Najlepsze oferty Last Minute

Chile

Przydatne? Podziel się z innymi

NAZWAChile
NAZWA OFICJALNARepublika Chile
STOLICASantiago
WALUTAPeso chilijskie (CLP)
JĘZYKHiszpański
POLSKA PLACÓWKAAmbasada Rzeczypospolitej Polskiej w Santiago de Chile

Wjazd i pobyt

Obywatele RP nie potrzebują wizy na pobyt do 90 dni w celach turystycznych lub biznesowych. W urzędzie migracyjnym Extranjería można przedłużyć pobyt o kolejne 90 dni, co kosztuje 100 USD. Nie dotyczy to przyjazdów w celach imigracji, zamieszkania lub rozwoju działalności zarobkowej. Minimalny okres ważności paszportu przy wjeździe nie jest określony. Przy wjeździe nie ma obowiązku okazania biletu powrotnego. Przy wjeździe do kraju wydawana jest przez policję PDI karta w postaci wydruku „Tarjeta de Turismo”, którą należy pilnować podczas pobytu i okazać przy wyjeździe z kraju. W razie jej zgubienia lub kradzieży fakt ten należy bezwzględnie zgłosić na policji PDI i uzyskać duplikat. W Chile panują restrykcyjne przepisy dotyczące wjazdu i wyjazdu małoletnich dzieci. W przypadku jeżeli podróżują one same lub tylko z jednym z rodziców lub opiekunem prawnym wymagane jest uprzednie uzyskanie stosownego pozwolenia notarialnego  od obu rodziców lub drugiego niepodróżującego rodzica oraz posiadanie odpisu aktu urodzenia dziecka z Apostille.

Bezpieczeństwo

Na tle krajów regionu Chile wyróżnia się niskim poziomem przestępczości pospolitej. Zdarzają się jednak przypadki kradzieży, napadów oraz rozbojów, których ofiarami są obcokrajowcy. Najczęściej dochodzi do nich w dużych ośrodkach miejskich takich jak Santiago, Antofagasta, Viña del Mar czy Valparaiso, gdzie liczba przypadków napadów i kradzieży znacząco  rośnie w miesiącach wakacyjnych tj. grudzień – luty.  Miejscem szczególnie narażonym na kradzieże kieszonkowe jest system metra w Santiago. Szczególną ostrożność należy zachować także na dworcach autobusowych, w ogródkach kawiarnianych oraz w rejonach tradycyjnie odwiedzanych przez turystów. Notuje się także przypadki kradzieży na drogach publicznych po zatrzymaniu pojazdu pod pozorem udzielenia pomocy przy usunięciu intencjonalnie spowodowanej awarii np. przebita opona. W przypadku kradzieży lub napadu należy zawsze zgłosić się na najbliższy posterunek policji lub powiadomić policyjny patrol, celem złożenia formalnego zawiadomienia, które powinno zwierać wykaz skradzionych przedmiotów. Przed podpisaniem zawiadomienia należy zapoznać się z jego treścią. Dokument ten często zawiera zdjęcie osoby poszkodowanej. O pomoc w tego typu przypadkach można zwrócić się także do coraz częściej spotykanych w poszczególnych dzielnicach dużych miast zmotoryzowanych patroli firm ochroniarskich. Chile jest narażone na klęski żywiołowe o często katastrofalnych konsekwencjach. Najczęściej występujące zagrożenia to trzęsienia ziemi, tsunami, pożary kompleksów leśnych, powodzie oraz erupcje wulkanów. Na stronie chilijskiego Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Bezpieczeństwa Publicznegowww.onemi.cl/chile-preparado/ znajdują się na bieżąco aktualizowane informacje, dot. tego typu  zagrożeń, w tym  szczegółowe informacje, dot. regionu i intensywności występowania klęsk żywiołowych, wskazówki nt. dróg ewakuacyjnych oraz praktycznych działań, które mogą zmniejszyć ryzyko ich tragicznych skutków.  Informacje i porady jak zachować się w razie trzęsienia ziemi, wybuchu wulkanu lub tsunami są dostępne także w zakładce  “katastrofy naturalne” na stronie WWW MSZ.
MSZ apeluje o zgłaszanie podróży w systemie Odyseusz

Ubezpieczenie

Nie ma obowiązku wykupienia ubezpieczeń osobowych. Polisy polskich towarzystw ubezpieczeniowych są akceptowane uznaniowo , zależnie od rodzaju udzielonej usługi medycznej: uznawane są w przypadku leczenia szpitalnego, nie są uznawane w przypadku leczenia ambulatoryjnego lub udzielenia pomocy doraźnej (pogotowie). Z uwagi na potencjalnie wysokie koszty opieki medycznej w razie wypadku lub choroby zaleca się wykupienie dobrego ubezpieczenia turystycznego.

Zdrowie

Szczepienia ochronne nie są obowiązkowe. Zaleca się jednak szczepienie przeciw durowi brzusznemu, błonicy z tężcem, wściekliźnie oraz żółtaczce A i B, którą zagrożenie występuje zwłaszcza w okresie letnim. Należy pić wodę butelkowaną lub przegotowaną, unikać spożywania surowych warzyw lub dezynfekować je specjalnymi płynami. Co roku na terenach wiejskich odnotowuje się przypadki zarażenia wirusem Hanta, przenoszonym przez myszy polne, który powoduje wysoką gorączkę i ciężką niewydolność układu oddechowego (objawy przypominają grypę; ok. 30 proc. zachorowań kończy się śmiercią). Aby nie zarazić się wirusem, należy szczególnie dbać o higienę podczas biwakowania, dobrze wietrzyć pomieszczenia przed zamieszkaniem, zwłaszcza w południowych regionach Chile. Zaleca się używanie kremów z wysokim filtrem ze względu na bardzo silne promieniowanie UV. Prywatna opieka medyczna jest na wysokim poziomie, ale jest bardzo kosztowna. Cena standardowej wizyty lekarskiej wynosi ok. 80 USD, specjalistycznej – 100 USD, doby pobytu w szpitalu ok. 350-400 USD. Płatności dokonuje się z góry gotówką, czekiem podróżnym lub kartą. Cudzoziemcy nie mają możliwości bezpłatnego korzystania z publicznej opieki medycznej. Wyjątkiem od tego są wyłącznie sytuacje ratowania życia. Zaleca się posiadanie ubezpieczenia podróżnego, które pokryje koszty ew. leczenia i transportu.

Podróżowanie po kraju

Nie ma ograniczeń. Autostrada panamerykańska (Ruta 5) jest podstawą sieci transportu drogowego Chile. Ponadto nowoczesne drogi szybkiego ruchu łączą główne ośrodki miejskie z portami, np. Santiago – San Antonio, Santiago – Valparaiso i Vina del Mar. Komunikacja drogowa obsługiwana jest przez liczne dalekobieżne linie autobusowe. Chile ma także dobrze rozwiniętą sieć krajowych połączeń lotniczych. Najważniejszym lotniskiem jest międzynarodowy port im. Arturo Merino Beniteza w Santiago. Lotniska regionalne znajdują się w:  Antofagasta, Concepción, Puerto Montt, Iquique, Calama, Punta Arenas, Temuco, Copiapó, Osorno i La Serena. Kolejowy transport pasażerski ma znikome znaczenie w skali kraju. Sieć kolejowa obsługiwana przez linie EFE liczy 2000 km, z czego zelektryfikowanych jest 900 km. Główna trasa (Santiago-Chillan) łączy  stolicę Santiago z miastami na południu kraju (Rancagua, Talca, Chillan). Informacje dla kierowców Osoby przebywające w ramach ruchu bezwizowego do 90 dni w celach turystycznych mogą prowadzić samochód na podstawie polskiego i międzynarodowego prawa jazdy. Polscy rezydenci w Chile oraz osoby o podwójnym obywatelstwie muszą wyrobić chilijskie prawo jazdy. W Chile obowiązuje ruch prawostronny i obowiązek jazdy z zapiętymi pasami bezpieczeństwa. W każdym samochodzie obowiązkowo musi znajdować się kamizelka odblaskowa. Raz do roku należy dokonać badania technicznego samochodu. Na drodze należy zachować zasadę ograniczonego zaufania. Chilijscy kierowcy generalnie rzadko sygnalizują zamiar skrętu lub zmiany pasa oraz przekraczają dozwoloną prędkość, zwłaszcza w obszarach niezabudowanych.

Informacje dla kierowców

Wymagane jest posiadanie polskiego i międzynarodowego prawa jazdy wystawionego przez uprawnioną polską instytucję. W Chile obowiązuje ruch prawostronny i obowiązek jazdy z zapiętymi pasami bezpieczeństwa.

Cło

Wwóz lub wywóz gotówki powyżej 10.000 USD należy zadeklarować w urzędzie celnym Aduana. (www.aduana.cl/prontus_aduana_eng/site/edic/base/port/foreign_travelers.html). Rygorystyczne przepisy fitosanitarne zakazują przywozu do Chile wszelkich artykułów spożywczych w stanie surowym (np. owoców, warzyw, mięsa, kiełbas, serów, miodów, nasion, roślin). Przy przekraczaniu granicy bezwzględnie zaleca się wpisywanie do deklaracji celno-sanitarnej (wydawanej w samolotach oraz dostępnej na przejściach granicznych) wszelkich przewożonych przez turystę produktów pochodzenia zwierzęcego i roślinnego, nawet w przypadku wątpliwości. Przy wjeździe do Chile bagaże są prześwietlane, a w przypadku znalezienia zabronionych produktów, które nie zostały zadeklarowane, nakładane są  wysokie kary administracyjne, bez możliwości apelacji (http://www.sag.gob.cl/). Zwolnieniu od opłat celnych podlega bagaż osobisty i rzeczy osobistego użytku (aparat fotograficzny, kamera etc.). Bez opłat celnych można też wwieźć do 400 sztuk papierosów i 2,5 l napojów alkoholowych. Należy zadeklarować rzeczy osobiste o znacznej wartości (np. profesjonalny sprzęt elektroniczny). Nie ma ograniczeń dotyczących wymiany pieniędzy. W Chile nie stosuje się procedury zwrotu podatku VAT obcokrajowcom.

Przepisy prawne

Surowo zwalczana jest przemyt i przestępczość narkotykowa. Przemyt środków odurzających podlega karze od 5 do 15 lat pozbawienia wolności. W sprawach, w których w grę wchodzą większe ilości narkotyków, stroną oskarżającą w procesie jest także Rada Obrony Państwa jako organ strzegący interesów kraju.

Meldunek

Obowiązek meldowania cudzoziemców spoczywa na osobach udzielających gościny lub na administracji hoteli, w których zatrzymują się turyści.

Święta

Dni wolne od pracy: Święta nieruchome (irrenunciable): 1 stycznia – Nowy Rok, 1 maja – Święto Pracy, 18 września – Święto Niepodległości, 19 września – Święto Armii, 25 grudnia – Boże Narodzenie. Święta ruchome: Wielki Piątek, Święto Marynarki Wojennej, Św. Piotra i Pawła, Matki Boskiej z Góry Karmelu, Wniebowzięcie NMP, Dzień Odkrycia Ameryki (Spotkania Dwóch Światów), Dzień Kościołów Protestanckich i Ewangelickich, Wszystkich Świętych, Niepokalane Poczęcie NMP.

Przydatne informacje

Dni wolne od pracy: Święta nieruchome (irrenunciable): 1 stycznia – Nowy Rok, 1 maja – Święto Pracy, 18 września – Święto Niepodległości, 19 września – Święto Armii, 25 grudnia – Boże Narodzenie. Święta ruchome: Wielki Piątek, Święto Marynarki Wojennej, Św. Piotra i Pawła, Matki Boskiej z Góry Karmelu, Wniebowzięcie NMP, Dzień Odkrycia Ameryki (Spotkania Dwóch Światów), Dzień Kościołów Protestanckich i Ewangelickich, Wszystkich Świętych, Niepokalane Poczęcie NMP. Przydatne informacje Niektóre firmy turystyczne przyjmują płatności w USD. W powszechnym użyciu są czeki podróżne oraz karty kredytowe i debetowe. Godziny pracy biur: od poniedziałku do piątku 9.00-13.00 i 14.00-18.00; banki – od poniedziałku do piątku 9.00-14.00; poczty – od poniedziałku do piątku 8.00-18.00, a w soboty 9.00-13.00. Supermarkety czynne są od poniedziałku do niedzieli 8.00-22.30, centra handlowe – od poniedziałku do niedzieli 11.00-21.00. Różnica czasu: czas letni w Polsce – 6 godzin, czas zimowy w Polsce – 4 godziny Numer kierunkowy kraju 00 56 Strona Ambasady RP w Chile www.santiagodechile.msz.gov.pl Oficjalna strona internetowa Chile: www.thisischile.cl
Placówki dyplomatyczne Ambasada Rzeczypospolitej Polskiej w Republice Chile Ambasador Jacek Gawryszewski
Miasto: Santiago de Chile Adres: Chile, Santiago de Chile, Mar del Plata 2055, Providencia Adres www: http://www.santiagodechile.msz.gov.pl Kontakt: Email: santiago.amb.sekretariat@msz.gov.pl Telefon: +562 2824 5010 (during office hours) Telefon dyżurny: +56 9 9139 0087 (after office hours); Fax: +56 22 824 50 01


Podczas podróży zagranicznych należy przestrzegać praw i zwyczajów kraju pobytu, pamiętając przy tym, że gospodarze mają prawo wymagać stosownego zachowania od turystów odwiedzających ich kraj, w tym w odniesieniu do zakresu swobód przysługujących różnym grupom społecznym oraz światopoglądowym. Przed wyjazdem zapoznaj się z wszelkimi dostępnymi informacjami o kraju, do którego się udajesz, a które mogą być przydatne w podróży.

Podczas planowania podróży do opisanego powyżej kraju, zaleca się zapoznanie się z  ostrzeżeniami dla podróżujących, zawierającymi najnowsze informacje istotne dla bezpieczeństwa obywateli polskich na świecie oraz zgłoszenie podróży w systemie Odyseusz.msz.gov.pl

Przydatne? Podziel się z innymi

Najlepsze oferty Last Minute

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *