Najlepsze oferty Last Minute

Afganistan

Przydatne? Podziel się z innymi

NAZWAAfganistan
NAZWA OFICJALNAIslamska Republika Afganistanu
STOLICAKabul
WALUTAafgani
POLSKA PLACÓWKAAmbasada RP ww New Delhi

Wjazd i pobyt

Obywatele polscy objęci są obowiązkiem wizowym. Przed wyjazdem należy uzyskać wizę w Ambasadzie Islamskiej Republiki Afganistanu. Nie udziela się wiz na przejściach granicznych. Przy wjeździe i wyjeździe podróżni wypełniają karty przekroczenia granicy. Po uiszczeniu odpowiedniej opłaty kartę należy przekazać do Ministerstwa Spraw Wewnętrznych, po podstemplowaniu zwracana jest przy wyjeździe z kraju.

Bezpieczeństwo

Afganistan pozostaje obszarem szczególnego zagrożenia atakami o podłożu terrorystycznym, a także kryminalnym. Poza obywatelami państw koalicji antyterrorystycznej celem ataków zbrojnych i zamachów bombowych mogą być nadal wszelkie miejsca zgromadzeń, instytucje międzynarodowe, biura organizacji pomocowych i misji humanitarnych oraz ONZ, a także restauracje, sklepy oraz hotele, w których przebywają bądź zatrzymują się cudzoziemcy. Ze względu na pozostałości po działaniach wojennych (miny, niewypały itp.) należy unikać poruszania się po poboczach dróg i nieznanych terenach, zwłaszcza poza obszarem miejskim Kabulu. Nie zaleca się wyjazdów poza tereny miejskie kontrolowane przez centralne władze afgańskie, jeśli nie jest to niezbędne z ważnych względów zawodowych i służbowych. Szczególnie częste incydenty terrorystyczne oraz zagrożenia typu wojennego i kryminalnego odnotowuje się w południowych i wschodnich prowincjach Afganistanu.
Podczas wykonywania zdjęć lub nagrań wideo należy zachować ostrożność. Choć większość Afgańczyków chętnie pozuje do zdjęć, fotografowanie kobiet może prowadzić do kłopotów, a nawet do zagrożenia ze strony członków rodziny. Warto się upewnić czy dana osoba wyraża zgodę na fotografowanie. Władze utrzymują też zakaz fotografowania instalacji militarnych, budynków rządowych i siedzib członków administracji.

Ubezpieczenie

Przed przyjazdem do Afganistanu konieczne jest wykupienie ubezpieczeń osobowych z opcją pokrycia kosztów transportu chorego na leczenie w innym kraju. Nie ma obowiązku ubezpieczenia samochodu od odpowiedzialności cywilnej.

Zdrowie

Problemy sanitarno-epidemiologiczne oraz niedostateczny stan opieki medycznej (niedostatek personelu medycznego, podstawowych leków i środków higieny) stwarzają realne zagrożenie dla zdrowia. Przed podróżą do Afganistanu należy zasięgnąć rady służb medycznych w kraju co do wymaganych szczepień. Na niektórych obszarach Afganistanu istnieje zagrożenie malarią. Powszechna jest gruźlica. Poważny problem stanowią takie choroby jak żółtaczka zakaźna, leiszmanioza (biały trąd), denga, dur brzuszny, krymsko-kongijska gorączka krwotoczna, cholera i infekcje dróg oddechowych nasilające się w okresach suchych miesięcy letnich. W związku ze stwierdzeniem na terenie kraju ognisk zakażeń wirusem polio, przed podróżą należy poddać się właściwym szczepieniom. Dotyczy to w szczególności osób planujących pobyt ponad 4 tygodnie. Specjalne zalecenia Światowej Organizacji Zdrowia (WHO) określają optymalny czas szczepienia na 12 miesięcy do 4 tygodni przed przyjazdem, a w wypadku pilnej podróży nawet tuż przed jej podjęciem. Powszechnie występujące zanieczyszczenie wody pałeczkami E. Coli powoduje częste i przewlekłe zatrucia żołądkowe. Woda z wodociągów i studni miejskich nie nadaje się do picia. Zalecane jest spożywanie wyłącznie wody butelkowanej. Duże niebezpieczeństwo stwarzają występujące zwierzęta jadowite, w tym węże, pająki, skorpiony, skolopendry i solfugi.

Podróżowanie po kraju

Zdecydowanie zaleca się podróżowanie drogą lotniczą. Z Kabulu funkcjonują połączenia do wszystkich większych miast w Afganistanie. Ze względów bezpieczeństwa, w związku z przypadkami porwań obcokrajowców oraz podkładanymi przy drogach ładunkami wybuchowymi, zaleca się rezygnację z transportu lądowego przy podróżach pomiędzy poszczególnymi regionami kraju (w szczególności dotyczy to drogi Kabul – Kandahar oraz pozostałych szlaków na południu i wschodzie Afganistanu).

Informacje dla kierowców

Cło

Wwożenie i wywożenie większej ilość gotówki może wzbudzić zainteresowanie służb celnych. Przepisy w tym względzie nie są jednoznaczne. Należy pamiętać, że nie wolno wwozić ani wywozić bez specjalnych zezwoleń broni palnej. Szczególną uwagę trzeba zwrócić na przewożenie do Afganistanu środków łączności (radiostacje, radia itp.) – należy wystrzegać się przewożenia sprzętu radiowego bez pozwolenia. Nie obowiązują usługi typu Tax free lub Tax return. Możliwość płatności kartami płatniczymi lub kredytowymi jest niezwykle ograniczona.

Przepisy prawne

Za przewożenie, posiadanie i konsumpcję narkotyków grozi kara więzienia. Przepisy co do wwozu, posiadania i konsumpcji alkoholu nie są jednoznaczne, należy mieć jednak na uwadze, że Afganistan jest krajem muzułmańskim.
Homoseksualizm jest nielegalny. Współżycie z osobą tej samej płci jest nielegalne i zagrożone kara długoletniego pozbawienia wolności lub karą śmierci.

Obyczaje

Afganistan jest krajem muzułmańskim, w którym przestrzega się zwyczajów i praw wynikających z zasad islamu. Inna niż islamska misyjna działalność religijna jest zakazana. Względy bezpieczeństwa osobistego przemawiają za tym, by podporządkować się ogólnym zasadom noszenia ubiorów zakrywających ciało (odnosi się to zwłaszcza do kobiet). Dla kobiet wskazanym jest nosić ubiór zakrywający włosy i szyję (chusta, szal). Zaleca się, w miarę możliwości zakupienie i używanie ubiorów miejscowych, by uniknąć zbędnego wyróżniania się z tłumu. Zbyt kuse spodnie, czy inne części garderoby, są niedopuszczalne.
Należy unikać wdawania się w dyskusje o charakterze religijnym. Każda wypowiedz na temat religii może zostać źle zrozumiana. Mężczyźni powinni unikać bezpośredniego odnoszenia się do nieznanych im kobiet.
Należy wystrzegać się samotnego poruszania się po ulicach miast.

Święta

Dniami wolnymi od pracy są czwartek i piątek. Poza tym w Afganistanie oficjalnymi dniami wolnymi od pracy są dni ważniejszych świąt muzułmańskich.

Przydatne informacje

System bankowy Afganistanu jest w stadium organizacji. Karty bankowe i czeki podróżne praktycznie nie są respektowane poza centrami dużych miast; powszechną praktyką jest wwożenie środków finansowych na pobyt w gotówce (USD, EUR). W ostatnim czasie sytuacja pod tym względem poprawiła się, jednak wciąż nie należy liczyć na możliwość korzystania z bezgotówkowych systemów płatności. Urzędy i instytucje państwowe funkcjonują według lokalnego kalendarza respektującego muzułmańskie święta religijne i dni wolne. Podczas ramadanu ich działalność jest ograniczona. W tym okresie od wschodu do zachodu słońca zabronione jest publiczne spożywanie posiłków i napojów oraz palenie tytoniu.
Dosyć dobrze rozwinięta jest sieć telefonii komórkowej. Sieć naziemna jest w fazie rozwoju. W związku z drobiazgowymi kontrolami przy wylocie z Afganistanu, w przypadku zakupienia przedmiotów o wartości kolekcjonerskiej lub historycznej, niezbędne jest posiadanie poświadczenia nabycia tych przedmiotów w sposób legalny (np. rachunek z oficjalnie działającego sklepu).

Podczas podróży zagranicznych należy przestrzegać praw i zwyczajów kraju pobytu, pamiętając przy tym, że gospodarze mają prawo wymagać stosownego zachowania od turystów odwiedzających ich kraj, w tym w odniesieniu do zakresu swobód przysługujących różnym grupom społecznym oraz światopoglądowym. Przed wyjazdem zapoznaj się z wszelkimi dostępnymi informacjami o kraju, do którego się udajesz, a które mogą być przydatne w podróży.

Przydatne? Podziel się z innymi

Najlepsze oferty Last Minute

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *