Najlepsze oferty Last Minute

Benin

Przydatne? Podziel się z innymi

NAZWABenin
NAZWA OFICJALNARepublika Beninu
STOLICAPorto Novo/Cotonou (siedziba rządu i centrum administracyjne)
WALUTAfrank Zachodnioafrykańskiej Wspólnoty Walutowej (XOF)
JĘZYKfrancuski
POLSKA PLACÓWKAAmbasada RP w Abudży

Wjazd i pobyt

Obywatele polscy udający się do Beninu muszą posiadać ważną wizę na przejazd i pobyt. Wizę można uzyskać w Ambasadzie Beninu w Berlinie. Wizy na granicach lądowych Beninu i na lotnisku oficjalnie nie są wydawane.

Bezpieczeństwo

Benin, w porównaniu z innymi państwami regionu, jest stosunkowo bezpieczny dla turystów. Występuje jednak wysokie zagrożenie pospolitą przestępczością, zwłaszcza w dużych miastach i w okolicach popularnych plaż.
Swobodne przemieszczanie się po terytorium kraju może być utrudnione przez służby porządkowe, zatrzymujące przejezdnych i żądające bezpodstawnych opłat. Należy unikać samotnych podróży i podróży po zmroku.

Ubezpieczenie

Kontrolowane jest posiadanie ubezpieczeń osobowych i komunikacyjnych. Uznawane są polisy zagranicznych towarzystw ubezpieczeniowych, w tym polskich.

Zdrowie

Wymagane jest szczepienie przeciw żółtej febrze (adnotacja o ważnym szczepieniu w międzynarodowej książeczce zdrowia). Występują liczne zagrożenia sanitarno-epidemiologiczne, głównie malarią różnego typu, cholerą, tyfusem, żółtą febrą, wirusowym zapaleniem opon mózgowych, żółtaczką A i B, AIDS i wieloma chorobami tropikalnymi (stopień ryzyka może być bardzo różny, w zależności od miejsca i warunków, w jakich się przebywa). Należy ściśle przestrzegać zaleceń sanitarnych obowiązujących w tropiku. Dostęp do opieki lekarskiej na poziomie zbliżonym do europejskiego jest możliwy praktycznie tylko w dużych miastach. Zakres usług medycznych jest ograniczony, a poważniejsze zabiegi, zwłaszcza wymagające specjalistycznej aparatury, trzeba wykonywać poza Beninem. Koszt wizyty lekarskiej wynosi ok. 100 USD, łącznie np. z badaniem krwi na malarię; doba pobytu w szpitalu kosztuje 100-250 USD.

Podróżowanie po kraju

Komunikacja drogowa obsługiwana jest przez autobusy, mikrobusy i samochody osobowe. Jakość usług jest niska – nie ma rozkładów jazdy, a pojazdy często ulegają awariom. Główne drogi asfaltowe wiodące z południa kraju ku granicy z Nigrem i Burkina Faso są w stosunkowo dobrym stanie. Istnieje połączenie kolejowe Kotonu-Parakou. Podróżowanie w okresie pory deszczowej może być bardzo trudne, a czasami wręcz niemożliwe. Okresowo może brakować paliwa.

Informacje dla kierowców

Podróżując samochodem, należy mieć międzynarodowe prawo jazdy.

Cło

Restrykcje celne nie odbiegają od powszechnie przyjętych standardów.

Przepisy prawne

Konsekwencje naruszenia prawa w Beninie mogą być bardzo dotkliwe, a z uwagi na inercję systemu wymiaru sprawiedliwości już samo podejrzenie o popełnienie przestępstwa może prowadzić do niezwykle trudnych sytuacji. Posiadanie narkotyków jest ścigane i surowo karane. Zakazane jest wykonywanie zdjęć obiektów wojskowych, rządowych i strategicznych oraz na obszarach zastrzeżonych. Zakazane jest również noszenie ubiorów podobnych do mundurów wojskowych i policyjnych (należy unikać nawet koszulek i spodni typu moro). Należy zawsze mieć ze sobą co najmniej fotokopię paszportu i miejscowej wizy w celu wylegitymowania się lokalnym władzom.
W przypadku zatrzymania lub aresztowania należy domagać się powiadomienia o tym fakcie Konsula RP w Abudży oraz Konsula Honorowego RP w Kotonu.

Obyczaje

Święta

Przydatne informacje

Wymiany obcych walut można dokonywać w oficjalnych biurach wymiany, w bankach i hotelach.
W hotelach i bankach honorowane są najbardziej znane karty kredytowe.
W większych miastach są sklepy z artykułami europejskimi, restauracje, hotele. Ceny w sklepach i hotelach są zwykle znacznie wyższe od europejskich. Ceny na bazarach i u ulicznych sprzedawców są zazwyczaj niższe, ale asortyment – ubogi, a jakość towarów – mierna. Targowanie się jest niemal obowiązkowe, a pierwsza cena proponowana przez sprzedawcę cudzoziemcowi jest wielokrotnością tej, za którą spodziewa się on rzeczywiście sprzedać towar.
Ludność miejscowa nie jest niechętna fotografowaniu, trzeba jednak zawsze się upewnić, czy można zrobić zdjęcie.
Zgodnie z prawem UE, obywatele polscy przebywający w państwach trzecich (poza UE), w których nie ma polskiej placówki, uprawnieni są do pomocy dyplomatycznej i konsularnej państw członkowskich UE posiadających w danym kraju placówkę, na takich samych warunkach, na jakich państwa te pomagają swoim obywatelom. W celu nawiązania kontaktu z placówką państwa członkowskiego UE, zachęcamy do korzystania z wyszukiwarki na stronie Komisji Europejskiej: https://ec.europa.eu/consularprotection/content/home_pl


Podczas podróży zagranicznych należy przestrzegać praw i zwyczajów kraju pobytu, pamiętając przy tym, że gospodarze mają prawo wymagać stosownego zachowania od turystów odwiedzających ich kraj, w tym w odniesieniu do zakresu swobód przysługujących różnym grupom społecznym oraz światopoglądowym. Przed wyjazdem zapoznaj się z wszelkimi dostępnymi informacjami o kraju, do którego się udajesz, a które mogą być przydatne w podróży.

Podczas planowania podróży do opisanego powyżej kraju, zaleca się zapoznanie się z  ostrzeżeniami dla podróżujących, zawierającymi najnowsze informacje istotne dla bezpieczeństwa obywateli polskich na świecie oraz zgłoszenie podróży w systemie Odyseusz.msz.gov.pl

Przydatne? Podziel się z innymi

Najlepsze oferty Last Minute

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *