Najlepsze oferty Last Minute

Belize

Przydatne? Podziel się z innymi

NAZWABelize
NAZWA OFICJALNABelize
STOLICABelmopan
WALUTAdolar Belize (BZD)
JĘZYKangielski
POLSKA PLACÓWKABrak polskiej placówki dyplomatycznej – państwo podlega kompetencji terytorialnej Ambasady RP w Panamie (Republika Panamy).

Wjazd i pobyt

Obywatele polscy zwolnieni są z obowiązku posiadania wizy przy pobytach turystycznych do 90 dni. Paszport musi być ważny co najmniej przez 6 miesięcy od planowanej daty wyjazdu.
Wymagane jest okazanie biletu powrotnego lub na kontynuację podróży oraz środków finansowych wystarczających na utrzymanie w czasie pobytu. Turystów podróżujących samolotem obowiązuje opłata lotniskowa przy wyjeździe w wysokości ok. 39 USD od osoby. Podróżujący lądem przed opuszczeniem granicy muszą wnieść opłatę w wysokości 19 USD od osoby.

Bezpieczeństwo

Ameryka Środkowa to jedna z najbardziej niebezpiecznych części świata. W międzynarodowych statystykach zabójstw kraje regionu zajmują pierwsze miejsca. Nawet w uważanych za bezpieczniejsze państwach regionu z roku na rok zagrożenie przestępczością pospolitą i zorganizowaną systematycznie rośnie. Biorąc powyższe pod uwagę, w całym regionie zaleca się rezygnację z podróży indywidualnych, w szczególności z wypraw pieszych, rowerowych, motocyklowych, a także własnym lub wynajętym samochodem. Bardzo często ofiarami napadów stają się zagraniczni turyści podróżujący wynajętymi busami. Bandyci z reguły wchodzą do pojazdu na stacjach benzynowych, podczas tankowania i postoju. Aby zminimalizować ryzyko, zaleca się podróżowanie samolotami i w większych, zorganizowanych grupach.
Podczas pobytu zalecane jest zachowanie następujących środków ostrożności: – nie należy nosić przy sobie większej ilości gotówki i kart kredytowych (często są skanowane). Należy zabierać tylko niezbędną sumę pieniędzy a resztę zostawiać w hotelowym depozycie / sejfie; – mieć przy sobie fotokopię paszportu, najlepiej poświadczoną urzędowo za zgodność z oryginałem; – nie powinno się  wyróżniać ubiorem i zachowaniem, aby nie przyciągać uwagi potencjalnych przestępców; – wskazane jest unikanie poruszania się po mieście nocą; – unikać noszenia pieniędzy, dokumentów i przedmiotów wartościowych w widocznych miejscach, szczególnie torbach i torebkach; – mieć przy sobie numery telefonów do polskiego konsula w Meksyku i do konsulów honorowych w tych krajach. Dane te są dostępne na stronie internetowej Ambasady RP w Meksyku.

Ubezpieczenie

Ubezpieczenia osobowe lub komunikacyjne nie są obowiązkowe, aczkolwiek jest zalecane posiadanie polisy ważnej w tym kraju.

Zdrowie

Belize wymaga szczepienia przeciw żółtej febrze od podróżnego powyżej 12 miesiąca życia tylko  w  przypadku  przybycia  z  kraju,  gdzie  ta  choroba  występuje,  w  tym  i  tranzytu trwającego dłużej niż 12 godzin. Zagrożenie malarią jest podwyższone w regionie Stan Creek. Nie ma szczególnych zagrożeń sanitarno – epidemiologicznych. Zalecane jest szczepienie przeciwko żółtaczce typu A. Nie należy pić nieprzegotowanej wody. Dostęp do opieki medycznej jest ograniczony. Lekarze i szpitale najczęściej żądają niezwłocznego opłacenia usług medycznych gotówką
W ostatnim czasie odnotowano przypadki zarażenia wirusem Zika. Zalecamy stosowanie się do zaleceń Głównego Inspektoratu Sanitarnego, szczególnie dotyczy to kobiet w ciąży lub planujących zajście w ciążę.

Podróżowanie po kraju

Nie ma ograniczeń.

Informacje dla kierowców

Międzynarodowe prawo jazdy nie jest obowiązkowe, ale uznawane. Nie jest wskazane podróżowanie samochodem nocą. W żadnym wypadku, szczególnie w nocy, nie należy się zatrzymywać w celu udzielenia pomocy kierowcom stojących przy drodze pojazdów. Warto pamiętać, że w Belize nie ma pomocy drogowej, a stacje benzynowe i telefony publiczne są nieliczne.

Cło

Nie ma szczególnych regulacji, które dotyczyłyby wwozu, wymiany i wywozu pieniędzy. Restrykcje celne nie odbiegają od powszechnie przyjętych standardów. Nie są wydawane zezwolenia na wywóz dzieł sztuki prekolumbijskiej, a próba ich wywozu wiązać się może z surowymi karami, nawet z aresztowaniem. Na wywóz okazów flory i fauny potrzebne jest zezwolenie CITES – konwencji o międzynarodowym obrocie zagrożonymi gatunkami dzikiej fauny i flory.

Przepisy prawne

Homoseksualizm jest nielegalny. Współżycie między mężczyznami jest zagrożone karą długoletniego pozbawienia wolności. Obowiązuje ustawowy zakaz wjazdu osób homoseksualnych.

Obyczaje

Święta

Przydatne informacje

Bankomatów jest niewiele. Wymiany pieniędzy najlepiej dokonywać w miejscowych bankach.
Szczegółowe informacje o kraju można uzyskać na stronach internetowych: www.travelbelize.org , www.belize.gov.bz
Zgodnie z prawem UE, obywatele polscy przebywający w państwach trzecich (poza UE), w których nie ma polskiej placówki, uprawnieni są do pomocy dyplomatycznej i konsularnej państw członkowskich UE posiadających w danym kraju placówkę, na takich samych warunkach, na jakich państwa te pomagają swoim obywatelom. W celu nawiązania kontaktu z placówką państwa członkowskiego UE, zachęcamy do korzystania z wyszukiwarki na stronie Komisji Europejskiej:  https://ec.europa.eu/consularprotection/content/home_pl


Podczas podróży zagranicznych należy przestrzegać praw i zwyczajów kraju pobytu, pamiętając przy tym, że gospodarze mają prawo wymagać stosownego zachowania od turystów odwiedzających ich kraj, w tym w odniesieniu do zakresu swobód przysługujących różnym grupom społecznym oraz światopoglądowym. Przed wyjazdem zapoznaj się z wszelkimi dostępnymi informacjami o kraju, do którego się udajesz, a które mogą być przydatne w podróży.

Podczas planowania podróży do opisanego powyżej kraju, zaleca się zapoznanie się z  ostrzeżeniami dla podróżujących, zawierającymi najnowsze informacje istotne dla bezpieczeństwa obywateli polskich na świecie oraz zgłoszenie podróży w systemie Odyseusz.msz.gov.pl

Przydatne? Podziel się z innymi

Najlepsze oferty Last Minute

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *