Najlepsze oferty Last Minute

Erytrea

Przydatne? Podziel się z innymi

NAZWAErytrea
NAZWA OFICJALNAPaństwo Erytrea
STOLICAAsmara
WALUTANakfa (ERN)
JĘZYKJęzyki urzędowe: tigrinia, arabski (w oficjalnym użyciu jest też angielski)
POLSKA PLACÓWKABrak polskiej palcówki dyplomatycznej – państwo podlega kompetencji terytorialnej Ambasady RP w Kairze (Egipt)

WJAZD


Obywatele polscy wjeżdżający do Erytrei muszą mieć wizę pobytową lub tranzytową. Można ją uzyskać w Ambasadzie Państwa Erytrea w Berlinie i w Konsulacie Generalnym Erytrei we Frankfurcie nad Menem. Uwaga: Nie należy przebywać w Erytrei po terminie wygaśnięcia ważności wizy z uwagi na grożące sankcje karne. Ważność paszportu przy wjeździe powinna wynosić co najmniej 6 miesięcy. W przypadku tranzytu obowiązuje okazanie biletu na dalszą podróż. Nie ma wymogu dysponowania określoną kwotą pieniędzy na każdy dzień pobytu. Przy wylocie z kraju obowiązuje opłata lotniskowa (20 USD lub 20 EURO).

Obowiązek meldunkowy dotyczy pobytu dłuższego niż 30 dni.

BEZPIECZEŃSTWO


Od 1 czerwca 2006 r. obowiązuje nieprzerwanie zakaz podróży cudzoziemców poza stolicę kraju Asmarę bez specjalnego zezwolenia wydawanego przez Ministerstwo Turystyki Erytrei. Ze względu na występujące napięcia polityczne pomiędzy Eytreą a Etiopią, Erytreą a Dżibuti i Erytreą a Sudanem oraz – co się z tym wiąże – dużą koncentrację wojsk na obszarze pogranicza, nie zaleca się podróży na te tereny, zwłaszcza w rejon nadbrzeżny Morza Czerwonego, portu Massawa. Odradza się również odwiedzanie Erytrei podczas tej samej podróży do jednego z państw, z którymi pozostaje ona w konflikcie.

Społeczeństwo Erytrei składa się z chrześcijan (ok. 50%) zamieszkujących głównie okolice stolicy oraz muzułmanów (ok. 50%) osiadłych w strefie nadbrzeżnej.

UBEZPIECZENIE


Nie ma regulacji w zakresie ubezpieczeń osobowych i komunikacyjnych. Udając się w podróż do Erytrei należy wykupić stosowną polisę ubezpieczeniową pokrywającą koszty leczenia oraz transportu medycznego.

ZDROWIE


Władze Erytrei nie wymagają szczepień ochronnych przy ubieganiu się o wizę. Zaleca są jednakże zaszczepienie się przeciwko żółtaczce typu A i B, tężcowi, tyfusowi i febrze, a także stosowanie profilaktyki przeciwmalarycznej. Szczególnie niebezpieczne dla zdrowia jest przebywanie na terenach kraju położonych poniżej 1500 m n.p.m. Dotyczy to zwłaszcza pasa nadmorskiego, gdzie występuje wiele chorób tropikalnych (m.in. denga), głównie w okresie od listopada do maja.

W Erytrei dostępna jest wyłącznie państwowa służba zdrowia.

INFORMACJE DLA KIEROWCÓW


Międzynarodowe prawo jazdy uprawnia do prowadzenia pojazdów w okresie 90 dni od daty wjazdu. Jeśli kierujący pojazdem nie jest wymieniony w dowodzie rejestracyjnym, wymagane jest pełnomocnictwo właściciela pojazdu, firmy transportowej lub okazanie podpisanej umowy z firmą leasingową.

CŁO


Od lutego 2013 r. jest obowiązkowe złożenie deklaracji wwozu i wywozu walut obcych przekraczających 10 tys. USD. Formularz takiej deklaracji przewiduje rejestrację wpisów wszystkich operacji finansowych dokonywanych z deklarowaną sumą. Ponadto transakcje te muszą posiadać autoryzację Banku Erytrei. W przypadku jego naruszenia przewidziane są surowe kary. Wymiany na miejscową walutę dokonuje się wyłącznie w kantorach państwowych i licencjonowanych kantorach prywatnych. Cudzoziemiec przy wjeździe do kraju powinien zgłosić służbom celnym sprzęt elektroniczny (aparaty fotograficzne, kamery wideo, komputery). 3 dni przed planowanym wylotem z Asmary należy potwierdzić wyjazd w biurze przewoźnika, u którego został dokonany zakup biletu.

PRZEPISY PRAWNE


Homoseksualizm jest nielegalny. Akty seksualne między osobami tej samej płci są zagrożone deportacją, karą grzywny oraz pozbawienia wolności.

ŚWIĘTA


Dni wolne od pracy to sobota i niedziela.

PRZYDATNE INFORMACJE


Zgodnie z prawem UE, obywatele polscy przebywający w państwach trzecich (poza UE), w których nie ma polskiej placówki, uprawnieni są do pomocy dyplomatycznej i konsularnej państw członkowskich UE posiadających w danym kraju placówkę, na takich samych warunkach, na jakich państwa te pomagają swoim obywatelom. W celu nawiązania kontaktu z placówką państwa członkowskiego UE, zachęcamy do korzystania z wyszukiwarki na stronie Komisji Europejskiej:  https://ec.europa.eu/consularprotection/content/home_pl


Podczas podróży zagranicznych należy przestrzegać praw i zwyczajów kraju pobytu, pamiętając przy tym, że gospodarze mają prawo wymagać stosownego zachowania od turystów odwiedzających ich kraj, w tym w odniesieniu do zakresu swobód przysługujących różnym grupom społecznym oraz światopoglądowym. Przed wyjazdem zapoznaj się z wszelkimi dostępnymi informacjami o kraju, do którego się udajesz, a które mogą być przydatne w podróży.

Podczas planowania podróży do opisanego powyżej kraju, zaleca się zapoznanie się z  ostrzeżeniami dla podróżujących, zawierającymi najnowsze informacje istotne dla bezpieczeństwa obywateli polskich na świecie oraz zgłoszenie podróży w systemie Odyseusz.msz.gov.pl

Przydatne? Podziel się z innymi

Najlepsze oferty Last Minute

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *