Najlepsze oferty Last Minute

Burundi

Przydatne? Podziel się z innymi

NAZWABurundi
NAZWA OFICJALNARepublika Burundi
STOLICABużumbura
WALUTAFrank burundyjski (BIF)
JĘZYKRundi, francuski. Inne języki: suahili, angielski
POLSKA PLACÓWKABrak polskiej palcówki dyplomatycznej – państwo podlega kompetencji terytorialnej Ambasady RP w Dar es Salaam (Zjednoczona Republika Tanzanii)

WJAZD I POBYT


Obywatele polscy muszą posiadać wizę, aby przekroczyć granicę i przebywać w Burundi. O wizę do Burundi należy ubiegać się za pośrednictwem Ambasady Burundi w Moskwie, która jest placówką akredytowaną na Polskę. Nie ma możliwości uzyskania wizy na przejściu granicznym.

Koszt wizy jednokrotnej to 65 EUR oraz 195 EUR za wizę wielokrotną. Paszport powinien być ważny co najmniej 6 miesięcy od planowanej daty wyjazdu z terytorium Burundi.

Czas rozpatrywania wniosku wizowego to 15 dni. Szczegółowe informacje można znaleźć na stronie Ambasady Burundi w Moskwie(http://burundiemb.ru/visas/).

BEZPIECZEŃSTWO


Po przeprowadzonych w czerwcu i lipcu 2015 r. wyborach parlamentarnych i prezydenckich sytuacja polityczna w Burundi pozostaje ciągle napięta. W stolicy kraju, Bużumburze, występują niepokoje na tle politycznym. Należy unikać miejsc, w których gromadzi się duża liczba osób, w szczególności wieców i zgromadzeń. Zalecane jest również śledzenie lokalnych mediów w celu unikania miejsc najbardziej narażonych. Podczas zamieszek policja może używać broni palnej, gazu i innych środków przymusu w celu rozproszenia tłumu.

W Bużumburze turyści mogą paść ofiarą licznych przestępstw pospolitych (kradzieże pieniędzy, szczególnie podczas pobierania gotówki w bankomatach, kradzieże kieszonkowe, włamania i kradzieże samochodów). Należy unikać poruszania się po zmroku. Przestępcy działają pojedynczo lub w małych grupach. Zdarzają się też napady na biura i domy cudzoziemców pracujących w instytucjach pomocowych i przedstawicielstwach firm zachodnich.

ZDROWIE


Zaleca się konsultacje u lekarza medycyny tropikalnej nie później niż 4-6 tygodni przed planowaną podróżą w celu sprawdzenia konieczności poddania się obowiązkowym i zalecanym szczepieniom. 

Obowiązuje zaświadczenie o szczepieniu przeciw żółtej febrze. Potwierdzenie szczepienia może być wymagane już w momencie aplikowania o wizę.

Zdecydowanie zalecana jest profilaktyka przeciwmalaryczna (przed przyjazdem, w trakcie pobytu oraz po powrocie). Wskazane jest spanie pod moskitierą i używanie repelentów przeciw komarom.

W Burundi odnotowuje się epidemie cholery (również w Bużumburze). Odradza się kąpiele w Jeziorze Tanganika ze względów epidemiologicznych i bezpieczeństwa. Opieka medyczna jest na niskim poziomie i ma ograniczony zasięg. Zastrzeżenia budzi stan higieny, profesjonalizm świadczonych usług oraz zaopatrzenie w leki i środki sanitarne.

Należy wykupić odpowiednią polisę ubezpieczeniową zapewniającą m.in. możliwość lotniczego transportu medycznego. Pacjenci wymagający bardziej skomplikowanego leczenia musza być transportowani do Kenii lub RPA.

PODRÓŻOWANIE PO KRAJU


Burundi należy do krajów bardzo niebezpiecznych. Podróż po Burundi podejmuje się zawsze na własne ryzyko. Szczególnie odradza się wyjazdy w regiony graniczące z Rwandą i Demokratyczną Republiką Konga.

INFORMACJE DLA KIEROWCÓW


Obowiązuje ruch prawostronny. Drogi asfaltowe są generalnie dość dobre. Drogi w rejonach górskich są niebezpieczne dla kierowców nieprzyzwyczajonych do warunków jazdy w Afryce (wiele ludzi i zwierząt na poboczach, krótkie, intensywne deszcze, nagłe zmiany nawierzchni, brak przewidywalności innych uczestników ruchu drogowego). Zaleca się podróżowanie pojazdem z napędem na cztery koła. Pora deszczowa znacznie utrudnia przemieszczanie się po kraju, drogi mogą być blokowane osuwającym się gruntem. Należy mieć zamknięte okna oraz zamknięte drzwi w sposób uniemożliwiający otwarcie ich od zewnątrz. Dodatkowe trudności to brak oznakowania dróg oraz brak oświetlenia ulicznego. Zaleca się zabieranie w podróż nawet kilku zapasowych opon.

PRZEPISY PRAWNE


Posiadanie i używanie narkotyków oraz handel nimi są zabronione, a kary za łamanie tych przepisów są bardzo surowe. 

Homoseksualizm jest nielegalny od 2009 r. Współżycie z osobą tej samej płci jest zagrożone karą grzywny lub pozbawienia wolności.

PRZYDATNE INFORMACJE


W Bużumburze i kilku innych miejscowościach Burundi przebywają polscy misjonarze i siostry zakonne.

Zgodnie z prawem UE, obywatele polscy przebywający w państwach trzecich (poza UE), w których nie ma polskiej placówki, uprawnieni są do pomocy dyplomatycznej i konsularnej państw członkowskich UE posiadających w danym kraju placówkę, na takich samych warunkach, na jakich państwa te pomagają swoim obywatelom. W celu nawiązania kontaktu z placówką państwa członkowskiego UE, zachęcamy do korzystania z wyszukiwarki na stronie Komisji Europejskiej:  https://ec.europa.eu/consularprotection/content/home_pl


Podczas podróży zagranicznych należy przestrzegać praw i zwyczajów kraju pobytu, pamiętając przy tym, że gospodarze mają prawo wymagać stosownego zachowania od turystów odwiedzających ich kraj, w tym w odniesieniu do zakresu swobód przysługujących różnym grupom społecznym oraz światopoglądowym. Przed wyjazdem zapoznaj się z wszelkimi dostępnymi informacjami o kraju, do którego się udajesz, a które mogą być przydatne w podróży.

Podczas planowania podróży do opisanego powyżej kraju, zaleca się zapoznanie się z  ostrzeżeniami dla podróżujących, zawierającymi najnowsze informacje istotne dla bezpieczeństwa obywateli polskich na świecie oraz zgłoszenie podróży w systemie Odyseusz.msz.gov.pl

Przydatne? Podziel się z innymi

Najlepsze oferty Last Minute

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *