Najlepsze oferty Last Minute

Algeria

Przydatne? Podziel się z innymi

NAZWAAlgeria
NAZWA OFICJALNAAlgierska Republika Ludowo-Demokratyczna
STOLICAAlgier
WALUTAdinar algierski (DZD)
JĘZYKarabski
POLSKA PLACÓWKAAmbasada RP w Algierze

Wjazd i pobyt

Obywatele polscy muszą mieć wizy na pobyt i przejazd przez terytorium Algierskiej Republiki Ludowo-Demokratycznej. Uzyskanie wizy turystycznej jest łatwiejsze w przypadku posiadania zaproszenia. Wizę można uzyskać jedynie w Ambasadzie Algierii w Warszawie. Okres ważności paszportu nie może być krótszy niż 6 miesięcy. Należy posiadać turystyczne ubezpieczenie podróży. Straż graniczna może żądać okazania biletu powrotnego lub środków na jego zakup. Nie ma obowiązku posiadania określonej kwoty na każdy dzień pobytu. Wwożone lub wywożone większej ilości dewiz należy zadeklarować.

Bezpieczeństwo

Mimo stopniowej poprawy i stabilizacji sytuacji bezpieczeństwa turystom udającym się do Algierii zaleca się zachowanie należytej uwagi i czujności i powstrzymanie się od podróży w potencjalnie niebezpieczne rejony kraju. Należy ograniczyć do niezbędnego minimum wyjazdy do położonej na wschód od Algieru Kabylii, która nadal pozostaje rejonem newralgicznym. W zależności od aktualnej sytuacji należy liczyć się z możliwością czasowego zamknięcia niektórych dróg lub ograniczenia przejazdu przez władze miejscowe, a także z koniecznością podróżowania z eskortą policji lub żandarmerii.
Odradza się także samodzielne wyprawy w rejony górskie i zalesione.
W stolicy kraju, Algierze, istnieje zagrożenie przestępczością pospolitą (kradzieże, rozboje), ale nie odbiega ono znacząco od zagrożeń w dużych europejskich miastach. Zaleca się zachowanie standardowych środków bezpieczeństwa. Stolica kraju jest miastem, po którym turyści mogą poruszać się samodzielnie. Jedyną dzielnicą, do której nie należy udawać się bez ochrony jest Kasbah – stare miasto – za względu na zwiększone zagrożenie przestępczością pospolitą.
W Algierii jest wiele biur turystycznych oferujących podróże na Saharę wraz z kompleksową obsługą turystyczną na miejscu. Podróżowanie po południowej Algierii najczęściej wymaga asysty wojska lub żandarmerii, która dba o bezpieczeństwo turystów. Może się zdarzyć, że zaplanowany wyjazd zostanie w ostatniej chwili odwołany ze względów bezpieczeństwa. Stanowczo odradza się jakiekolwiek wyjazdy niezorganizowane.
Należy zdecydowanie wykluczyć podróże na południe od miasta Tamanrasset i w kierunku granic z Mali i Nigrem, a także granicy między Algierią i Mauretanią, zwłaszcza w kontekście niestabilnej sytuacji na północy Mali i wzrostem aktywności bojowników z ugrupowań terrorystycznych zapuszczających się na tereny przygraniczne południowej Algierii. Obszarem newralgicznym są także okolice granicy algiersko – libijskiej, a po stronie południowo-zachodniej tereny przy granicy z Mauretanią i Marokiem.

Ubezpieczenie

Polskie ubezpieczenie drogowe nie jest uznawane. Wymagane jest algierskie ubezpieczenie komunikacyjne. Kara za jego brak jest wysoka.

Zdrowie

W porze letnich upałów występują zagrożenia sanitarno-epidemiologiczne, co wiąże się z niedostatkiem wody i zanieczyszczeniem środowiska naturalnego. Należy pić wodę mineralną i dokładnie myć owoce. Społeczna służba zdrowia jest na średnim poziomie. Prywatne gabinety lekarskie oferują usługi o standardzie niższym od europejskiego; koszt wizyty u lekarza ogólnego wynosi od 800 DZD (ok. 6 EUR), wizyty u specjalisty – ok. 1300 DZD (ok. 13 EUR), wizyty u dentysty – od 700 do 3500 DZD (7-35 EUR).

Podróżowanie po kraju

Granica lądowa z Marokiem jest zamknięta od 1994 r. w związku z czym nie ma możliwości przejazdu drogą lądową z Algierii do Maroka. Możliwe to jest jedynie samolotem. Sieć dróg jest dobrze rozwinięta, a główne trasy dobrze oznakowane, również w języku francuskim. Stan wyjątkowy w Algierii został zniesiony 22 lutego 2011 r. Istnieje możliwość poruszania się po kraju autobusem lub pociągiem, jednak odradza się samodzielne podróżowanie tymi środkami transportu. W ruchu drogowym zaleca się zachowanie szczególnej ostrożności. Natężenie ruchu, zwłaszcza w większych miastach jest bardzo duże. Dobrze rozwinięta jest sieć wewnętrznych połączeń lotniczych. Wyjazdy na Saharę należy organizować jedynie za pośrednictwem wiarygodnych agencji turystycznych. Do Algieru można również przypłynąć promem z Marsylii (linie promowe Algerrie Ferries i francuskie SNCM – czas podróży ok. 24 godzin) oraz z Alicante do Oranu (czas podróży ok.12 godzin).
Infrastruktura turystyczna w Algierii jest nadal słabo rozwinięta.

Informacje dla kierowców

Obowiązkowe jest międzynarodowe prawo jazdy oraz wykupienie miejscowego ubezpieczenia.

Cło

Nie ma specjalnych restrykcji celnych. Należy wystrzegać się wwożenia większych ilości alkoholu i papierosów, ponieważ wiąże się to z ryzykiem konfiskaty przez służby celne.

Przepisy prawne

Obowiązują wysokie kary za próbę wwiezienia i posiadanie narkotyków. Nie należy wywozić dzieł uznanych za dziedzictwo narodowe, koralowców i róż pustyni. Homoseksualizm jest nielegalny. Akty seksualne między osobami tej samej płci są zagrożone karą grzywny oraz pozbawienia wolności.

Obyczaje

Algieria jest krajem muzułmańskim. Należy zatem uszanować miejscowe zwyczaje religijne: nie wchodzić do meczetów bez uprzedniego zezwolenia, unikać noszenia krótkich spódnic lub szortów w miejscach publicznych, a podczas ramadanu wstrzymać się od jedzenia, picia i palenia tytoniu w miejscach publicznych, ponieważ narusza to ogólnie przyjęte normy społeczno-religijne. Pod względem religijnym i obyczajowym Algieria pozostaje krajem umiarkowanym i jednocześnie przyjaznym dla przyjezdnych. Planując podróż, warto pamiętać, iż ramadan w 2013 roku przypadnie na połowę lipca i potrwa do połowy sierpnia.

Przydatne informacje

Należy zachować ostrożność, robiąc zdjęcia i filmując nie tylko obiekty, lecz również osoby prywatne – należy uprzednio zapytać o zgodę. Bezwzględnie należy unikać fotografowania funkcjonariuszy sił zbrojnych i służb porządkowych, a także wszelkich obiektów publicznych i wojskowych.
W Algierii dniami wolnymi od pracy są piątek i sobota. Powszechnie obowiązuje przerwa w pracy urzędów i wielu sklepów w godzinach południowych. Muzea i inne placówki kulturalne w piątek i sobotę mogą być zamknięte.
Należy zaopatrzyć się w miejscową walutę, ponieważ euro i dolary nie są powszechnie akceptowane. W Algierii istnieje obowiązek wymiany pieniędzy w banku. Odradza się także korzystanie z sieci bankomatów, większość z nich nie obsługuje kart europejskich.
Z wyjątkiem miesięcy letnich, podczas których z powodu upałów wzrasta zagrożenie epidemiologiczne, turyści mogą bez większego ryzyka korzystać z licznych barów szybkiej obsługi oferujących arabskie i europejskie dania. Czynnych jest także kilka godnych polecenia restauracji z kuchnią międzynarodową.
Przyjazdy turystyczne do Algierii są możliwe, muszą mieć jednak charakter zorganizowany, a nie indywidualny.
W Algierze oraz w większych miastach zaleca się nocowanie w hotelach posiadających ochronę (np.: w Algierze: El Djazair, Sheraton, Hilton, Mercure, Al-Aurassi, w Oranie: Sheraton, Royal, w Konstantynie: Cirta, Panoramic).

Przydatne? Podziel się z innymi

Najlepsze oferty Last Minute

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *