Najlepsze oferty Last Minute

Japonia

Przydatne? Podziel się z innymi

NAZWAJaponia
NAZWA OFICJALNAJaponia
STOLICATokio
WALUTAjen /Y, JPY
JĘZYKjapoński
POLSKA PLACÓWKAAmbasada RP w Tokio

WJAZD I POBYT


Zniesiono obowiązek wizowy dla obywateli  polskich przy wjazdach na teren Japonii do 90 dni pobytu, w celach: turystycznym, prywatnym, służbowym. Jeżeli obywatel polski udaje się do Japonii w innym celu np.: studiów, podjęcia pracy, zobowiązany  jest  do uzyskania wizy w japońskim urzędzie konsularnym w kraju zamieszkania. Nie ma możliwości uzyskania wizy na granicy. Przy wjeździe do Japonii wszystkie osoby  powyżej 16 roku życia poddawane są procedurze imigracyjnej, która polega na pobraniu odcisków palców, fotografii twarzy oraz rozmowie z urzędnikiem imigracyjnym.


Odmowa  poddania się tej procedurze uniemożliwi wjazd do tego kraju.
Przy wjeździe nie wymaga się biletu powrotnego albo środków na jego zakupienie, ale ich brak może mieć wpływ na decyzję o pozwoleniu na wjazd, podejmowaną przez urzędnika imigracyjnego, w przejściu granicznym.


Obywatele polscy nie mają formalnego obowiązku dysponowania określoną ilością pieniędzy na każdy dzień pobytu. Urzędnicy imigracyjni mogą poprosić o udokumentowanie  posiadania środków finansowych i ocenić, czy są one wystarczające na pokrycie kosztów pobytu w Japonii, zgodnie z deklarowanym celem podróży. Cudzoziemcy, którzy nie dysponują odpowiednimi środkami finansowymi na cały okres pobytu, mogą być posądzeni o przyjazd w celach zarobkowych i urzędnik imigracyjny może nie wyrazić zgody na ich wjazd i pobyt na terytorium Japonii. Przy wjeździe bez wizy – do 90 dni – paszport powinien być ważny co najmniej 3 miesiące od daty planowanego wjazdu na terytorium Japonii. W przypadku wjazdu na podstawie wizy –  odpowiednio dłużej – aby umożliwiał  powrót do kraju jeszcze w okresie ważności paszportu. W ważnych sytuacjach losowych można przedłużyć pobyt w Japonii ponad 90 dni, pod warunkiem złożenia odpowiedniego wniosku w urzędzie imigracyjnym w Tokio, co najmniej 10 dni przed wygaśnięciem prawa pobytu.

Nie ma obowiązku meldunkowego dla Polaków przybywających do Japonii na okres do 90 dni.

BEZPIECZEŃSTWO


Zagrożenie przestępczością jest relatywnie niskie. Należy jednak zachować ostrożność w mało uczęszczanych miejscach w nocy oraz w dzielnicach rozrywki.

PRZYDATNE TELEFONY:

Policja: 110,

Pogotowie ratunkowe i straż pożarna: 119

Policja  w Tokio – obsługa w języku angielskim

Od poniedziałku do piątku w godzinach 8.30 – 17.15

Tel.:  03-3501-0110

Informacja medyczna w języku angielskim

Cały tydzień w godzinach 9.00 – 20.00

Tel.: 03-5285-8181

Tłumaczenie w nagłych przypadkach medycznych

Z języka: angielskiego, hiszpańskiego, chińskiego, koreańskiego i tajskiego.

Od poniedziałku do piątku w godzinach  17.00 – 22.00
Soboty, niedziele i święta w godzinach 9.00 – 22.00
Tel.: 03-5285-8185

Tokio uruchomiło centrum pomocy dla obcokrajowców rezydentów, w którym można uzyskać dot.:

 • japońskich zwyczajów oraz systemu opieki społecznej
 • problemów związanych z wypadkami drogowymi
 • kwestii dot. prawa rodzinnego

Pomoc można uzyskać dzwoniąc pod numer telefonu 03-5320-7744 (godziny otwarcia od poniedziałku do piątku 9.30 – 12.00 i 13.00 – 17.00) albo udając się bezpośrednio do siedziby centum pod adresem:

Tokyo Metropolitan Government No. 1 Bldg (3F)

2-8-1 Nishi-Shinjuku, Shinjuku-ku

Toyo 163-8001

Japońskie prowadzą infolinię dla turystów potrzebujących pomocy m.in. w przypadku:

 • zakupienia wadliwego towaru
 • naliczenie zbyt wysokiego rachunku w restauracji/barze
 • obciążenie zawyżonym kosztem naprawy wypożyczonego samochodu
 • stanu pokoju hotelowego niezgodnego z rezerwacją

Wsparcie konsultanta anglojęzycznego w ww. sprawach można uzyskać dzwoniąc pod numer 03-5449-0906 (czynne od poniedziałku do piątku w godzinach 10.00-16.00)

Japonia leży w strefie aktywnej sejsmicznie. Regularnie dochodzi tu do trzęsień ziemi. Możliwe są  erupcje wulkanów. Od czerwca do grudnia występuje zagrożenie tajfunami. Informacje i porady jak zachować się w razie trzęsienia ziemi, wybuchu wulkanu, tsunami lub tajfunu są dostępne naponiższej stronie.

Przed przyjazdem warto zapoznać się z instrukcjami dotyczącymi reagowania w sytuacjach nadzwyczajnych przygotowanymi przez japońskie władze. W Japonii wielokrotnie w ciągu roku odbywają się ćwiczenia przygotowujące do sprawnego reagowania. Warto znać lokalizację najbliższych miejsc zbiórki i pomocy – takie centra znajdują się w każdej dzielnicy. Anglojęzyczna wersja poradnika dostępna jest pod linkiemhttp://www.metro.tokyo.jp/english/guide/bosai/index.html

MSZ apeluje o zgłaszanie podróży w systemie Odyseusz‎.

UBEZPIECZENIE


Polisy polskich firm ubezpieczeniowych z reguły nie są honorowane. Należy sprawdzić przed przyjazdem ( w biurze podróży lub firmie ubezpieczeniowej ), czy wykupione ubezpieczenie jest ważne w Japonii. Trzeba też uzyskać nazwę i numer telefonu miejscowego przedstawicielstwa firmy ubezpieczeniowej.

ZDROWIE


W Japonii nie ma zagrożeń sanitarno-epidemiologicznych. Nie wymaga się zaświadczeń o szczepieniach od osób przyjeżdżających do Japonii. Kwarantanną objęci są wyłącznie obywatele tych państw, które  zostały uznane za zagrożone epidemią. Osoby cierpiące na choroby przewlekłe ( np. układu krążenia) powinny wiedzieć, że zdarzają się tu zmiany ciśnienia nawet o kilkadziesiąt jednostek w ciągu dnia a latem jest tu wyjątkowo duszno i parno. Alergicy powinni mieć na uwadze koncentrację alergenów przez cały rok (pleśni, grzybów, pyłków kwitnących roślin ).  Dlatego celowe jest zabranie ze sobą zapasu leków na cały okres  pobytu. Warto mieć list od lekarza, w jęz. angielskim, przydatny w razie kontroli celnej. Tylko niektóre leki importowane do Japonii można kupić w American  Pharmacy w Tokio, w dzielnicy Ginza. Podstawowe leki można kupić w większych sklepach. W zakresie usług medycznych panuje duża konkurencja, stąd różnice w ich cenach: koszt  wizyty lekarskiej może wahać  się od  ok. 8 do  30 tys. JPY, doba pobytu w szpitalu kosztuje od 10 do 40 tys. JPY, plus kilka tys. JPY za wyrobienie specjalnej karty pacjenta. Zdarzenia nagłe, wymagające wezwania karetki i badania – to usługi kosztujące nawet 80 tys. JPY.
Ceny usług  stomatologicznych również są zróżnicowane ( np. ekstrakcja zęba  to cena od 5 do 10-15 tys. JPY). Z lekarzem można porozumieć się  zazwyczaj tylko w jęz. japońskim, niekiedy w jęz. angielskim. Szpitalem oferującym obsługę w języku angielskim jest St. Luke’s International Hospital w Tokio ( cena konsultacji u lekarza internisty ok. 7 000 JPY, podstawowe badania – krew, mocz – ok. 30 000 JPY), Hiroo International Clinic http://www.hiroo-ic.com/ (cena konsultacji medycznej 8000 JPY, cena badań podstawowych od 30000 do 40000 JPY), a także Tokyo Medical and Surgical Clinic http://www.tmsc.jp/.
 

PODRÓŻOWANIE PO KRAJU


Nie ma ograniczeń w poruszaniu się po Japonii. Sieć połączeń komunikacyjnych – autobusowych, kolejowych, lotniczych jest bardzo dobrze rozwinięta. W Tokio doskonale funkcjonuje metro i kolej. Środki transportu są szybkie i punktualne jednak większość informacji na ich temat jest w jęz. japońskim. Autostrady, drogi szybkiego ruchu, przejazdy tunelami są płatne. Parkowanie – tylko w wyznaczonych miejscach.  Z uwagi na wysokie koszty transportu (przykładowo koszt przejazdu szybkim pociągiem – shinkansen – z Tokio do Kioto w dwie strony wynosi 30 000 JPY) praktycznym rozwiązaniem może być wykupienie tzw. JR pass tj. rodzaju karnetu pozwalającego na podróżowanie w danym okresie państwowymi środkami lokomocji (JR). Karnet możliwy do nabycia jedynie poza granicami Japonii.

INFORMACJE DLA KIEROWCÓW


Obowiązuje ruch lewostronny. Japonia uznaje jedynie międzynarodowe prawo jazdy wydane w Polsce z ważnością na jeden rok w oparciu o wzór określony w Konwencji Genewskiej o ruchu drogowym z 1949 r.

Władze japońskie nie uznają międzynarodowego prawa jazdy wydanego w Polsce w oparciu o Konwencję Genewską ważnego dłużej niż jeden rok, ani żadnego prawa jazdy wydanego w Polsce na podstawie Konwencji Wiedeńskiej.

CŁO


Towary zwolnione z cła to ubrania, artykuły toaletowe, przedmioty osobistego użytku, przedmioty potrzebne do wykonywania zawodu, podczas pobytu w Japonii. Alkohol i wyroby tytoniowe mogą bez cła wwozić osoby dorosłe, po ukończeniu 20 roku życia, w następujących ilościach: 3 butelki alkoholu – jedna butelka = ok.760 cc, cygara – 100 szt., papierosy  – 400 szt., inny rodzaj tytoniu – 500 g, 2 uncje perfum – 1 uncja = ok. 28 cc, prezenty i przedmioty osobistego użytku w ilości  nie wskazującej  na to, że przeznaczone są na sprzedaż, których łączna wartość – w cenach z kraju zakupu – nie przekracza 200 tys. JPY. Można wwieźć dowolną ilość pieniędzy, ale kwotę przekraczającą 1 mln  JPY należy zadeklarować. Do Japonii można wwieźć zapas leków na własny użytek, na okres 2 miesięcy oraz 24 szt. paraleków, do stosowania zewnętrznego. W przypadku przekroczenia tych limitów należy skontaktować się z regionalnymi biurami do spraw zdrowia i opieki lek.( na lotniskach ). Obowiązuje zakaz wwożenia żywności pochodzenia zwierzęcego –  (różnego rodzaju wędlin itp. nawet, jeżeli są to produkty zakupione w sklepach bezcłowych na europejskich lotniskach ), kwiatów ( także ciętych ), owoców, roślin i nasion. Ponadto obowiązuje bezwzględny zakaz wwożenia narkotyków, stymulantów ( amfetamina, met-amfetamina ), substancji psychotropowych. Nie wolno wwozić przedmiotów imitujących monety lub banknoty papierowe, a także książek, rysunków i innych przedmiotów o treści pornograficznej, broni i amunicji. To samo dotyczy przedmiotów chronionych prawem patentowym, wobec których są zastrzeżone prawa autorskie ( np. projektów ).
Do Japonii można wwieźć zwierzęta pod warunkiem przedstawienia ich świadectwa zdrowia, dlatego  przy przekraczaniu granicy muszą  być zbadane przez urzędników decydujących o konieczności kwarantanny. Zazwyczaj poddawane są jej przez 2 tygodnie, na koszt właściciela.  Przewóz kotów i psów wymaga zaświadczenia o szczepieniu przeciwko wściekliźnie.

PRZEPISY PRAWNE


Prawo japońskie jest bardzo surowe dla przemycających narkotyki, broń amunicję i materiały pornograficzne. Przedłużenie pobytu bez ważnej wizy uznawane jest za przekroczenie przepisów imigracyjnych i zagrożone karą wydalenia z Japonii na własny koszt, z zakazem wjazdu na jej terytorium przez 5 lat.
 

OBYCZAJE


Japonia jest odmiennym kulturowo krajem i kieruje się odrębnymi zasadami obyczajowymi. Japończycy są narodem tolerancyjnym, należy jednak unikać niezręcznych sytuacji, respektować miejscowe zwyczaje. Właściwym gestem przy powitaniu się i pożegnaniu jest ukłon. W wielu miejscach ( świątynie, restauracje, łaźnie publiczne, domy prywatne ) przed wejściem do pomieszczenia należy zdjąć obuwie. Przywiązuje się tu dużą wagę do statusu poznawanego człowieka, do jego wykształcenia, miejsca pracy. Stąd też ważna jest w tym kraju wizytówka. Nie ma zwyczaju dawania napiwków. Przed wejściem do metra, pociągu, autobusu należy ustawić się w kolejce osób oczekujących. Bilety do metra i pociągów  JR kupuje się w automatach, zaś opłatę za jazdę autobusem uiszcza się bezpośrednio u kierowcy. Przejazd, niezależnie od długości trasy kosztuje 210 JPY. Przyjęte jest poruszanie  się lewą stroną chodnika, schodów.

ŚWIĘTA


W 2017 roku w Japonii obowiązują następujące Święta Narodowe:

DataNazwa polskaNazwa japońska
1 styczniaDzień Nowego RokuGanjitsu (jap. 元日, Ganjitsu), także O-shōgatsu (jap. お正月, O-shōgatsu) w znaczeniu samego Dnia Nowego Roku, jak i świątecznego okresu noworocznego
9 styczniaŚwięto Pełnoletności (ukończenie 20 lat)Seijin no Hi (jap. 成人の日, Seijin no Hi)
11 lutegoDzień Pamięci Założenia Państwa (w 660 r. p.n.e.)Kenkoku Kinen no Hi (jap. 建国記念の日, Kenkoku Kinen no Hi)
20  marcaWiosenne Zrównanie Dnia z NocąShunbun no Hi (jap. 春分の日, Shunbun no Hi)
29 kwietniaDzień Ery ShōwaShōwa no Hi (jap. 昭和の日, Shōwa no Hi)
3 majaDzień KonstytucjiKenpō Kinenbi (jap. 憲法記念日, Kenpō Kinenbi)
4 majaDzień ZieleniMidori no Hi (jap. 緑の日, Midori no Hi); formalny zapis kaną: みどりの日
5 majaDzień DzieckaKodomo no Hi (jap. 子供の日, Kodomo no Hi); formalny zapis kaną: こどもの日
17 lipcaDzień MorzaUmi no Hi (jap. 海の日, Umi no Hi)Yama no Hi (jap. 山の日)
11 sierpnia             18 wrześniaDzień GórDzień Szacunku dla StarszychKeirō no Hi (jap. 敬老の日, Keirō no Hi)
23 wrześniaJesienne Zrównanie Dnia z NocąShūbun no Hi (秋分の日)
9  październikaDzień Sportu i ZdrowiaTaiiku no Hi (jap. 体育の日, Taiiku no Hi)
3  listopadaDzień KulturyBunka no Hi (jap. 文化の日, Bunka no Hi)
23 listopadaDzień Święta PracyKinrō Kansha no Hi (jap. 勤労感謝の日, Kinrō Kansha no Hi)
23 grudniaUrodziny CesarzaTennō Tanjōbi (jap. 天皇誕生日, Tennō Tanjōbi)

PRZYDATNE INFORMACJE


 • Japonia położona jest w  aktywnym sejsmicznie rejonie świata, stąd powszechne zjawiska trzęsienia ziemi. Występuje tu zjawisko pory deszczowej, tajfuny, zdarza się tsunami.
 • Klimat kraju jest uciążliwy latem. Jest zróżnicowany na poszczególnych wyspach. Należy stosować kremy z wysokimi  filtrami UV, w celu ochrony  przed agresywnym słońcem.
 • Zazwyczaj na przełomie roku – mniej więcej od 29 grudnia do 3 stycznia, na przełomie kwietnia i maja, w połowie sierpnia / Zaduszki japońskie / nieczynne są banki, urzędy państwowe, większość sklepów i restauracji.
 • Możliwość korzystania z kart kredytowych wydanych w Polsce jest ograniczona, można  korzystać z karty VISA i MasterCard. Napotyka się na trudności przy płaceniu w niektórych sklepach.
 • Pieniądze można wymieniać w bankach lub nielicznych kantorach wymiany walut okazując paszport.
 • W całej Japonii woda z kranu nadaje się do picia.
 • Urzędy typu poczta otwarte są do 17-tej.
 • Ceny usług ( różnego rodzaju np. pocztowych, naprawczych ) są bardzo drogie.
 • Odradza się zwiedzanie muzeów w dni świąteczne ze względu na dużą liczbę odwiedzających.
 • W Japonii jest inne napięcie prądu niż w Europie – 100V prąd zmienny 50 Hz w Tokio i w rejonie Oceanu Spokojnego – nie warto zabierać ze sobą urządzeń elektrycznych, niedostosowanych do tych parametrów.
 • Przydatne telefony: policja – tel.110, pogotowie ratunkowe: tel. – 119, straż poż. – tel. 119.

Podczas podróży zagranicznych należy przestrzegać praw i zwyczajów kraju pobytu, pamiętając przy tym, że gospodarze mają prawo wymagać stosownego zachowania od turystów odwiedzających ich kraj, w tym w odniesieniu do zakresu swobód przysługujących różnym grupom społecznym oraz światopoglądowym. Przed wyjazdem zapoznaj się z wszelkimi dostępnymi informacjami o kraju, do którego się udajesz, a które mogą być przydatne w podróży.

Podczas planowania podróży do opisanego powyżej kraju, zaleca się zapoznanie się z  ostrzeżeniami dla podróżujących, zawierającymi najnowsze informacje istotne dla bezpieczeństwa obywateli polskich na świecie oraz zgłoszenie podróży w systemie Odyseusz.msz.gov.pl

Przydatne? Podziel się z innymi

Najlepsze oferty Last Minute

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *