Najlepsze oferty Last Minute

Gwinea

Przydatne? Podziel się z innymi

NAZWAGwinea
NAZWA OFICJALNARepublika Gwinei
STOLICAKonkary
WALUTAfrank gwinejski (GNF), 1 GNF = 100 centymów
JĘZYKfrancuski
POLSKA PLACÓWKABrak polskiej palcówki dyplomatycznej. Państwo podlega kompetencji terytorialnej Ambasady RP w Dakarze (Senegal)

WJAZD I POBYT


Obywatele RP muszą posiadać wizy na przejazd i pobyt. Wizę można uzyskać w przedstawicielstwie dyplomatycznym Gwinei w Berlinie (w Warszawie nie ma ambasady): http://www.amba-guinee.de , tel.: +49 30 20074330 ; info@amba-guinee.de

Wymagane jest okazanie potwierdzenia wykonania szczepienia przeciw żółtej febrze (adnotacja o ważnym szczepieniu w międzynarodowej książeczce zdrowia).

BEZPIECZEŃSTWO


Chociaż sytuacja polityczna w Gwinei ustabilizowała się po przeprowadzonych w październiku 2015 roku wyborach prezydenckich, w dalszym ciągu zaleca się unikanie dużych skupisk ludności oraz stref wojskowych. Na obszarach graniczących z Senegalem, Gwineą Bissau, Wybrzeżem Kości Słoniowej, Liberią i Sierra Leone należy spodziewać się znacznej obecności sił bezpieczeństwa. Zwiększa się stale zagrożenie przestępczością pospolitą. Zarówno w Konakry jak i poza stolicą coraz częstsze są napady z bronią w ręku. Na drogach w całym kraju częste są przypadki napadów rabunkowych. Swobodne przemieszczanie się po terytorium Gwinei może być utrudnione przez podszywające się pod siły porządkowe osoby żądające bezpodstawnych opłat. Stanowczo odradza się samotnych podróży oraz podróży po zmierzchu.

Mimo iż Światowa Organizacja Zdrowia ogłosiła w czerwcu 2016 roku koniec kolejnej fali zachorowań na gorączkę krwotoczną Ebola, to nadal występować mogą restrykcje w przemieszczaniu się po kraju i jego opuszczaniu. Bardzo ograniczony jest dostęp nawet do podstawowej opieki medycznej.

ZDROWIE


Wymagane jest szczepienie przeciw żółtej febrze (adnotacja o ważnym szczepieniu w międzynarodowej książeczce zdrowia). Występują znaczne zagrożenia sanitarno-epidemiologiczne, głównie malarią różnego typu, cholerą, tyfusem, żółtą febrą, wirusowym zapaleniem opon mózgowych, żółtaczką A i B, AIDS i wieloma chorobami tropikalnymi (stopień ryzyka może być bardzo różny, w zależności od miejsca i warunków, w jakich się przebywa). Należy ściśle przestrzegać zaleceń sanitarnych obowiązujących w tropiku. Dostęp do opieki lekarskiej na poziomie zbliżonym do europejskiego jest praktycznie niemożliwy. Zakres usług medycznych jest ograniczony, a poważniejsze zabiegi, zwłaszcza wymagające specjalistycznej aparatury, trzeba wykonywać poza Gwineą. Nie zaleca się kąpieli w stałych zbiornikach wodnych z powodu znacznego ryzyka zachorowania na bilharcjozę.

PODRÓŻOWANIE PO KRAJU


Na lądowych przejściach granicznych, zwłaszcza tych ze Sierra Leone i Liberią, odnotowywane są znaczne kolejki związane z ograniczeniami wprowadzonymi ze względu na epidemię wirusa Ebola.

Poruszanie się po drogach w czasie pory deszczowej od maja do października jest niebezpieczne. Ulewne deszcze mogą spowodować lokalne powodzie i występowanie obsunięć ziemi. Należy również unikać podróży poza miasta po zmroku.

Taksówki i autobusy międzymiastowe są co do zasady w złym stanie technicznym. a kierowcy często nie posiadają odpowiednich uprawnień.Większość dużych hoteli i biur podróży oferuje samochody z kierowcą na wynajem. Zalecane jest korzystanie z tej opcji.

Jakość dróg jest bardzo niska. Wiele dróg jest nieutwardzonych i nie są naprawiane po porze deszczowej.

Występują również problemy z dostawami paliwa.

Policja i lokalne odziały paramilitarne utrzymują na terenie całego kraju dużą ilość punktów kontrolnych. Pojazdy i pasażerowie  poddawani są szczegółowej kontroli dokumentów i bagażu. Zdarzają się przypadki wymuszania opłaty za zgodę na przejazd.

CŁO


Można wywieźć tylko symboliczną kwotę miejscowej waluty, nie wyższą niż 10 tys. GNF. Przepis ten jest ściśle egzekwowany przez straż graniczną na lotnisku w Konakry.

PRZEPISY PRAWNE


Konsekwencje naruszenia prawa w Gwinei mogą być bardzo dotkliwe, a z uwagi na inercję systemu wymiaru sprawiedliwości już samo podejrzenie o popełnienie przestępstwa może prowadzić do niezwykle trudnych sytuacji. Posiadanie narkotyków jest ścigane i surowo karane. Władze miejscowe surowo ścigają również za próby nielegalnego wywozu kamieni szlachetnych i złota. Zakazane jest wykonywanie zdjęć obiektów wojskowych, rządowych i strategicznych oraz na obszarach zastrzeżonych. Zakazane jest również noszenie ubiorów podobnych do mundurów wojskowych i policyjnych (należy unikać nawet koszulek i spodni typu moro). Należy zawsze mieć ze sobą co najmniej fotokopię paszportu i miejscowej wizy w celu wylegitymowania się lokalnym władzom. W przypadku zatrzymania lub aresztowania należy domagać się powiadomienia o tym fakcie Konsula RP w Dakarze. Homoseksualizm jest nielegalny. Akty seksualne między osobami tej samej płci są zagrożone karą pozbawienia wolności.

PRZYDATNE INFORMACJE


Korzystanie z karty kredytowej jest możliwe tylko w Konakry, w hotelu Novotel. Frank gwinejski wymieniany jest tylko na miejscu. Gwinea jest państwem laickim, jednak należy przestrzegać norm dotyczących ubioru i zachowania obowiązujących w krajach muzułmańskich (90% ludności wyznaje Islam).   Zgodnie z prawem UE, obywatele polscy przebywający w państwach trzecich (poza UE), w których nie ma polskiej placówki, uprawnieni są do pomocy dyplomatycznej i konsularnej państw członkowskich UE posiadających w danym kraju placówkę, na takich samych warunkach, na jakich państwa te pomagają swoim obywatelom. W celu nawiązania kontaktu z placówką państwa członkowskiego UE, zachęcamy do korzystania z wyszukiwarki na stronie Komisji Europejskiej:   https://ec.europa.eu/consularprotection/content/home_pl


Podczas podróży zagranicznych należy przestrzegać praw i zwyczajów kraju pobytu, pamiętając przy tym, że gospodarze mają prawo wymagać stosownego zachowania od turystów odwiedzających ich kraj, w tym w odniesieniu do zakresu swobód przysługujących różnym grupom społecznym oraz światopoglądowym. Przed wyjazdem zapoznaj się z wszelkimi dostępnymi informacjami o kraju, do którego się udajesz, a które mogą być przydatne w podróży.

Podczas planowania podróży do opisanego powyżej kraju, zaleca się zapoznanie się z  ostrzeżeniami dla podróżujących, zawierającymi najnowsze informacje istotne dla bezpieczeństwa obywateli polskich na świecie oraz zgłoszenie podróży w systemie Odyseusz.msz.gov.pl

Przydatne? Podziel się z innymi

Najlepsze oferty Last Minute

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *