Najlepsze oferty Last Minute

Cypr

Przydatne? Podziel się z innymi

NAZWACypr
NAZWA OFICJALNARepublika Cypryjska
STOLICANikozja (Lefkosia)
WALUTAEURO
JĘZYKJęzyki urzędowe: grecki, turecki; Inne języki: angielski
POLSKA PLACÓWKAAmbasada Rzeczypospolitej Polskiej w Nikozji

Wjazd i pobyt

Obywatele polscy korzystają z prawa do swobodnego przepływu osób w ramach Unii Europejskiej. Dokumentem podróży uprawniającym do bezwizowego wjazdu i pobytu (niezależnie od jego celu) na terytorium Republiki Cypryjskiej do 90 dni jest ważny paszport lub dowód osobisty. Przed wyjazdem z Polski należy upewnić się, czy dokument jest ważny, w dobrym stanie technicznym i pozwala na stwierdzenie tożsamości (szczególną uwagę należy zwrócić na aktualność zdjęcia). Granice Republiki Cypryjskiej można przekraczać jedynie przez przejścia graniczne na lotniskach w Larnace i Pafos oraz przejścia graniczne morskie w Larnace, Limasol, Pafos i Latchi. Wjazd i wyjazd na teren Republiki Cypryjskiej przez porty lotnicze lub morskie znajdujące się na terenie tzw. “Tureckiej Republiki Cypru Północnego” (północna część wyspy) jest traktowany przez władze Republiki Cypryjskiej jako nielegalny. Osoby rozważające udanie się na terytorium tak zwanej Tureckiej Republiki Cypru Północnego powinny zapoznać się z ostrzeżeniem dla podróżujących zamieszczonym m. in. na górze niniejszej strony. MSZ odradza obywatelom polskim udawanie się na terytorium zajmowane przez tzw. TPRC. Z dniem 30 kwietnia 2006 r. (zgodnie z Dyrektywą Parlamentu Europejskiego i Rady nr 2004/38/WE z 29 kwietnia 2004 r.) w przypadku pobytu nieprzekraczającego trzech miesięcy obywatele UE uzyskują prawo pobytu w innym państwie członkowskim bez żadnych dodatkowych warunków i formalności, poza koniecznością posiadania ważnego dowodu tożsamości lub paszportu. W przypadku planowania pobytu powyżej 90 dni należy po przyjeździe zgłosić się do Urzędu Imigracyjnego w Nikozji w celu złożenia stosownej aplikacji i uzyskania prawa pobytu. Zgodnie z obowiązującymi przepisami prawo pobytu powyżej 90 dni może uzyskać osoba, która podejmie legalną pracę na terytorium RC, odprowadza składki oraz posiada ważne ubezpieczenie medyczne. Przebywanie na terytorium RC powyżej 90 dni bez ważnego prawa pobytu jest zagrożone deportacją do kraju pochodzenia i zakazem wjazdu na terytorium RC a nawet karą pozbawienia wolności. Na terenie RC nie ma obowiązku meldunkowego.

Bezpieczeństwo

W Republice Cypryjskiej nie wprowadzono stopnia zagrożenia terrorystycznego, co oznacza, że, w ocenie władz miejscowych, nie ma szczególnego zagrożenia zamachem terrorystycznym. W sytuacji ogólnoświatowego wzrostu takiego zagrożenia, podczas podróży zagranicznych należy jednak zawsze zachowywać szczególna ostrożność w miejscach publicznych oraz uważnie śledzić komunikaty miejscowych władz bezwzględnie stosować się do ich zaleceń.
Zagrożenie przestępczością pospolitą na Cyprze nie jest duże, choć w ostatnim czasie coraz częściej zdarzają się drobne kradzieże w miejscach publicznych, hotelach oraz kradzieże mienia z zaparkowanych samochodów.
Należy podkreślić, że mieszkańcy Cypru są tradycyjnie przyjaźnie nastawieni do cudzoziemców, w szczególności do turystów.

Ubezpieczenie

Obywatele polscy powinni przed wyjazdem z Polski zaopatrzyć się we właściwym oddziale NFZ w Europejską Kartę Ubezpieczenia Zdrowotnego (EKUZ). Karta ta uprawnia do korzystania jedynie z podstawowych usług medycznych i pokrywa część poniesionych kosztów. Szczegółowe informacje na temat limitu zwrotów oraz zasad opłacania usług medycznych znajdują się na stronie internetowej NFZ. Ze względu na bardzo wysokie koszty leczenia na Cyprze, turyści powinni przed wyjazdem wykupić dodatkową prywatną polisę ubezpieczeniową. Ważne, by polisa pokrywała także koszty hospitalizacji spowodowanej nagłymi objawami przewlekłej choroby leczonej w kraju (np. chorób krążenia, cukrzycy), transportu medycznego, a w razie śmierci – koszt transportu ciała do Polski.

Zdrowie

Na Cyprze nie występują zagrożenia sanitarno-epidemiologiczne, nie są wymagane szczepienia ochronne. Opłata za pobyt w szpitalu państwowym wynosi ok.90 EUR dziennie, a w prywatnej klinice ok.120-150 EUR. Do tego należy dodać  koszty leczenia (leków i zabiegów) oraz minimum 40 EUR za każdą konsultację lekarską.Wizyta u lekarza specjalisty w sektorze państwowym, niezależnie od posiadanego ważnego ubezpieczenia, czy karty EKUZ wiąże się z koniecznością dokonania niewielkiej (10-20 EUR) opłaty,. W przypadku korzystanie ze świadczeń prywatnej służby zdrowia  należy się liczyć z opłatami min. 50 EUR za każdą wizytę u specjalisty. Koszty wizyty stomatologicznej są wyższe. Jedynie w nagłych wypadkach szpital może udzielić bezpłatnie niezbędnej pomocy, jednakże uiszczenie tzw. „cegiełki” w wysokości ok. 10 euro jest zawsze obowiązkowe. Należy pamiętać, aby zawsze mieć  przy sobie Europejską Kartę Ubezpieczenia Zdrowotnego. Opłacie podlega także transport sanitarny na terytorium Cypru. Koszty specjalistycznego transportu medycznego do Polski w przypadku braku stosownego indywidualnego ubezpieczenia pokrywa pacjent lub jego rodzina. Do wystawienia recepty objętej refundacją uprawnieni  są lekarze działający w ramach państwowej służby zdrowia. Wypisane przez nich  recepty należy przedstawić w państwowej aptece razem z EKUZ. Przy wykupie lekarstwa pobierana jest dodatkowa, niewielka opłata ok. 2 euro. Leczenie w prywatnych zakładach opieki zdrowotnej jest odpłatne. Koszty leczenia prywatnego nie podlegają refundacji. W razie wątpliwości niezbędne informacje można uzyskać w Ministerstwie Zdrowia: Ministry of Health, Prodromou 1, Chilonos 17 1448 Nicosia, Cyprus, tel: 0035722605300, faks:0035722305803, ministryhealth@cytanet.com.cy

Podróżowanie po kraju

Sieć komunikacji miejskiej i międzymiastowej nie jest zbyt rozbudowana. W miejscowościach nadmorskich kursują autobusy, a przystanki z reguły znajdują się w pobliżu zabytków i hoteli; połączenia międzymiastowe ograniczają się do kilku autobusów dziennie, kursujących głównie między pięcioma miejscowościami: Nikozją, Larnaką, Limasol, Pafos i Ayia Napą. 

Informacje dla kierowców

Samochód może wypożyczyć osoba, która ukończyła 21 lat. Opłata za wynajęcie samochodu wraz z ubezpieczeniem zależy do klasy pojazdu i wynosi minimum 50 EUR dziennie. Samochód wypożyczany jest na minimum 3 doby. Na Cyprze obowiązuje ruch lewostronny. Podczas jazdy nie wolno używać telefonów komórkowych. Dopuszczalna prędkość na terenie zabudowanym wynosi 50 km/godz., na drogach szybkiego ruchu 100 km/godz., na pozostałych drogach – w zależności od znaków drogowych. Kradzieże samochodów lub mienia pozostawionego w samochodzie występują sporadycznie, jednak zdarzają się one częściej w sezonie wzmożonego ruchu turystycznego.

Cło

Nie ma szczególnych restrykcji celnych, które odbiegałyby od powszechnie przyjętych standardów. 

Przepisy prawne

Obyczaje

Nie obowiązują szczególne normy prawne ani zwyczajowe, które mogłyby prowadzić do konfliktów. Należy jednak pamiętać o odpowiednim stroju przy zwiedzaniu świątyń – ramiona i kolana muszą być zakryte. W wielu świątyniach można pożyczyć spodnie lub chusty, które należy nałożyć podczas zwiedzania. Może się zdarzyć, że nieodpowiednio ubrana osoba nie zostanie wpuszczona do świątyni. Na terytorium RC znajdują się bardzo nieliczne kościoły, do których wejść mogą jedynie osoby płci męskiej.

Święta

Przydatne informacje

Sieć banków jest dobrze rozwinięta – nie występują ograniczenia z pobieraniem waluty z bankomatów, jednak najczęściej za takie transakcje naliczane są dodatkowe opłaty, które mogą być wyższe niż w innych krajach UE. W punktach wymiany walut na Cyprze nie ma możliwości wymiany polskiej waluty (PLN) na inną walutę.
Na Cyprze zwyczajem jest późne spożywanie obiadokolacji – dlatego niektóre restauracje otwierane są w godzinach wieczornych, . ok. godz. 19.00-21.00.
Urzędy państwowe, w tym banki, poczta, otwarte są zazwyczaj do godziny 15.00. Środa jest dniem, w którym wszystkie urzędy, apteki są otwarte tylko do godzin wczesno popołudniowych. W sezonie letnim zwyczajowo przyjęte jest zamykanie sklepów w godzinach 13.00-16.00. W czwartki zakłady fryzjerskie są nieczynne.
Zabroniony jest wstęp na teren znajdujących się na Cyprze brytyjskich baz wojskowych oraz fotografowanie terenów i urządzeń wojskowych oznaczonych znakami zakazu.
Telefony dyżurne: policja, pogotowie ratunkowe, straż pożarna – 112 lub 199.


Podczas podróży zagranicznych należy przestrzegać praw i zwyczajów kraju pobytu, pamiętając przy tym, że gospodarze mają prawo wymagać stosownego zachowania od turystów odwiedzających ich kraj, w tym w odniesieniu do zakresu swobód przysługujących różnym grupom społecznym oraz światopoglądowym. Przed wyjazdem zapoznaj się z wszelkimi dostępnymi informacjami o kraju, do którego się udajesz, a które mogą być przydatne w podróży.

Podczas planowania podróży do opisanego powyżej kraju, zaleca się zapoznanie się z  ostrzeżeniami dla podróżujących, zawierającymi najnowsze informacje istotne dla bezpieczeństwa obywateli polskich na świecie oraz zgłoszenie podróży w systemie Odyseusz.msz.gov.pl

Przydatne? Podziel się z innymi

Najlepsze oferty Last Minute

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *