Najlepsze oferty Last Minute

Bahamy

Przydatne? Podziel się z innymi

NAZWABahamy
NAZWA OFICJALNAWspólnota Bahamów
STOLICANassau
WALUTAdolar bahamski (BSD)
JĘZYKangielski
POLSKA PLACÓWKAAmbasada RP w Waszyngtonie

Wjazd i pobyt

Wymagany termin ważności dokumentu paszportowego wynosi 6 miesięcy od daty przekroczenia granicy. Od obywateli polskich wjeżdżających na terytorium Wspólnoty Bahamów nie wymaga się wizy wjazdowej, muszą natomiast okazać bilet powrotny oraz wystarczające środki finansowe na pokrycie kosztów deklarowanego pobytu. Przepisy celne nie określają wysokości kwoty wymaganej na każdy dzień pobytu. Przy wjeździe każda osoba zobowiązana jest podać adres hotelu lub innego miejsca w którym zatrzyma się podczas swojego pobytu. Małoletni do lat 18 muszą podróżować pod opieką rodziców lub opiekunów. W przypadku kiedy z dzieckiem jest tyko jedno z rodziców, należy poza aktem urodzenia dziecka legitymować się pisemnym zezwoleniem drugiego z rodziców/opiekunów, w przypadku kiedy opiekę sprawuje tylko jedno z rodziców należy mieć ze sobą wyrok sądowy orzekający o przyznaniu władzy rodzicielskiej, lub akt zgonu drugiego rodzica. Opiekunowie powinni mieć pozwolenie rodziców na podróżowanie ze swoimi podopiecznymi, podpisane przez właściwego notariusza.

Bezpieczeństwo

Bahamy są stosunkowo bezpiecznym krajem, należy jednak zachować ostrożność, zwłaszcza w niektórych dzielnicach stolicy kraju – Nassau, gdzie na porządku dziennym są drobne kradzieże kieszonkowe. Nie zaleca się również korzystania z nielicencjonowanych taksówek. Na Bahamach nie ma skutecznej kontroli wobec działających wszędzie wypożyczalni sprzętu wodnego (skutery wodne, motorówki etc.), stąd wypożyczany przez turystów sprzęt może nie posiadać wymaganych atestów. System sądowy na Bahamach działa opieszale, co powoduje często przewlekłe oczekiwanie w areszcie na rozprawę. Bardzo surowe kary grożą za przemyt i posiadanie narkotyków.

 

Ubezpieczenie

Zdrowie

Szczepienia nie są wymagane. Opieka medyczna jest na przyzwoitym poziomie, choć na odległych wysepkach może być trudno dostępna. Z uwagi na tropikalny klimat konieczna jest właściwa ochrona przed słońcem.
W ostatnim czasie odnotowano przypadki zarażenia wirusem Zika. Zalecamy stosowanie się do zaleceń Głównego Inspektoratu Sanitarnego, szczególnie dotyczy to kobiet w ciąży lub planujących zajście w ciążę.

 

Podróżowanie po kraju

Informacje dla kierowców

Obowiązuje ruch lewostronny. Do trzech miesięcy dozwolone jest posługiwanie się krajowym prawem jazdy, honorowane jest też prawo jazdy międzynarodowe.

Cło

Bez składania deklaracji można wwieźć lub wywieźć z kraju gotówkę, której równowartość nie przekracza 10.000 USD. Bez cła można wwieźć 50 szt. cygar, 200 szt. papierosów, 453 g tytoniu, wyroby spirytusowe o mocy objętościowej alkoholu powyżej 22 % (wódka) – 1 l, piwo – 4.5 litra, a także zakupy o wartości do 100 USD. Przy wyjeździe zwolnione z cła są towary o wartości do 800 USD.

Przepisy prawne

Obyczaje

Święta

Dni wolne od pracy to: 1 stycznia – Nowy Rok, Wielki Piątek i Wielkanoc, Pszeniczny Poniedziałek – 7 poniedziałek po Wielkanocy, Święto Pracy – pierwszy poniedziałek czerwca, 10 lipca – Święto Niepodległości, Święto Wyzwolenia – pierwszy poniedziałek sierpnia, Dzień Kolumba – 12 października, 25 grudnia – Boże Narodzenie, 26 grudnia – Dzień Prezentów.

Przydatne informacje

Administracja jest na niskim poziomie i załatwienie nawet prostej urzędowej sprawy może być trudne Gniazdka elektryczne mają standard amerykański, napięcie w nich wynosi 120 V W hotelach doliczane są dodatkowe opłaty, w restauracjach zaś obowiązkowe napiwki w wysokości 15% Od czerwca do listopada trwa okres sztormów tropikalnych oraz huraganów Nie zaleca się picia wody z kranu Po pomoc w nagłych wypadkach można dzwonić pod numer tel. 911 lub 919 Zgodnie z prawem UE, obywatele polscy przebywający w państwach trzecich (poza UE), w których nie ma polskiej placówki, uprawnieni są do pomocy dyplomatycznej i konsularnej państw członkowskich UE posiadających w danym kraju placówkę, na takich samych warunkach, na jakich państwa te pomagają swoim obywatelom. W celu nawiązania kontaktu z placówką państwa członkowskiego UE, zachęcamy do korzystania z wyszukiwarki na stronie Komisji Europejskiej:   https://ec.europa.eu/consularprotection/content/home_pl


Podczas podróży zagranicznych należy przestrzegać praw i zwyczajów kraju pobytu, pamiętając przy tym, że gospodarze mają prawo wymagać stosownego zachowania od turystów odwiedzających ich kraj, w tym w odniesieniu do zakresu swobód przysługujących różnym grupom społecznym oraz światopoglądowym. Przed wyjazdem zapoznaj się z wszelkimi dostępnymi informacjami o kraju, do którego się udajesz, a które mogą być przydatne w podróży.

Podczas planowania podróży do opisanego powyżej kraju, zaleca się zapoznanie się z  ostrzeżeniami dla podróżujących, zawierającymi najnowsze informacje istotne dla bezpieczeństwa obywateli polskich na świecie oraz zgłoszenie podróży w systemie Odyseusz.msz.gov.pl

Przydatne? Podziel się z innymi

Najlepsze oferty Last Minute

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *