Najlepsze oferty Last Minute

Burkina Faso

Przydatne? Podziel się z innymi

NAZWABurkina Faso
NAZWA OFICJALNABurkina Faso
STOLICAWagadugu
WALUTAFrank Zachodnioafrykańskiej Wspólnoty Walutowej (XOF)
JĘZYKFrancuski. Inne języki: 60 języków etnicznych
POLSKA PLACÓWKABrak polskiej palcówki dyplomatycznej – państwo podlega kompetencji terytorialnej Ambasady RP w Dakarze (Senegal)

WJAZD I POBYT


Obywatele RP mają obowiązek posiadania wiz na przejazd i pobyt. Wizy na pobyt krótki (do 90 dni) wystawiane są przez placówki dyplomatyczne Burkina Faso (najbliższa w Berlinie), w wyjątkowych przypadkach możliwe jest uzyskanie wizy na granicy. Turysta powinien mieć wystarczające środki na utrzymanie, nie trzeba ich jednak okazywać przy wjeździe.

BEZPIECZEŃSTWO


Ludność miejscowa jest na ogół przyjaźnie nastawiona do turystów, niemniej w porównaniu z poprzednimi latami odnotowano znaczny wzrost przestępczości. Na głównych drogach krajowych dochodzi do napadów bandyckich z użyciem broni. Odradza się podróżowanie w nocy pomiędzy miastami. Ze względu na liczne kontrole policyjne należy zawsze mieć przy sobie paszport, a podczas kontroli zachować spokój i unikać prowokacyjnych zachowań. W stolicy lepiej zrezygnować z samotnych wycieczek po zmroku, a dokumenty i gotówkę przechowywać w wewnętrznych kieszeniach.

W związku z sytuacją w sąsiednim Mali sytuacja bezpieczeństwa w Burkina Faso uległa znacznemu pogorszeniu. Odradza się podróże w północne obszary kraju oraz na tereny graniczące z Mali, z uwagi na ryzyko porwań cudzoziemców oraz działalność ugrupowań terrorystycznych.

ZDROWIE


Możliwość udzielenia pomocy medycznej w przypadkach skomplikowanych może być problematyczna, poziom usług medycznych jest bardzo niski. Z tego powodu odradza się wizyty turystyczne małych dzieci i osób, których stan zdrowia może ulec nagłemu pogorszeniu.

Występuje tu zagrożenie malarią, żółtą febrą, cholerą i wieloma chorobami przewodu pokarmowego. Przy wjeździe wymagany jest wpis do międzynarodowej książeczki zdrowia potwierdzający szczepienie przeciw żółtej febrze. Zalecane jest szczepienie przeciw cholerze. Ponieważ terytorium Burkina Faso mieści się w tzw. afrykańskim pasie częstego występowania zapalenia opon mózgowych, szczepienie przeciw tej chorobie jest szczególnie zalecane. Przypadki zachorowań występują w ciągu całego roku, a podczas pory suchej nasilają się i często przybierają postać epidemii. Ze względu na częste przypadki żółtaczki typu A i B, chorób tzw. Di-Per-Te oraz duru brzusznego należy rozważyć odpowiednie szczepienia. Występuje też zagrożenie malarią (rekomendowana profilaktyka przeciw ukąszeniom komarów oraz antymalaryczna). W kontaktach ze zwierzętami domowymi i dzikimi trzeba zachować daleko idącą ostrożność – często dochodzi do zarażeń wścieklizną. Burkina Faso jest jednym z krajów afrykańskich, w których odnotowano przypadki wystąpienia ptasiej grypy u zwierząt. Przed przyjazdem należy się zapoznać z aktualną sytuacją epidemiologiczną.

PODRÓŻOWANIE PO KRAJU


Ze względu na dużą liczbę policyjnych punktów kontrolnych oraz fałszywych blokad ustawianych przez grupy bandyckie, podczas podróży samochodem należy być ostrożnym i uważać, by swym zachowaniem nie sprowokować użycia broni.

PRZEPISY PRAWNE


Wbrew zapewnieniom ulicznych handlarzy marihuaną zażywanie tego narkotyku – jak i innych – jest zabronione i zagrożone karą pozbawienia wolności. Cudzoziemcy, którzy pod wpływem alkoholu zakłócają porządek publiczny, mogą zostać wydaleni z kraju.

OBYCZAJE


Turystyczni znawcy krajów Afryki Zachodniej uważają miejscową ludność za szczególnie sympatyczną i przyjazną. Niemniej jednak podczas bezpośrednich kontaktów nie należy zapominać o zwyczajowym okazywaniu szacunku osobom starszym, a przed sfotografowaniem pytać o zgodę.

PRZYDATNE INFORMACJE


  • W północnej części kraju panuje klimat saharyjski, w południowej – tropikalny. Pora sucha i chłodna przypada na okres od listopada do lutego (średnia temperatura 25 st. C), pora gorąca – od marca do maja (40-45 st. C), pora deszczowa – od czerwca do września (ok. 28 st. C).
  • Baza turystyczna w stolicy jest na poziomie dostatecznym. W stolicy funkcjonuje kilka hoteli 4-gwiazdkowych oraz wiele hoteli o niższym, lecz zadowalającym standardzie.
  • Air Burkina obsługuje połączenia lotnicze pomiędzy najważniejszymi miastami regionu.
  • W północnej części kraju panuje klimat saharyjski, w południowej – tropikalny. Pora sucha i chłodna przypada na okres od listopada do lutego (średnia temperatura 25 st. C), pora gorąca – od marca do maja (40-45 st. C), pora deszczowa – od czerwca do września (ok. 28 st. C).
  • Małoletni podróżujący z opiekunami innymi niż rodzice / opiekunowie prawni powinni posiadać pisemne zezwolenie (l’autorisation parentale).

Zgodnie z prawem UE, obywatele polscy przebywający w państwach trzecich (poza UE), w których nie ma polskiej placówki, uprawnieni są do pomocy dyplomatycznej i konsularnej państw członkowskich UE posiadających w danym kraju placówkę, na takich samych warunkach, na jakich państwa te pomagają swoim obywatelom. W celu nawiązania kontaktu z placówką państwa członkowskiego UE, zachęcamy do korzystania z wyszukiwarki na stronie Komisji Europejskiej: https://ec.europa.eu/consularprotection/content/home_pl


Podczas podróży zagranicznych należy przestrzegać praw i zwyczajów kraju pobytu, pamiętając przy tym, że gospodarze mają prawo wymagać stosownego zachowania od turystów odwiedzających ich kraj, w tym w odniesieniu do zakresu swobód przysługujących różnym grupom społecznym oraz światopoglądowym. Przed wyjazdem zapoznaj się z wszelkimi dostępnymi informacjami o kraju, do którego się udajesz, a które mogą być przydatne w podróży.

Podczas planowania podróży do opisanego powyżej kraju, zaleca się zapoznanie się z  ostrzeżeniami dla podróżujących, zawierającymi najnowsze informacje istotne dla bezpieczeństwa obywateli polskich na świecie oraz zgłoszenie podróży w systemie Odyseusz.msz.gov.pl

Przydatne? Podziel się z innymi

Najlepsze oferty Last Minute

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *