Najlepsze oferty Last Minute

Gwinea Równikowa

Przydatne? Podziel się z innymi

NAZWAGwinea Równikowa
NAZWA OFICJALNARepublika Gwinei Równikowej
STOLICAMalabo (na wyspie Bioko, położonej o godzinę lotu od kontynentalnej części kraju)
WALUTAfrank Środkowoafrykańskiej Wspólnoty Walutowej (XAF), 1 XAF = 100 centymów
JĘZYKhiszpański, francuski, portugalski 
POLSKA PLACÓWKABrak polskiej placówki dyplomatycznej. Państwo podlega kompetencji terytorialnej Ambasady RP w Abudży (Nigeria)

WJAZD I POBYT


Obywatele polscy udający się do Gwinei Równikowej muszą mieć ważną wizę. Można ją uzyskać w Ambasadzie Gwinei Równikowej w Berlinie. Osoba starająca się o wizę winna mieć paszport z co najmniej 6-miesięcznym terminem ważności. Przy wjeździe należy zwrócić uwagę, aby miejscowa straż graniczna ostemplowała paszport.
 

BEZPIECZEŃSTWO


Zagrożenie przestępczością jest niewielkie, chociaż zdarzają się drobne kradzieże uliczne. Swobodne przemieszczanie się po terytorium kraju może być utrudnione przez służby porządkowe, zatrzymujące przejezdnych i żądające bezpodstawnych opłat. Odradza się samotnych podróży i podróży po zmroku.

UBEZPIECZENIE


Zagraniczne ubezpieczenia mogą nie być honorowane; przed wykupieniem ubezpieczenia należy upewnić się, że obejmuje ono również terytorium Gwinei Równikowej.

ZDROWIE


Wymagane jest szczepienie przeciw żółtej febrze (adnotacja o ważnym szczepieniu w międzynarodowej książeczce zdrowia). Występują znaczne zagrożenia sanitarno-epidemiologiczne, głównie malarią różnego typu, cholerą, tyfusem, żółtą febrą, wirusowym zapaleniem opon mózgowych, żółtaczką A i B, AIDS i wieloma chorobami tropikalnymi (stopień ryzyka może być bardzo różny, w zależności od miejsca i warunków, w jakich się przebywa). Należy ściśle przestrzegać zaleceń sanitarnych obowiązujących w tropiku. W związku ze stwierdzeniem na terenie kraju ognisk zakażeń wirusem polio, przed podróżą należy poddać się właściwym szczepieniom. Dotyczy to w szczególności osób planujących pobyt ponad 4 tygodnie. Specjalne zalecenia Światowej Organizacji Zdrowia (WHO) określają optymalny czas szczepienia na 12 miesięcy do 4 tygodni przed przyjazdem, a w wypadku pilnej podróży nawet tuż przed jej podjęciem. Dostęp do opieki lekarskiej na poziomie zbliżonym do europejskiego jest możliwy praktycznie tylko w dużych miastach. W kraju pracuje kilkudziesięciu lekarzy specjalistów z organizacji Lekarze bez Granic, których można prosić o pomoc w nagłych przypadkach.

PODRÓŻOWANIE PO KRAJU


Istnieje obowiązek zgłoszenia wyjazdu poza Malabo (na wyspie) i Bata (na kontynencie). Zgłoszenia należy dokonać w ministerstwie spraw zagranicznych, bądź jego delegaturze. Sieć połączeń drogowych jest coraz lepiej rozwinięta, między miastami kursują mikrobusy oraz samochody osobowe. Istnieją bezpośrednie połączenia lotnicze między Malabo a Zurychem, Madrytem i Paryżem oraz ważniejszymi portami lotniczymi krajów afrykańskich.

CŁO


Restrykcje celne nie odbiegają od powszechnie stosowanych standardów. Turyści muszą deklarować wwóz obcej waluty. Niedopełnienie tego obowiązku może pociągnąć za sobą grzywnę w wysokości ok. 100 USD.

PRZEPISY PRAWNE


Konsekwencje naruszenia prawa w Gwinei Równikowej mogą być bardzo dotkliwe. Posiadanie narkotyków jest ścigane i surowo karane. Zakazane jest wykonywanie zdjęć obiektów wojskowych, rządowych i strategicznych oraz na obszarach zastrzeżonych. Zakazane jest również noszenie ubiorów podobnych do mundurów wojskowych i policyjnych (należy unikać nawet koszulek i spodni typu moro). Należy zawsze mieć ze sobą co najmniej fotokopię paszportu i miejscowej wizy w celu wylegitymowania się lokalnym władzom.
W przypadku zatrzymania lub aresztowania należy domagać się powiadomienia o tym fakcie Konsula RP w Abudży.

PRZYDATNE INFORMACJE


  • W Malabo są sklepy z artykułami pierwszej potrzeby, restauracje, hotele. W hotelach i bankach honorowane są najbardziej znane karty kredytowe, jednak bezpieczniej posługiwać się gotówką.
  • Ceny w sklepach i hotelach są zwykle znacznie wyższe od europejskich. Ceny na bazarach i u ulicznych sprzedawców są zazwyczaj niższe, ale asortyment – ubogi, a jakość towarów – mierna. Targowanie się jest niemal obowiązkowe, a pierwsza cena proponowana przez sprzedawcę cudzoziemcowi jest wielokrotnością tej, za którą spodziewa się on rzeczywiście sprzedać towar.
  • Ludność nie jest niechętna fotografowaniu, trzeba jednak zawsze się upewnić, czy można zrobić zdjęcie.

Zgodnie z prawem UE, obywatele polscy przebywający w państwach trzecich (poza UE), w których nie ma polskiej placówki, uprawnieni są do pomocy dyplomatycznej i konsularnej państw członkowskich UE posiadających w danym kraju placówkę, na takich samych warunkach, na jakich państwa te pomagają swoim obywatelom. W celu nawiązania kontaktu z placówką państwa członkowskiego UE, zachęcamy do korzystania z wyszukiwarki na stronie Komisji Europejskiej:  https://ec.europa.eu/consularprotection/content/home_pl


Podczas podróży zagranicznych należy przestrzegać praw i zwyczajów kraju pobytu, pamiętając przy tym, że gospodarze mają prawo wymagać stosownego zachowania od turystów odwiedzających ich kraj, w tym w odniesieniu do zakresu swobód przysługujących różnym grupom społecznym oraz światopoglądowym. Przed wyjazdem zapoznaj się z wszelkimi dostępnymi informacjami o kraju, do którego się udajesz, a które mogą być przydatne w podróży.

Podczas planowania podróży do opisanego powyżej kraju, zaleca się zapoznanie się z  ostrzeżeniami dla podróżujących, zawierającymi najnowsze informacje istotne dla bezpieczeństwa obywateli polskich na świecie oraz zgłoszenie podróży w systemie Odyseusz.msz.gov.pl

Przydatne? Podziel się z innymi

Najlepsze oferty Last Minute

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *