Najlepsze oferty Last Minute

Australia

Przydatne? Podziel się z innymi

NAZWAAustralia
NAZWA OFICJALNAZwiązek Australijski
STOLICACanberra
WALUTADolar australijski (AUD), 1 AUD = 100 centów
JĘZYKangielski
POLSKA PLACÓWKAAmbasada Rzeczypospolitej Polskiej w Canberze

Wjazd i pobyt

Obywatele polscy wybierający się do Australii w celach turystycznych i biznesowych na okres nie dłuższy niż 3 miesiące są zobowiązani do posiadania wizy, o którą mogą aplikować poprzez platformę eVisitor. Wiza jest bezpłatna. Wnioski można składać za pośrednictwem strony internetowej Ministerstwa ds. Imigracji i Obywatelstwa Australii http://www. homeaffairs.gov.au/.
Uzyskanie pozytywnego wyniku aplikacji wizowej (potwierdzenie uzyskania wizy otrzymuje się e-mailem) uprawnia do wjazdu do Australii. Informacje dotyczące wydanej wizy przechowywane są w systemie elektronicznym. Szczegółowe informacje znajdują się na stronie http://www.homeaffairs.gov.au/aboutyourvisa. Zaleca się również konsultowanie na podanej stronie internetowej różnych rodzajów wiz i procedury ich uzyskiwania.
Na międzynarodowych lotniskach Australii używane są skanery ciała jako dodatkowy element bezpieczeństwa lotniczego. Do tej kontroli pasażerowie wybierani są losowo. Procedura nie stanowi zagrożenia dla zdrowia i nie narusza prywatności pasażerów.

Bezpieczeństwo

W Australii obowiązuje 3 (w 5-stopniowej skali) stopień zagrożenia terrorystycznego – „probable” wg Australia’s National Terrorism Threat Level, co oznacza to, że wystąpienie zamachu terrorystycznego jest, zdaniem władz miejscowych, prawdopodobne.
Alert terrorystyczny wiązać się może z zaostrzonymi środkami bezpieczeństwa, m.in.: podczas kontroli odprawy paszportowo-bagażowej na lotniskach, przy wejściu do budynków użyteczności publicznej (budynki rządowe, muzea, teatry, obiekty sportowe) oraz w czasie imprez masowych.
W związku z powyższym, zaleca się zachowanie ostrożności w miejscach publicznych, monitorowanie komunikatów władz porządkowych i bezwzględne stosowanie się do ich zaleceń.

Ubezpieczenie

Wskazane jest wykupienie ważnej na terenie Australii osobowej polisy ubezpieczeniowej pokrywającej koszty leczenia, hospitalizacji oraz transportu medycznego. Ubezpieczenie samochodu jest obowiązkowe. Polisy polskich towarzystw ubezpieczeniowych są uznawane na zasadzie indywidualnych porozumień.

 

Zdrowie

Poważnym zagrożeniem dla życia i zdrowia turystów mogą być jadowite węże i pająki (dotyczy to przede wszystkim osób podróżujących po buszu lub pustyni). Opieka medyczna jest jednak dobrze przygotowana na leczenie skutków ukąszeń. Dostęp do opieki medycznej jest łatwy. Doba w szpitalu kosztuje ok. 800 AUD. Koszt standardowej wizyty lekarskiej wynosi ok. 80 AUD. 

Podróżowanie po kraju

W niektórych stanach dostęp do terytoriów zamieszkiwanych przez Aborygenów wymaga uzyskania specjalnego zezwolenia. Ze względu na zróżnicowane warunki pogodowe w różnych częściach Australii, zaleca się sprawdzenie ostrzeżeń pogodowych przed podróżą: www.bom.gov.auwww.emergency.nsw.gov.auwww.ses.vic.gov.au.

Informacje dla kierowców

Do prowadzenia pojazdów konieczne jest międzynarodowe prawo jazdy lub polskie prawo jazdy z tłumaczeniem wykonanym przez uprawnionego tłumacza w Australii, zrzeszonego w NAATI. W przypadku otrzymania prawa stałego pobytu, istnieje obowiązek legitymowania się australijskim prawem jazdy. Od 1 marca 2013 r. posiadacze polskich praw jazdy, mający prawo stałego pobytu w Australii, którzy ukończyli 25 lat, mogą je wymienić na australijskie bez konieczności zdawania egzaminu. Na drogach obowiązuje ruch lewostronny. Bardzo wysokie i skutecznie egzekwowane są kary za wykroczenia drogowe.

Cło

Nie ma limitów przy wwozie i wywozie środków pieniężnych. Obowiązuje jednak obowiązek zgłoszenia wwozu lub wywozu gotówki powyżej 10 tys. AUD. Całkowicie zakazany jest wwóz żywności, roślin, zwierząt i skór zwierzęcych. Dodatkowe informacje celne dostępne są na stronach internetowych http://www.border.gov.au/

Przepisy prawne

Władze australijskie przewidują wysokie kary więzienia (łącznie z dożywociem) za posiadanie narkotyków i obrót nimi.

Obyczaje

Święta

Przydatne Informacje

  

W Australii akceptowane są karty kredytowe wszystkich większych banków działających na świecie.

Należy bezwzględnie stosować się do wszelkich zaleceń umieszczonych na tablicach, które ostrzegają przed niebezpiecznymi drapieżnikami (krokodyle, rekiny, meduzy) i innego rodzaju zagrożeniami dla zdrowia i życia.

Słońce w okresie letnim operuje bardzo intensywnie – niezbędne jest stosowanie kremów z filtrami UV 30+ i noszenie ciemnych okularów.


Podczas podróży zagranicznych należy przestrzegać praw i zwyczajów kraju pobytu, pamiętając przy tym, że gospodarze mają prawo wymagać stosownego zachowania od turystów odwiedzających ich kraj, w tym w odniesieniu do zakresu swobód przysługujących różnym grupom społecznym oraz światopoglądowym. Przed wyjazdem zapoznaj się z wszelkimi dostępnymi informacjami o kraju, do którego się udajesz, a które mogą być przydatne w podróży.

Podczas planowania podróży do opisanego powyżej kraju, zaleca się zapoznanie się z  ostrzeżeniami dla podróżujących, zawierającymi najnowsze informacje istotne dla bezpieczeństwa obywateli polskich na świecie oraz zgłoszenie podróży w systemie Odyseusz.msz.gov.pl

Przydatne? Podziel się z innymi

Najlepsze oferty Last Minute

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *