Najlepsze oferty Last Minute

Bostwana

Przydatne? Podziel się z innymi

NAZWABostwana
NAZWA OFICJALNARepublika Botswany
STOLICAGaborone
WALUTAWaluta: Pula (P), 1 P = 100 Thebe; 1 USD = 10.23 BWP (kurs na dzień 15.01.2018 r.)
JĘZYKsetswana
POLSKA PLACÓWKAAmbasada RP w Pretorii

WJAZD I POBYT


Obywatele RP są zwolnieni z obowiązku posiadania wizy przy pobytach do 90 dni. Okres ważności paszportu przy wjeździe wynosi minimum 6 miesięcy. Wymaga się okazania biletu powrotnego lub tranzytowego oraz środków pieniężnych wystarczających na pokrycie kosztów pobytu. Minimalna kwota na dzień pobytu nie jest określona.

Przepisy dotyczące podróżowania małoletnich do Botswany.

W przypadku małoletniego dziecka podróżującego z/do Botswany z obojgiem rodziców, konieczne jest posiadanie aktu oryginału urodzenia dziecka lub jego poświadczonej przez notariusza kopi wraz z jego tłumaczeniem na język angielski.

W przypadku podróży małoletniego dziecka z/do Botswany z jednym z rodziców, konieczne jest okazanie pisemnej zgody drugiego rodzica na podróż dziecka. Dokument musi być przetłumaczony na język angielski oraz mieć formę affidavit poświadczonego przez Commissioner of Oaths (w przypadku dokumentu wystawianego w Botswanie), bądź formę notarialną (w przypadku dokumentu wystawionego w Polsce). Zgoda taka jest ważna przez 3 miesiące od daty sporządzenia dokumentu.

Zwolnienie z posiadania zgody drugiego rodzica na podróż z małoletnim dzieckiem jest możliwe jedynie w przypadku posiadania wyłącznej władzy rodzicielskiej (do okazania konieczny będzie przetłumaczony na język angielski prawomocny wyrok Sądu w tej sprawie) lub śmierci drugiego rodzica (do okazania akt zgonu przetłumaczony na język angielski).

Okazanie w/w dokumentów jest wymagane w punktach granicznych Botswany oraz na lotniskach tranzytowych mających bezpośrednie połączenie z Botswany. Osoba nie posiadająca wymaganych dokumentów nie zostanie wpuszczona wraz z dzieckiem na pokład samolotu lecącego do Botswany.

BEZPIECZEŃSTWO


Napady na turystów są rzadkie, ale odnotowuje się wysoką liczbę kradzieży, włamań, kradzieży samochodów (w tym z bronią, zwłaszcza w większych miastach – Gaborone, Francistown i Maun).

UBEZPIECZENIE


W Botswanie nie ma agenta polskich towarzystw ubezpieczeniowych. Wskazane jest wykupienie ubezpieczeń osobowych (obejmujących również transport medyczny) w renomowanych firmach o światowym zasięgu.

ZDROWIE


Szczepienia nie są obowiązkowe, ale osoby przybywające z terenów i krajów, w których panuje żółta febra, powinny przedstawić dowód szczepienia (“żółta książeczka”). W północnej części kraju (Okavango, Maun, Chobe) występuje malaria. Odnotowuje się bardzo wysoką zachorowalność na AIDS i przypadki zachorowań na bilharcjozę. Dostęp do opieki medycznej o standardzie europejskim jest możliwy tylko w Gaborone i głównych ośrodkach turystycznych. W ośrodkach prywatnej służby zdrowia wymagana jest płatność przed świadczeniem usług.

INFORMACJE DLA KIEROWCÓW


Zasadniczo wymagane jest międzynarodowe prawo jazdy, uznawane jest również polskie prawo jazdy pod warunkiem posiadania poświadczonego tłumaczenia dokumentu na język angielski. Obowiązuje ruch lewostronny. Główne drogi są dobre, zagrożenie stwarzają natomiast ludzie i zwierzęta (dzikie i hodowlane) na drodze. Umiejętności miejscowych kierowców i stan pojazdów budzą zastrzeżenia. Zaleca się nie podróżować samochodem po zmroku, a w czasie jazdy bezwzględnie blokować drzwi i okna samochodu. W sytuacji podróżowania poza siecią najważniejszych dróg (np. okolice Parku Moremi i Okawango), konieczne jest wynajęcie samochodu z napędem na 4 koła.

PRZEPISY PRAWNE


Homoseksualizm jest nielegalny. Współżycie z osobą tej samej płci jest zagrożone karą grzywny lub długoletniego pozbawienia wolności. Z potępieniem społecznym spotykają się również publiczne zachowania homoseksualne, także trzymanie się za ręce i obejmowanie.

PRZYDATNE INFORMACJE


W bankach i kantorach dokonuje się wymiany większości walut bez ograniczeń. Istnieje jest sieć bankomatów, które akceptują głównie karty VISA.

Zgodnie z prawem UE, obywatele polscy przebywający w państwach trzecich (poza UE), w których nie ma polskiej placówki, uprawnieni są do pomocy dyplomatycznej i konsularnej państw członkowskich UE posiadających w danym kraju placówkę, na takich samych warunkach, na jakich państwa te pomagają swoim obywatelom. W celu nawiązania kontaktu z placówką państwa członkowskiego UE, zachęcamy do korzystania z wyszukiwarki na stronie Komisji Europejskiej:  https://ec.europa.eu/consularprotection/content/home_pl


Podczas podróży zagranicznych należy przestrzegać praw i zwyczajów kraju pobytu, pamiętając przy tym, że gospodarze mają prawo wymagać stosownego zachowania od turystów odwiedzających ich kraj, w tym w odniesieniu do zakresu swobód przysługujących różnym grupom społecznym oraz światopoglądowym. Przed wyjazdem zapoznaj się z wszelkimi dostępnymi informacjami o kraju, do którego się udajesz, a które mogą być przydatne w podróży.

Podczas planowania podróży do opisanego powyżej kraju, zaleca się zapoznanie się z  ostrzeżeniami dla podróżujących, zawierającymi najnowsze informacje istotne dla bezpieczeństwa obywateli polskich na świecie oraz zgłoszenie podróży w systemie Odyseusz.msz.gov.pl

Przydatne? Podziel się z innymi

Najlepsze oferty Last Minute

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *