenu jest możliwa po uzyskaniu oficjalnego zezwolenia Policji Turystycznej. Policja nie wydaje zgody na podróże w regiony objęte konfliktami zbrojnymi.

INFORMACJE DLA KIEROWCÓW


Mimo że Jemen nie jest stroną konwencji o ruchu drogowym z 1968 r., międzynarodowe prawo jazdy w zasadzie jest uznawane przez 90 dni od daty wjazdu.

CŁO


Wwożoną walutę trzeba zadeklarować na lotnisku. Wymiany dewiz na riale dokonuje się w kantorach prywatnych. W Jemenie obowiązuje prohibicja. Przepisy dopuszczają jednak wwóz 2 butelek alkoholu przez cudzoziemców. Bagaże turystów poddawane są dokładnej kontroli celnej.
 

PRZEPISY PRAWNE


Homoseksualizm jest nielegalny. Akty seksualne między osobami tej samej płci są zagrożone karami cielesnymi, długoletniego pozbawienia wolności oraz karą śmierci. Z uwagi na ustrój kraju oraz uwarunkowania kulturowe wszystkie pary (nie tylko homoseksualne) powinny powstrzymać się z okazywaniem swoich uczuć w miejscach publicznych. 

OBYCZAJE


Jemen jest krajem muzułmańskim o konserwatywnej tradycji w kwestiach sposobu zachowania i ubioru, szczególnie kobiet. Wskazane jest noszenie przez kobiety nakrycia głowy oraz długiej odzieży, przykrywającej nogi i ramiona.

PRZYDATNE INFORMACJE


Zgodnie z prawem UE, obywatele polscy przebywający w państwach trzecich (poza UE), w których nie ma polskiej placówki, uprawnieni są do pomocy dyplomatycznej i konsularnej państw członkowskich UE posiadających w danym kraju placówkę, na takich samych warunkach, na jakich państwa te pomagają swoim obywatelom. W celu nawiązania kontaktu z placówką państwa członkowskiego UE, zachęcamy do korzystania z wyszukiwarki na stronie Komisji Europejskiej:  https://ec.europa.eu/consularprotection/content/home_pl


Podczas podróży zagranicznych należy przestrzegać praw i zwyczajów kraju pobytu, pamiętając przy tym, że gospodarze mają prawo wymagać stosownego zachowania od turystów odwiedzających ich kraj, w tym w odniesieniu do zakresu swobód przysługujących różnym grupom społecznym oraz światopoglądowym. Przed wyjazdem zapoznaj się z wszelkimi dostępnymi informacjami o kraju, do którego się udajesz, a które mogą być przydatne w podróży.

Podczas planowania podróży do opisanego powyżej kraju, zaleca się zapoznanie się z  ostrzeżeniami dla podróżujących, zawierającymi najnowsze informacje istotne dla bezpieczeństwa obywateli polskich na świecie oraz zgłoszenie podróży w systemie Odyseusz.msz.gov.pl

Przydatne? Podziel się z innymi

Najlepsze oferty Last Minute

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *